• فهرست مقالات میترا حسین پور شرفشاد

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بررسی ارزیابی مروری بر ادبیات و جهت گیری های آینده در عملکردی توسعه پایداری در صنعت گردشگری
    شهرام رفیعی نائینی آتنا حرفه گر میترا حسین پور شرف شاد محبوبه جرجانی
    در دهه های اخیر، با نگرش به فعالیت های اقتصادی در صنعت های گردشگری و مهمان نوازی سبز محور به طور فزاینده ای به صورت ناپایدار بوده است. علیرغم تعداد بالای مقالات انتشار یافته در علم پایداری با رویکرد ها و موضوعات مختلف به شدت پراکنده بوده است. هدف از بررسی مقدماتی ارائه چکیده کامل
    در دهه های اخیر، با نگرش به فعالیت های اقتصادی در صنعت های گردشگری و مهمان نوازی سبز محور به طور فزاینده ای به صورت ناپایدار بوده است. علیرغم تعداد بالای مقالات انتشار یافته در علم پایداری با رویکرد ها و موضوعات مختلف به شدت پراکنده بوده است. هدف از بررسی مقدماتی ارائه یک نمای کلی به صورت ساختار یافته از مقالات انتشار یافته مربوط به ارزیابی عملکرد پایداری در صنعت گردشگری و مهمان پذیری و مستند سازی از نظر وضعیت فعلی ادبیات، دسته بندی مقالات انتشار یافته، تحلیل و پیوند دادن به روندهای مورد مطالعه و همچنین برجسته کردن شکاف ها و ارائه توصیه های پژوهشی علمی است. روش و بررسی در این تحقیق پیشنهادی شامل دو مرحله متوالی روش شناختی است. ابتدا نحوه شناسایی مقالات به عنوان رویکرد جمع آوری داده ها و سپس نحوه تجزیه و تحلیل این مقالات می باشد. در این مقاله نتیجتا نشان داده می شود که مدل های ارزیابی پایداری در صنعت گردشگری و مهمان نوازی باید متعادل تر گردد، معیارها و روابط به طریقی مناسب تعریف گردد و ذهنیت معیارهای ذهنی ذاتی در شاخص های پایداری در نظر گرفته شود. برای پرداختن به این ذهنیت، می توان از سایر روش های تحلیلی و تکنیک های تصمیم گیری گروهی که می تواند با عدم قطعیت، با شاخص های متضاد و ارزیابی های زبانی مقابله نماید و در کارهای آینده مورد استفاده قرار گیرد. با ارائه شکاف‌های تحقیقاتی، در این بررسی محققان را تحریک می‌کند تا چارچوب‌های ارزیابی عملکرد پایداری عملاً قابل اجرا را ایجاد کنند تا با ارزیابی و مقایسه درجه پایداری به کمک کند و منجر به شیوه‌های تجاری پایدارتر شود. این بررسی در تعریف ارزیابی عملکرد پایداری شرکت های گردشگری و مهمان نوازی برای اولین بار، بررسی شکاف بین حسابداری پایداری و ارزیابی پایداری، و ارائه یک نمای کلی ساختار یافته از توصیه‌های پژوهشی نوآورانه در مورد ادغام روش‌های ارزیابی تحلیلی در چارچوب‌های مفهومی پایداری منحصر به فرد را ارائه می نماید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - بررسی مروری بر مفاهیم و مکاتب اکولوژی در صنعت گردشگری
    شهرام رفیعی نائینی آتنا حرفه گر میترا حسین پور شرف شاد محبوبه جرجانی
    امروزه صنعت گردشگری و هتلداری به عنوان یکی از مهم ترین محرک های ثروت و اشتغال زایی در جهان شناخته شده و موتور رشد و پیشرفت اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در صحنه جهانی به شمار می رود. اكوتوريسم به عنوان يک گونه از گردشگری قادر است که در استفاده از توان‌های م چکیده کامل
    امروزه صنعت گردشگری و هتلداری به عنوان یکی از مهم ترین محرک های ثروت و اشتغال زایی در جهان شناخته شده و موتور رشد و پیشرفت اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در صحنه جهانی به شمار می رود. اكوتوريسم به عنوان يک گونه از گردشگری قادر است که در استفاده از توان‌های محيطی سبب افزايش همکاری وتاثيرات اقتصادی آن و همچنين حفاظت از محيط زيست و توسعه پايدار شده و تحرک و پويايی را در اقتصاد محلی و منطقه‌ای به وجود آورد. هدف از پژوهش حاضر بررسی مفاهیم و مکاتب گردشگری اکولوژیک می‏باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای می‏باشد. رابطه بین گردشگری و محیط زیست نه تنها اساسی است بلکه بسیار پیچیده است. بین این دو وابستگی متقابل وجود دارد که به آن همزیستی می گویند. به زبان ساده، این همزیستی به این معناست که گردشگری توسعه خود را مدیون محیط با کیفیت بالا است. ابعاد زیست محیطی گردشگری یکی از رشته های مورد علاقه جغرافیدانان به دلیل ماهیت جغرافیا است که رویکردی قوی به حوزه روابط انسان و محیط زیست دارد. در واقع، تأثیر زیست‌محیطی گردشگری و تفریح و تجزیه و تحلیل منابع، حوزه‌ای است که علوم انسانی و جغرافی‌دانان طبیعی در مطالعه موضوعات مرتبط با گردشگری با یکدیگر همپوشانی دارند. دلیل دیگر اما اهمیت محیط طبیعی برای گردشگری و تفریح است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - بررسی ارزیابی مروری بر ادبیات سیستماتیک (بازاریابی سبز) و تحلیلی بر تعاریف، مراحل استراتژی و ابزارها در صنعت گردشگری و مهمان نوازی (سبز محور)
    شهرام رفیعی نائینی آتنا حرفه گر میترا حسین پور شرفشاد محبوبه جرجانی
    در سال های اخیر،نگرانی های رو به رشد بین المللی در مورد پایداری زیست محیطی و تغییرات آب و هوا،همه شرکت های گردشگری و مهمان نوازی (سبز محور) را با چالش و ادغام مسائل زیست محیطی در استراتژی و فعالیت های تجاری سوق می دهد،هدف از بررسی مقدماتی این مقاله; بررسی محرک های اصلی چکیده کامل
    در سال های اخیر،نگرانی های رو به رشد بین المللی در مورد پایداری زیست محیطی و تغییرات آب و هوا،همه شرکت های گردشگری و مهمان نوازی (سبز محور) را با چالش و ادغام مسائل زیست محیطی در استراتژی و فعالیت های تجاری سوق می دهد،هدف از بررسی مقدماتی این مقاله; بررسی محرک های اصلی نوآوری در ادبیات سیستماتیک(بازاریابی سبز)بوده است.با توجه به اینکه تعداد شرکت‌های گردشگری و مهمان نوازی (سبز محور) که محصولات سبز را توسعه می‌دهند به سرعت در حال رشد بوده و مصرف‌کنندگان(مشتریان)علاقه فزاینده‌ای به این محصولات نشان داده‌اند. بنابراین، شناخت ویژگی ‌های اصلی محصولات سبز، شناسایی عوامل مؤثر بر قیمت و تمایل مصرف‌کنندگان به پرداخت بیشتر برای آنها، کانال‌های فروش و ابزارهای تبلیغاتی (4Ps بازاریابی سبز) برای شرکت‌هایی که قصد طراحی، توسعه و بازاریابی را دارند بسیار مفید خواهد بود.محصولات سبز به همین دلیل، درک عمیق بازاریابی سبز، از یک سو، تولید پاک‌تر را از طریق توسعه محصولات سبز و از سوی دیگر، مصرف پایدار را از طریق بازاریابی موفق آنها تقویت می‌کند. این مطالعه از روش مرور ادبیات سیستماتیک استفاده می کند به طور خاص،این مقاله به تجزیه و تحلیل: 1) تعاریف غالب بازاریابی سبز (و مفاهیم مرتبط) و تکامل آنها در طول زمان،2)مراحل مختلف برای ایجاد یک استراتژی بازاریابی سبز، و3)ویژگی های عناصر آمیخته بازاریابی سبز پرداخته است. پس از جستجوی نشریات دانشگاهی در سه پایگاه داده (ابسکو، اسکوپوس و وب علم) و انتخاب نشریات بر اساس ارتباط آنها با اهداف ذکر شده،114 مطالعه در بررسی گنجانده شده است. نتایج نشان می دهد که تعریف بازاریابی سبز در طول زمان با توجه به ارتباط رو به رشد پایداری محیطی تغییر کرده است. با توجه به استراتژی بازاریابی سبز،چندین راه برای تقسیم بندی مصرف کنندگان شناسایی شده است.مطالعات در ارتباط بیشتر با موقعیت‌یابی برند سبز به جای موقعیت‌یابی محصول سبز، همگرا هستند و بسیاری از آنها آن را شانسی برای تمایز می‌دانند. با اشاره به آمیخته بازاریابی سبز، نتایج نشان می دهد که: انواع بسیاری از محصولات سبز وجود دارد.و به این ترتیب، پیامدهای مهمی برای مدیران صنعت گردشگری، محققان و دانشجویان دارد. پرونده مقاله