لیست مقالات موضوع علوم برنامه ریزی


  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - بررسی روش‌های آموزش ترکیبی (حضوری- مجازی) در دوران کرونا بر دانش‌آموزان
   محسن  پسنده
   هدف از تحقیق پیش رو بررسی روش‌های آموزش ترکیبی (حضوری- مجازی) در دوران کرونا بر دانش‌آموزان می باشد که توضیحات مختصری در زمینه بررسی روش‌های آموزش ترکیبی (حضوری- مجازی) در دوران کرونا بر دانش‌آموزان انجام شد، در این مقاله نگاهی گذرا به دو مدل آموزشی حضوری (سنتی) و آموز چکیده کامل
   هدف از تحقیق پیش رو بررسی روش‌های آموزش ترکیبی (حضوری- مجازی) در دوران کرونا بر دانش‌آموزان می باشد که توضیحات مختصری در زمینه بررسی روش‌های آموزش ترکیبی (حضوری- مجازی) در دوران کرونا بر دانش‌آموزان انجام شد، در این مقاله نگاهی گذرا به دو مدل آموزشی حضوری (سنتی) و آموزش غیرحضوری (مجازی) داشته و به بررسی محاسن و معایب این دو روش پرداختیم. البته با توجه به شرایط کنونی ایجادشده در زمینه بیماری کوید 19 ما را بر آن داشت تا به بررسی اجمالی در زمینه بهترین روش آموزش در شرایط بحرانی وضعیتی که امکان حضور فیزیکی مدرس و یادگیرنده وجود ندارد بپردازیم که در نهایت با توجه به تجربیات عملی چند ماهه اخیر در مدارس و دانشگاه‌ها شاید بهترین حالت ممکن تلفیقی از هردو روش حضوری(سنتی) و آموزش غیر حضوری ( مجازی) باشد، بنابراین نمی‌توان با قاطعیت موفقیت یکی از دو روش مطرح‌شده را اثبات نمود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - تاثیر بازی های آموزشی بر یادگیری دانش آموزان ابتدایی
   فاطمه جاودان خرد مهرداد همت فر
   هدف این پژوهش بررسی تاثیر بازی های آموزشی بر یادگیری دانش آموزان می باشد. برای دست یابی به این هدف از روش خود زیست نگاری بهره گرفته شد و خاطرات و تجربیات دوران کارورزی دانشجو سال آخر آموزش زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان کرمان روایت شد. بخش خاطرات شامل سه خاطره از دوران چکیده کامل
   هدف این پژوهش بررسی تاثیر بازی های آموزشی بر یادگیری دانش آموزان می باشد. برای دست یابی به این هدف از روش خود زیست نگاری بهره گرفته شد و خاطرات و تجربیات دوران کارورزی دانشجو سال آخر آموزش زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان کرمان روایت شد. بخش خاطرات شامل سه خاطره از دوران کارورزی یک و دو می باشد. نتایج حاصل روایت ها نشان می دهد که برای طراحی و اجرای یک بازی آموزشی مناسب جهت تاثیر گذاری هر چه بهتر در یادگیری دانش آموزان باید دانش آموزان را در جریان برنامه ریزی بازی ها قرار دهیم، تدارکات، مواد و منابع اصلی برای اجرای بازی را فراهم کنیم، وقت کافی و مناسب برای بازی در نظر بگیریم، وقتی را برای شنیدن انتقادات و پیشنهادات دانش آموزان اختصاص دهیم و از انجام بازی های تکراری، پیچیده و بدون هدف آموزشی پرهیز کنیم که انجام دادن موارد فوق منجر به تاثیر گذاری بازی در امر آموزش دانش آموزان خواهد شد. معلم در انتخاب بازی باید دقت لازم را داشته باشد تا آن را با توجه به سطح آگاهی و مهارت شاگرد و منطبق با موضوع درس انتخاب کند، زیرا شاگرد زمانی اعتماد به نفس لازم را داراست که مهارت کافی را به دست آورده باشد. آگاهی از انواع بازی‌ها و ایجاد موقعیت‌های مناسب برای یادگیری از طریق بازی، در تعلیم و تربیت کودکان مفید است لذا لازم است مربیان تربیتی با فراهم کردن امکانات و ابزارهای مناسب آموزشی ـ پرورشی، برای غنی‌سازی ابعاد فکری و شکوفایی استعدادهای شاگردان گام بردارند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - آموزش مجازی در دوران پاندمی کرونا
   افشین  صابری فرد
   در آموزش فضای مجازی معلمان بادانش‌آموزان خود در ارتباط هستند، و در شرایط بحرانی که امکان حضور دانش‌آموزان در مدارس مهیا نیست معلمان با تشکل گروه‌های مختلف مجازی و به تدریس و بررسی دروس می‌پردازند. ازجمله مزایای آموزش مجازی می‌توان به: مرور مطالب درسی، افزایش خودکنترلی د چکیده کامل
   در آموزش فضای مجازی معلمان بادانش‌آموزان خود در ارتباط هستند، و در شرایط بحرانی که امکان حضور دانش‌آموزان در مدارس مهیا نیست معلمان با تشکل گروه‌های مختلف مجازی و به تدریس و بررسی دروس می‌پردازند. ازجمله مزایای آموزش مجازی می‌توان به: مرور مطالب درسی، افزایش خودکنترلی دانش‌آموزان، عدم محدود بودن به زمان، افزایش مسئولیت‌پذیری در دانش‌آموزان، دسترسی آسان و بروز بودن و کارآمدی و سرعت‌بالای تدرسی اشاره کرد. علی‌رغم مزایای زیاد آموزش مجازی مشکلات و معایب و مشکلات فراوانی به‌ویژه در دوران کرونا و پساکرونا در آموزش مجازی وجود دارد که: اعتیاد اینترنتی دانش‌آموزان، عدم اطمینان از یادگیری مطالب، عدم نظارت بر انجام تکالیف و راستی آزمایی، ناتوانی برخی از دبیران، اولیا و دانش‌آموزان در استفاده از فضای مجازی، ناتوانی اولیا برای خرید گوشی و اینترنت، عدم دسترسی به اینترنت در زمان خاص و یا در برخی مناطق، عدم توجه به بهره‌وری، عدم توفیق برنامه‌های صداوسیما در پیشبرد آموزش و عوامل متعدد دیگر باعث شد تا نتوانیم بحران به وجود آمده را به‌خوبی مدیریت کنیم، عمیق نبودن و جدی نگرفتن آموزش مجازی، تهدید حریم خصوصی، عدم جذابیت و... ازجمله آن‌هاست. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - بررسی و تحلیل محتوای برنامه درسی مجزا و تلفیقی در مدارس ایران
   گلنار  صالحی خواه کژال  شانازی صاحب خاور مراد ویسی
   برنامه درسي تلفيقي همزمان با شكل گيري حوزه برنامه درسي در اوايل قرن بيستم مورد توجه صاحبنظران برنامه ريزي درسي و دست اندركاران تعليم و تربيت قرار گرفت و در سالهاي اخير نيز در اكثر كشورهاي پيشرفته جهان توجه ويژه اي به اين امر شده است. گسترش سريع دانش و اطلاعات، گسيختگي چکیده کامل
   برنامه درسي تلفيقي همزمان با شكل گيري حوزه برنامه درسي در اوايل قرن بيستم مورد توجه صاحبنظران برنامه ريزي درسي و دست اندركاران تعليم و تربيت قرار گرفت و در سالهاي اخير نيز در اكثر كشورهاي پيشرفته جهان توجه ويژه اي به اين امر شده است. گسترش سريع دانش و اطلاعات، گسيختگي و پراكندگي بخشهاي گوناگون برنامه هاي درسي سنتي، عدم ارتباط آن با واقعيتهاي زندگي شخصي و اجتماعي يادگيرندگان و عواقب ناگوار برنامه هاي درسي موجود، موجب توجه هر چه بيشتر به مقوله تلفيق برنامه هاي درسي شده است. از طرفي، تجربه هاي موفقيت آميز اجراي برنامه درسي تلفيقي، اين نظريه را مورد تأييد قرار داده است كه اين رويكرد، دانش آموزان را براي يادگيري بهتر و مداوم بر مي انگيزد و قابليتهاي لازم براي زندگي در قرن بيست و يكم را در آنان پرورش ميدهد. در اين مقوله، الگوي برنامه درسي تلفيقي كه حاصل مطالعات و تحقيقات نگارنده ميباشد، ارايه شده است. ابتدا، در نتيجه بررسي منابع و ادبيات موجود در زمينه تلفيق برنامه درسي، محورهاي اساسي مباحث استخراج شده و براساس آن، اصول راهنماي الگوي مورد نظر تدوين گرديده است. سپس، اركان الگو كه مبين اجزاي عمده و بخشهاي مختلف برنامه درسي تلفيقي است ارايه شده است. مراحل اجراي الگو گام هايي است كه طي آن بخشهاي مختلف برنامه درسي در يك بستر واقعي به صورت تدريجي و فراگير به مرحله اجرا در مي آيد. درآخر، به منظور به كارگيري رويكرد تلفيقي در نظام آموزشي كشور، به طور نمونه جايگاه الگوي مورد نظر در برنامه درسي دوره ابتدايي بررسي شده و راهنماي برنامه هاي درسي دوره ابتدايي با الگوي مورد نظر، مقايسه شده است. این مقاله به بررسی و مقایسه برنامه درسی مجزا و تلفیقی در مدارس ایران می پردازد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - تعیین رابطه بین پیشرفت تحصیلی و استرس دانش آموزان سوم راهنمایی شهرستان دنا
   عطاالله  سعیدی جو علی  سینایی
   آموزش و پرورش دانش آموزان همواره مورد توجه صاحب نظران و متخصصان امر بوده است. در واقع به منظور ایجاد بستری مناسب برای داشتن جامعه ای سالم و پویا، باید به آموزش و پرورش توجه ویژه ای گردد هدف از اين پژوهش تعیین رابطه بین پیشرفت تحصیلی و استرس دانش آموزان سوم راهنمایی شهرس چکیده کامل
   آموزش و پرورش دانش آموزان همواره مورد توجه صاحب نظران و متخصصان امر بوده است. در واقع به منظور ایجاد بستری مناسب برای داشتن جامعه ای سالم و پویا، باید به آموزش و پرورش توجه ویژه ای گردد هدف از اين پژوهش تعیین رابطه بین پیشرفت تحصیلی و استرس دانش آموزان سوم راهنمایی شهرستان دنا بود. جامعه آماري پژوهش شامل 100 نفر از دانش آموزان دختر و پسر سوم راهنمایی شهرستان دنا در سال تحصيلي 1400 انتخاب شدند. روش تحقيق از نوع توصيفي پيمايشي و ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه استرس ادراک شده-14 (PSS-14) توسط کوهن، کامارک و مرملستین (1983) و ریزنمرات دانش آموزان بودند. با استفاده از روش هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چند گانه داده ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج به دست آمده پژوهش نشان داد که استرس با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رابطه معنادار دارد. بر اساس این یافته نتیجه می گیریم که استرس و پیشرفت تحصيلي ارتباطی کاملا وابسته به هم دارند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - بررسی رابطه بین سبک های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کلاس پنجم ابتدایی یاسوج
   جان محمد  نیکویی
   آموزش به عنوان خلق محیط های یادگیری که در آن فعالیت های مورد نیاز یادگیرندگان برای ساختن دانش وکسب توانایی تفکر به حداکثر می رسد، تعریف می شود. هدف از اين پژوهش تعیین رابطه بین سبک های یادگیری با پیشرفت تحصیلی و استرس دانش آموزان کلاس پنجم ابتدایی یاسوج بود. جامعه آمار چکیده کامل
   آموزش به عنوان خلق محیط های یادگیری که در آن فعالیت های مورد نیاز یادگیرندگان برای ساختن دانش وکسب توانایی تفکر به حداکثر می رسد، تعریف می شود. هدف از اين پژوهش تعیین رابطه بین سبک های یادگیری با پیشرفت تحصیلی و استرس دانش آموزان کلاس پنجم ابتدایی یاسوج بود. جامعه آماري پژوهش شامل 100 نفر از دانش آموزان دختر و پسر کلاس پنجم ابتدایی یاسوج در سال تحصيلي 1400 انتخاب شدند. روش تحقيق از نوع توصيفي پيمايشي و ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه سبک های یادگیری کلب و نمرات تحصیلی دانش آموزان بودند. با استفاده از روش هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چند گانه داده ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج به دست آمده نشان داد که سبک يادگيري با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رابطه معنادار دارد. بر اساس این یافته نتیجه می گیریم که سبك يادگيري و پیشرفت تحصيلي ارتباطی کاملا وابسته به هم دارند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - بررسی سلامت روان و هوش اجتماعی در دانش آموزان دختر و پسر ابتدایی شهر کرمان
   عباس  اسکندری مقدم
   هدف از پژوهش حاضر بررسی سلامت روان و هوش اجتماعی در دانش آموزان دختر و پسر ابتدایی شهر کرمان در سال 1400 می¬باشد. تحقیق حاضر توصیفی و از نوع علی– مقایسه¬ای است. جامعه آماری در این پژوهش شامل دو گروه دانش آموزان دختر و پسر ابتدایی شهر کرمان می¬باشند که از بین آنها به شیو چکیده کامل
   هدف از پژوهش حاضر بررسی سلامت روان و هوش اجتماعی در دانش آموزان دختر و پسر ابتدایی شهر کرمان در سال 1400 می¬باشد. تحقیق حاضر توصیفی و از نوع علی– مقایسه¬ای است. جامعه آماری در این پژوهش شامل دو گروه دانش آموزان دختر و پسر ابتدایی شهر کرمان می¬باشند که از بین آنها به شیوه نمونه¬گیری تصادفی ساده 80 نفر (40 نفر دختر،40 نفر پسر) انتخاب گردید. ابزار بکار گرفته شده در این تحقیق شامل پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو و پرسشنامه سلامت روان بود. از روشهای آماری (آزمون t مستقل، تحلیل رگرسیون چندگانه) برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید. نتایج حاصل تحقیق نشان داد که بین دانش آموزان دختر و پسر ابتدایی شهر کرمان در همه ابعاد هوش اجتماعی و نیز نمره کل تفاوت معنی داری وجود دارد (05/0P<). هوش اجتماعی فقط در بعد پردازش اطلاعات اجتماعی در دانش آموزان دختر و پسر ابتدایی شهر کرمان می¬تواند میزان سلامت¬روان را به طور معنی¬داری پیش¬بینی کند (05/0P<). پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - شناسایی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد معنا درمانی بر کیفیت زندگی در معلمان زن و مرد مطلقه شهر یاسوج
   سجاد  رشیدنیا عطب الله  بهشت
   این پژوهش با هدف اصلی شناسایی تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد معنا درمانی بر افزایش کیفیت زندگی معلمان زن و مرد مطلقه شهر یاسوج انجام پذیرفت. با توجه به کیفیت زندگی و سبک زندگی، بررسی اثربخشی این شیوة درمان بر کاهش افسردگی را نیز به عنوان هدف دوم در نظر گرفتیم. پژ چکیده کامل
   این پژوهش با هدف اصلی شناسایی تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد معنا درمانی بر افزایش کیفیت زندگی معلمان زن و مرد مطلقه شهر یاسوج انجام پذیرفت. با توجه به کیفیت زندگی و سبک زندگی، بررسی اثربخشی این شیوة درمان بر کاهش افسردگی را نیز به عنوان هدف دوم در نظر گرفتیم. پژوهش حاضر کاربردي و از نوع نیمه آزمایشی (طرح گروه کنترل نابرابر) می باشد. با استفاده از روش نمونه گیري مبتنی بر هدف یا در دسترس از میان مراجعه کنندگانی که به دادگاه هاي شهر یاسوج مراجعه کرده بودند، با توجه به ملاك هاي در نظر گرفته شده 60 نفر را انتخاب کرده و آنها را به دو گروه آزمایشی و گواه تقسیم کردیم (30نفر براي هر گروه) سپس آزمون هاي امید به زندگی میلر با ضریب پایایی80% و پرسشنامه سازگاري پس از طلاق فيشر (FDAS) با ضریب پایایی98% و پرسشنامه فرم كوتاه مقياس كيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني (WHOQOL – BREF) با ضریب پایایی آزمون بازآزمون برای زیرمقیاس¬های سلامت جسمی 77/0، سلامت روانی 77/0، روابط اجتماعی 75/0، سلامت محیط 84/0 به دست آمد. از هر دو گروه گرفته شد. نتایج تحلیل آماري آزمون Tدر پیش آزمون، تفاوت معناداري را کیفیت زندگی را نشان نداد. نتایج نشان داد اثر مشاوره معنا درمانی بر ابعاد کیفیت زندگی معنی¬دار می¬باشد و میزان نگرش به طلاق معنی¬دار نمی¬باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - بررسی ارتباط میزان استفاده از بازی‌های رایانه‌ای (خشن) با پرخاشگری دانش‌آموزان دوره متوسطه اول شهر سی سخت
   مهدی  بسطام کیش پویا نیکی
   در جهان معاصر پیشرفت علوم نه‌تنها بر سطح زندگی و فضا و محیطی که انسان‌ها در آنجا زندگی می‌کنند تأثیر گذاشته بلکه قوانین و قواعد حاکم بر ارتباط و تعامل بین انسان‌ها و نگرش آن‌ها را نسبت به خود، به دیگران و به جهان تغییر داده است هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان پرخاشگری نوج چکیده کامل
   در جهان معاصر پیشرفت علوم نه‌تنها بر سطح زندگی و فضا و محیطی که انسان‌ها در آنجا زندگی می‌کنند تأثیر گذاشته بلکه قوانین و قواعد حاکم بر ارتباط و تعامل بین انسان‌ها و نگرش آن‌ها را نسبت به خود، به دیگران و به جهان تغییر داده است هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان پرخاشگری نوجوانانی است که از بازی¬های الکترونیکی و رایانه¬ای (خشن) استفاده می¬کنند. جامعه پژوهشی حاضر را دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه اول شهر سی سخت تشکیل می¬دهند. در این پژوهش با استفاده از نمونه¬گیری تصادفی ساده تعداد 80 نفر از دانش¬آموزان پسر مقطع متوسطه اول شهر سی سخت به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و سپس تست پرخاشگری آیزنیک و یک تست خودساخته درباره میزان استفاده از بازی¬های رایانه¬ای در اختیار آن‌ها قرارداده شد و از آن‌ها خواسته شد که به این سؤالات با بلی و خیر یا انتخاب ساعتی که از بازی¬های رایانه¬ای استفاده می¬کنند پاسخ دهند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - بررسی و شناسایی تعهد سازمانی بر رهبری اخلاقی در اداره کل آموزش و پرورش منطقه دنا
   بهنام  آزاده
   این پژوهش با هدف بررسی و شناسایی تعهد سازمانی بر رهبری اخلاقی در اداره کل آموزش و پرورش منطقه دنا انجام گرفته است. روش پژوهش، توصیفی همبستگی می باشد و در تدوين چارچوب نظري تحقيق از روش کتابخانه اي استفاده گردید. جامعه¬ی آماری این پژوهش کارکنان اداره کل آموزش و پرورش من چکیده کامل
   این پژوهش با هدف بررسی و شناسایی تعهد سازمانی بر رهبری اخلاقی در اداره کل آموزش و پرورش منطقه دنا انجام گرفته است. روش پژوهش، توصیفی همبستگی می باشد و در تدوين چارچوب نظري تحقيق از روش کتابخانه اي استفاده گردید. جامعه¬ی آماری این پژوهش کارکنان اداره کل آموزش و پرورش منطقه دنا است که تعداد آنها 430 نفر است. حجم نمونه تعداد 203 نفر تعیین گردید و از بین پرسشنامه های توزیعی 191 پرسشنامه قابل تحلیل شد. در این پژوهش از پرسشنامه ی استاندارد تعهد سازماني آلن و مایر و پرسشنامه محقق ساخته رهبری اخلاقی استفاده شد. پایایی سئوالات پرسشنامه رهبری اخلاقی 811/0 محاسبه شد و روایی آن نیز به صورت محتوایی تأیید گردید. نتایج تحلیل توصیفی داده ها بیان می کند که شاخص تعهد سازمانی و ابعاد آن، همچنین شاخص رهبری اخلاقی و ابعاد آن در بین کارکنان اداره کل آموزش و پرورش منطقه دنا در حد بالای متوسط هستند. نتایج تحلیل استنباطی و آزمون فرضیه های پژوهش بیان می دارد که بین تعهد سازماني (عاطفی و هنجاری) با رهبری اخلاقی (بعد فرد اخلاقی، بعد مدیر اخلاقی) رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد. هر چند هم¬ روابط مذکور قوی نیست، اما نتایج مدل های رگرسیونی به خوبی میزان تغییرات تعهد سازمانی (عاطفی و هنجاری) را توسط متغیر رهبری اخلاقی (بعد فرد اخلاقی، بعد مدیر اخلاقی) پیش بینی می کند. پرونده مقاله