• صفحه اصلی
  • بررسی ظرفیت‌های گردشگری غذا (مطالعه موردی: بررسی غذاهای بومی محلی استان قم)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401022137240 بازدید : 2879 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط