فهرست مقالات برحسب موضوع مجموعه هنر


  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - کاربرد سنگ‌های زینتی در زیورآلات ایرانی (نمونه موردی سنگ فیروزه)
   احمد   عبادتی پور
   سنگ‌های قيمتي يكي از منابع درآمدزا و اشتغال‌زا در دنيا به شمار می‌روند كه پتانسيل ايجاد ارزش‌افزوده قابل‌توجهی را در خود نگاه داشته‌اند. به‌طوری‌که امروزه استخراج، فرآوري و صادرات سنگ‌های قيمتي بخش مهمي از اقتصاد كشورهايي چون آفريقاي جنوبي، برمه، تايلند، چين، هند، ایالا چکیده کامل
   سنگ‌های قيمتي يكي از منابع درآمدزا و اشتغال‌زا در دنيا به شمار می‌روند كه پتانسيل ايجاد ارزش‌افزوده قابل‌توجهی را در خود نگاه داشته‌اند. به‌طوری‌که امروزه استخراج، فرآوري و صادرات سنگ‌های قيمتي بخش مهمي از اقتصاد كشورهايي چون آفريقاي جنوبي، برمه، تايلند، چين، هند، ایالات‌متحده و بسياري از كشورها را تشكيل می‌دهد و تصور حذف اين صنعت براي تعدادي از اين كشورها حكم حذف صنعت نفت در كشور ما را دارد. در كشور ما برخلاف منابع قابل‌توجهی از سنگ‌های قيمتي، تاكنون عمليات اكتشافي سيستماتيك و اقدامات چشمگيري براي استخراج و فرآوري صورت نگرفته است و تنها اندكي به‌صورت خام مورد بهره‌برداری غيراقتصادي قرارگرفته است فیروزه از سنگ‌های نیمه قیمتی است که استفاده از آن در ایران دوره باستان و بعدازآن در دوره اسلامی رواج بسیاری داشته است. این سنگ برای ساخت انواع آثار در حوزه هنرهای صناعی به‌کاربرده می‌شده است. بهترین نوع فیروزه را عمدتاً مربوط به ایران می‌دانند. رنگ زیبای سنگ فیروزه، موجب استفاده از آن برای ساخت زیورآلات شده است، از طرفی اعتقاداتی که از دوره باستان نسبت به رنگ فیروزه‌ای و سنگ فیروزه وجود داشت و نیز تشدید این اعتقادات در دوره اسلامی باعث شد تا این سنگ بسیار موردتوجه قرار گیرد. با استناد به منابع مکتوب درگذشته و نیز زیورآلات برجای‌مانده می‌توان به اهمیت و جایگاه این سنگ پی برد. در این مقاله سعی شده است. بامطالعه منابع مکتوب که شامل اشعار فارسی، کتاب‌هایی در خصوص شناخت کانی‌ها و همچنین سفرنامه‌های تاریخی و نیز نمونه‌های آثار برجای‌مانده از گذشته بتوان به جایگاه و اهمیت این سنگ از گذشته‌های دور تاکنون پی برد. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش کتابخانه‌ای و میدانی و روش تحقیق تاریخی- توصیفی است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - آرایه ‏ها و تجزیه تحلیل نقوش گلیم در استان کهگیلویه و بویراحمد
   پری  نوروزیان فاطمه   جاودان خرد سکینه   انوری مسلم  متقی زاده
   مردمان و هنرمندان دیار کهگیلویه و بویراحد همانند بومیان مناطق و اقلیم های مختلف، با توجه به فرهنگ و شرایط محیطی و اقلیمی خاص محل زندگی خود سلایق متفاوتی در نحوه کارگیری از نقش ها و رنگ ها در پوشاک، وسایل زینتی و همچنین زیبا سازی محیط خود اعمال می کنند. در واقع منشاء این چکیده کامل
   مردمان و هنرمندان دیار کهگیلویه و بویراحد همانند بومیان مناطق و اقلیم های مختلف، با توجه به فرهنگ و شرایط محیطی و اقلیمی خاص محل زندگی خود سلایق متفاوتی در نحوه کارگیری از نقش ها و رنگ ها در پوشاک، وسایل زینتی و همچنین زیبا سازی محیط خود اعمال می کنند. در واقع منشاء این سلایق و انتخاب، باور و اعتقادات خاص بومیان این منطقه از ایران است که خود به نوع زندگی و ارتباط آنان با طبیعت پیرامون باز می گردد و به صورت نقوش و رنگ های الوان در تولیدات دستی و سنتی این دیار مشاهده می شود. نقش و رنگ به کار رفته درآثار و تولیدات این منطقه بیشتر ملهم از طبیعت پیرامون بوده که در نهایت با پرداخت ذهنی فرد بومی در آثار تجلی می یابد.گاهی نیز شباهت هایی میان این نقوش و نقوش به کار رفته در آثار به جای مانده از قرن ها پیش به چشم می خورد و بعضا شباهت هایی نیز با نقوش بکار رفته درآثار تولید شده در مناطق دیگر مشاهده می شود که با توجه به مواردگفته شده و گستردگی نقوش،سعی شد تا درحد توان و اقتضائات زمانی به بررسی این موارد در بستر نقوش به کار رفته در گلیم این استان پرداخته شود. در این مقاله سعی بر آن است تا با در نظر گرفتن عوامل دخیل در آفرینش دست بافته های محلی مانند طبیعت، فرهنگ و آداب و رسوم و با ریشه یابی نقش و رنگ در این آثار هنری، نحوه ی شکل گیری، تغییر و نشانه شناسی دست مایه کار قرار گیرد و با نگاهی موشکافانه و تأمل برانگیز به تجزیه و تحلیل رنگ و نقوش در دست بافته های زادگاهم به خصوص گلیم های منطقه ی بویراحمد بپردازم و در همین راستا نزدیکی و ارتباط این مقوله ها را با طبیعت و یا فرهنگ و آداب و رسوم آشکار نموده و مورد بررسی و تحلیل قرار دهم. پرونده مقاله