فهرست مقالات برحسب موضوع علوم برنامه ریزی


  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - بررسی روش‌های آموزش ترکیبی (حضوری- مجازی) در دوران کرونا بر دانش‌آموزان
   محسن  پسنده
   هدف از تحقیق پیش رو بررسی روش‌های آموزش ترکیبی (حضوری- مجازی) در دوران کرونا بر دانش‌آموزان می باشد که توضیحات مختصری در زمینه بررسی روش‌های آموزش ترکیبی (حضوری- مجازی) در دوران کرونا بر دانش‌آموزان انجام شد، در این مقاله نگاهی گذرا به دو مدل آموزشی حضوری (سنتی) و آموز چکیده کامل
   هدف از تحقیق پیش رو بررسی روش‌های آموزش ترکیبی (حضوری- مجازی) در دوران کرونا بر دانش‌آموزان می باشد که توضیحات مختصری در زمینه بررسی روش‌های آموزش ترکیبی (حضوری- مجازی) در دوران کرونا بر دانش‌آموزان انجام شد، در این مقاله نگاهی گذرا به دو مدل آموزشی حضوری (سنتی) و آموزش غیرحضوری (مجازی) داشته و به بررسی محاسن و معایب این دو روش پرداختیم. البته با توجه به شرایط کنونی ایجادشده در زمینه بیماری کوید 19 ما را بر آن داشت تا به بررسی اجمالی در زمینه بهترین روش آموزش در شرایط بحرانی وضعیتی که امکان حضور فیزیکی مدرس و یادگیرنده وجود ندارد بپردازیم که در نهایت با توجه به تجربیات عملی چند ماهه اخیر در مدارس و دانشگاه‌ها شاید بهترین حالت ممکن تلفیقی از هردو روش حضوری(سنتی) و آموزش غیر حضوری ( مجازی) باشد، بنابراین نمی‌توان با قاطعیت موفقیت یکی از دو روش مطرح‌شده را اثبات نمود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - تاثیر بازی های آموزشی بر یادگیری دانش آموزان ابتدایی
   فاطمه جاودان خرد مهرداد همت فر
   هدف این پژوهش بررسی تاثیر بازی های آموزشی بر یادگیری دانش آموزان می باشد. برای دست یابی به این هدف از روش خود زیست نگاری بهره گرفته شد و خاطرات و تجربیات دوران کارورزی دانشجو سال آخر آموزش زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان کرمان روایت شد. بخش خاطرات شامل سه خاطره از دوران چکیده کامل
   هدف این پژوهش بررسی تاثیر بازی های آموزشی بر یادگیری دانش آموزان می باشد. برای دست یابی به این هدف از روش خود زیست نگاری بهره گرفته شد و خاطرات و تجربیات دوران کارورزی دانشجو سال آخر آموزش زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان کرمان روایت شد. بخش خاطرات شامل سه خاطره از دوران کارورزی یک و دو می باشد. نتایج حاصل روایت ها نشان می دهد که برای طراحی و اجرای یک بازی آموزشی مناسب جهت تاثیر گذاری هر چه بهتر در یادگیری دانش آموزان باید دانش آموزان را در جریان برنامه ریزی بازی ها قرار دهیم، تدارکات، مواد و منابع اصلی برای اجرای بازی را فراهم کنیم، وقت کافی و مناسب برای بازی در نظر بگیریم، وقتی را برای شنیدن انتقادات و پیشنهادات دانش آموزان اختصاص دهیم و از انجام بازی های تکراری، پیچیده و بدون هدف آموزشی پرهیز کنیم که انجام دادن موارد فوق منجر به تاثیر گذاری بازی در امر آموزش دانش آموزان خواهد شد. معلم در انتخاب بازی باید دقت لازم را داشته باشد تا آن را با توجه به سطح آگاهی و مهارت شاگرد و منطبق با موضوع درس انتخاب کند، زیرا شاگرد زمانی اعتماد به نفس لازم را داراست که مهارت کافی را به دست آورده باشد. آگاهی از انواع بازی‌ها و ایجاد موقعیت‌های مناسب برای یادگیری از طریق بازی، در تعلیم و تربیت کودکان مفید است لذا لازم است مربیان تربیتی با فراهم کردن امکانات و ابزارهای مناسب آموزشی ـ پرورشی، برای غنی‌سازی ابعاد فکری و شکوفایی استعدادهای شاگردان گام بردارند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - آموزش مجازی در دوران پاندمی کرونا
   افشین  صابری فرد
   در آموزش فضای مجازی معلمان بادانش‌آموزان خود در ارتباط هستند، و در شرایط بحرانی که امکان حضور دانش‌آموزان در مدارس مهیا نیست معلمان با تشکل گروه‌های مختلف مجازی و به تدریس و بررسی دروس می‌پردازند. ازجمله مزایای آموزش مجازی می‌توان به: مرور مطالب درسی، افزایش خودکنترلی د چکیده کامل
   در آموزش فضای مجازی معلمان بادانش‌آموزان خود در ارتباط هستند، و در شرایط بحرانی که امکان حضور دانش‌آموزان در مدارس مهیا نیست معلمان با تشکل گروه‌های مختلف مجازی و به تدریس و بررسی دروس می‌پردازند. ازجمله مزایای آموزش مجازی می‌توان به: مرور مطالب درسی، افزایش خودکنترلی دانش‌آموزان، عدم محدود بودن به زمان، افزایش مسئولیت‌پذیری در دانش‌آموزان، دسترسی آسان و بروز بودن و کارآمدی و سرعت‌بالای تدرسی اشاره کرد. علی‌رغم مزایای زیاد آموزش مجازی مشکلات و معایب و مشکلات فراوانی به‌ویژه در دوران کرونا و پساکرونا در آموزش مجازی وجود دارد که: اعتیاد اینترنتی دانش‌آموزان، عدم اطمینان از یادگیری مطالب، عدم نظارت بر انجام تکالیف و راستی آزمایی، ناتوانی برخی از دبیران، اولیا و دانش‌آموزان در استفاده از فضای مجازی، ناتوانی اولیا برای خرید گوشی و اینترنت، عدم دسترسی به اینترنت در زمان خاص و یا در برخی مناطق، عدم توجه به بهره‌وری، عدم توفیق برنامه‌های صداوسیما در پیشبرد آموزش و عوامل متعدد دیگر باعث شد تا نتوانیم بحران به وجود آمده را به‌خوبی مدیریت کنیم، عمیق نبودن و جدی نگرفتن آموزش مجازی، تهدید حریم خصوصی، عدم جذابیت و... ازجمله آن‌هاست. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - بررسی و تحلیل محتوای برنامه درسی مجزا و تلفیقی در مدارس ایران
   گلنار  صالحی خواه کژال  شانازی صاحب خاور مراد ویسی
   برنامه درسي تلفيقي همزمان با شكل گيري حوزه برنامه درسي در اوايل قرن بيستم مورد توجه صاحبنظران برنامه ريزي درسي و دست اندركاران تعليم و تربيت قرار گرفت و در سالهاي اخير نيز در اكثر كشورهاي پيشرفته جهان توجه ويژه اي به اين امر شده است. گسترش سريع دانش و اطلاعات، گسيختگي چکیده کامل
   برنامه درسي تلفيقي همزمان با شكل گيري حوزه برنامه درسي در اوايل قرن بيستم مورد توجه صاحبنظران برنامه ريزي درسي و دست اندركاران تعليم و تربيت قرار گرفت و در سالهاي اخير نيز در اكثر كشورهاي پيشرفته جهان توجه ويژه اي به اين امر شده است. گسترش سريع دانش و اطلاعات، گسيختگي و پراكندگي بخشهاي گوناگون برنامه هاي درسي سنتي، عدم ارتباط آن با واقعيتهاي زندگي شخصي و اجتماعي يادگيرندگان و عواقب ناگوار برنامه هاي درسي موجود، موجب توجه هر چه بيشتر به مقوله تلفيق برنامه هاي درسي شده است. از طرفي، تجربه هاي موفقيت آميز اجراي برنامه درسي تلفيقي، اين نظريه را مورد تأييد قرار داده است كه اين رويكرد، دانش آموزان را براي يادگيري بهتر و مداوم بر مي انگيزد و قابليتهاي لازم براي زندگي در قرن بيست و يكم را در آنان پرورش ميدهد. در اين مقوله، الگوي برنامه درسي تلفيقي كه حاصل مطالعات و تحقيقات نگارنده ميباشد، ارايه شده است. ابتدا، در نتيجه بررسي منابع و ادبيات موجود در زمينه تلفيق برنامه درسي، محورهاي اساسي مباحث استخراج شده و براساس آن، اصول راهنماي الگوي مورد نظر تدوين گرديده است. سپس، اركان الگو كه مبين اجزاي عمده و بخشهاي مختلف برنامه درسي تلفيقي است ارايه شده است. مراحل اجراي الگو گام هايي است كه طي آن بخشهاي مختلف برنامه درسي در يك بستر واقعي به صورت تدريجي و فراگير به مرحله اجرا در مي آيد. درآخر، به منظور به كارگيري رويكرد تلفيقي در نظام آموزشي كشور، به طور نمونه جايگاه الگوي مورد نظر در برنامه درسي دوره ابتدايي بررسي شده و راهنماي برنامه هاي درسي دوره ابتدايي با الگوي مورد نظر، مقايسه شده است. این مقاله به بررسی و مقایسه برنامه درسی مجزا و تلفیقی در مدارس ایران می پردازد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - تعیین رابطه بین پیشرفت تحصیلی و استرس دانش آموزان سوم راهنمایی شهرستان دنا
   عطاالله  سعیدی جو علی  سینایی
   آموزش و پرورش دانش آموزان همواره مورد توجه صاحب نظران و متخصصان امر بوده است. در واقع به منظور ایجاد بستری مناسب برای داشتن جامعه ای سالم و پویا، باید به آموزش و پرورش توجه ویژه ای گردد هدف از اين پژوهش تعیین رابطه بین پیشرفت تحصیلی و استرس دانش آموزان سوم راهنمایی شهرس چکیده کامل
   آموزش و پرورش دانش آموزان همواره مورد توجه صاحب نظران و متخصصان امر بوده است. در واقع به منظور ایجاد بستری مناسب برای داشتن جامعه ای سالم و پویا، باید به آموزش و پرورش توجه ویژه ای گردد هدف از اين پژوهش تعیین رابطه بین پیشرفت تحصیلی و استرس دانش آموزان سوم راهنمایی شهرستان دنا بود. جامعه آماري پژوهش شامل 100 نفر از دانش آموزان دختر و پسر سوم راهنمایی شهرستان دنا در سال تحصيلي 1400 انتخاب شدند. روش تحقيق از نوع توصيفي پيمايشي و ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه استرس ادراک شده-14 (PSS-14) توسط کوهن، کامارک و مرملستین (1983) و ریزنمرات دانش آموزان بودند. با استفاده از روش هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چند گانه داده ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج به دست آمده پژوهش نشان داد که استرس با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رابطه معنادار دارد. بر اساس این یافته نتیجه می گیریم که استرس و پیشرفت تحصيلي ارتباطی کاملا وابسته به هم دارند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - بررسی رابطه بین سبک های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کلاس پنجم ابتدایی یاسوج
   جان محمد  نیکویی
   آموزش به عنوان خلق محیط های یادگیری که در آن فعالیت های مورد نیاز یادگیرندگان برای ساختن دانش وکسب توانایی تفکر به حداکثر می رسد، تعریف می شود. هدف از اين پژوهش تعیین رابطه بین سبک های یادگیری با پیشرفت تحصیلی و استرس دانش آموزان کلاس پنجم ابتدایی یاسوج بود. جامعه آمار چکیده کامل
   آموزش به عنوان خلق محیط های یادگیری که در آن فعالیت های مورد نیاز یادگیرندگان برای ساختن دانش وکسب توانایی تفکر به حداکثر می رسد، تعریف می شود. هدف از اين پژوهش تعیین رابطه بین سبک های یادگیری با پیشرفت تحصیلی و استرس دانش آموزان کلاس پنجم ابتدایی یاسوج بود. جامعه آماري پژوهش شامل 100 نفر از دانش آموزان دختر و پسر کلاس پنجم ابتدایی یاسوج در سال تحصيلي 1400 انتخاب شدند. روش تحقيق از نوع توصيفي پيمايشي و ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه سبک های یادگیری کلب و نمرات تحصیلی دانش آموزان بودند. با استفاده از روش هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چند گانه داده ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج به دست آمده نشان داد که سبک يادگيري با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رابطه معنادار دارد. بر اساس این یافته نتیجه می گیریم که سبك يادگيري و پیشرفت تحصيلي ارتباطی کاملا وابسته به هم دارند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - بررسی سلامت روان و هوش اجتماعی در دانش آموزان دختر و پسر ابتدایی شهر کرمان
   عباس  اسکندری مقدم
   هدف از پژوهش حاضر بررسی سلامت روان و هوش اجتماعی در دانش آموزان دختر و پسر ابتدایی شهر کرمان در سال 1400 می باشد. تحقیق حاضر توصیفی و از نوع علی– مقایسه ای است. جامعه آماری در این پژوهش شامل دو گروه دانش آموزان دختر و پسر ابتدایی شهر کرمان می باشند که از بین آنها به شیو چکیده کامل
   هدف از پژوهش حاضر بررسی سلامت روان و هوش اجتماعی در دانش آموزان دختر و پسر ابتدایی شهر کرمان در سال 1400 می باشد. تحقیق حاضر توصیفی و از نوع علی– مقایسه ای است. جامعه آماری در این پژوهش شامل دو گروه دانش آموزان دختر و پسر ابتدایی شهر کرمان می باشند که از بین آنها به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده 80 نفر (40 نفر دختر،40 نفر پسر) انتخاب گردید. ابزار بکار گرفته شده در این تحقیق شامل پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو و پرسشنامه سلامت روان بود. از روشهای آماری (آزمون t مستقل، تحلیل رگرسیون چندگانه) برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید. نتایج حاصل تحقیق نشان داد که بین دانش آموزان دختر و پسر ابتدایی شهر کرمان در همه ابعاد هوش اجتماعی و نیز نمره کل تفاوت معنی داری وجود دارد (05/0P<). هوش اجتماعی فقط در بعد پردازش اطلاعات اجتماعی در دانش آموزان دختر و پسر ابتدایی شهر کرمان می تواند میزان سلامت روان را به طور معنی داری پیش بینی کند (05/0P<). پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - شناسایی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد معنا درمانی بر کیفیت زندگی در معلمان زن و مرد مطلقه شهر یاسوج
   سجاد  رشیدنیا عطب الله  بهشت
   این پژوهش با هدف اصلی شناسایی تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد معنا درمانی بر افزایش کیفیت زندگی معلمان زن و مرد مطلقه شهر یاسوج انجام پذیرفت. با توجه به کیفیت زندگی و سبک زندگی، بررسی اثربخشی این شیوة درمان بر کاهش افسردگی را نیز به عنوان هدف دوم در نظر گرفتیم. پژ چکیده کامل
   این پژوهش با هدف اصلی شناسایی تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد معنا درمانی بر افزایش کیفیت زندگی معلمان زن و مرد مطلقه شهر یاسوج انجام پذیرفت. با توجه به کیفیت زندگی و سبک زندگی، بررسی اثربخشی این شیوة درمان بر کاهش افسردگی را نیز به عنوان هدف دوم در نظر گرفتیم. پژوهش حاضر کاربردي و از نوع نیمه آزمایشی (طرح گروه کنترل نابرابر) می باشد. با استفاده از روش نمونه گیري مبتنی بر هدف یا در دسترس از میان مراجعه کنندگانی که به دادگاه هاي شهر یاسوج مراجعه کرده بودند، با توجه به ملاك هاي در نظر گرفته شده 60 نفر را انتخاب کرده و آنها را به دو گروه آزمایشی و گواه تقسیم کردیم (30نفر براي هر گروه) سپس آزمون هاي امید به زندگی میلر با ضریب پایایی80% و پرسشنامه سازگاري پس از طلاق فيشر (FDAS) با ضریب پایایی98% و پرسشنامه فرم كوتاه مقياس كيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني (WHOQOL – BREF) با ضریب پایایی آزمون بازآزمون برای زیرمقیاس های سلامت جسمی 77/0، سلامت روانی 77/0، روابط اجتماعی 75/0، سلامت محیط 84/0 به دست آمد. از هر دو گروه گرفته شد. نتایج تحلیل آماري آزمون Tدر پیش آزمون، تفاوت معناداري را کیفیت زندگی را نشان نداد. نتایج نشان داد اثر مشاوره معنا درمانی بر ابعاد کیفیت زندگی معنی دار می باشد و میزان نگرش به طلاق معنی دار نمی باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - بررسی ارتباط میزان استفاده از بازی‌های رایانه‌ای (خشن) با پرخاشگری دانش‌آموزان دوره متوسطه اول شهر سی سخت
   مهدی  بسطام کیش پویا نیکی
   در جهان معاصر پیشرفت علوم نه‌تنها بر سطح زندگی و فضا و محیطی که انسان‌ها در آنجا زندگی می‌کنند تأثیر گذاشته بلکه قوانین و قواعد حاکم بر ارتباط و تعامل بین انسان‌ها و نگرش آن‌ها را نسبت به خود، به دیگران و به جهان تغییر داده است هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان پرخاشگری نوج چکیده کامل
   در جهان معاصر پیشرفت علوم نه‌تنها بر سطح زندگی و فضا و محیطی که انسان‌ها در آنجا زندگی می‌کنند تأثیر گذاشته بلکه قوانین و قواعد حاکم بر ارتباط و تعامل بین انسان‌ها و نگرش آن‌ها را نسبت به خود، به دیگران و به جهان تغییر داده است هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان پرخاشگری نوجوانانی است که از بازی های الکترونیکی و رایانه ای (خشن) استفاده می کنند. جامعه پژوهشی حاضر را دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه اول شهر سی سخت تشکیل می دهند. در این پژوهش با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 80 نفر از دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول شهر سی سخت به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و سپس تست پرخاشگری آیزنیک و یک تست خودساخته درباره میزان استفاده از بازی های رایانه ای در اختیار آن‌ها قرارداده شد و از آن‌ها خواسته شد که به این سؤالات با بلی و خیر یا انتخاب ساعتی که از بازی های رایانه ای استفاده می کنند پاسخ دهند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - بررسی و شناسایی تعهد سازمانی بر رهبری اخلاقی در اداره کل آموزش و پرورش منطقه دنا
   بهنام  آزاده
   این پژوهش با هدف بررسی و شناسایی تعهد سازمانی بر رهبری اخلاقی در اداره کل آموزش و پرورش منطقه دنا انجام گرفته است. روش پژوهش، توصیفی همبستگی می باشد و در تدوين چارچوب نظري تحقيق از روش کتابخانه اي استفاده گردید. جامعه ی آماری این پژوهش کارکنان اداره کل آموزش و پرورش من چکیده کامل
   این پژوهش با هدف بررسی و شناسایی تعهد سازمانی بر رهبری اخلاقی در اداره کل آموزش و پرورش منطقه دنا انجام گرفته است. روش پژوهش، توصیفی همبستگی می باشد و در تدوين چارچوب نظري تحقيق از روش کتابخانه اي استفاده گردید. جامعه ی آماری این پژوهش کارکنان اداره کل آموزش و پرورش منطقه دنا است که تعداد آنها 430 نفر است. حجم نمونه تعداد 203 نفر تعیین گردید و از بین پرسشنامه های توزیعی 191 پرسشنامه قابل تحلیل شد. در این پژوهش از پرسشنامه ی استاندارد تعهد سازماني آلن و مایر و پرسشنامه محقق ساخته رهبری اخلاقی استفاده شد. پایایی سئوالات پرسشنامه رهبری اخلاقی 811/0 محاسبه شد و روایی آن نیز به صورت محتوایی تأیید گردید. نتایج تحلیل توصیفی داده ها بیان می کند که شاخص تعهد سازمانی و ابعاد آن، همچنین شاخص رهبری اخلاقی و ابعاد آن در بین کارکنان اداره کل آموزش و پرورش منطقه دنا در حد بالای متوسط هستند. نتایج تحلیل استنباطی و آزمون فرضیه های پژوهش بیان می دارد که بین تعهد سازماني (عاطفی و هنجاری) با رهبری اخلاقی (بعد فرد اخلاقی، بعد مدیر اخلاقی) رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد. هر چند هم روابط مذکور قوی نیست، اما نتایج مدل های رگرسیونی به خوبی میزان تغییرات تعهد سازمانی (عاطفی و هنجاری) را توسط متغیر رهبری اخلاقی (بعد فرد اخلاقی، بعد مدیر اخلاقی) پیش بینی می کند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   11 - ارائه راهکارهای کالبدی در راستای تقویت تعاملات اجتماعی(نمونه موردی: خیابان شهید بهشتی شمالی)
   وجیهه  صحت پور رمضانعلی نادری مایوان
   خیابان به عنوان یک فضای شهری، یکی از مهمترین مکان‌هایی است که محل برخورد‌های چهره به چهره و عرصه تعاملات اجتماعی شهروندان به شمار می‌رود. وجود بحران ترافیک وسایل نقلیه و پایین بودن کیفیت کالبدی باعث کمبود شدید فضای عمومی با قابلیت پذیرش تعاملات اجتماعی شده است. تقویت فض چکیده کامل
   خیابان به عنوان یک فضای شهری، یکی از مهمترین مکان‌هایی است که محل برخورد‌های چهره به چهره و عرصه تعاملات اجتماعی شهروندان به شمار می‌رود. وجود بحران ترافیک وسایل نقلیه و پایین بودن کیفیت کالبدی باعث کمبود شدید فضای عمومی با قابلیت پذیرش تعاملات اجتماعی شده است. تقویت فضا‌های عمومی وسیله‌ای برای رویارویی با این پراکندگی و نگرانی‌های مرتبط با آن است. تقویت حس با هم بودن از طریق ایجاد انواع فضا‌های عمومی امکان‌پذیر است. از سوی دیگر حضور محیط‌های طبیعی دست نخورده در درون شهر‌ها، از پتانسیل‌های مهم شهر در خلق فضای عمومی شهری جدید و تقویت حیات مدنی و ارتباطات اجتماعی در بین ساکنین شهر می‌باشد. لذا، ساماندهی این فضا‌ها ضمن تبدیل آن‌ها از فضای بی‌دفاع به فضای امن شهری، زمینه‌ای برای حضور در فضا و تقویت ارتباطات و تعاملات اجتماعی در شهر‌ها و میان ساکنین را فراهم می‌نماید که این امر به برقراری و تقویت حیات مدنی در شهر منجر می‌شود. پدیده فضای بدون دفاع شهری و اثری که بر وجدان جمعی می‌گذارد می‌تواند رابطه سالم انسان- شهر را به رابطه‌ای منفصل و گاه خصمانه نسبت به محیط بدل سازد. زیرا تا فرد در محیط و فضا احساس آرامش نکند و همواره در نگرانی به عنوان یک قربانی بسر برد، نمی‌تواند قابلیت‌ها و ارزش‌های خود را به نمایش گذاشته و نقش اجتماعی خود را به نحو مطلوبی ایفا کند. در این پژوهش که هدف ان ارتقا تعاملات اجتماعی در محور شهید بهشتی شمالی (حد فاصل بین میدان شهید و چهاراه صفا) است از روش تحقیق ترکیبی (تحلیلی– توصیفی) استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که افزایش راحتی و شفایت محور برای افراد حاضر در محدوده، ایجاد کف سازی های زیبا و مناسب، ایجاد نفوذپذیری مطلوب برای محدوده می توان به افزایش تعاملات اجتماعی در این محدوده کمک بسیار زیادی نمود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   12 - بررسی رابطه مهارت های جرأت ورزی و باورهای انگیزشی بر آموزش خودتنظیمی هیجانی در دانش آموزان شهر یاسوج
   عطاءالله  نیک گفتار زهره  رضائی مهر محمد محمدی عارف
   هدف از این تحقیق، بررسی رابطه مهارت های جرأت ورزی و باورهای انگیزشی بر آموزش خودتنظیمی هیجانی در دانش آموزان شهریاسوج بود. روش پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعه -آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر یا چکیده کامل
   هدف از این تحقیق، بررسی رابطه مهارت های جرأت ورزی و باورهای انگیزشی بر آموزش خودتنظیمی هیجانی در دانش آموزان شهریاسوج بود. روش پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعه -آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر یاسوج که در سال تحصیلی 1400 مشغول به تحصیل بودند می باشد، که 40 نفر از آنها با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردید و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه جرأت ورزی گمبریل و ریچی (1975) و پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ)1990) استفاده شد. اعتبار پرسشنامه جرأت ورزی به وسیله ی آزمون آلفای کرونباخ و آزمون دو نیمه کردن و اعتبار پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) نیز به وسیله ی آزمون آلفای کرونباخ احراز گردید. پس از انتخاب تصادفی گروه های آزمایش و کنترل، آموزش خودتنظیمی هیجانی بر روی گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 45 دقیقه ای به صورت دو جلسه در هفته اجرا گردید. یک هفته پس از اتمام برنامه آموزشی از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. داده های بدست آمده با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس تک متغیره و تحلیل کوواریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از داده ها نشان داد آموزش خودتنظیمی هیجانی با کنترل اثر پیش آزمون بر بهبود و افزایش مهارت های جرأت ورزی دانش آموزان مؤثر بوده و همچنین موجب بهبود باورهای انگیزشی آنان شده است به این صورت که باعث افزایش خودکارآمدی و کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان شده است اما بر ارزش گذاری درونی آن ها تأثیری نداشته است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   13 - ارتباط کیفیت زندگی و سازگاري تحصیلی با اهمالکاري تحصیلی در مدارس شهر یاسوج
   گلنار   صالحی خواه عطاءالله  نیک گفتار فرشته  طاووسی
   هدف این پژوهش، بررسی ارتباط کیفیت زندگی و سازگاري تحصیلی با اهمالکاري تحصیلی در مدارس شهر یاسوج بود. بدین منظور نمونه ای به حجم380نفر از دانش آموزان دختر پایه ششم مدارس یاسوج با روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. پرسشنامه های اهمالکاری سولومون و راثبلوم (1984)، چکیده کامل
   هدف این پژوهش، بررسی ارتباط کیفیت زندگی و سازگاري تحصیلی با اهمالکاري تحصیلی در مدارس شهر یاسوج بود. بدین منظور نمونه ای به حجم380نفر از دانش آموزان دختر پایه ششم مدارس یاسوج با روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. پرسشنامه های اهمالکاری سولومون و راثبلوم (1984)، پرسشنامه سازگاری دانش آموزان (1993)، و پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه اندرسون و بروک(2000) توسط آزمودنی ها تکمیل شد.تحلیل نتایج حاصل از اجرای همبستگی پیرسون نشان داد که اهمالکاری تحصیلی با سازگاری تحصیلی و کیفیت زندگی در مدرسه و معدل تحصیلی همبستگی منفی معنیدار دارند. همچنین سازگاری تحصیلی با کیفیت زندگی در مدرسه همبستگی مثبت معنی دار دارند. از طریق رگرسیون چندگانه مشخص شد که سازگاری تحصیلی و کیفیت زندگی در مدرسه پیش بینی کننده های مناسبی برای اهمالکاری تحصیلی بوده و سازگاری تحصیلی، قوی ترین پیش بینی کننده اهمالکاری تحصیلی می باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   14 - تأثیر روش یادگیری مشارکتی بر روی دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی شهر یاسوج
   گلنار   صالحی خواه مریم بستام زیبا بستام
   هدف این تحقیق تأثیر روش یادگیری مشارکتی بر روی دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی شهر یاسوج است و این‌که آیا مشکلات خواندن آن‌ها در گروه و با کمک یکدیگر حل می‌شود یا خیر؟ بنابراین از دو روش یادگیری یک ساو I و روش جیک ساو II استفاده‌شده است تا تأثیر آن در بهبود خواندن کودکان و چکیده کامل
   هدف این تحقیق تأثیر روش یادگیری مشارکتی بر روی دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی شهر یاسوج است و این‌که آیا مشکلات خواندن آن‌ها در گروه و با کمک یکدیگر حل می‌شود یا خیر؟ بنابراین از دو روش یادگیری یک ساو I و روش جیک ساو II استفاده‌شده است تا تأثیر آن در بهبود خواندن کودکان و یادگیری آن‌ها بررسی شود. با توجه به موضوع روش نیمه آزمایشی طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون انتخاب‌شده است. برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس هوشی و کسلر استفاده شد و برای تعیین میزان اختلال خواندن دانش‌آموزان از آزمون تشخیص خواندن که معروف به آزمون شیرازی است استفاده شد همچنین از داده‌های به‌دست‌آمده حاصل از نتایج پیش‌آزمون، پس‌آزمون، آزمون تعقیبی و تأخیری، برای گردآوری اطلاعات استفاده‌شده است. ضریب روایی85/0 برآورد گردید و ضریب پایایی به روش باز آزمایی در طول یک ماه برای مقیاس کل 0/95 مقیاس کلاس 0/93 و مقیاس عملی 0/9 می‌باشد که میانه ضرایب پایایی 0/73 گزارش‌شده است. در مرکز اختلالات یادگیری توسط یک مربی در طول هفته به ۲۰ دانش‌آموز خدمات آموزشی ارائه شد و در دو نوبت ترجیحاً ۴۰ نفر دانش‌آموز تحت آموزش قرار گرفتند. در این پژوهش با انتخاب تصادفی ۲۰ نفر از دانش‌آموزان نوبت اول به‌عنوان گروه آزمایش و ۲۰ نفر از دانش‌آموزان نوبت دوم به‌عنوان گروه گواه لحاظ گردیده است. اطلاعات جمع‌آوری‌شده با استفاده از آزمون t گروه‌های مستقل t) تست) و از نرم‌افزار spss جهت کارهای آماری استفاده گردید تا عملکرد دو گروه مستقل آزمایش و گواه مقایسه شود. یافته‌های پژوهش مبین آن است که یادگیری مشارکتی در مقایسه با روش آموزش انفرادی در کاهش مشکلات پایه اول ابتدایی مؤثر است از فرضیه‌ها استنباط می‌شود که یادگیری مشارکتی در مقایسه با روش آموزش انفرادی در عدم افزودن و یا حذف کلمات در متن مؤثر است، پس می‌توان نتیجه گرفت دانش‌آموزانی که به روش مشارکتی آموزش‌دیده‌اند در کسب مهارت خواندن از عملکرد بهتری برخوردار شده‌اند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   15 - تأثیر روش یادگیری با روش آموزش انفرادی بر روی دانش‌آموزان نارساخوان پایه اول ابتدایی شهر یاسوج
   عبدالحسین  پیشگو صدیقه  طالبی پور زهره  طالبی پور
   هدف این تحقیق تأثیر روش یادگیری با روش آموزش انفرادی بر روی دانش‌آموزان نارساخوان پایه اول ابتدایی شهر یاسوج است و این‌که آیا مشکلات خواندن آن‌ها در گروه و با کمک یکدیگر حل می‌شود یا خیر؟ بنابراین از دو روش یادگیری یک ساو I و روش جیک ساو II استفاده‌شده است تا تأثیر آن د چکیده کامل
   هدف این تحقیق تأثیر روش یادگیری با روش آموزش انفرادی بر روی دانش‌آموزان نارساخوان پایه اول ابتدایی شهر یاسوج است و این‌که آیا مشکلات خواندن آن‌ها در گروه و با کمک یکدیگر حل می‌شود یا خیر؟ بنابراین از دو روش یادگیری یک ساو I و روش جیک ساو II استفاده‌شده است تا تأثیر آن در بهبود خواندن کودکان و یادگیری آن‌ها بررسی شود. با توجه به موضوع روش نیمه آزمایشی طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون انتخاب‌شده است. برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس هوشی و کسلر استفاده شد و برای تعیین میزان اختلال خواندن دانش‌آموزان از آزمون تشخیص خواندن که معروف به آزمون شیرازی است استفاده شد همچنین از داده‌های به‌دست‌آمده حاصل از نتایج پیش‌آزمون، پس‌آزمون، آزمون تعقیبی و تأخیری، برای گردآوری اطلاعات استفاده‌شده است. ضریب روایی85/0 برآورد گردید و ضریب پایایی به روش باز آزمایی در طول یک ماه برای مقیاس کل 0/95 مقیاس کلاس 0/93 و مقیاس عملی 0/9 می‌باشد که میانه ضرایب پایایی 0/73 گزارش‌شده است. در مرکز اختلالات یادگیری توسط یک مربی در طول هفته به 10 دانش‌آموز خدمات آموزشی ارائه شد و در دو نوبت ترجیحاً 20 نفر دانش‌آموز تحت آموزش قرار گرفتند. یافته‌های پژوهش مبین آن است که یادگیری مشارکتی در مقایسه با روش آموزش انفرادی در کاهش مشکلات نارساخوانی پایه اول ابتدایی مؤثر است از فرضیه‌ها استنباط می‌شود که یادگیری مشارکتی در مقایسه با روش آموزش انفرادی در عدم افزودن و یا حذف کلمات در متن مؤثر است، پس می‌توان نتیجه گرفت دانش‌آموزانی که به روش انفرادی آموزش‌دیده‌اند در کسب مهارت خواندن از عملکرد بهتری برخوردار شده‌اند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   16 - بررسی روش های آموزش در دانش آموزان دوره ابتدایی
   عبدالحسین  پیشگو گلنار  برگریزانه زهرا  کشاورز
   فرایند آموزش و پرورش روش ها و فنون تدریس و همراه با تربیت جایگاه مهمی دارد. روش یعنی “راه انجام دادن کاری ” و روش تدریس یعنی “راه منظم، با قاعده ومنطقی برای ارایه کردن درس “و روش آموزش “مجموعه تدابیر واندیشه هایی منظمی که معلم برای رسیدن به هدف های تربیتی با توجه به شرا چکیده کامل
   فرایند آموزش و پرورش روش ها و فنون تدریس و همراه با تربیت جایگاه مهمی دارد. روش یعنی “راه انجام دادن کاری ” و روش تدریس یعنی “راه منظم، با قاعده ومنطقی برای ارایه کردن درس “و روش آموزش “مجموعه تدابیر واندیشه هایی منظمی که معلم برای رسیدن به هدف های تربیتی با توجه به شرایط وامکانات اتخاذ می کند ” تدریس تعامل بین معلم وشاگرد است که بر پایه طراحی منظم وهدفمند معلم، برای ایجاد تغییر در رفتارشاگرد انجام می گیرد .در پژوهش حاضر که با عنوان " بررسی روش های آموزش در دانش آموزان دوره ابتدایی"انجام گرفت، در این تحقیق شاید تنها روشی باشد که محتوا را با همکاری شاگردان و به صورتی غیر مستقیم آموزش میدهد. سپس روش های آموزش گروهی و اجتماعی( مبتنی بر همیاری) را مناسب ترین الگوهای آموزشی در سنین ابتدایی بخصوص برای بنیان نهادن مهارت های سطح بالای فکری مانند تفکر انتقادی تشخیص داده و بررسی و تفسیر گردیدند. در نتایج تحقیق علاوه بر معرفی روش های تدریس انتخابی به کم و کیف آنها پرداخته و ارتباط آنها را با مفاهیم و ویژگی های تفکر انتقادی نشان داده و تحلیل شدند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   17 - تأثیر روش تدریس کاوشگری علمی درس ریاضی و خودکارآمدی دانش‌آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهرستان بویر احمد
   ستار  بهادری فرد
   هدف این پژوهش تأثیر روش تدریس کاوشگری علمی درس ریاضی و خودکارآمدی دانش‌آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهرستان بویر احمد بود. جامعه آماری این پژوهش تمامی دانش‌آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهرستان بویر احمد در سال 1400 می باشد. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزم چکیده کامل
   هدف این پژوهش تأثیر روش تدریس کاوشگری علمی درس ریاضی و خودکارآمدی دانش‌آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهرستان بویر احمد بود. جامعه آماری این پژوهش تمامی دانش‌آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهرستان بویر احمد در سال 1400 می باشد. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود بدین منظور 20 دانش‌آموز دختر پایه پنجم ابتدایی شهرستان بویر احمد با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری در دسترس به دو گروه معادل ازنظر معدل درسی تقسیم شدند و در دو گروه آزمایش (10) نفر (و کنترل (10) نفر قرار گرفتند ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی به تز و هاکت (۱۹۸۳) بود آموزش روش تدریس کاوشگری علمی در درس ریاضی طی 6 جلسه 45 دقیقه‌ای توسط پژوهشگر در گروه آزمایش اجرا گردید. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس تحلیل. شدند نتایج نشان می‌دهد که آموزش روش تدریس کاوشگری علمی در درس ریاضی خودکارآمدی، ریاضی خلاقیت و ابعاد آن ابتکار، سیالی بسط و انعطاف‌پذیری را افزایش داده است. درنتیجه روش تدریس کاوشگری علمی بر خودکارآمدی ریاضی آموزان دختر پایه پنجم شهرستان بویر احمد تأثیر دارد و توان از آن این شیوه در مدارس استفاده کرد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   18 - بررسی روش تدریس کاوشگری علمی در درس ریاضی بر خلاقیت دانش‌آموزان پسر پایه هشتم شهر یاسوج
   ابوذر  سعادت مهر
   هدف این پژوهش اثربخشی روش تدریس کاوشگری علمی در درس ریاضی بر خلاقیت ریاضی دانش‌آموزان پسر پایه هشتم شهر یاسوج بود جامعه آماری این پژوهش تمامی دانش‌آموزان پسر پایه هشتم شهر یاسوج در سال 1400 می. باشد. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل چکیده کامل
   هدف این پژوهش اثربخشی روش تدریس کاوشگری علمی در درس ریاضی بر خلاقیت ریاضی دانش‌آموزان پسر پایه هشتم شهر یاسوج بود جامعه آماری این پژوهش تمامی دانش‌آموزان پسر پایه هشتم شهر یاسوج در سال 1400 می. باشد. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود بدین منظور ۳۰ دانش‌آموز پسر پایه هشتم شهر یاسوج با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری در دسترس به دو گروه معادل ازنظر معدل درسی تقسیم شدند و در دو گروه آزمایش (۱۵) نفر (و کنترل (۱۵) نفر) قرار گرفتند ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه خلاقیت عابدی (۱۳۶۳) بود آموزش روش تدریس کاوشگری علمی در درس ریاضی طی ۸ جلسه ۶۰ دقیقه‌ای توسط پژوهشگر در گروه آزمایش اجرا گردید. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس تحلیل. شدند نتایج نشان می‌دهد که آموزش روش تدریس کاوشگری علمی در درس ریاضی و خلاقیت و ابعاد آن ابتکار، سیالی بسط و انعطاف‌پذیری را افزایش داده است. درنتیجه روش تدریس کاوشگری علمی بر خلاقیت دانش‌آموزان پسر پایه هشتم شهر یاسوج تأثیر دارد و توان از آن این شیوه در مدارس استفاده کرد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   19 - آسیب‌شناسی برنامه درسي آموزش زبان انگلیسي اول متوسطه از دیدگاه دانش‌آموزان و دبیران شهر یاسوج
   محبوبه  اکبری
   هدف از این پژوهش آسیب‌شناسی برنامه درسی آموزش زبان انگلیسی اول متوسطه از دیدگاه دانش‌آموزان و دبیران شهر یاسوج بوده است. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. جامعه و نمونه آماری پژوهش حاضر تمام دانش‌آموزان متوسطه اول مشغول به تحصیل در سال تحصیلی1400بوده‌اند؛ که تعد چکیده کامل
   هدف از این پژوهش آسیب‌شناسی برنامه درسی آموزش زبان انگلیسی اول متوسطه از دیدگاه دانش‌آموزان و دبیران شهر یاسوج بوده است. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. جامعه و نمونه آماری پژوهش حاضر تمام دانش‌آموزان متوسطه اول مشغول به تحصیل در سال تحصیلی1400بوده‌اند؛ که تعداد 220 نفر (200دانش‌آموز و20 دبیر) به روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب و - موردپژوهش قرارگرفته‌اند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه آسیب‌شناسی برنامه درس زبان انگلیسی بوده که دارای 27 گویه می‌باشد و 4 مقیاس را شامل می‌گردد. روایی و پایایی ابزار مورد تائید قرارگرفته است. جهت آنالیز آماری از آمار توصیفی و آمار استنباطی)خی دو تی مستقل(استفاده‌شده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان‌دهنده آن است که تمام عناصر )اهداف و محتوا، روش تدریس، فضا و زمان آموزشی، تأثیر دانش‌آموز و دبیر و گروه‌بندی برنامه درسی زبان انگلیسی از دیدگاه دانش‌آموزان و دبیران دارای ضعف‌ها و آسیب‌هایی می‌باشد. بر اساس آزمون خی دو تی مستقل تمام‌مقیاس‌های موردبررسی در برنامه درسی زبان انگلیسی مؤثر می‌باشد و بین فراوانی‌های مورد انتظار و مشاهده‌شده مقیاس‌ها تفاوت معناداری مشاهده گردید. در آزمون تی مستقل دانش‌آموزان دختر و پسر تفاوت میانگین‌های دانش‌آموزان و گروه‌بندی و زمان آموزش معنادار است؛ در تفاوت میانگین دبیران و دانش‌آموزان در مقیاس‌های روش تدریس، ارزشیابی، معلم و دانش‌آموزان تفاوت معنادار می‌باشد و در تفاوت پایه‌های هفتم و هشتم درروش تدریس؛ ارزشیابی؛ زمان؛ معلم و دانش‌آموز تفاوت معنادار است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   20 - نگاهی مروری به جایگاه درس تربیت‌بدنی در برنامه آموزشی مدارس ایران
   عبدالحسین  پیشگو زهرا سامانپور صدیقه مرادی حسین آباد
   پرورش مهارت‌ها، دانش‌ها و ارزش‌های مطلوب بر اساس اهداف تدوین‌شده در نظام تعلیم و تربیت از طریق آموزش دروس مختلف به دانش‌آموزان دنبال می‌شود. هدف از پژوهش حاضر، نگاهی مروری به جایگاه بر درس تربیت‌بدنی در برنامه آموزشی مدارس ایران است. داده‌های تحقیق از طریق بررسی کتابخان چکیده کامل
   پرورش مهارت‌ها، دانش‌ها و ارزش‌های مطلوب بر اساس اهداف تدوین‌شده در نظام تعلیم و تربیت از طریق آموزش دروس مختلف به دانش‌آموزان دنبال می‌شود. هدف از پژوهش حاضر، نگاهی مروری به جایگاه بر درس تربیت‌بدنی در برنامه آموزشی مدارس ایران است. داده‌های تحقیق از طریق بررسی کتابخانه‌ای، جست‌وجوی رایانه‌ای شبکه اینترنت و پرسشنامه جمع‌آوری شد و از طریق آمار توصیفی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که افزایش دانش مربوط به‌سلامتی و ایمنی در فعالیت جسمانی و همچنین یادگیری مهارت‌های بنیادی به‌عنوان مهم‌ترین هدف و بازی‌های پرورشی به‌عنوان مهم‌ترین محتوای درس در تربیت‌بدنی دوره ابتدایی در برنامه آموزشی مدارس ایران به شمار می‌رود. زمان درس تربیت‌بدنی دوره ابتدایی در ایران 120 دقیقه در هفته معادل 6 درصد از کل برنامه درسی دوره ابتدایی است ازجمله فوق‌برنامه درسی، برنامه‌های ورزشی، نظام آموزش و عوامل اجرایی برنامه درسی در مدارس می‌باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   21 - بررسی تحلیل روش‌های آموزش تفکر انتقادی در دانش‌آموزان دوره ابتدایی
   صادق  پیشگو حمیدرضا روشن نسب یعقوب  حسینی نژاد
   چکیده در پژوهش حاضر که با عنوان " تحلیل روش‌های آموزش تفکر انتقادی به دانش‌آموزان دوره ابتدایی "انجام گرفت، بر مبنای همین روش تحقیق پس از مطالعات مبانی نظری، به گردآوری تمامی مفاهیم مرتبط با آموزش‌وپرورش کودکان ابتدایی و سپس به گردآوری تمامی مطالب و منابع مربوط به تفکر چکیده کامل
   چکیده در پژوهش حاضر که با عنوان " تحلیل روش‌های آموزش تفکر انتقادی به دانش‌آموزان دوره ابتدایی "انجام گرفت، بر مبنای همین روش تحقیق پس از مطالعات مبانی نظری، به گردآوری تمامی مفاهیم مرتبط با آموزش‌وپرورش کودکان ابتدایی و سپس به گردآوری تمامی مطالب و منابع مربوط به تفکر انتقادی پرداخته شد. در خلال این مطالعات تمامی روش‌های موجود تدریس و کتب و مقالات مربوطه نیز مطالعه و بررسی گردید. پس از کنار هم قرارداد همه داده‌های گردآوری‌شده از میان روش‌های تدریس گوناگون به علت اهمیت سن دوره ابتدایی و البته تفاسیری که در این تحقیق آمده است درنهایت علاوه بر معرفی روش‌های تدریس انتخابی به کم و کیف آن‌ها پرداخته و ارتباط آن‌ها را با مفاهیم و ویژگی‌های تفکر انتقادی نشان داده و به تحلیل کشیده‌ایم. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   22 - ارزیابی روش‌های تدریس‌ با انگیزه‌ پیشرفت‌ دانش‌آموزان‌ پسر مدارس دوره‌ متوسطه‌ شهر یاسوج
   احمد علی  صمدی روحانه  مشفق نیا
   پژوهش حاضر باهدف ارزیابی روش‌های تدریس‌ باانگیزه‌ پیشرفت‌ دانش‌آموزان‌ پسر مدارس دوره‌ متوسطه‌ شهر یاسوج انجام گردیده است. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر ابتدایی متوسطه مدارس شهر یاسوج در سال تحصیلی 1400-1401 بود. برای انتخاب چکیده کامل
   پژوهش حاضر باهدف ارزیابی روش‌های تدریس‌ باانگیزه‌ پیشرفت‌ دانش‌آموزان‌ پسر مدارس دوره‌ متوسطه‌ شهر یاسوج انجام گردیده است. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر ابتدایی متوسطه مدارس شهر یاسوج در سال تحصیلی 1400-1401 بود. برای انتخاب نمونه موردنظر از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی استفاده‌شده است. نمونه شامل 100 نفر دانش آموزان می‌باشد. ابزارهای مورداستفاده مقیاس انگیزش هرمنس و روش نوین تدریس که به‌وسیله محقق طراحی و اعتبار یابی گردید می‌باشد. به‌منظور تحلیل داده‌ها در این پژوهش از روش تحلیل رگرسیون چند متغیری و همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که با توجه به ضرایب به‌دست‌آمده با 95 درصد اطمینان می‌توان گفت بین روش تدریس اکتشافی همبستگی مثبت معنادار و بین روش تدریس سنتی (نمایشی) با انگیزش دانش آموزان همبستگی منفی معنادار وجود دارد. نتایج رگرسیون نیز نشان داد که روش تدریس اکتشافی و نمایشی 26/8 درصد از تغییرات انگیزش را پیش‌بینی می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر، 12/26 درصد از پراکندگی مشاهده‌شده در متغیر انگیزش دانش آموزان توسط این متغیرها توجیه می‌شود. علاوه بر این، نسبت F محاسبه‌شده در سطح اطمینان حداقل 98 درصد معنادار است. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که بین روش‌های تدریس باانگیزه پیشرفت دانش‌آموزان همبستگی معنادار وجود دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   23 - بررسی آموزش یادگیری موقعیتی و آموزش سخنرانی بر میزان انگیزه تحصیلی دانش آموزان پنجم ابتدایی شهر یاسوج
   حشمت الله  جبا مسعود جهانبانی
   پژوهش حاضر بررسی آموزش یادگیری موقعیتی و آموزش سخنرانی بر انگیزه تحصیلی دانش آموزان پنجم ابتدایی شهر یاسوج پرداخته است. علاوه بر این با توجه به اهمیّت بر انگیزه تحصیلی، تاثیر روش های آموزشی بر میزان انگیزه تحصیلی نیز بررسی شده است. بنابراین، دانش آموزان کلاس پنجم ابتدای چکیده کامل
   پژوهش حاضر بررسی آموزش یادگیری موقعیتی و آموزش سخنرانی بر انگیزه تحصیلی دانش آموزان پنجم ابتدایی شهر یاسوج پرداخته است. علاوه بر این با توجه به اهمیّت بر انگیزه تحصیلی، تاثیر روش های آموزشی بر میزان انگیزه تحصیلی نیز بررسی شده است. بنابراین، دانش آموزان کلاس پنجم ابتدایی شهر یاسوج به عنوان جامعه پژوهش انتخاب شدند. 18 دانش آموز در برنامه‌ی یادگیری تلفیقی و 16 دانش آموز در برنامه ی آموزش مبتنی بر سخنرانی شرکت کردند. درس ” آسیب شناسی روانی یک" موضوع" حرکت بدن" با دو رویکرد مبتنی بر سخنرانی و موقعیتی به اجرا درآمد. تخصیص کلاس‌ها به برنامه های آموزشی به صورت تصادفی انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون محتوای درسی، فرم کوتاه پرسشنامه‌ی انگیزه‌ی تحصیلی مک اینرنی و سینکلایر(1372)، در مراحل پیش از آموزش و پس از آموزش و همچنین چند پرسش مستقیم از دانش آموزان در مورد رضایت کلی از برنامه های آموزشی بعد از اجرای برنامه های آموزش و یادگیری در گروه ها جمع آوری شد. این داده ها با استفاده از آزمون‌های تی مستقل، تی زوجی و من ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که: در مقایسه با آموزش مبتنی بر سخنرانی، یادگیری تلفیقی موجب افزایش انگیزه‌ی تحصیلی در دانش آموزان شد، و در مقایسه با روش آموزش مبتنی بر سخنرانی، روش یادگیری موقعیتی رضایت بخش تر بود. همچنین نشان داده شد که در مقایسه با آموزش مبتنی بر سخنرانی، در گروه آموزش دیده به شیوه‌ی یادگیری موقعیتی به نحو قابل توجهی کاهش یافت. با توجه به اهمیت حفظ انگیزه‌ی دانش آموزان و ضرورت افزایش رضایت دانش آموزان از شیوه تدریس برای ایجاد تجربه های مثبت یادگیری و همچنین نتایج به دست آمده‌ی این پژوهش، امید است که توجه مسئوولین و برنامه‌ریزان آموزشی به استفاده از این روش یادگیری جلب شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   24 - مقایسه رابطه بین انگ‌های اجتماعی و حمایت اجتماعی ادراک‌شده در بین دانش آموزان ششم ابتدایی شهر یاسوج
   فاطمه   انصاری محسن  حسن زاده
   به نظر می‌رسد هرچه فرد حمایت اجتماعی و قدرت بیشتری در انگ‌های اجتماعی ، مقابله با مشکلات و استرس‌های زندگی داشته باشد، کمتر در معرض آشفتگی‌های روانی و هیجانی قرار می‌گیرد و از سلامت و بهزیستی روانی بالاتری بهره‌مند می‌شود پژوهش حاضر باهدف مقایسه رابطه بین انگ‌های اجتماع چکیده کامل
   به نظر می‌رسد هرچه فرد حمایت اجتماعی و قدرت بیشتری در انگ‌های اجتماعی ، مقابله با مشکلات و استرس‌های زندگی داشته باشد، کمتر در معرض آشفتگی‌های روانی و هیجانی قرار می‌گیرد و از سلامت و بهزیستی روانی بالاتری بهره‌مند می‌شود پژوهش حاضر باهدف مقایسه رابطه بین انگ‌های اجتماعی و حمایت اجتماعی ادراک‌شده در بین دانش آموزان ششم ابتدایی شهر یاسوجمی‌باشد. روش پژوهش این تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل همه دانش آموزان مبتلابه کووید 19 و غیر مبتلا در یاسوج بودند. از جامعه مذکور 103 نفر نمونه‌گیری از جامعه به شیوه در دسترس و نمونه‌گیری جامعه به‌صورت تصادفی خوشه‌ای انتخاب شد. برای گردآوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه‌های پرسشنامه حمایت اجتماعی اداره شده، پرسشنامه استاندارد استيگماي دروني بيمار رواني استفاده شد و نتایج با استفاده از روش‌های آماری ضریب همبستگی و رگرسیون خطی تحلیل و معادلات ساختاری تحلیل شد. یافته‌های پژوهش نشان داد، ین انگ‌های اجتماعی و حمایت اجتماعی ادراک‌شده در بین دانش آموزان مبتلابه کووید 19 و غیر مبتلا رابطه مثبت معنی‌دار وجود دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   25 - بررسی ميزان محبوبيت معلمان در بين دانش‌آموزان مقطع ابتدائي و نقش آن بر پيشرفت تحصيلي آنان در شهر یاسوج
   فاطمه   انصاری محسن  حسن زاده
   هدف از تحقیق حاضر بررسی ميزان محبوبيت معلمان در بين دانش‌آموزان مقطع ابتدائي و نقش آن بر پيشرفت تحصيلي آنان در شهر یاسوج بوده است. تحقیق حاضر ازنظر هدف، یک تحقیق کاربردی؛ ازنظر نحوه گردآوری داده‌ها و اطلاعات و روش تجزیه‌وتحلیل یک تحقیق توصیفی و ازنظر نحوه اجرا از نوع پ چکیده کامل
   هدف از تحقیق حاضر بررسی ميزان محبوبيت معلمان در بين دانش‌آموزان مقطع ابتدائي و نقش آن بر پيشرفت تحصيلي آنان در شهر یاسوج بوده است. تحقیق حاضر ازنظر هدف، یک تحقیق کاربردی؛ ازنظر نحوه گردآوری داده‌ها و اطلاعات و روش تجزیه‌وتحلیل یک تحقیق توصیفی و ازنظر نحوه اجرا از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر نیز شامل کلیه دانش‌آموزان مقطع ابتدائی شهر یاسوج است که تعداد آن‌ها برابر با 4000 بوده است. ازاین‌بین ۳۴۸ نفر از دانش‌آموزان به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند به‌منظور مطالعه اهداف تحقیق حاضر از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی محتوایی این پرسشنامه به تائید خبر رگان این حوزه رسیده و میزان پایایی آن نیز به کمک آزمون آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفت. در پایان نتایج حاصل از پرسشنامه تحقیق به کمک آزمون‌های آماری تی تک نمونه و رگرسیون خطی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان محبوبیت معلمان و پیشرفت تحصیلی در بین دانش‌آموزان مقطع ابتدائی شهر یاسوج در سطح مطلوبی (۰/۰۱>p) قرار دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین محبوبیت معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع ابتدائی شهر یاسوج رابطه معنی‌داری وجود (۰/۰۱>p) دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   26 - برسی دو عامل روانشناختی و فیزیولوژیک در اختلالات املانویسی دانش آموزان ابتدایی
   فاطمه  آقایی
   املا از جمله مهارت های آموزشی و نوشتنی بسیار مهمی است که نیاز به پرداز های متعدد ذهنی دارد و املا بخشی از برنامه آموزشی است که در آن خلاقیت مطرح نیست بلکه تنها یک نمونه ویا ترتیب حروف آن مد نظر است. املای یک کلمه بسیار مشکل تر از خواندن آن کلمه است چرا که باز شناسی یک ک چکیده کامل
   املا از جمله مهارت های آموزشی و نوشتنی بسیار مهمی است که نیاز به پرداز های متعدد ذهنی دارد و املا بخشی از برنامه آموزشی است که در آن خلاقیت مطرح نیست بلکه تنها یک نمونه ویا ترتیب حروف آن مد نظر است. املای یک کلمه بسیار مشکل تر از خواندن آن کلمه است چرا که باز شناسی یک کلمه چاپی، یک عمل کد برگردانی است لذا بعضی از کودکانی که درخواندن ضعیف هستند،دراملا نویسی هم دچارمشکل می باشند. هدف مقاله ی حاضر برسی دو عامل روانشناختی و فیزیووژیک در اختلالات املانویسی دانش آموزان ابتدایی است. این پژوهش از نوع کاربردی است و روش جمع آوری آن کتابخانه می باشد. در این تحقیق به بررسی دو عامل روانشناختی و فیزیووژیک اختلالات املانویسی دانش آموزان ابتدایی پرداخته شد ابتدا به برسی عامل روانشناختی و سپس به عامل فیزیولوژیک در اختلالات املانویسی دانش آموزان و در نهایت نتایج حاصل از جمع بندی این دو عامل نتیجه گیری شد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   27 - تأثیر یادگیری مشارکتی (جیگ ساو) بر مهارت‏های اجتماعی دانش‏ آموزان پسر پایه ششم شهر یاسوج
   محمد رفیع  تقوی طاهره  کیوان لقب محبوبه  گلستانی
   هدف کلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی (جیگ ساو) بر مهارت‏های اجتماعی دانش‏آموزان پسر پایه ششم شهر یاسوج می‏باشد، که به روش شبه آزمایشی با استفاده از طرح پیش‏آزمون و پس‏آزمون با گروه کنترل انجام یافت. جامعه آماری شامل کلیه دانش‏آموزان پسر پایه ششم شهر یاسوج چکیده کامل
   هدف کلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی (جیگ ساو) بر مهارت‏های اجتماعی دانش‏آموزان پسر پایه ششم شهر یاسوج می‏باشد، که به روش شبه آزمایشی با استفاده از طرح پیش‏آزمون و پس‏آزمون با گروه کنترل انجام یافت. جامعه آماری شامل کلیه دانش‏آموزان پسر پایه ششم شهر یاسوج به تعداد 324 نفر می‏باشد. نمونه آماری این تحقیق 52 نفر از دانش‏آموزان بود که به روش تصادفی خوشه‏ای چندمرحله‏ای در دو گروه انتخاب شدند. دانش‏آموزان گروه آزمایشی 10 جلسه به روش مشارکتی (جیگ ساو) در درس علوم آموزش دیدند. ابزار گردآوری اطلاعات آزمون مهارت‏های اجتماعی ماتسون 20 سوال پیشرفت تحصیلی بود بعد از تأیید روایی و پایایی آن آزمون به عمل آمد. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن بود که t در تجزیه و تحلیل یافته‏های تحقیق از آزمون روش یادگیری مشارکتی (جیگ ساو) در رشد مهارت‏های اجتماعی در دانش‏آموزان تأثیر معناداری دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   28 - تأثیر یادگیری مشارکتی (جیگ ساو) بر پیشرفت تحصیلی دانش ‏آموزان دختر پایه پنجم شهر یاسوج
   عبدالحسین  پیشگو سکینه شهین نسب طیبه   روزستان
   هدف کلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی (جیگ ساو) بر پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان دختر پایه پنجم شهر یاسوج می‏باشد، که به روش شبه آزمایشی با استفاده از طرح پیش‏آزمون و پس‏آزمون با گروه کنترل انجام یافت. جامعه آماری شامل کلیه دانش‏آموزان دختر پایه پنجم شهر یاسوج چکیده کامل
   هدف کلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی (جیگ ساو) بر پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان دختر پایه پنجم شهر یاسوج می‏باشد، که به روش شبه آزمایشی با استفاده از طرح پیش‏آزمون و پس‏آزمون با گروه کنترل انجام یافت. جامعه آماری شامل کلیه دانش‏آموزان دختر پایه پنجم شهر یاسوج به تعداد 324 نفر می‏باشد. نمونه آماری این تحقیق 52 نفر از دانش‏آموزان بود که به روش تصادفی خوشه‏ای چندمرحله‏ای در دو گروه انتخاب شدند. دانش‏آموزان گروه آزمایشی 10 جلسه به روش مشارکتی (جیگ ساو) در درس علوم آموزش دیدند. ابزار گردآوری اطلاعات آزمون پیشرفت تحصیلی 20 سوال پیشرفت تحصیلی بود بعد از تأیید روایی و پایایی آن آزمون به عمل آمد. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن بود که t در تجزیه و تحلیل یافته‏های تحقیق از آزمون روش یادگیری مشارکتی (جیگ ساو) در پیشرفت تحصیلی در دانش‏آموزان تأثیر معناداری دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   29 - بررسي خلاقيت دانش‌آموزان با نگرش‌های فرزند پروري والدين در مدارس مقطع ابتدایی شهر یاسوج
   مهشید   رستار فاطمه   رهبر صدیقه مرادی حسین آباد
   هدف تحقیق بررسي خلاقيت دانش‌آموزان با نگرش‌های فرزند پروري والدين در مدارس مقطع ابتدایی شهر یاسوج است. به‌منظور آزمون فرضیه‌های تحقيق، اطلاعات موردنیاز از طريق اجراي دو پرسشنامه به شرح زير جمع‌آوری‌شده است. 1- آزمون زمینه‌یابی مداد كاغذي چند جوابي سنجش خلاقيت2- پرسشنام چکیده کامل
   هدف تحقیق بررسي خلاقيت دانش‌آموزان با نگرش‌های فرزند پروري والدين در مدارس مقطع ابتدایی شهر یاسوج است. به‌منظور آزمون فرضیه‌های تحقيق، اطلاعات موردنیاز از طريق اجراي دو پرسشنامه به شرح زير جمع‌آوری‌شده است. 1- آزمون زمینه‌یابی مداد كاغذي چند جوابي سنجش خلاقيت2- پرسشنامه زمینه‌یابی ارزشيابي نگرش والدين جامعه و نمونه آماري را 209 نفر پسر و 218 دختر (جمعاً 427 نفر) و والدين آن‌ها تشكيل داده است. تجزیه‌وتحلیل نتايج و داده‌ها با استفاده از روش‌های آماري توصيفي و استنباطي مثل فراواني، ميانگين، ضريب همبستگي پيرسون، انحراف معيار، آزمونt، تحليل واريانس و... به‌وسیله بسته نرم‌افزار آماري SPSS13 صورت گرفته است. نتايج تحقيق حاكي است 6/11 % دانش‌آموزان خلاقيت بسيار زياد، 2/42 % خلاقيت زياد، 7/28 % خلاقيت كم و 5/17% خلاقيت بسيار كم از خود نشان دادند كه 8/53% بالاتر از حد متوسط و 2/46% نيز پائين تر از حد متوسط می‌باشد. اكثريت والدين (5/92%) نيز نگرش حد متوسطي به رشد خلاقيت فرزندان دارند. ازنظر شیوه‌های فرزند پروري و ميزان خلاقيت دانش‌آموزان رابطه آماري معنی‌داری به دست نيامده است (20% r=). يعني والدين دیدگاه‌های تربيتي روشن و جهت‌داری كه بتواند رشد قوه ابتكار و نوآوري كودكان را پشتيباني و حمايت كند نداشته و در تربيت فرزندان گرايشات شدیداً محافظه‌کارانه‌ای دارند كه احتمالاً می‌تواند دليلي بر تقدم و اهميت موفقيت تحصيلي بر رشد خلاقيت باشد. ارتباط برخي از عوامل تشکیل‌دهنده خلاقيت با نگرش‌های والدين، جنسيت دانش‌آموزان، تحصيلات و شغل والدين، وضعیت رفاهي خانواده‌ها و... كه مربوط به فرضیه‌های فرعي تحقيق می‌باشد قابل‌توجه است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   30 - بررسي مقايسه‌اي هوش هيجاني با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر یاسوج
   زینب  فرح پور ظریفه  زمانیان نژاد رسول  زمانیان نژاد
   دنياي امروز در حال تغيير است. زندگي در حال پيچيده‌تر شدن است و ديگر فرصت فکر کردن به ما نمي‌دهد. در اين شرايط ما واقعاً نياز به داشتن يک قدرت بالا و يک مهارت بالا براي ايجاد ارتباط با اين جهان جهاني شده داريم و کساني مي‌توانند در اين بازار جهاني بازي را ببرند که داراي م چکیده کامل
   دنياي امروز در حال تغيير است. زندگي در حال پيچيده‌تر شدن است و ديگر فرصت فکر کردن به ما نمي‌دهد. در اين شرايط ما واقعاً نياز به داشتن يک قدرت بالا و يک مهارت بالا براي ايجاد ارتباط با اين جهان جهاني شده داريم و کساني مي‌توانند در اين بازار جهاني بازي را ببرند که داراي مهارت بالايي در هوش هيجاني باشند. هدف از انجام این پژوهش بررسي مقايسه‌اي هوش هيجاني با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر یاسوج است. ابزار اندازه‌گیری در پژوهش حاضر، پرسشنامه استاندارد می‌باشد که بررسی مقایسه‌ای هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی موردمطالعه را مشخص می‌نماید. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر یاسوج می‌باشد که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان داد بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد. یعنی با افزایش هوش هیجانی، موفقیت تحصیلی دانش آموزان نیز افزایش می‌یابد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   31 - مقايسه‌اي هوش معنوي با پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر یاسوج
   پری   دارابی
   دانش‌آموزان در يادگيري درس‌های آموزش داده‌شده داراي توانمندی‌های متفاوتي‌اند عده‌اي مستعد يادگيري و عده‌اي فاقد استعداد لازم براي یادگیری‌اند. هدف پژوهش حاضر مقايسه‌اي هوش معنوي با پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر یاسوج است. جمعیت موردمطالعه 397 نفر دانش‌آموز چکیده کامل
   دانش‌آموزان در يادگيري درس‌های آموزش داده‌شده داراي توانمندی‌های متفاوتي‌اند عده‌اي مستعد يادگيري و عده‌اي فاقد استعداد لازم براي یادگیری‌اند. هدف پژوهش حاضر مقايسه‌اي هوش معنوي با پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر یاسوج است. جمعیت موردمطالعه 397 نفر دانش‌آموز (205 نفر دختر و 192 نفر پسر) مقطع ابتدایی شهر یاسوج می‌باشد که به‌صورت تصادفی انتخاب شدند و با استفاده از آزمون ریون، بهره هوشی آنان موردسنجش قرار گرفت؛ ملاک پیشرفت تحصیلی آنان میانگین نمره‌های سه ماه اول، دوم و سوم، پس از حذف نمره‌های انضباط و ورزش در نظر گرفته شد. نتایج به‌دست‌آمده نشان‌دهنده این است که بهره هوشی دانش‌آموزان در میزان پیشرفت تحصیلی آنان تأثیر مثبت و معنی‌داری داشته است و همچنین عواملی نظیر تحصیلات و شغل والدین نیز ازنظر آماری رابطه معنی‌داری با پیشرفت تحصیلی و هوش داشته است. (P<0.001) پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   32 - بررسی تاثیر اضطراب بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال اول مقطع ابتدایی مدرسه شهید افتخاری شهر یاسوج
   ولی الله  صالحی دهنو ماهرخسار  صفایی فریده   ارجمند گلرخ  هادی پور
   هدف از پژوهش حاضر بررسی همه گیر شناسی استرس، اضطراب و افسردگی در دانش آموزان مقطع ابتدایی مدرسه شهید افتخاری شهر یاسوج بوده است. در این پژوهش 605 دانش آموز (264 دختر و 341 پسر) 14تا 19 سال از كلیه پایه های مقطع ابتدایی شهر یاسوج شركت داشتند. برای جمع آوری اطلاعات از سه چکیده کامل
   هدف از پژوهش حاضر بررسی همه گیر شناسی استرس، اضطراب و افسردگی در دانش آموزان مقطع ابتدایی مدرسه شهید افتخاری شهر یاسوج بوده است. در این پژوهش 605 دانش آموز (264 دختر و 341 پسر) 14تا 19 سال از كلیه پایه های مقطع ابتدایی شهر یاسوج شركت داشتند. برای جمع آوری اطلاعات از سه آزمون، مقیاس استرس ادراك شده (PSS)،‌مقیاس اضطراب كتل و مقیاس افسردگی كودكان (CDS-A) استفاده شد. چون آزمون PSS و CDS-A فاقد هنجار ایرانی بودند، با استفاده از داده های بدست آمده، این تست ها نیز اعتبار یابی شدند. اعتبار حاصل برای PSS از طریق د نیمه كردن اسپیرمن- براون 76/0 و با استفاده از آلفای كرونباخ 77/0 و برای CDS-A به ترتیب برابر 90/0 و 89/0 بود. سپس برای تعيین روایي این دو آزمون، همبستگی هر آیتم با كل هر آزمون گرفته شد كه در سطح 001/0P< معنی دار بودند. از تحلیل عاملی نیز استفاده شد و بررسی آیتم های كه دارای بیشترین بار روی هر یك از آیتم ها بودند نشان داد كه آیتم های این دو آزمون برای سنجش اهداف مورد نظر به خوبی دارای قدرت تفكیك بوده و قابل اعتماد هستند. نتایج همه گیر شناسی شیوع استرس را در پسران 1/9 درصد و در دختران22 درصد و در كل نمونه 7/14 درصد را نشان میدهند كه میزان ابتلای دختران 5/2 برابر پسران است. در رابطه به اضطراب، شیوع در سه سطح پنهان ، آشكار و كلی، بررسی شد. در این مورد، اضطراب پنهان در پسران 3/10 درصد و در كل نمونه 6/13 درصد بود. اضطراب آشكار در پسران 7 درصد و در كل نمونه 4/13 درصد و اضطراب كلی در پسران 1/11 درصد و در دختران 5/23 درصد و در كل نمونه 5/16 درصد بوده است. در اینجا نیز میزان ابتلای دختران در هر سه سطح بیشتر از پسران بود (پنهان7/1 برابر پسران، آشكار3 برابر و كلی 1/2 برابر پسران). میزان شیوع افسردگی در پسران 5/8 درصد و در دختران 2/24 درصد و در كل نمونه 4/15 درصد به دست آمد. این میزان نشان می دهد كه میزان ابتلای دختران بیشتر از پسران است و این میزان 8/2 برابر می باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   33 - تحلیل محتواي کتاب هاي فارسی نیمه دوم دوره ابتدایی (پایه هاي ششم)
   ایوب  سعادت مهر زکیه  دستمرد
   هدف اصلی از پژوهش حاضر تحلیل محتواي کتاب هاي فارسی نیمه دوم دوره ابتدایی (پایه ششم) براساس عوامل خلاقیت گیلفورد بوده است. براساس جامعه آماري کتاب فارسی تعیین گردیده است و ابزار اندازه گیري، محتواي دو کتاب فارسی یعنی کتاب خوانداري و نوشتاري (در پایه ششم) و فرم محقق ساخته چکیده کامل
   هدف اصلی از پژوهش حاضر تحلیل محتواي کتاب هاي فارسی نیمه دوم دوره ابتدایی (پایه ششم) براساس عوامل خلاقیت گیلفورد بوده است. براساس جامعه آماري کتاب فارسی تعیین گردیده است و ابزار اندازه گیري، محتواي دو کتاب فارسی یعنی کتاب خوانداري و نوشتاري (در پایه ششم) و فرم محقق ساخته میباشد. به منظور تحلیل محتوا از روش واحد ثبت در زمینه استفاده شده است و با استفاده از جداول، فراوانی و درصد به توصیف و تحلیل داده ها پرداخته شده است. روایی ابزار اندازه گیري از طریق فرمول در پایه ششم توافق و پایایی ابزار براساس روش ضریب توافق زمانی طی سه ماه متوالی با انجام پذیرفت. تحلیل و تفسیر داده ها براساس spss استفاده از فرمول همبستگی پیرسون و نرم افزار شاخص هاي آمار توصیفی و از فرمول آزمون تفاوت فراوانی با اتکا بر فرمول کاي اسکوئر (خی دو) تک متغیر مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که: بیشتر محتوا و تصاویر کتاب هاي فارسی (خوانداري و نوشتاري) هر سه پایه در سطح حافظه شناختی قرار دارند و به سطح تفکر واگرا و ارزشیاب کمتر توجه شده است. در پایه ششم سطح تفکر همگرا، حافظه شناختی و تفکر واگرا از تعادل نسبتاً خوبی برخوردار می باشد لازم به ذکر است در مورد عناصر واگرا: پایه پنجم در فعالیت هاي خوانداري و تمرینات نوشتاري بیشتر در سطح اصالت و محتوا در سطح روانی؛ و محتوا، فعالیت ها و تمرینات و تصاویر خوانداري و نوشتاري ششم بیشتر در سطح روانی طراحی شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   34 - تحلیل محتواي کتاب‌های فارسی نیمه دوم دوره ابتدایی (پایه‌های پنجم)
   علیرضا   معتقد نژاد زینب پیش آهنگ
   هدف اصلی از پژوهش حاضر تحلیل محتواي کتاب‌های فارسی نیمه دوم دوره ابتدایی (پایه‌های پنجم) بر اساس عوامل خلاقیت گیلفورد بوده است. بر اساس جامعه آماري کتاب فارسی تعیین گردیده است و ابزار اندازه‌گیری، محتواي دو کتاب فارسی یعنی کتاب خوانداري و نوشتاري (در پایه‌های پنجم) و فر چکیده کامل
   هدف اصلی از پژوهش حاضر تحلیل محتواي کتاب‌های فارسی نیمه دوم دوره ابتدایی (پایه‌های پنجم) بر اساس عوامل خلاقیت گیلفورد بوده است. بر اساس جامعه آماري کتاب فارسی تعیین گردیده است و ابزار اندازه‌گیری، محتواي دو کتاب فارسی یعنی کتاب خوانداري و نوشتاري (در پایه‌های پنجم) و فرم محقق ساخته می‌باشد. به‌منظور تحلیل محتوا از روش واحد ثبت درزمینه استفاده‌شده است و با استفاده از جداول، فراوانی و درصد به توصیف و تحلیل داده‌ها پرداخته‌شده است. روایی ابزار اندازه‌گیری از طریق فرمول در پایه پنجم، 33/ 91 % توافق و پایایی ابزار بر اساس روش ضریب توافق زمانی طی سه ماه متوالی با انجام پذیرفت. تحلیل و تفسیر داده‌ها بر اساس spss استفاده از فرمول همبستگی پیرسون و نرم‌افزار شاخصهاي آمار توصیفی و از فرمول آزمون تفاوت فراوانی با اتکا بر فرمول کاي اسکوئر (خی دو) تک متغیر مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که: بیشتر محتوا و تصاویر کتاب‌های فارسی )خوان‌داری و نوشتاري ( هر سه‌پایه در سطح حافظه شناختی قرار دارند و به سطح تفکر واگرا و ارزش یاب کمتر توجه شده است. در ضمن براساس نتایج به دست آمده در زمینه فعالیت ها و تمرینات در پایه پنجم سطح تفکر همگرا، حافظه شناختی و تفکر واگرا از تعادل نسبتاً خوبی برخوردار میباشد. در پایه پنجم در فعالیت هاي بخوانیم به تفکر همگرا بیشتر توجه شده است و در تمرینات بنویسیم به سطح واگرابیشتر توجه شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   35 - تحلیل محتواي کتاب‌های فارسی نیمه دوم دوره ابتدایی (پایه چهارم) بر اساس عوامل خلاقیت گیلفورد
   مریم  واحدی زینب  رهبر حدیثه خشت زر
   هدف اصلی از پژوهش حاضر تحلیل محتواي کتاب‌های فارسی نیمه دوم دوره ابتدایی (پایه‌های چهارم) بر اساس عوامل خلاقیت گیلفورد بوده است. بر اساس جامعه آماري کتاب فارسی تعیین گردیده است و ابزار اندازه‌گیری، محتواي دو کتاب فارسی یعنی کتاب خوانداري و نوشتاري (در پایه‌های چهارم) و چکیده کامل
   هدف اصلی از پژوهش حاضر تحلیل محتواي کتاب‌های فارسی نیمه دوم دوره ابتدایی (پایه‌های چهارم) بر اساس عوامل خلاقیت گیلفورد بوده است. بر اساس جامعه آماري کتاب فارسی تعیین گردیده است و ابزار اندازه‌گیری، محتواي دو کتاب فارسی یعنی کتاب خوانداري و نوشتاري (در پایه‌های چهارم) و فرم محقق ساخته می‌باشد. به‌منظور تحلیل محتوا از روش واحد ثبت در زمینه استفاده‌شده است و با استفاده از جداول، فراوانی و درصد به توصیف و تحلیل داده‌ها پرداخته‌شده است. روایی ابزار اندازه‌گیری از طریق فرمول در پایه پنجم، 33/ 91 % در پایه چهارم، 66 / 94اسکات و با روش ضریب توافق متخصصان به میزان % 90در پایه ششم توافق و پایایی ابزار بر اساس روش ضریب توافق زمانی طی سه ماه متوالی با انجام پذیرفت. تحلیل و تفسیر داده‌ها بر اساس spss استفاده از فرمول همبستگی پیرسان و نرم‌افزار شاخص‌های آمار توصیفی و از فرمول آزمون تفاوت فراوانی با اتکا بر فرمول کاي اسکوتر (خی دو) تک متغیر مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که: بیشتر محتوا و تصاویر کتاب‌های فارسی(خوانداري و نوشتاري) هر سه‌پایه در سطح حافظه شناختی قرار دارند و به سطح تفکر واگرا و ارزشیاب کمتر توجه شده است. در ضمن بر اساس نتایج به‌دست‌آمده در زمینه فعالیت‌ها و تمرینات هر دو کتاب نشان داده‌شده است که در پایه ششم سطح تفکر همگرا، حافظه شناختی و تفکر واگرا از تعادل نسبتاً خوبی برخوردار می‌باشد. در پایه پنجم در فعالیت‌های بخوانیم به تفکر همگرا بیشتر توجه شده است و در تمرینات بنویسیم به سطح واگرا بیشتر توجه شده است. در پایه چهارم بیشتر به حافظه شناختی توجه شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   36 - تحلیل محتواي کتاب هاي فارسی نیمه دوم دوره ابتدایی (پایه هاي ششم) براساس فعالیت های خوانداری
   ایوب  سعادت مهر زکیه  دستمرد
   هدف اصلی از پژوهش حاضر تحلیل محتواي کتاب هاي فارسی نیمه دوم دوره ابتدایی (پایه ششم) براساس عوامل خلاقیت گیلفورد بوده است. براساس جامعه آماري کتاب فارسی تعیین گردیده است و ابزار اندازهگیري، محتواي دو کتاب فارسی یعنی کتاب خوانداري و نوشتاري (در پایه ششم) و فرم محقق ساخته چکیده کامل
   هدف اصلی از پژوهش حاضر تحلیل محتواي کتاب هاي فارسی نیمه دوم دوره ابتدایی (پایه ششم) براساس عوامل خلاقیت گیلفورد بوده است. براساس جامعه آماري کتاب فارسی تعیین گردیده است و ابزار اندازهگیري، محتواي دو کتاب فارسی یعنی کتاب خوانداري و نوشتاري (در پایه ششم) و فرم محقق ساخته میباشد. به منظور تحلیل محتوا از روش واحد ثبت در زمینه استفاده شده است و با استفاده از جداول، فراوانی و درصد به توصیف و تحلیل دادهها پرداخته شده است. روایی ابزار اندازهگیري از طریق فرمول در پایه ششم توافق و پایایی ابزار براساس روش ضریب توافق زمانی طی سه ماه متوالی با انجام پذیرفت. تحلیل و تفسیر داده ها براساس spss استفاده از فرمول همبستگی پیرسون و نرم افزار شاخص هاي آمار توصیفی و از فرمول آزمون تفاوت فراوانی با اتکا بر فرمول کاي اسکوئر (خی دو) تک متغیر مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که: بیشتر محتوا و تصاویر کتاب هاي فارسی (خوانداري و نوشتاري) هر سه پایه در سطح حافظه شناختی قرار دارند و به سطح تفکر واگرا و ارزشیاب کمتر توجه شده است. در پایه ششم سطح تفکر همگرا، حافظه شناختی و تفکر واگرا از تعادل نسبتاً خوبی برخوردار میباشد لازم به ذکر است در مورد عناصر واگرا: پایه پنجم در فعالیتهاي خوانداري و تمرینات نوشتاري بیشتر در سطح اصالت و محتوا در سطح روانی؛ و محتوا، فعالیتها و تمرینات و تصاویر خوانداري و نوشتاري ششم بیشتر در سطح روانی طراحی شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   37 - برسی اثرگذاری علم زبان انگلیسی بر عزت نفس دانش آموزان دبیرستان های شهر یاسوج
   علی   رخشان
   هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر دانش زبان انگلیسی بر عزت نفس دانش آموزان دبیرستان شهید پناهی سرابتاوه مدرسه است. پژوهش کاربردی است و از روش توصیفی پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری شامل دانش آموزان دبیرستانهای شهر یاسوج سال تحصیلی 1400بوده که از روش نمونه گیری در دسترس و چکیده کامل
   هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر دانش زبان انگلیسی بر عزت نفس دانش آموزان دبیرستان شهید پناهی سرابتاوه مدرسه است. پژوهش کاربردی است و از روش توصیفی پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری شامل دانش آموزان دبیرستانهای شهر یاسوج سال تحصیلی 1400بوده که از روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها, پرسش نامه عزت نفس آیزنک و دانش زبان انگلیسی نلسون بوده که پس از جمع آوری داده ها, تجزیه و تحلیل در سطح آمار استنباطی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد تفاوت میانگین های دانش زبان انگلیسی در بین دانش آموزان دبیرستان های شهر یاسوج از نظر آماری معنادار است, اما تفاوت میانگین های عزت نفس به لحاظ آماری معنادار نیست. همچنین تاثیر متغیر دانش زبان انگلیسی بر عزت نفس معنی دار است. تعامل دانش زبان انگلیسی و رشته تحصیلی و تاثیر هم زمان این دو متغیر مستقل بر متغیر وابسته همچنین تعامل بین دانش زبان انگلیسی و رشته تحصیلی و تاثیر هم زمان این دو متغیر مستقل بر متغیر وابسته عزت نفس, از نظر آماری معنی دار نیستند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   38 - ارتباط بلوغ سازمانی و سرآمدی سازمانی در کارکنان در آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد
   علی کرم   قاسمی
   هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بررسی رابطه ی بین بلوغ سازمانی و سرآمدی سازمانی کارکنان در آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد در سال1400 بود. روش تحقیق، روش توصیفی-همبستگی و نوع پژوهش با توجه به هدف تحقیق کاربردي بود. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کارکنان سازمان آمو چکیده کامل
   هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بررسی رابطه ی بین بلوغ سازمانی و سرآمدی سازمانی کارکنان در آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد در سال1400 بود. روش تحقیق، روش توصیفی-همبستگی و نوع پژوهش با توجه به هدف تحقیق کاربردي بود. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد بود که با استفاده از نمونه گیری تصادفی متناسب با حجم تعداد 100 نفر انتخاب گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ی محقق ساخته ی بلوغ سازمانی بود که سه بعد بلوغ فردی،بلوغ فرایندی و بلوغ سازمانی را مورد اندازه گيري قرار گرفت. پرسشنامه ی محقق ساخته ی دوم سرآمدی سازمانی را مورد سنجش قرار داد. به منظور تعیین روایی پرسشنامه ها از روش صوری و محتوایی استفاده شد. چند مرتبه متوالی در اختیار اساتید متخصص،علوم تربیتی،روانشناسی تربیتی و مدیریت منابع انسانی قرار گرفت که در هر مرحله اصلاحات پیشنهادی لازم در پرسشنامه اعمال گردید. پایایی پرسشنامه ی بلوغ سازمان و سرآمدی سازمانی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 97% و 93% تعیین گردید که نشان دهنده ی پایایی مناسب ابزار اندازه گیری بود. پس از جمع آوری داده ها،تجزیه و تحلیل آن ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. در سطح توصیفی مشخصه های آماری نظیر فراوانی، درصد،میانگین،انحراف معیار و در سطح استنباطی متناسب با سطح داده ها و فرضیه ها،آزمون های آماری تی استیودنت،ضریب همبستگی پیرسون،رگرسیون، آزمون تحلیل واریانس یک راهه مورد استفاده قرار گرفت. نتايج اين فرضيه نشان داد که سطح بلوغ کارکنان و سرآمدی سازمانی در سازمان آموزش و پرورش در سطح مطلوبی قرار دارد و هم چنین بین تمام مولفه های بلوغ سازمانی که شامل بلوغ فردی،بلوغ فرایندی و بلوغ سازمانی است با شاخص های سرآمدی سازمانی رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد.اصلی ترین یافته این پژوهش این است که بین سن بلوغ فردی وسازمانی وسرآمدی سازمانی در آموزش و پرورش رابطه وجود دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   39 - تأثیر حاکمیت در آموزش‌وپرورش
   محمد  نیک فکر
   در تمام دنیا آموزش‌وپرورش به‌مثابه امر حاکمیتی پذیرفته‌شده است در ایران نیز به همین صورت اما این موضوع که از صفرتا صد چقدر حاکمیتی باشد جای بحث است. مهندسی حاکمیتی آموزش‌وپرورش باید تغییر کند اما به نفع مردم نه به سود مافیای آموزش؛ فلذا مردمی سازی باید در چارچوب سیاست‌ه چکیده کامل
   در تمام دنیا آموزش‌وپرورش به‌مثابه امر حاکمیتی پذیرفته‌شده است در ایران نیز به همین صورت اما این موضوع که از صفرتا صد چقدر حاکمیتی باشد جای بحث است. مهندسی حاکمیتی آموزش‌وپرورش باید تغییر کند اما به نفع مردم نه به سود مافیای آموزش؛ فلذا مردمی سازی باید در چارچوب سیاست‌های تربیتی جمهوری اسلامی ایران باشد، به همین دلیل هر تصمیمی که جهت نقض سیاست‌های تربیتی نظام برآید مطرود است حتی اگر مشارکت مردم را در امر تعلیم و تربیت افزایش دهد. بحث از رابطه نهاد حکومت و آموزش‌وپرورش، در حقیقت، به‌صورت تأثیرگذاری هر یک‌بر دیگری مطرح است، لذا بحث فوق را با تفکیک تأثیرگذاری هر یک به‌طور جداگانه پی می‌گیریم. در این بررسی نهاد آموزش‌وپرورش به معنی معاهد علمی است که در رشد تحصیلی افراد به‌صورت کلاسیک در جامعه مؤثرند، اعم از آموزش‌وپرورش دوران ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، آموزش عالی و آموزش در حوزه‌ها. و نهاد حکومت به معنی هیئت حاکمه بر روابط حقیقی افراد جامعه است. بنابراین، شامل سیاست‌های مجموعه قوه مجریه و دستگاه‌های ذی‌ربط و نیز قوه مقننه و سایر مراکز قدرت در این نهاد خواهد بود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   40 - تأثیر حقوق اساسی دانش‌آموز در آموزش‌وپرورش
   محمد  نیک فکر
   حقوق دانش‌آموزی شامل کلیه حقوقی می‌باشد که یک فرد در حال تعلیم و یا به سبب تعلیم در نظام آموزش‌وپرورش کشور از آن بهره‌مند می‌باشد. هدف‌ اصلی‌ پژوهش‌ حاضر تأثیر حقوق اساسی دانش‌آموز در آموزش‌وپرورش است‌ تا با اتکاي به‌ آن‌، وظایف‌، تعهدات‌ و مسئولیت‌های معلمان‌، مسئولان‌ چکیده کامل
   حقوق دانش‌آموزی شامل کلیه حقوقی می‌باشد که یک فرد در حال تعلیم و یا به سبب تعلیم در نظام آموزش‌وپرورش کشور از آن بهره‌مند می‌باشد. هدف‌ اصلی‌ پژوهش‌ حاضر تأثیر حقوق اساسی دانش‌آموز در آموزش‌وپرورش است‌ تا با اتکاي به‌ آن‌، وظایف‌، تعهدات‌ و مسئولیت‌های معلمان‌، مسئولان‌ مدرسه‌ و سایر افراد دست‌اندرکار تربیت‌ دانش‌آموزان‌ شناسایی‌ و معرفی‌ شوند. پژوهش‌ حاضر مطالعه‌اي کیفی‌ است‌ که‌ با بهره‌گیري از روش‌ تحلیل‌ محتواي کیفی‌ از نوع‌ طبقه‌بندي استقرایی‌ انجام‌شده‌ است‌. مرور نظام‌مند و تحلیل‌ منابع‌ حقوقی‌ به‌ تدوین‌ مجموعه‌اي از اصول‌ تحت‌ عنوان‌ اصول‌ حقوق‌ در آموزش‌وپرورش منجر شده‌ است‌. این‌ اصول‌ استخراج‌شده‌ چهارده‌گانه‌ بر اساس‌ میزان‌ استناد در منابع‌ قانونی‌ موردمطالعه‌ در سه‌ دسته‌ تصریح‌شده‌ در قوانین‌ رسمی‌ (مشتمل‌ بر دسترسی‌ به‌ آموزش‌ رایگان‌، تسهیلات‌ تربیت‌بدنی‌ و برخورداري از آموزش‌ عالی‌)، تأییدشده‌ در قوانین‌ رسمی‌ (مشتمل‌ بر تأمین‌ اجتماعی‌، آزادي انتخاب‌ نوع‌ و شیوه‌ آموزش‌، ارتقاي سطح‌ دانش‌ و آگاهی‌ عمومی‌، آموزش‌ به‌ زبان‌ مادري، امنیت‌ تحصیلی‌، برخورداري از حقوق‌ مساوي و آزادي فعالیت‌های سیاسی‌ و اجتماعی‌ - فرهنگی‌) و تصریح‌شده‌ در قوانین‌ آموزش‌وپرورش‌ (مشتمل‌ بر پرورش‌ خلاقیت‌های هنري، ارتقاي امکانات‌ و فرصت‌های مناسب‌ اوقات‌ فراغت‌، هدایت‌ و راهنمایی‌ تحصیلی‌ و تسهیل‌ شرایط‌ آموزش‌ کودکان‌ با نیازهاي ویژه‌) طبقه‌بندی‌شده‌اند. پیشنهاد می‌شود در مطالعات‌ آینده‌ الگوي مفهومی‌ استخراج‌شده‌ از نگاه‌ صاحب‌نظران‌ و متخصصان‌ حقوقی‌ و تربیتی‌ مورد واکاوي قرار بگیرد و با اعمال‌ نظرات‌ آنان‌ تعدیل‌ و اصلاح‌ شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   41 - مقایسه ويژگي هاي آموزش دوره ي ابتدايي در كشور هاي ايران و آلمان
   عبدالحسین  پیشگو یاسر   جهانگیری سی سخت زهره  رضائی مهر
   سطح آموزش ابتدايي به نام هاي تعليمات ابتدايي، تعليمات اجباري، آموزش همگاني وآموزش عمومي خوانده شده است .در روزگار ما تحقيقات جديد نشان مي دهد كه آموزش ابتدايي و مانند آن در كاهش فقر وتحقق برنامه هاي توسعه ي اقتصادي واجتماعي نقش انكارناپذير دارد. بي ترديد يك نظام آموزش ا چکیده کامل
   سطح آموزش ابتدايي به نام هاي تعليمات ابتدايي، تعليمات اجباري، آموزش همگاني وآموزش عمومي خوانده شده است .در روزگار ما تحقيقات جديد نشان مي دهد كه آموزش ابتدايي و مانند آن در كاهش فقر وتحقق برنامه هاي توسعه ي اقتصادي واجتماعي نقش انكارناپذير دارد. بي ترديد يك نظام آموزش ابتدايي ضعيف، كل نظام توسعه ي سرمايه انساني را به مخاطره مي اندازد. اين نظام از يك سو دانش آموزاني تربيت مي كند كه آمادگي لازم براي ورود به دوره ي متوسطه و آموزش عالي را ندارند و از سوي ديگر بزرگسالاني بي سواد تحويل مي دهد. مهمتر از آن به تعداد كافي والدين ، كارگران و مديراني كه آموزش واقعي ديده باشند براي مشاركت در توسعه ، تربيت نخواهد كرد. در اين مقطع است كه دانش آموزان، طرز تلقي و برخورد با مسأله يادگيري را در خود تحول و تكامل مي بخشند. بنابراين لزوم اين پژوهش جهت دستيابي به نقاط ضعف و قوت آموزش ابتدايي كشورمان در مقايسه با كشور آلمان كه كشوري پيشرو در اقتصاد اروپاست كه در سالهاي اخير در امر آموزش و پرورش رشد فزاينده اي داشته است و ارائه ي راهكارهايي جهت بهبود نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت آموزش ابتدايي كشورضروري به نظر مي رسيد. برنامه درسي در آلمان به طور غير متمركز بوده و كتاب ها توسط افراد متخصص ديگر تأليف مي شوند و مورد تأييد وزارت آموزش و پرورش قرار مي گيرند. برنامه ي درسي بيشتر روي موضوعات درسي تأكيد دارند تا كتاب. بنابراين انعطاف پذيري بيشتري در برنامه ي درسي ديده مي شود. در اين كشور بيشتر بر روي زبان آلماني، رياضيات ، علوم تجربي، هنر و موسيقي تأكيد مي شوند كه تا حدودي به موضوعات ايران نزديك است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   42 - حقوق و آزادی های فردی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
   محمد  نیک فکر
   قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق و آزادی‌های فردی و جمعی را در فصلی ذیل عنوان «حقوق ملت» مورد توجه قرار داده است آزادی اجتماعات، از زمره حقوق و آزادی‌های جمعی است که مستقیماٌ در اصل 27 قانون اساسی و به طور ضمنی در اصل 26 قانون اساسی، شناسایی و تضمین شده است. در این چکیده کامل
   قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق و آزادی‌های فردی و جمعی را در فصلی ذیل عنوان «حقوق ملت» مورد توجه قرار داده است آزادی اجتماعات، از زمره حقوق و آزادی‌های جمعی است که مستقیماٌ در اصل 27 قانون اساسی و به طور ضمنی در اصل 26 قانون اساسی، شناسایی و تضمین شده است. در این نوشتار، تحلیل اهمیتی است که قانون اساسی در خصوص آزادی اجتماعات در اصل 27 قانون اساسی قائل شده است و همچنین تاکید بر این موضوع اساسی که اولاٌ آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها مطلق نمی‌تواند باشد. بلکه اعمال این حق باید با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جامعه دموکراتیک اسلامی لحاظ شده باشد. ثانیاٌ قانون اساسی ضمن رعایت معیارهای اعلامیه جهانی حقوق بشر و جامعه بین المللی، همچنین شرایط و اوضاع و احوال جامعه دموکراتیک اسلامی خود را در نظر گرفته است و هر دو توامان مدنظر قرار داده است. همچنین در این پژوهش تلاش شده است نخست به مفهوم حقوق و آزادی های عمومی به طور مفصل بپردازد. سپس ضمن بیان انواع حق ها و آزادی ها به طور خاص به بررسی حق اجتماع در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوطه پرداخته شده است. در این راستا ضمن بیان ضمانت اجرای این حق به ضرورت توجه و نظارت دولت بر چگونگی اجرای این پرداخته شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   43 - مبانی نظری فلسفه‌ برای‌ کودکان در نظام تعلیم‌ و تربیت‌
   حمید   خالق پناه
   در نظر گرفتن درسی مانند فلسفه برای کودکان، پرورش خلاقیت، تعقل، درک اخلاقی، توانایی در مفهوم و رشد روابط را به دنبال دارد. البته نباید از یاد برد که در نظر گرفتن چنین برنامه‌ای، این کودکان را به افراد جست‌وجوگر در زمینه‌‌های فلسفی، اخلاقی، اجتماعی و... تبدیل می‌کند و نظا چکیده کامل
   در نظر گرفتن درسی مانند فلسفه برای کودکان، پرورش خلاقیت، تعقل، درک اخلاقی، توانایی در مفهوم و رشد روابط را به دنبال دارد. البته نباید از یاد برد که در نظر گرفتن چنین برنامه‌ای، این کودکان را به افراد جست‌وجوگر در زمینه‌‌های فلسفی، اخلاقی، اجتماعی و... تبدیل می‌کند و نظام آموزشی را نیز متحول می‌سازد. تلاش تحقیق مبانی نظری فلسفه برای کودکان نیز آشنایی بیشتر شما با سودهای برنامه درسی فلسفه است اعتقاد به مغایرت اهداف برنامه آموزش فلسفه به کودکان با اهداف تعلیم و تربیت در اسلام یکی از مهم‌ترین دلایل عدم اجرایی شدن این برنامه در نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور ما به شمار می‌رود. با توجه به معنایی که در این برنامه برای فلسفه تعریف‌شده است می‌توان دریافت که اساس آن پرورش قوه‌ی عقل است که در متون دینی نیز بسیار بر اهمیت و تربیت آن تأکید شده است. زیرا تربیت عقل موجب تربیت انسان‌های خردمند و صاحب اندیشه‌ای خواهد شد که دست‌یابی به جامعه کمال مطلوب را ممکن و میسر می‌سازند. از طرفی هدف غایی تعلیم و تربیت دینی نیز رساندن انسان به کمال و قرب الهی است که تنها در صورت تربیت کردن عقل به‌عنوان تکیه‌گاه ایمان قلبی محقق خواهد شد. با اندک تأملی می‌توان دریافت که اهداف این دو دیدگاه تربیتی مغایر یکدیگر نبوده، باهم متناظرند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   44 - پرورش‌ تفکر انتقادی‌ و رویکردهای‌ آن‌
   علی بخش   نظریانی اصل ثارالله علامه حکیمه  مرادی بهروز رهبریان
   مدافعان‌ تفکر انتقادي بر این‌ عقیده‌اند که‌ تفکر انتقادي می‌تواند تأثیر عام‌ ویژگی‌های انسانی‌ را بر طبقات‌ و گروه‌هاي اجتماعی‌ افزایش‌ دهد. تربیت انتقادی و تفکر انتقادي بر نقش‌ توانمندسازی حوزه‌ی امکانات‌ انسانی‌ تأکیددارند. به‌گونه‌اي که‌ فراگیران‌ در فکر و عمل‌، نقاد چکیده کامل
   مدافعان‌ تفکر انتقادي بر این‌ عقیده‌اند که‌ تفکر انتقادي می‌تواند تأثیر عام‌ ویژگی‌های انسانی‌ را بر طبقات‌ و گروه‌هاي اجتماعی‌ افزایش‌ دهد. تربیت انتقادی و تفکر انتقادي بر نقش‌ توانمندسازی حوزه‌ی امکانات‌ انسانی‌ تأکیددارند. به‌گونه‌اي که‌ فراگیران‌ در فکر و عمل‌، نقاد پرورش‌ یابند و در این‌ رابطه‌ به‌ ملاک‌ کفایت‌ شناسی‌ توجه‌ می‌نمایند. هدف این پژوهش پرورش‌ تفکر انتقادی‌ و رویکردهای‌ آن است. روش پژوهش از نوع اسنادی – تحلیلی می‌باشد. نتایج نشان داد باید به پرورش شیوه‌های تفکر انتقادی در افراد بیشتر توجه شود. هم‌چنین در فرایند آموزش، باید ضمن تقویت روحیه انتقادپذیری در معلمان، روحیه انتقاد کردن و زمینه بررسی و تحقیق را در شاگردان به وجود آورد. نتایج اجمالی تحقیقاتی مرتبط را، که مؤید تأثیر این روش در پرورش تفکر پژوهشی است، برای بیان کرده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   45 - مقایسه تطبيقي آموزش دوره ي ابتدايي در كشور هاي آلمان و مالزي
   زهرا  سامان پور فاطمه   فرخی فرد رحیم افروز
   سطح آموزش ابتدايي به نام هاي تعليمات ابتدايي، تعليمات اجباري، آموزش همگاني وآموزش عمومي خوانده شده است. در روزگار ما تحقيقات جديد نشان مي دهد كه آموزش ابتدايي و مانند آن در كاهش فقر وتحقق برنامه هاي توسعه ي اقتصادي واجتماعي نقش انكارناپذير دارد. بي ترديد يك نظام آموزش ا چکیده کامل
   سطح آموزش ابتدايي به نام هاي تعليمات ابتدايي، تعليمات اجباري، آموزش همگاني وآموزش عمومي خوانده شده است. در روزگار ما تحقيقات جديد نشان مي دهد كه آموزش ابتدايي و مانند آن در كاهش فقر وتحقق برنامه هاي توسعه ي اقتصادي واجتماعي نقش انكارناپذير دارد. بي ترديد يك نظام آموزش ابتدايي ضعيف، كل نظام توسعه ي سرمايه انساني را به مخاطره مي اندازد. اين نظام از يك سو دانش آموزاني تربيت مي كند كه آمادگي لازم براي ورود به دوره ي متوسطه و آموزش عالي را ندارند و از سوي ديگر بزرگسالاني بي سواد تحويل مي دهد. در اين مقطع است كه دانش آموزان، طرز تلقي و برخورد با مسأله يادگيري را در خود تحول و تكامل مي بخشند. بنابراين لزوم اين پژوهش جهت دستيابي به نقاط ضعف و قوت آموزش ابتدايي مقايسه با دو كشور آلمان كه كشوري پيشرو در اقتصاد اروپاست و كشور مالزي كه در سال هاي اخير در امر آموزش و پرورش رشد فزاينده اي داشته است و ارائه ي راهكارهايي جهت بهبود نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت آموزش ابتدايي دو كشورضروري به نظر مي رسيد. تربيت معلم ابتدايي در مالزي هم داراي درجات متفاوتي است كه نشان از آموزش هاي ناقص در امر تربيت معلم در اين كشور مي باشد. بي علاقگي مردان در كسوت معلم ابتدايي در اين كشور هم نشان از منزلت پائين معلمان اين كشور دارد. برنامه درسي در آلمان به طور غير متمركز بوده و كتاب ها توسط افراد متخصص ديگر تأليف مي شوند و مورد تأييد وزارت آموزش و پرورش قرار مي گيرند. برنامه ي درسي بيشتر روي موضوعات درسي تأكيد دارند تا كتاب. بنابراين انعطاف پذيري بيشتري در برنامه ي درسي ديده مي شود. در اين كشور بيشتر بر روي زبان آلماني، رياضيات ، علوم تجربي، هنر و موسيقي تأكيد مي شوند كه تا حدودي به موضوعات ايران نزديك است. برنامه درسي در مالزي به طور متمركز مي باشد. اما نشانه هايي از عدم تمركز در برنامه ي درسي ديده مي شود. برنامه درسي اخيرا نمايانگر مشاركت معلمان، اساتيد تعليم و تربيت،و نمايندگاني از دولت و نواحي آموزشي مي باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   46 - مقایسه ويژگي هاي آموزش دوره ي ابتدايي در كشور هاي ايران و مالزي
   رحمت الله  حسینی
   اين پژوهش جهت دستيابي به نقاط ضعف و قوت آموزش ابتدايي كشورمان در مقايسه با كشور مالزي كه در سال هاي اخير در امر آموزش و پرورش رشد فزاينده اي داشته است و ارائه ي راهكارهايي جهت بهبود نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت آموزش ابتدايي كشورضروري به نظر مي رسيد. تربيت معلم ابتدايي در چکیده کامل
   اين پژوهش جهت دستيابي به نقاط ضعف و قوت آموزش ابتدايي كشورمان در مقايسه با كشور مالزي كه در سال هاي اخير در امر آموزش و پرورش رشد فزاينده اي داشته است و ارائه ي راهكارهايي جهت بهبود نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت آموزش ابتدايي كشورضروري به نظر مي رسيد. تربيت معلم ابتدايي در مالزي هم داراي درجات متفاوتي است كه نشان از آموزش هاي ناقص در امر تربيت معلم در اين كشور مي باشد. بي علاقگي مردان در كسوت معلم ابتدايي در اين كشور هم نشان از منزلت پائين معلمان اين كشور دارد. برنامه درسي در ايران به صورت متمركز و كتاب محور است. داراي انعطاف پذيري خيلي كم بوده معلمان موظف به اتمام كتاب در طي زمانبندي سال تحصيلي مي باشند. فارسي، رياضيات و علوم تجربي داراي اهميت و ساعات بيشتري در برنامه ي درسي ابتدايي مي باشند. برنامه درسي در مالزي به طور متمركز مي باشد. اما نشانه هايي از عدم تمركز در برنامه ي درسي ديده مي شود. برنامه درسي اخيرا نمايانگر مشاركت معلمان، اساتيد تعليم و تربيت ، و نمايندگاني از دولت و نواحي آموزشي مي باشد. بيشتر تمركز بر روي زبان هاي محلي است. به مطالعات اسلامي و تربيت شهروندي اهميت زيادي داده مي شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   47 - سورئالیسم در اشعار شعرای عرب با تاکید بر اشعار عاشقانه نزار قبانی
   محمد طلا  رخشان
   انسی حاج شاعر لبنانی، از پرچم‌داران مدرنیسم ادبی و از بنیان‌گذاران شعر منثور در جهان عرب است. شعر او به نگارش خودکار، غلبه فضای گسست و رؤیا و چیرگی ساحت ذهن، ممتاز است. انسی حاج خصوصاً در مراحل نخست شعری خود در فضایی سورئالیستی سیر می‌کند، اما به دلیل تحول و التهابی که چکیده کامل
   انسی حاج شاعر لبنانی، از پرچم‌داران مدرنیسم ادبی و از بنیان‌گذاران شعر منثور در جهان عرب است. شعر او به نگارش خودکار، غلبه فضای گسست و رؤیا و چیرگی ساحت ذهن، ممتاز است. انسی حاج خصوصاً در مراحل نخست شعری خود در فضایی سورئالیستی سیر می‌کند، اما به دلیل تحول و التهابی که شعر منثور به پیشگامی او و شاعران ‌هم‌مشربی چون ادونیس در روند شعر عربی ایجاد کرد سبک‌شناسی و زیبایی‌شناسی شعر او چندان موردتوجه و اهتمام ناقدان واقع نشد. بر همین اساس، این پژوهش کوشیده است مؤلفه‌ها و مشخصه‌های سورئالیستی نخستین و جنجال‌برانگیزترین مجموعه شعری او، «لن» را با رهیافت تحلیل توصیفی، بررسی و نقد کند. نتایج، بیانگر تأثیرپذیری عمیق شاعر از زیبایی‌شناسی سورئالیستی و منابع معرفتی این مکتب است؛ بگونه‌ای که وفور مفاهیم سرکش و خردگریز، تصاویر متناقض نما، آشنایی‌زدایی‌های نامتعارف، گسست رشته زمان و شکست منطق زبان در این مجموعه شعری، نشانگر روایت شاعر از جهان رؤیا است که سورئالیست‌ها آن را واقعیت برتر می‌نامند. نزار قبانی در شکل و مضمون شعر معاصر عرب، تغییری مهم را ایجاد کرد و به همین سبب محافظه‌کاران بر او شوریدند و تهمت‌های مختلفی را به وی نسبت دادند. نزار قبانی، بعد ازژوین، مشی شعری خود را از عشق به سیاست تغییر داده است و این مسئله که هنر شعری وی در ترسیم اوضاع جامعه شکست‌خورده عربی تا چه اندازه موفق بوده است، باب دیگری برای کنکاش آثارش در برابر خوانندگان شعرش می‌گشاید. در این مقاله به سورئالیسم در اشعار شعرای عرب با تاکید بر اشعار عاشقانه نزار قبانی پرداخته‌شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   48 - بررسی رابطه بين سبك رهبري مديران با ميزان رضايت شغلي دبيران مدارس راهنمایی شهر کرمان
   زهرا   بیرمی نیا
   این تحقیق به منظور گردآوری نظرات دبیران در مورد سبک رهبری مدیران مدارسشان با میزان رضایت شغلی دبیران در مدارس می باشد. فرض اساسی این تحقیق آن است که بین سبک رهبری مدیران با میزان رضایت شغلی دبیران راهنمایی شهر کرمان رابطه معنی داری وجود دارد. روش تحقیق به صورت پیمایشی چکیده کامل
   این تحقیق به منظور گردآوری نظرات دبیران در مورد سبک رهبری مدیران مدارسشان با میزان رضایت شغلی دبیران در مدارس می باشد. فرض اساسی این تحقیق آن است که بین سبک رهبری مدیران با میزان رضایت شغلی دبیران راهنمایی شهر کرمان رابطه معنی داری وجود دارد. روش تحقیق به صورت پیمایشی است، جامعه آماری این پژوهش کلیه دبیران زن و مرد شاغل در مدارس راهنمایی شهر کرمان در سال تحصیلی 1400-1401 به تعداد 54 نفر می باشند که بین 200 نفر دبیر شاغل در 8 مدارس راهنمای تعداد 54 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی تعیین گردید. جهت جمع آوری اطلاعات لازم در مورد مسأله تحقیق، از دو نوع پرسشنامه بسته پاسخ استفاده گردید. یکی پرسشنامه ای که سبک رهبری مدیران را مورد بررسی قرار می دهد و دیگری پرسشنامه رضایت شغلی می باشد که میزان رضایت شغلی دبیران را از کارشناسان مورد بررسی قرار می دهد. روش غالب در این پژوهش روشی همبستگی پیرسون می باشد. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از بسته نرم افزاری رایانه ای (spss) و با آزمون های تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه و بررسی معنی دار بودن تفاوت میانگین نمرات دو گروه مستقل "t.test" و همچنین آزمون تکمیلی دیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج ذیل حاصل گردید. 1- بين سبك رهبري آمرانه – استثماري مديران با ميزان رضايت شغلي دبيران رابطه معني داري وجود دارد. 2- بين سبك‌ رهبري آمرانه- خيرخواهانه مديران با ميزان رضايت شغلي دبيران رابطه معني داري وجود دارد. 3- بين سبك‌ رهبري مشورتي مديران با ميران رضايت شغلي دبيران درجامعه آماري مورد نظر رابطه معني داري وجود‌دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   49 - بررسی چالش های کاربرد آموزش فلسفه برای کودکان
   حسنعلی  پور غریب
   فلسفه برای کودکان، می تواند به روند رشد تفکر جوانان کمک کند. پیشنهاد ما فلسفه را آن طور که اکثر مردم آن را درک می کنند، به عنوان بدنه ای خالی از ایده های پیش ساخته در نظر نمی گیرند: ما به فلسفه عمل نزدیک می شویم. این ویژگی انحصاری کسانی نیست که خود را «فیلسوف» می‌نامند، چکیده کامل
   فلسفه برای کودکان، می تواند به روند رشد تفکر جوانان کمک کند. پیشنهاد ما فلسفه را آن طور که اکثر مردم آن را درک می کنند، به عنوان بدنه ای خالی از ایده های پیش ساخته در نظر نمی گیرند: ما به فلسفه عمل نزدیک می شویم. این ویژگی انحصاری کسانی نیست که خود را «فیلسوف» می‌نامند، بلکه برای طبیعت انسان است. با توجه به اهمیت آموزش برای کودکان در فلسفه معاصر، این پژوهش به بررسی چالش ها و راه حل های مربوط به فلسفه و آموزش فلسفه برای کودکان می پردازد. با توجه به هدف فوق،10 چالش به‌عنوان مهم‌ترین این چالش‌ها شناسایی شد: مفهوم فلسفه به‌عنوان یک رشته، فقدان مربیان آموزش دیده و ماهر برای آموزش فلسفه به کودکان، گسست بین ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی موجود می باشد. نقش مبهم معلم در این نوع تربیت، استفاده تند از فلسفه برای تربیت کودکان، ناآگاهی خانواده از فلسفه تعلیم و تربیت کودکان، عدم رشد شناختی کودکان برای درک مفاهیم انتزاعی از برنامه های فلسفه تعلیم و تربیت برای کودکان. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   50 - بررسی مبانی و نظریات اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان
   حسنعلی  پور غریب
   در حال حاضر تأخیر تحصیلی و جلوگیری از اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان یکی از موضوعات مهم مورد توجه آموزش و پرورش هر کشور به شمار می رود زیرا اهمال کاری دانش آموزان یکی از عوامل مهم پیشرفت دانش آموزان در سطوح مختلف جامعه از جمله تحصیلی – اجتماعی - آنان است. اهمال کاری به چکیده کامل
   در حال حاضر تأخیر تحصیلی و جلوگیری از اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان یکی از موضوعات مهم مورد توجه آموزش و پرورش هر کشور به شمار می رود زیرا اهمال کاری دانش آموزان یکی از عوامل مهم پیشرفت دانش آموزان در سطوح مختلف جامعه از جمله تحصیلی – اجتماعی - آنان است. اهمال کاری به معنی مسامحه کردن، طفره رفتن و تعامل ورزیدن مشتق شده است که معنی تحت الحفظی آن به تعویق انداختن کارها به روز دیگر است و به عبارت دیگر اهمال کاری یک ویژگی و نقص رفتاری است که به شکل عقب انداختن یک تکلیف یا یک تصمیم گیری نمایان می شود. اهمال کاری فرایندی پیچیده ای است که ابعاد هیجانی، شناختی و رفتاری را در بر میگیرد. در این زمینه دیدگاه های گوناگونی مورد بررسی قرار گرفته است. که هر یک به نوعی تلاش های مختلفی برای درک علل رفتار تعلل افراد انجام داده اند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   51 - اهداف‌ برنامه‌ فلسفه‌ برای‌ کودکان‌
   رهام پاراد محمد حسن  بادست حلیمه   بادست
   هدف از این‌ پژوهش‌ اهداف‌ برنامه‌ فلسفه‌ برای‌ کودکان‌ می‌ باشد. در این‌ پژوهش‌ تفکر انتقادی‌ و جایگاه آن در تعلیم‌ و تربیت‌ و نقش‌ آن در برنامه‌ آموزشی‌ لیپمن‌ از دیدگاه فیلسوفان تعلیم‌ و تربیت‌ مورد بررسی‌ قرار گرفت‌. روش انجام پژوهش‌ به‌ صورت توصیفی‌ تحلیلی‌ از نوع م چکیده کامل
   هدف از این‌ پژوهش‌ اهداف‌ برنامه‌ فلسفه‌ برای‌ کودکان‌ می‌ باشد. در این‌ پژوهش‌ تفکر انتقادی‌ و جایگاه آن در تعلیم‌ و تربیت‌ و نقش‌ آن در برنامه‌ آموزشی‌ لیپمن‌ از دیدگاه فیلسوفان تعلیم‌ و تربیت‌ مورد بررسی‌ قرار گرفت‌. روش انجام پژوهش‌ به‌ صورت توصیفی‌ تحلیلی‌ از نوع مطالعه‌ کتابخانه‌ای‌ است‌. پس‌ از بررسی‌ و تحلیل‌ مطالب‌ در این‌ پژوهش‌ می‌ توان نتیجه‌ گفت‌ که‌ تفکر انتقادی‌ دغدغه‌ی‌ تمام فیلسوفان تعلیم‌ و تربیت‌ است‌ و برنامه‌ فبک‌ (فلسفه‌ برای‌ کودکان) حلقه‌ی‌ مفقود شده آموزش و پرورش امروزی‌ است‌. در این‌ برنامه‌ دانش‌ آموزان با مشارکت‌ در حلقه‌ های‌ کندوکاو فلسفی‌ بر مهارت های‌ استدلالی‌، تحلیل‌ و قدرت ارزیابی‌ خود می‌افزایند و شرکت‌ در کلاس های‌ فلسفه‌ برای‌ کودکان در قدرت اعتماد به‌ نفس‌، خودباوری‌ و اجتماعی‌ شدن دانش‌ آموزان تأثیر مثبت‌ دارد. هدف‌ براي آموزش‌ فلسفه‌ به‌ کودکان‌ به‌ این‌ شرح‌ قید نموده‌ است‌: ١- بهبود توانایی‌ استدلال‌ ٢- پرورش‌ خلاقیت‌ ٣- پرورش‌ تفکر انتقادي ٤-پرورش‌ درک‌ اخلاقی‌ ٥- پرورش‌ ارزش‌هاي هنري 6- پرورش‌ شهروندي ٧-رشد فردي و میان‌ فردي٨- پرورش‌ توانایی‌ مفهوم‌ یابی‌ در ترجمه‌ پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   52 - خداشناسی و خداباوری در فلسفه و ادیان
   محسن   پسنده
   خدا آفریدگار جهان و کامل‌ترین وجود، مفهوم محوری اغلب ادیان به ویژه ادیان ابراهیمی است. مفاهیم و تعاریف گوناگونی از خدا در ادیان و مذاهب و ذهن اشخاص وجود دارد. میان اعتقاد به خدا و دینداری رابطه ناگزیری برقرار نیست و برخی مردم که به دین معتقد نیستند، به خدا باور دارند. خ چکیده کامل
   خدا آفریدگار جهان و کامل‌ترین وجود، مفهوم محوری اغلب ادیان به ویژه ادیان ابراهیمی است. مفاهیم و تعاریف گوناگونی از خدا در ادیان و مذاهب و ذهن اشخاص وجود دارد. میان اعتقاد به خدا و دینداری رابطه ناگزیری برقرار نیست و برخی مردم که به دین معتقد نیستند، به خدا باور دارند. خدا در نظر شیعه، یگانه و سرمنشأ همه کمالات و علت هستی‌بخش همه موجودات است و ذاتی ازلی و ابدی دارد. هیچ موجودی شبیه او نیست. ذات او عین صفاتش است. واقعیتی بسیط و بی‌ماهیت است. نه در دنیا و نه در آخرت قابل دیده شدن نیست و دارای علم و قدرت مطلق است، در همه جا حضور و ارتباطی تام با مخلوقاتش دارد. وجود خدا و برخی صفاتش با حس و عقل و فطرت اثبات‌پذیر است؛ ولی کُنه ذات نامحدودش با حس و عقل محدود قابل ادراک نیست. بعضی از فیلسوفان غربی و متألهان مسیحی اعتقاد دارند خدایی که در فلسفه اثبات می شود، مغایر با خدایی است که دین توصیفش می کند. برخی دیگر از اندیشمندان معتقدند خدای دین شایسته محبت و پرسش است، در حالی که خدای فلاسفه تنها یک واجب الوجود است که شوری در دل ها نمی افکند. مدعای دوگانگی خدای دین با خدای فلسفه از منظر قرآن و فلسفه اسلامی پذیرفتنی نیست؛ زیرا طبق قرآن، یکی از اوصاف منحصر در فرد الله تعالی، «شیء غیرمخلوق» است. واجب الوجود فلسفه تنها موجود بدون علت است. پس «شیء غیرمخلوق» وصف انحصاری الله قرآن و واجب فلسفه است. بنابراین مصداق الله و واجب الوجود یکی است. حقیقت مدعای دوم با تمرکز بر صفات ذاتی و فعلی خداوند است. اوصاف فعلی خداوند بیانگر روابط گوناگون خداوند با مخلوقات و انسان اند؛ اما صفات ذاتی چگونگی ذات الهی و کمالات او را توصیف می کنند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   53 - برنامه درسی آموزش مهارت های زندگی دوره ابتدایی
   گلی  شعاعی
   چکیده برنامه آموزش مهارت های زندگی یکی از راهبردهای متمرکز بر فرد است و تلاش می کند از طریق افزایش توانایی مقابله ای افراد، ظرفیت آنان را در جهت مقابله روزمره ارتقاء می دهند. دانش آموزان مقطع ابتدایی در دوره رشدی حساسی قرار دارند که اگر آموزش و یادگیری برای ورود به دنی چکیده کامل
   چکیده برنامه آموزش مهارت های زندگی یکی از راهبردهای متمرکز بر فرد است و تلاش می کند از طریق افزایش توانایی مقابله ای افراد، ظرفیت آنان را در جهت مقابله روزمره ارتقاء می دهند. دانش آموزان مقطع ابتدایی در دوره رشدی حساسی قرار دارند که اگر آموزش و یادگیری برای ورود به دنیای متغیر کنونی همراه با توانمند سازی روانی اجتماعی آنها نباشد و مهارت های زندگی در عصر حاضر را یاد نگیرند، عملا آموزش آنها با شکست مواجه با چالش ها کشمکش ها و ناملایمات زندگی که اگر اجتماعی اساسی می شود. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی برنامه در درسی آموزش مهارت های زندگی در دوره ابتدایی انجام شد. در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی بهره گرفته شد. روش گردآوری اطلاعات از با استفاده از مرور مقالات، کتاب ها، سایت های اینترنتی، روش گرد آوری سند و روش توصیفی تحلیلی می باشد. برای تحلیل اطلاعات به دست آمده از مقالات گذشته از روش تحلیل محتوا و برای تحلیل سند ملی آموزش و پرورش از روش تحلیل محتوای قیاسی استفاده شد. یافته های حاصل از تحلیل اطلاعات با استفاده از روش تحلیل تماتیک، منتج به شناسایی چهار مولفه در حوزه برنامه درسی آموزش مهارت های زندگی شد که در مولفه های هدف 8 تم ارتقای مهارت بین فردی، ارتقای بهداشت جسم و روان، ارتقای معنویات، ارتقای هارت های زیست محیطی، ارتقای مهارت شهروندی، رشد تفکر سیاسی، ارتقای مهارت های عصر فاوا، رشد مهارت های اقتصادی و در مولفه محتوا نیز هشت تم اصلی زیست مردم سالارانه، بهداشت روانی و مهارت های اجتماعی، اندیشه سیاسی، سواد فاوا، مدیریت مالی، سرمایه های ملی، معنویات و بهداشت فردی، شناسایی شد. در مولفه سوم روش های ایفای نقش، بازی های آموزشی، سقراطی، بارش مغزی، حل مسئله، سخنرانی، دعوت از صاحب نظران، گردش سیاحتی وزیارتی به عنوان روش های اصلی آموزش مهارت های زندگی به دست آمدند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   54 - تحلیل مفهوم شهروندی در کتاب‌های علوم اجتماعی ابتدایی
   عبدالحسین  پیشگو آمنه  اوجاقی عذرا حمدی
   پژوهش حاضر باهدف تحلیل مفهوم شهروندی در کتاب‌های علوم اجتماعی ابتدایی انجام‌شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا می‌باشد. در این پژوهش، محتوای کتاب درسی مطالعات اجتماعی ازلحاظ مطابقت با مولفه های رویکرد تربیت شهروندی، بررسی و تحلیل‌شده است. هدف ت چکیده کامل
   پژوهش حاضر باهدف تحلیل مفهوم شهروندی در کتاب‌های علوم اجتماعی ابتدایی انجام‌شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا می‌باشد. در این پژوهش، محتوای کتاب درسی مطالعات اجتماعی ازلحاظ مطابقت با مولفه های رویکرد تربیت شهروندی، بررسی و تحلیل‌شده است. هدف تحقیق، بررسی میزان استفاده از مفاهیم تربیت شهروندی در محتوای کتب درسی مطالعات اجتماعی در دوره ابتدایی بوده است. روش پژوهش، تحلیل محتوا از نوع کمی؛ جامعه آماری تحقیق، کتاب درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی بوده است امروزه با تغییر جامعه در کلیه شئون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، نیاز به شهروندانی که توانایی حل مسائل مختلف فردی و اجتماعی را داشته و از قابلیت پی‌ریزی زندگی بهتر برخوردار باشند، بیشتر احساس می‌گردد. در این زمینه ازجمله نهادهای اصلی که پرورش افراد و تجهیز آن‌ها به مهارت‌ها و نگرش‌ها گوناگون برای ایجاد جامعه‌ای سالم را بر عهده دارد، نهاد آموزش‌وپرورش است. تربیت شهروندان مسئول و آگاه یکی از محوری‌ترین و بنیادی‌ترین رسالت‌های تعلیم و تربیت در کشورهای مختلف می‌باشد. هر کشوری در قالب آموزش رسمی و غیررسمی وظیفه آماده کردن شهروندان برای ورود به زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارد که این کار در قالب آموزش مستقیم تربیت شهروندی از طریق گنجاندن عنوان درسی به همین نام و یا در قالب آموزش دروس مختلف انجام می‌دهد. آموزش شهروندی در کلیه سطوح تحصیلی دنبال می‌گردد امّا این هدف در دوره ابتدایی که از دانش‌آموز در آینده انتظار می‌رود به‌عنوان فردی مسئول و مستقل در پیشرفت امور فردی و اجتماعی خود ایفای نقش کرده و توانایی‌های نسبی در انجام وظایف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را کسب نماید، به‌طور ویژه موردتوجه نظام‌های آموزشی است. به همین دلیل در این تحقیق سعی می‌گردد تا نقش کتاب‌های علوم اجتماعی پایه پنجم و ششم ابتدایی در میزان توجه به مفاهیم شهروندی موردبررسی قرار گیرد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   55 - برنامه درسی چند فرهنگی برای دوره آموزش ابتدایی ایران
   عبدالحسین  پیشگو آمنه  اوجاقی فریده   عزیزی
   هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی برنامه درسی چند فرهنگی برای دوره آموزش ابتدایی ایران است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در نظریه داده بنیاد از کدگذاری، باز محوری و گزینشی استفاده شد و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در تحلیل محتوای اسناد و کتاب‌های درسی و روش تحلیل تماتیک از کدگذاری ب چکیده کامل
   هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی برنامه درسی چند فرهنگی برای دوره آموزش ابتدایی ایران است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در نظریه داده بنیاد از کدگذاری، باز محوری و گزینشی استفاده شد و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در تحلیل محتوای اسناد و کتاب‌های درسی و روش تحلیل تماتیک از کدگذاری باز و محوری استفاده‌شده است ازجمله یافته‌های حاصل از پژوهش حاضر می‌توان به موارد مختلفی اشاره کرد که ازجمله مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از کشف مدل پارادایمی آموزش چند فرهنگی که بر اساس تجمیع و تلفیق یافته‌ها تحت عنوان نظریه بایستگی آموزش چند فرهنگی نام‌گذاری شد نتایج تحلیل مربوط به اسناد بالادستی نشان داد مؤلفه‌های آموزش چند فرهنگی تا حدودی موردتوجه قرارگرفته اما به‌صورت شفاف و با استفاده از ادبیات چند فرهنگی مورداستفاده قرار نگرفته است بررسی‌های این پژوهش نشان داد حتی موارد اندکی که در اسناد بالادستی کشور مصوب، آمده آن‌هم در کتاب‌های درسی به‌درستی محقق نشده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   56 - آسیب شناسی آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در دوره ابتدایی
   گلنار   صالحی خواه مریم  قطب ملیحه  آذرین یاملق
   مشوق‌های پیش برنده در به‌کارگیری و توسعه یادگیری الکترونیکی در نظام آموزشی ایران را به ترتیب اولویت برنامه فناوری، عوامل آموزشی، عوامل مربوط به طراحی آموزشی، عوامل مربوط به آموزشگر و درنهایت عوامل مربوط به فراگیران عنوان نموده‌اند عبدالهی با توجه به نتایج حاصل از تحقیق چکیده کامل
   مشوق‌های پیش برنده در به‌کارگیری و توسعه یادگیری الکترونیکی در نظام آموزشی ایران را به ترتیب اولویت برنامه فناوری، عوامل آموزشی، عوامل مربوط به طراحی آموزشی، عوامل مربوط به آموزشگر و درنهایت عوامل مربوط به فراگیران عنوان نموده‌اند عبدالهی با توجه به نتایج حاصل از تحقیق بیان نمود که تکنولوژی آموزشی که هدف اصلی آن کمک به بهبود یاددهی یادگیری است به عاملی مزاحم و دست و پاگیر در امر تدریس تبدیل‌شده و معلمان از دانش و مهارت لازم برای پیشبرد یاددهی و کمک از فنّاوری آموزشی عاجزند. لذا همچنان تمایل به تدریس سنتی دارند، همچنین بعضی از مشکلات مدیریتی و معیشتی جامعه سبب شده که استفاده از شیوه‌های نوین در امر تدریس و یادگیری دنبال نشوند. در این راستا در کشور ما نیز اکنون به‌تدریج الزام‌های عصر دانش و اطلاعات و ضرورت هم گام شدن با تحولات و دست آورده‌ای فناوری و علوم بشری احساس شده است، که شاهد آن تصمیم‌های اخیر دولت درزمینه سرمایه‌گذاری برای گسترش پرشتاب فاوا در کشور است. همچنین آموزش‌وپرورش برای یافتن پاسخی شایسته به نوع پرسش‌هایی که در بالا به آن اشاره شد درصدد تعیین منشوری برای هدایت امر اصلاحات در آموزش‌وپرورش کشور آمده است که تأکید بر کاربرد فاوا از ارکان آن به شمار می‌رود. همچنین طی سال های اخیر فعالیت‌های گسترده‌ای درزمینه به‌کارگیری فناوری اطلاعات و فاوا در آموزش نقاط قوت و پرورش صورت گرفته است. پژوهش حاضر باهدف آسیب‌شناسی آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در دوره ابتدایی انجام‌شده است. در این پژوهش، ابتدا به شناسایی رویکردها مؤلفه‌ها و راهبردهای آموزش مبتنی بر فاوا در دروس دوره ابتدایی و سپس به بررسی آسیب شناسانه هر یک از مؤلفه‌های برنامه درسی مبتنی بر فاوا در دوره ابتدایی به ارائه مدلی کاربردی در این زمینه پرداخته شد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   57 - نقش آموزش کارآفرینی خودکارآمدی در دانش آموزان ابتدایی
   گلنار   صالحی خواه رویا  صراط نهایی مقدس   علی محمدی
   کارآفرینان تاثیر بسیاری در رشد اقتصادی یک کشور دارند، از این رو پرورش نسل کارآفرین و آماده سازی آنها برای فعالیتهای اقتصادی اهمیت فراوانی دارد. آنچه باعث میشود استعداد کارآفرینی به ورطه عمل آمده و نمود پیدا کند، خودکارآمدی کارآفرینانه است که در نهایت منجر به قصد کارآفری چکیده کامل
   کارآفرینان تاثیر بسیاری در رشد اقتصادی یک کشور دارند، از این رو پرورش نسل کارآفرین و آماده سازی آنها برای فعالیتهای اقتصادی اهمیت فراوانی دارد. آنچه باعث میشود استعداد کارآفرینی به ورطه عمل آمده و نمود پیدا کند، خودکارآمدی کارآفرینانه است که در نهایت منجر به قصد کارآفرینی میشود. با توجه به ضرورت آموزش کارآفرینی در ترویج کارآفرینی و نیز مناسب بودن دوران کودکی برای ایجاد نگرش عمیق دربارة کارآفرینی, باید برنامه های آموزشی دورة دبستان در راستای آگاهی و تقویت نگرش به سوی کارآفرینی هدف گذاری و اجرا شوند. و از آنجایی که توجه روزافزون محققان به آموزش کارآفرینی، فقدان شواهد تجربی در مورد چگونگی آمادگی برای آموزش کارآفرینی در سنین پایین وجود دارد. بنابراین، این مطالعه به بررسی تأثیر محیط یادگیری در فضای باز و آموزش کارآفرینی بر خودکارآمدی کارآفرینی دانش‌آموزان می‌پردازد. یافته‌ها نشان داد که محیط یادگیری در فضای باز ارتباط تنگاتنگی با آموزش کارآفرینی و خودکارآمدی کارآفرینی دارد. دوم، آموزش کارآفرینی نقش مهمی در میانجیگری رابطه بین محیط یادگیری در فضای باز و خودکارآمدی دانش آموزان دارد. تحقیقات ما بینشی به محققان آینده ارائه می دهد که آموزش ابتدایی نقش مهمی در رشد و توسعه خودکارآمدی و مقاصد کارآفرینی ایفا می کند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   58 - تاثیر روش تدریس مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی درس شیمی دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان شهر یاسوج
   عذرا  روزه دار
   هدف از تاثیر روش تدریس مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی درس شیمی دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان شهر یاسوج میباشد. روش انجام تحقیق از نوع نیمه تجربی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه مهارتهای اجتماعی و همچنین از نمره معدل دانش آموزان برای بررسی پیشرفت تحصیلی آنان استفاده گردی چکیده کامل
   هدف از تاثیر روش تدریس مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی درس شیمی دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان شهر یاسوج میباشد. روش انجام تحقیق از نوع نیمه تجربی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه مهارتهای اجتماعی و همچنین از نمره معدل دانش آموزان برای بررسی پیشرفت تحصیلی آنان استفاده گردید جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر پایه اول مقطع متوسطه شهر یاسوج در سال تحصیلی 1401-1400بود که تعداد آنها 61 نفر برآورد شد و کل جامعه آماری نیز بعنوان نمونه تحقیق انتخاب گردید فرضیات با استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی تحلیل کوواریانس یکراهه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج نشان داد؛ روش یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به طور کلی تاثیری ندارد؛ نتایج همچنین نشان داد که روش یادگیری مشارکتی بر رشد مهارت شرکت در فعالیتهای گروهی دانش آموزان تاثیر معنی داری دارد . پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   59 - تاثیر روش تدریس مشارکتی بر مهارت های اجتماعی درس علوم دانش آموزان پنجم ابتدایی شهر یاسوج
   علی  اوحدی کیش
   هدف از مطالعه ی حاضر تاثیر روش تدریس مشارکتی بر مهارت های اجتماعی درس علوم دانش آموزان پنجم ابتدایی شهر یاسوج میباشد. روش انجام تحقیق از نوع نیمه تجربی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه مهارتهای اجتماعی تحصیلی آنان استفاده گردید جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان پس چکیده کامل
   هدف از مطالعه ی حاضر تاثیر روش تدریس مشارکتی بر مهارت های اجتماعی درس علوم دانش آموزان پنجم ابتدایی شهر یاسوج میباشد. روش انجام تحقیق از نوع نیمه تجربی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه مهارتهای اجتماعی تحصیلی آنان استفاده گردید جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان پسر پایه اول مقطع متوسطه شهر یاسوج در سال تحصیلی 1402-1401 بود که تعداد آنها 81 نفر برآورد شد و کل جامعه آماری نیز بعنوان نمونه تحقیق انتخاب گردید فرضیات با استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی تحلیل کوواریانس یکراهه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج نشان داد؛ روش یادگیری مشارکتی بر مهارت اجتماعی دانش آموزان به طور کلی تاثیری ندارد؛ نتایج همچنین نشان داد که روش یادگیری مشارکتی بر رشد مهارت شرکت در فعالیتهای گروهی دانش آموزان تاثیر معنی داری دارد اما بر مهارت احترام گذاشتن به دیگران ، مهارت همکاری و مهارت مسئولیت پذیری دانش آموزان تاثیر معنی داری ندارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   60 - تاثیر هویت قومی و موقعیت جغرافیایی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان
   ساعد  آبادیان
   قومیت به گروهي اشاره دارد که با ويژگي هاي تشريحي، بنيادي از قبيل دين ، مذهب ، زبان ، آداب و رسوم و ميراث تاريخي و فرهنگي از ساير گروه هاي اجتماعي که پيوستگي و همبستگي نژادي دارند متمايز مي شوند. اين عوامل سبب مي شود تا فرد از آنها براي برقراري رابطه با ساير اقوام يا افر چکیده کامل
   قومیت به گروهي اشاره دارد که با ويژگي هاي تشريحي، بنيادي از قبيل دين ، مذهب ، زبان ، آداب و رسوم و ميراث تاريخي و فرهنگي از ساير گروه هاي اجتماعي که پيوستگي و همبستگي نژادي دارند متمايز مي شوند. اين عوامل سبب مي شود تا فرد از آنها براي برقراري رابطه با ساير اقوام يا افراد و گروه هايي از آنها استفاده کند قوميت هم داراي مؤلفه هاي ذهني و هم عيني است که عبارتند از : علاقه و آگاهي ذهني از هويت ، تعلق ، منابع مشترک ، علايق مشترک ، اشتراکات عيني فرهنگي در زبان پيشينه ي تاريخي دين و سرزمين مشترک." این مطالعه که در پس زمینه یک نفرت قومی برانگیخته سیاسی بین منطقه شمالی و بقیه قرار دارد، رابطه بین مناطق مبدأ دانش آموزان و عملکرد تحصیلی آنها در آموزش عالی جهان را برای کمک به حمایت مناسب از دانش آموزان و عادات مطالعه سالم نشان می‌دهد. تجزیه و تحلیل موضوعی داده‌های محققان نشان داد که دانش‌آموزان بر این باورند که تلاش بدون در نظر گرفتن منطقه مبدا، در عملکرد تحصیلی اهمیت بیشتری دارد. مفاهیمی برای سیاست آموزشی که از عادات مطالعه سالم برای افزایش پیشرفت، حفظ و خودکارآمدی دانش‌آموز در مورد موفقیت استفاده می‌کند، مورد بحث قرار می‌گیرد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   61 - بررسی اثر آموزش خودگردانی و خودتنظیمی انگیزشی بر دانش‌آموزان
   صادق  پیشگو اعظم   ویسی فاطمه عزیزی
   پینتریج خودگردانی در یادگیری را فرآیند فعال و سازمان یافته ای میداند که بر اساس آن فراگیران اهدافی را برای خود انتخاب و سپس سعی می کنند، شناخت انگیزش و رفتار خود را برای نیل به آن اهداف،تنظیم کنترل و نظارت نمایند. چارچوب اصلی یادگیری خودگردان پینتریچ بر این اساس است که چکیده کامل
   پینتریج خودگردانی در یادگیری را فرآیند فعال و سازمان یافته ای میداند که بر اساس آن فراگیران اهدافی را برای خود انتخاب و سپس سعی می کنند، شناخت انگیزش و رفتار خود را برای نیل به آن اهداف،تنظیم کنترل و نظارت نمایند. چارچوب اصلی یادگیری خودگردان پینتریچ بر این اساس است که دانش آموزان چگونه میتوانند از نظر روان شناختی انگیزشی و رفتاری یادگیری خود را سامان ببخشند، که بر تعامل عوامل شناختی فراشناختی و انگیزشی در این فرآیند تاکید دارد. راهبردهای یادگیری خودگردان عبارتند از: راهبردهای شناختی راهبردهای تکرار و مرور بسط و گسترش و سازماندهی راهبردهای فراشناختی راهبردهای برنامه ریزی کنترل نظارت و نظم دهی و راهبردهای مدیریت منابع به منظور کنترل محیط یادگیری. فراگیران باید قادر باشند زمان و محیط های مطالعه خود را مدیریت و تنظیم کنند بر تلاش ها نظارت کرده و از همسالان و معلمان جهت حل مسأله طلب کمک کنند. آموزش راهبردهای خود گردانی یادگیری به دانش آموزان کمک می کند تا آنها اثر بخشی آموزش خود گردانی یادگیری بر باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی مشکلات اجتماعی و تحصیلی خود بهتر تصمیم گرفته و راه حل ارائه نمایند. بتوانند در مورد درباره تفکر و فرآیند یادگیری خود، عمیق تر و دقیق تر شوند و به این باور برسند که توانایی حل مسائل را دارند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   62 - بررسی اهمیت مؤلفه‌های اجتماعی در دانش آموزان دوره ابتدایی
   صادق  پیشگو ژاله الماسی طیبه آرون
   هدف از این تحقیق بررسی مؤلفه‌های اجتماعی در دانش آموزان دوره ابتدایی می‌باشد. مهارت‌های اجتماعی دارای مؤلفه‌های مختلفی است و صاحب‌نظران در مورد مؤلفه‌های مهارت‌های اجتماعی دیدگاه‌های متفاوتی دارند. اما همه صاحب‌نظران بر مؤلفه‌هایی چون همدلی، همیاری، توانایی دیداری و شنی چکیده کامل
   هدف از این تحقیق بررسی مؤلفه‌های اجتماعی در دانش آموزان دوره ابتدایی می‌باشد. مهارت‌های اجتماعی دارای مؤلفه‌های مختلفی است و صاحب‌نظران در مورد مؤلفه‌های مهارت‌های اجتماعی دیدگاه‌های متفاوتی دارند. اما همه صاحب‌نظران بر مؤلفه‌هایی چون همدلی، همیاری، توانایی دیداری و شنیداری، مسئولیت‌پذیری، ابراز وجود، حل مسئله و غیره توافق دارند. در این مقاله به نقش نهادهای مختلف در پرورش مهارت‌های اجتماعی دانش آموزان پرداخته‌شده است. ارتباط برقرار کردن و حضور مستمر در فعالیت‌های گروهی یکی از موضوعاتی است که زندگی فردی و اجتماعی هر کس را تحت تأثیر قرار می‌دهد. آموزش و تقویت روابط اجتماعی در فرزندان می‌تواند در کسب موقعیت‌های شغلی آن‌ها در آینده کمک کند. آموزش این روابط از دوران کودکی و قبل از ورود به مدرسه باید توسط والدین به آن‌ها داده شود. کودکانی که قبل از شروع مدرسه این آداب رایاد گرفته‌اند بهتر از سایرین می‌توانند جدا شدن از پدر و مادر و ورود به محیط آموزشی جدید را بپذیرند. البته آموزش والدین هیچ‌کدام از مسئولیت‌های معلم و کادر آموزشی را برای تقویت این مهارت کم نمی‌کند. دانش‌آموزانی که مهارت‌های اجتماعی را کسب می‌کنند، معمولاً در بین همسالان محبوب‌ترند، نمرات بالایی دارند و موردتوجه دبیران قرار می‌گیرند. از طرفی پایین بودن روابط اجتماعی کودکان باعث منزوی شدن و بروز عواقب درازمدت بر سلامت روانی آن‌ها می‌شود. به همین دلیل آموزش این روابط به کودکان در مدارس یکی از موارد ضروری برای غلبه بر مشکلات پیش روی آن‌ها است. پرونده مقاله