• صفحه اصلی
  • بررسی ارزیابی مروری بر ادبیات سیستماتیک (بازاریابی سبز) و تحلیلی بر تعاریف، مراحل استراتژی و ابزارها در صنعت گردشگری و مهمان نوازی (سبز محور)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402022342260 بازدید : 441 صفحه: -

نوع مقاله: مروری

مقالات مرتبط