لیست مقالات موضوع علوم زیست محیطی


  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - پژوهشی بر برنامه‌ریزی درسی محیط‌زیست در آموزش‌های مدرسه‌ای و برنامه‌های درسی در ایران
   عبدالحسین  پیشگو شریفه عزیزی زیبا بستام
   ردپای سابقه آموزش رسمی محیط‌زیست در ایران را می‌توان در نخستین برنامه‌ریزی رسمی یافت. اما در واقع آموزش محیط‌زیست به معنای امروزی خود بیش از سه‌ دهه عمر ندارد. در این مدت تلاش‌هایی برایی وارد كردن موضوع‌‌های محیط‌زیستی در برنامه‌های رسمی كشور انجام شد و موضوع‌های محیط‌ز چکیده کامل
   ردپای سابقه آموزش رسمی محیط‌زیست در ایران را می‌توان در نخستین برنامه‌ریزی رسمی یافت. اما در واقع آموزش محیط‌زیست به معنای امروزی خود بیش از سه‌ دهه عمر ندارد. در این مدت تلاش‌هایی برایی وارد كردن موضوع‌‌های محیط‌زیستی در برنامه‌های رسمی كشور انجام شد و موضوع‌های محیط‌زیستی در دروس مختلف گنجانیده شد. هدف پژوهش حاضر برنامه‌ریزی درسی محیط‌زیست در آموزش‌های مدرسه‌ای و برنامه‌های درسی در ایران است. پرسش اساسی پژوهش چه راهکارهایی می‌توان برایی بهبود وضعیت موجود حفظ محیط‌زیست در آموزش‌های مدرسه‌ای و برنامه‌های درسی دوران تحصیلی ایران پیشنهاد نمود؟ این پژوهش یک پیمایش کتابخانه‌ای است و اطلاعات موردنیاز برایی پاسخگویی به سال‌ها، از طریق اسناد و مدارک کتابخانه‌ای، گزارش‌های تحقیقی و جستجو در شبکه جهانی اینترنت جمع‌آوری‌شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که وضعیت موجود حفظ محیط‌زیست در آموزش محیط‌زیست دوره تحصیل ایران علی‌رغم تلاش‌هایی که صورت گرفته چندان خوب نیست و توجهی که سایر کشورهای پیشگام نسبت به حفظ محیط‌زیست در آموزش مدرسه‌ای‌شان دارند، در دوره تحصیلی در ایران مشاهده نمی‌شود. پژوهش حاضر نیز به‌منظور بهبود وضعیت حفظ محیط‌زیست در برنامه‌های درسی در ایران راهکارهایی از قبیل طراحی برنامه درسی آموزش محیط‌زیست، نیازسنجی آموزش زیست‌محیطی، بازنگری اساسی نسبت به محتوای آموزش محیط‌زیست را پیشنهاد می‌نماید. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - بررسي نظرات دانش‌آموزان دبيرستانهای شهر یاسوج در مورد حفظ محيط زيست
   گلنار  صالحی خواه هلاله رنجبری ثریا باستان
   هدف این تحقیق بررسي نظرات دانش‌آموزان دبيرستانهای شهر یاسوج در مورد حفظ محيط زيست می‌باشد. روش کار به‌صورت میدانی بوده و اطلاعات از طریق پرسش‌نامه از 121 نفر از دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهر یاسوج جمع‌آوری گردیده است. روش مورداستفاده در این تحقیق توصیفی-تحلیلی است. ابز چکیده کامل
   هدف این تحقیق بررسي نظرات دانش‌آموزان دبيرستانهای شهر یاسوج در مورد حفظ محيط زيست می‌باشد. روش کار به‌صورت میدانی بوده و اطلاعات از طریق پرسش‌نامه از 121 نفر از دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهر یاسوج جمع‌آوری گردیده است. روش مورداستفاده در این تحقیق توصیفی-تحلیلی است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه‌ای محقق ساخته بوده که ضریب پایایی آن 85/0 برآورد شده است. تجزیه و تحمیل داده‌ها با استفاده از آزمون آماری و متغیره و از طریق نرم‌افزار SPSS انجام پذیرفت. یافته‌های تحقیق نشان داد که دانش‌آموزان به مسائل مربوط به حفظ محیط زیست علاقه‌مند بوده و حفاظت از محیط زیست را تا حدی از وظایف خود می‌دانستند و در رابطه با مسائل و مشکلات مربوط به حفاظت از آن، در حد قابل قبولی اطلاعات و آگاهی داشتند. برای رسیدن به توسعه‌ای پایدار یعنی توسعه‌ای موزون و با حفظ ارزش‌های زیست‌محیطی، باید به تحول فرهنگی زیستی جوامع اندیشید تا مردم تشکیل‌دهنده جوامع، منش خود را با پایداری و پویایی طبیعت تطبیق دهند، زیرا بروز بحران‌های زیست‌محیطی و انهدام و تحمیل منابع طبیعی به همراه افزایش جمعیت باعث شده است که انسان امروز بیشتر برای جلوگیری از نابودی محیطی زیست خود تلاش کند. درنهایت نتایج آزمون‌های آماری نشان داد که به‌جز متغیرهای تمایل به ایجاد تشکیل‌های زیست‌محیطی، میزان بازدید از پارک‌ها و فضای سبز، بازدید دانش‌آموزان از مراکز مرتب با محیط زیست، استفاده از آموزش‌های و علمی حفاظت از محیط زیست و استفاده از فیلم‌های آموزشی درزمینه محیط زیست، بین تمامی متغیرهای تحقیق ازجمله میزان مطالب آموزشی زیست‌محیطی در کتاب درسی، نگرش نسبت به حفاظت از محیط زیست، میزان و البته به محیط زیست، مجهز بودن کتابخانه‌های مدارس به منابع و علمی، استفاده از مجلات و نشریات زیست‌محیطی، میزان بازدید کارشناسان محیط زیست از مدارس، شرکت در فعالیت‌های داوطلبانه زیست‌محیطی، اطلاع‌رسانی دبیران در خصوص حفظ محیط زیست با دیدگاه دانش‌آموزان نسبت به حفاظت از محیط زیست رابطه مستقیم و معنی‌داری وجود دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - بررسی و شناخت نظرات علمی در ارتباط با مؤلفه‌های زیستی و روانی کودکان مبتلابه اختلال اوتیسم
   حمیده  مرادیان سمیه  مرادیان
   کودکان مبتلابه اختلال اوتیسم، اختلال آسپرگر یا اختلال رشدی فراگیر هستند که علاوه بر نقص در توانایی‌های اجتماعی و رفتارهای کلیشه‌ای تکراری، دارای تأخیر در توانایی‌های حرکتی نیز هستند. تأخیر در توانایی‌های حرکتی در کودکان اوتیستیک متنوع می‌باشد و شامل تأخیر در نشستن، خزید چکیده کامل
   کودکان مبتلابه اختلال اوتیسم، اختلال آسپرگر یا اختلال رشدی فراگیر هستند که علاوه بر نقص در توانایی‌های اجتماعی و رفتارهای کلیشه‌ای تکراری، دارای تأخیر در توانایی‌های حرکتی نیز هستند. تأخیر در توانایی‌های حرکتی در کودکان اوتیستیک متنوع می‌باشد و شامل تأخیر در نشستن، خزیدن، راه رفتن و نیز قدم برداشتن غیرطبیعی، کنترل ضعیف وضعیتی و نیز ناتوانی در برنامه‌ریزی حرکتی می‌باشد. همچنین تقابل اجتماعی، نقص در استفاده از رفتارهای غیرزبانی و عدم ارتباطات متناسب باسن می‌باشد. بیماری اوتیسم به‌عنوان یک طیف در نظر گرفته می‌شود، چراکه تظاهرات آن بسیار متنوع و ناهمگن است. برای مثال ناتوانی‌های شناختی و کلامی در برخی از این بیماران بسیار شدید است، حال‌آنکه برخی دیگر دارای نبوغ ذهنی و استعداد بسیار بالایی هستند. هدف اصلی این تحقیق بررسی و شناخت نظرات علمی زیستی و روانی کودکان مبتلابه اختلال اوتیسم می‌باشد. با توجه به مبانی علمی می‌توان نتیجه گرفت که اختلال طیف اوتیسم بیماري ناتوان‌کننده‌ای است که تعاملات اجتماعی و مهارت‌های ارتباطی کلامی و غیرکلامی و توانایی یادگیري و برخی از احساسات حیاتی را دچار اختلال می‌کند. شیوع این بیماري در همه جهان و ازجمله ایران رو به افزایش است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - بررسی تأثیر انتقال انرژی بر محیط زیست و انسان
   سید حسین عالمی پور سید مجید کشاورز
   هدف از این تحقیق بررسی تأثیر انتقال انرژی بر محیط زیست و انسان می‌باشد و با توجه به اینکه امروزه انرژی و استفاده از آن جزء لاینفک زندگی ست به‌طوری‌که حتی یک دقیقه قطعی انرژی باعث خسارات میلیاردی خواهد شد. اگر خطوط انتقال انرژی تاکنون کشف و ابداع نشده بود چه‌بسا بشر هیچ‌ چکیده کامل
   هدف از این تحقیق بررسی تأثیر انتقال انرژی بر محیط زیست و انسان می‌باشد و با توجه به اینکه امروزه انرژی و استفاده از آن جزء لاینفک زندگی ست به‌طوری‌که حتی یک دقیقه قطعی انرژی باعث خسارات میلیاردی خواهد شد. اگر خطوط انتقال انرژی تاکنون کشف و ابداع نشده بود چه‌بسا بشر هیچ‌گاه به چنین سطحی از رفاه نمی‌رسید و هنوز هم مجبور به استفاده از گاری و اسب بود. این تحقیق به بررسی خصوصیات محیط‌های شهری و اثرات خطوط انتقال انرژی بر محیط زیست و انسان پرداخته است. در کنار همه فوائدی که انرژی دارد به طبع اثرات زیان‌باری را نیز بر روی انسان و محیط زیست خواهد داشت و به همین دلیل افرادی که در معرض جریان‌های عبوری خطوط انتقال انرژی قرار دارند بیشتر از سایرین در معرض احتمال ابتلا به انواع خسارات قرار دارند. با توجه به پیشرفت‌های بشر می‌توان راه‌کارهای مقابله با آن را پیدا کرد برای مثال می‌توان خطوط انتقال انرژی را از زیرزمین رد کرد که اثرات مخرب آن‌هم ازلحاظ سلامت جسمانی وهم سیمای محیطی در مقابل‌انتقال خطوط به‌صورت هوایی کمتر است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی با نقش واسطه‌گری سلامت روان در معلمان شهر یاسوج
   مظفر  خداپرست حشمت آله خداپرست
   به‌طورکلی دلبستگي را مي‌توان جوّ هيجاني حاكم بر روابط كودك با مراقبش تعريف كرد. این‌که كودك مراقب خود را كه معمولاً مادر اوست، مي‌جويد و به او مي‌چسبد، مؤيد وجود دلبستگي ميان آن‌ها است. نوزادان معمولاً تا پايان ماه اول عمر خود شروع به نشان دادن چنين رفتاري مي‌كنند و اين چکیده کامل
   به‌طورکلی دلبستگي را مي‌توان جوّ هيجاني حاكم بر روابط كودك با مراقبش تعريف كرد. این‌که كودك مراقب خود را كه معمولاً مادر اوست، مي‌جويد و به او مي‌چسبد، مؤيد وجود دلبستگي ميان آن‌ها است. نوزادان معمولاً تا پايان ماه اول عمر خود شروع به نشان دادن چنين رفتاري مي‌كنند و اين رفتار براي تسريع نزديكي به فرد مطلوب طراحی‌شده است. سلامت روانی انسان به عقیده اسکینر معادل با رفتار منطبق با قوانین و ضوابط جامعه است، و چنین انسانی وقتی با مشکل روبه‌رو شود تا هنگامی‌که از طریق جامعه هنجار تلقی شود، از طریق شیوه اصلاح رفتار برای بهبودی و به هنجار کردن رفتار خود و اطرافیانش به‌طور متناوب استفاده می‌جوید. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی با نقش واسطه‌گری سلامت روان در معلمان شهر یاسوج بود. برای دستیابی به این هدف نمونه‌ای شامل 198 نفر از معلمان شهر یاسوج از طریق نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار استفاده شده شامل پرسشنامه سلامت عمومی، دلبستگی هازن و شیور و خودتنظیمی میلر و برون بود. یافته‌ها نشان داد که سبک دلبستگی اجتنابی (t=50/04, p=0/001) و ایمن (t=-2/49, p=0/013) می‌توانند سلامت روان را به‌طور معنی‌داری پیش‌بینی کنند. درنهایت سلامت روان، میانجی رابطه بین سبک دلبستگی است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - بررسی خوردگی فلزات در لوله‌های نفت نمونه موردی شرکت نفت گچساران
   امید  فرد علی آرام
   تجزیه‌وتحلیل یک ابزار پراکندگی نور پویا DLS "Wyatt DynoproNanoStar" برای تشخیص تجمع سورفکتانت در فاز روغن استفاده شد. اندازه‌گیری‌های سه‌گانه برای هر نمونه انجام شد و حداقل دو نمونه برای هر سطح غلظت سورفکتانت مورد آزمایش قرار گرفتند تا از تکرارپذیری اطمینان حاصل شود. د چکیده کامل
   تجزیه‌وتحلیل یک ابزار پراکندگی نور پویا DLS "Wyatt DynoproNanoStar" برای تشخیص تجمع سورفکتانت در فاز روغن استفاده شد. اندازه‌گیری‌های سه‌گانه برای هر نمونه انجام شد و حداقل دو نمونه برای هر سطح غلظت سورفکتانت مورد آزمایش قرار گرفتند تا از تکرارپذیری اطمینان حاصل شود. دمای تشخیص در همان دما با آزمایش‌های تقسیم‌بندی کنترل شد. خواص تجمع سورفکتانت BAC در تولوئن با استفاده از DLS موردبررسی قرار گرفت و نمونه‌هایی در شکل 3 ارائه شد که شامل شعاع کل و شدت سیگنال نور جمع‌آوری‌شده، C12، C14، و تولوئن C16، که از فاز روغن در تعادل پارتیشن‌بندی آب-روغن از سطح خالص BAC نمونه‌برداری شد. همانطور که مشاهده می‌شود، هم شعاع ذرات و هم‌شدت سیگنال C12 و C14 به‌سختی در محدوده غلظت ارزیابی‌شده تغییر کرده است، که نشان می‌دهد C12 و C14 در تولوئن میسل تشکیل نمی‌دهند. در این پژوهش به ارائه و بررسی یک مدل چند فیزیکی، مدل یکپارچه بازدارندگی خوردگی (ICI)، ازنظر تئوری معرفی‌شده و ازنظر تجربی برای ارزیابی یکپارچه تقسیم‌بندی آب-روغن، تجمع، جذب/واجذب، و مهار خوردگی بازدارنده‌های سورفکتانت مخلوط در روغن‌های آب حاوی نمک در شرکت نفت گچساران می‌پردازیم. محیط‌های لوله فولادی (WOS). مدل ICI بر اساس سه مدل فرعی اصلی است که تقسیم‌بندی سورفکتانت آب-روغن، میسل‌سازی، جذب/واجذب مؤثر روی بستر، نوع سورفکتانت، برهمکنش‌های سورفاکتانت-حلال، جفت سورفکتانت-کنتریون، و برهمکنش‌های سورفکتانت جانبی و غیره را در نظر می‌گیرد و در نظر گرفته‌شده است. به‌عنوان یک چارچوب اساسی در طراحی، انتخاب، بهینه‌سازی و استفاده از بازدارنده‌های مختلف سورفکتانت خالص و مخلوط در محیط‌های WOS عمل می‌کند. به‌طور خلاصه، یک مدل جامع، مدل ICI، ازنظر تئوری توسعه‌یافته و ازنظر تجربی برای ارزیابی پارتیشن‌بندی، تجمع و مهار خوردگی بازدارنده‌های مخلوط سورفاکتانت (هم همولوگ و هم غیر همولوگ) در داخل آب (حاوی نمک) - لوله فولادی نفت تأییدشده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - بررسی رابطه سرسختی روان‌شناختی و خودکنترلی در بین معلمان ابتدایی شهر یاسوج
   ابراهیم  تابان
   متغیرهاي سرسختی روان‌شناختی، خودکنترلی ازجمله موضوعاتی است که همواره موردتوجه بسیاري از روان‌پزشکان و روانشناسان بوده است. هدف: در تحقیق جاري رابطه ساده و چندگانه سرسختی روان‌شناختی و خودکنترلی موردبررسی قرار گرفت. روش: معلمان ابتدایی شهر یاسوج جامعه آماري این پژوهش را چکیده کامل
   متغیرهاي سرسختی روان‌شناختی، خودکنترلی ازجمله موضوعاتی است که همواره موردتوجه بسیاري از روان‌پزشکان و روانشناسان بوده است. هدف: در تحقیق جاري رابطه ساده و چندگانه سرسختی روان‌شناختی و خودکنترلی موردبررسی قرار گرفت. روش: معلمان ابتدایی شهر یاسوج جامعه آماري این پژوهش را تشکیل داده‌اند که از بین آن‌ها (93 نفر 50 زن و 43 مرد) به شیوه تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. داده‌ها با کمک مقیاس سرسختی روان‌شناختی کیامرثی، نجاریان، و مهرابی زاده هنرمند (1377) مقیاس تانجی (2004) جمع‌آوری گردید. نتیجه‌گیری یافته‌ها نشان داد که سرسختی روان‌شناختی و خودکنترلی معلمان ابتدایی زن و مرد تفاوت معناداری وجود دارد. تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که سرسختی روان‌شناختی و خودکنترلی همبستگی چندگانه معنی‌داری دارند و از بین دو متغیر پیش‌بین فقط متغیر سرسختی روان‌شناختی به‌طور معنی‌داری واریانس خودکنترلی را تبیین و پیش‌بینی کرد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - بررسي رابطه وضعيت اجتماعي خانواده و متغيرهاي فردي با پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان شهر یاسوج
   مریم  سامان پور
   تحقيق انجام‌شده پيرامون ميزان تأثیر سطح سواد والدين و با پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان را نشان می‌دهد كه سطح سواد پدر با موفقيت و عدم موفقيت دانش‌آموزان اثر قطع دارد و سطح سواد مادر نيز در انجام موفقيت يا شكست بی‌تأثیر نيست. بین میزان مطالعه والدین و پیشرفت تحصیلی دانش‌آم چکیده کامل
   تحقيق انجام‌شده پيرامون ميزان تأثیر سطح سواد والدين و با پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان را نشان می‌دهد كه سطح سواد پدر با موفقيت و عدم موفقيت دانش‌آموزان اثر قطع دارد و سطح سواد مادر نيز در انجام موفقيت يا شكست بی‌تأثیر نيست. بین میزان مطالعه والدین و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان شهر یاسوج رابطه معنی‌دار وجود دارد. و همچنين در اين تحقيق اثر قطعي تأثیر سطح سواد والدين بر پيشرفت تحصيلي، افت تحصيلي، مشكلات رفتاري و مشكلات تحصيلي دانش‌آموزان مسجل است و ميزان سطح سواد والدين با پيشرفت تحصيل دانش‌آموزان ارتباط مستقيم و مثبت دارد. جامعه‌ی آماري من در اين پژوهش شامل 50 نفر از دانش‌آموزان شهر یاسوج كه در سال تحصيلي 95-94مشغول به تحصيل بوده و تعداد آن‌ها 2000 نفر می‌باشد و نمونه‌ی آماري كه تعداد 50 نفر از دانش‌آموزان كه از جامعه به روش نمونه‌گیری تصادفي ساده انتخاب‌شده‌اند. و ابزار تحقيق شامل پرسشنامه‌ای براي دانش‌آموزان است استفاده کرده‌ام. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - بررسی رابطه بين سبك رهبري مديران با ميزان رضايت شغلي دبيران مدارس راهنمایی شهر یاسوج
   مریم  سامان پور
   این تحقیق به منظور گردآوری نظرات دبیران در مورد سبک رهبری مدیران مدارسشان با میزان رضایت شغلی دبیران در مدارس می باشد. فرض اساسی این تحقیق آن است که بین سبک رهبری مدیران با میزان رضایت شغلی دبیران راهنمایی شهر یاسوج رابطه معنی داری وجود دارد. روش تحقیق به صورت پیمایشی چکیده کامل
   این تحقیق به منظور گردآوری نظرات دبیران در مورد سبک رهبری مدیران مدارسشان با میزان رضایت شغلی دبیران در مدارس می باشد. فرض اساسی این تحقیق آن است که بین سبک رهبری مدیران با میزان رضایت شغلی دبیران راهنمایی شهر یاسوج رابطه معنی داری وجود دارد. روش تحقیق به صورت پیمایشی است، جامعه آماری این پژوهش کلیه دبیران زن و مرد شاغل در مدارس راهنمایی شهر یاسوج در سال تحصیلی 95-94 به تعداد 54 نفر می باشند که بین 200 نفر دبیر شاغل در 8 مدارس راهنمای تعداد 54 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی تعیین گردید. جهت جمع آوری اطلاعات لازم در مورد مسأله تحقیق، از دو نوع پرسشنامه بسته پاسخ استفاده گردید. یکی پرسشنامه ای که سبک رهبری مدیران را مورد بررسی قرار می دهد و دیگری پرسشنامه رضایت شغلی می باشد که میزان رضایت شغلی دبیران را از کارشناسان مورد بررسی قرار می دهد. روش غالب در این پژوهش روشی همبستگی پیرسون می باشد. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از بسته نرم افزاری رایانه ای (spss) و با آزمونهای تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه و بررسی معنی دار بودن تفاوت میانگین نمرات دو گروه مستقل "t.test" و همچنین آزمون تکمیلی دیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج ذیل حاصل گردید. 1- بين سبك رهبري آمرانه – استثماري مديران با ميزان رضايت شغلي دبيران رابطه معني داري وجود دارد. 2- بين سبك‌ رهبري آمرانه- خيرخواهانه مديران با ميزان رضايت شغلي دبيران رابطه معني داري وجود دارد. 3- بين سبك‌ رهبري مشورتي مديران با ميران رضايت شغلي دبيران درجامعه آماري مورد نظر رابطه معني داري وجود‌دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - منابع تولید پراکنده تجدید پذیر با لحاظ عدم قطعیت
   مهدی  دستخوان علی دوست  رستمی زاده
   امروزه بیش‌تر انرژی برق موردنیاز کشورها با استفاده از سوخت‌های فسیلی تأمین می‌گردد. با توجه به این امر که انرژی‌های فسیلی تجدید ناپذیر می‌باشند و آلودگی‌های زیست‌محیطی را به همراه خواهند داشت، استفاده از منابع تجدید پذیر برای تأمین انرژی الکتریسیته امری ضروری می‌باشد. د چکیده کامل
   امروزه بیش‌تر انرژی برق موردنیاز کشورها با استفاده از سوخت‌های فسیلی تأمین می‌گردد. با توجه به این امر که انرژی‌های فسیلی تجدید ناپذیر می‌باشند و آلودگی‌های زیست‌محیطی را به همراه خواهند داشت، استفاده از منابع تجدید پذیر برای تأمین انرژی الکتریسیته امری ضروری می‌باشد. در بسیاری از مطالعات انجام شده تابه‌حال در این زمینه، رفتار تصادفی بار و منابع انرژی نو در نظر گرفته نشده است که این امر باعث می‌شود نتایج حاصله با این فرض دارای دقت کافی نباشند و به دلیل عدم بررسی دقیق، معمولاً در این طراحی‌ها، مقادیر به‌دست‌آمده بیش از مقدار موردنیاز می‌باشند که این امر موجب می‌گردد هزینه سیستم بیشتر شود. نتایج شبیه‌سازی شاخص ایجادشده را نشان می‌دهد. باید توجه داشت که شبیه‌سازی‌های مونت‌کارلو نتایج قطعی تولید نمی‌کنند، بلکه نتایجی که این شبیه‌سازی‌ها فراهم می‌کنند، همراه با توزیع‌های احتمالی می‌باشد. این روش پیشنهادی از این ویژگی استفاده می‌کند تا یکی از نواقص اساسی مدل‌های توضیح داده‌شده در مقالات قبلی، برطرف شود (اغلب این مقالات تنها به اثرات PHEVs بدون در نظر گرفتن احتمالات رخ دادن چنین اثراتی پرداخته‌اند). تحقیق انجام شده در این مقاله، عملکرد دستگاه‌های قدرت را تحت نفوذ بالای PHEVs و الکتریسیته فتوولتاییک تحلیل می‌کند و روش‌های جدیدی را برای هموار ساختن یکپارچه‌سازی این دو تکنولوژی در شبکه‌های کنونی ارائه می‌کند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   11 - تشخیص و طبقه¬بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور¬های قدرت
   عمار  موسوی شکیب سید مجید کشاورز
   شبکه گسترده سیستم قدرت دارای تجهیزات بسیار گران‌قیمتی می¬باشد که ازجمله آن می¬توان به ژنراتور، بریکر، کابل¬های قدرت و ترانسفورماتور اشاره کرد. ترانسفورماتور قدرت به‌عنوان قلب تپنده این شبکه بوده که همواره تحت تأثیر شرایط بهره¬برداری و محیطی، دچار خطاهای مختلفی شده و در چکیده کامل
   شبکه گسترده سیستم قدرت دارای تجهیزات بسیار گران‌قیمتی می¬باشد که ازجمله آن می¬توان به ژنراتور، بریکر، کابل¬های قدرت و ترانسفورماتور اشاره کرد. ترانسفورماتور قدرت به‌عنوان قلب تپنده این شبکه بوده که همواره تحت تأثیر شرایط بهره¬برداری و محیطی، دچار خطاهای مختلفی شده و در برخی موارد سبب خرابی و خروج از مدار ترانسفورماتور و عدم دسترسی طولانی‌مدت خواهد شد. درنتیجه برنامه‌های تعمیر و نگهداری باید به‌جای مبتنی بر زمان، مبتنی بر شرایط بهره‌برداری و محيطي گردند که این مسئله خود مستلزم آن می¬باشد که از شرایط حال تجهیز نيز آگاه باشیم. لذا استفاده از روش¬های نظارت و تشخیص خطا که توانایی ارزیابی شرایط داخلی تجهیزات رادارند، بسیار بااهمیت خواهد بود. روش¬ها و تست¬های مختلفی به‌منظور ارزیابی شرایط ترانسفورماتور وجود دارد که از آن جمله می¬توان به روش¬هایی مانند تحلیل پاسخ فرکانسی ، آنالیز گازهای محلول ، پردازش سیگنال ، شار نشتی و جریان توالی منفی ... نام برد. از بین آن¬ها، روش تحلیل پاسخ فرکانسی روشی بسیار محبوب، فراگیر بوده که قابلیت بالایی در تشخیص خطا¬ها داشته و پیاده-سازی آن ساده و راحت می¬باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   12 - بررسی چشم‌انداز مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای با بهره‌گیری از مدل LEAP (مطالعه موردی: شهر گرگان)
   مریم قادریان عبدالرسول سلمان ماهینی حمیدرضا  کامیاب
   در این پژوهش میزان مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از آن در شهر گرگان مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت. بدین منظور مدل تقاضا و عرضه‌ی شهر گرگان براساس سناریوی مبنا و سناریوهای بهبود مصرف انرژی با استفاده از مدل LEAP تا سال 1414 (2035) با درنظر گرفتن سال پایه 139 چکیده کامل
   در این پژوهش میزان مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از آن در شهر گرگان مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت. بدین منظور مدل تقاضا و عرضه‌ی شهر گرگان براساس سناریوی مبنا و سناریوهای بهبود مصرف انرژی با استفاده از مدل LEAP تا سال 1414 (2035) با درنظر گرفتن سال پایه 1395 (2016) توسعه داده شد. در سال‌های اخیر راه‌کارهای مختلفی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی مطرح شده که ازجمله مهم‌ترین راهبردهای کاهش مصرف انرژی و انتشارهای محیط‌زیستی در مقیاس شهری محسوب می‌شوند. این راهکارها به‌طورکلی عبارتند از: 1- افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی مطابق قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، 2- مدیریت انرژی در سمت تقاضای انرژی شهر، 3- توسعه‌ی فن‌آوری‌های انرژی‌های تجدیدپذیر در سمت تقاضا و 4- افزایش سهم CNG در بخش حمل و نقل شهری. ابتدا هریک از این راهکارها در قالب یک سناریو در محیط مدل ارزیابی شد و سپس تأثیر آنها بر مصرف انرژی و انتشارهای محیط‌زیستی مورد بررسی قرار گرفت. درنهایت یک سناریوی جدید با نام سیاست‌گذاری انرژی شهر گرگان تعریف شد که حاصل ترکیب چهار سناریوی ذکرشده بوده و بیانگر اجرای همزمان کلیه‌ی راهکارهای بهبود انرژی و انتشارهای محیط‌زیستی شهر گرگان است. در پایان پژوهش پیشنهاداتی درمورد بهینه‌سازی مصرف انرژی براساس سناریوی سیاست‌گذاری انرژی شهر گرگان ارائه شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   13 - بررسی و تحلیل اثرات پیامدهای توربین‌های بادی بر محیط‌زیست
   فرید  منوچهری سربسی سید مجید کشاورز
   کاهش منابع سوخت فسیلی که بخش عظیمی از منابع تولید انرژی به‌حساب می‌آیند و همچنین تأثیرات مصرف این‌گونه منابع انرژی باعث بروز مسائل مربوط به آلودگی محیط‌زیست مانند پدیده گرم شدن جهانی دمای زمین، کاهش ضخامت لایه ازون و از بین بردن منابع طبیعی مانند جنگل‌ها، مراتع و دریاها چکیده کامل
   کاهش منابع سوخت فسیلی که بخش عظیمی از منابع تولید انرژی به‌حساب می‌آیند و همچنین تأثیرات مصرف این‌گونه منابع انرژی باعث بروز مسائل مربوط به آلودگی محیط‌زیست مانند پدیده گرم شدن جهانی دمای زمین، کاهش ضخامت لایه ازون و از بین بردن منابع طبیعی مانند جنگل‌ها، مراتع و دریاها شده است. در این راستا استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی باد در حال رونق فراوانی است؛ که با بررسی شرایط آب و هوایی هر منطقه می‌توان قابلیت استحصال انرژی باد از آن محیط را استخراج کرد. رشد روزافزون صنایع توربین‌های بادی در جهان باعث شده که این صنعت یکی از صنایع پیشتاز درزمینه‌ی انرژی‌های نو باشد و انتظار می‌رود که در سال‌های آینده این رشد به شکل چشمگیری افزایش یابد. هرچند که نیروگاه‌های بادی در مقایسه با نیروگاه‌های سنتی اثرات مخرب کمتری بر روی محیط‌زیست دارند، ولی تأثیر زیست‌محیطی پره‌های توربین بادی به چالشی بزرگ تبدیل خواهد شد. دفع و بازیافت پره‌ها، صدای ایجادشده توسط پره‌ها، اثرات بصری، کشته شدن پرندگان و حشرات توسط پره‌ها، اختلالات جوی و آلایندگی‌های هنگام ساخت و انتقال و نصب پره‌ها ازجمله‌ی این مشکلات هستند. بسیاری از این مشکلات با پیشرفت فناوری یا با نصب صحیح نیروگاه رو به کاهش‌یافته است. هدف از این تحقیق بررسی و ارزیابی اثرات توربین‌های بادی بر انسان و محیط‌زیست می‌باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   14 - بررسی سلامت روان و هوش اجتماعی در بین معلمان ابتدایی شهر یاسوج
   بدریه  اخلاقی کریک
   هدف از پژوهش حاضر مقایسه بررسی سلامت روان و هوش اجتماعی در بین معلمان ابتدایی شهر یاسوج می¬باشد. تحقیق حاضر توصیفی و از نوع علی– مقایسه¬ای است. جامعه آماری در این پژوهش شامل معلمان ابتدایی می-باشد که ساکن شهر یاسوج بودند که از بین آن‌ها به شیوه نمونه¬گیری تصادفی ساده 60 چکیده کامل
   هدف از پژوهش حاضر مقایسه بررسی سلامت روان و هوش اجتماعی در بین معلمان ابتدایی شهر یاسوج می¬باشد. تحقیق حاضر توصیفی و از نوع علی– مقایسه¬ای است. جامعه آماری در این پژوهش شامل معلمان ابتدایی می-باشد که ساکن شهر یاسوج بودند که از بین آن‌ها به شیوه نمونه¬گیری تصادفی ساده 60 نفر (30 نفر زن، 30 نفر بیمار وسواس) انتخاب گردید. ابزار بکار گرفته‌شده در این تحقیق شامل پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو و پرسشنامه سلامت روان بود. از روش‌های آماری (آزمون t مستقل، تحلیل رگرسیون چندگانه) برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده گردید. نتایج حاصل تحقیق نشان داد که در همه ابعاد هوش اجتماعی و نیز نمره کل تفاوت معنی‌داری وجود دارد (05/0P<). در همه ابعاد سلامت روان و نیز نمره کل تفاوت معنی‌داری وجود دارد (05/0P<). هوش اجتماعی فقط در بعد پردازش اطلاعات اجتماعی در گروه معلمان می¬تواند میزان سلامت روان را به‌طور معنی¬داری پیش¬بینی کند (05/0P<). پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   15 - اثرات نیروگاه خورشیدی بر محیط‌زیست در ایران
   مصطفی اسماعیلی نسب سید مجید کشاورز
   انرژی خورشید از مهم‌ترین انواع انرژی‌های نو و تجدید پذیر است که چنانچه جایگزین سوخت‌های فسیلی شود، می‌تواند به نگرانی‌های موجود درباره پایان‌پذیری و نیز آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از حامل‌های انرژی فسیلی و نوسان قیمت‌ها و بحران‌های انرژی خاتمه دهد. با توجه به پتانسیل با چکیده کامل
   انرژی خورشید از مهم‌ترین انواع انرژی‌های نو و تجدید پذیر است که چنانچه جایگزین سوخت‌های فسیلی شود، می‌تواند به نگرانی‌های موجود درباره پایان‌پذیری و نیز آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از حامل‌های انرژی فسیلی و نوسان قیمت‌ها و بحران‌های انرژی خاتمه دهد. با توجه به پتانسیل بالای انرژی خورشیدی در مناطق وسیعی از کشور ایران، از میان منابع انرژی، انرژی خورشیدی دارای جذابیت بیشتری برای محققان است. امروزه کشورهای زیادی از نیروگاه خورشیدی در قالب متصل به شبکه و مستقل از شبکه استفاده می‌کنند. استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر به دلیل کاهش وابستگی به نفت و گاز منبع‌های کم‌ضرر برای محیط‌زیست می‌باشد ارزان بودن، دائمی بودن، پاک بودن، کاهش مصرف سوخت فسیلی و کاهش گازهای گلخانه‌های، قابلیت بهره‌برداری به‌صورت خانگی و در ابعاد بزرگ و نگهداری آسان برخی مزایای استفاده از انرژی خورشیدی و بادی می‌باشند که این ویژگی‌های انرژی تجدید پذیر را به بهترین و پاک‌ترین انرژی‌ها تبدیل نموده‌اند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   16 - بررسی میزان سلامت جسمی دانش‌آموزان ابتدایی در شهر یاسوج
   اسحاق حسینی تبار کبری سجادی نسب
   هدف از انجام این پژوهش، بررسی وضعیت سلامت جسمی دانش‌آموزان پسر در دبستان های دولتی برخی از مناطق آموزش و پرورش شهر یاسوج در سال تحصیلی 1400می‌باشد. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی می باشد. در این مطالعه تعداد 75 نفر دانش‌آموز پسر در گروه سنی 6-12 سال که در پایه‌های اول تا ش چکیده کامل
   هدف از انجام این پژوهش، بررسی وضعیت سلامت جسمی دانش‌آموزان پسر در دبستان های دولتی برخی از مناطق آموزش و پرورش شهر یاسوج در سال تحصیلی 1400می‌باشد. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی می باشد. در این مطالعه تعداد 75 نفر دانش‌آموز پسر در گروه سنی 6-12 سال که در پایه‌های اول تا ششم مقطع ابتدایی مشغول به تحصیل بودند، از مدارس پسرانه دولتی آموزش و پرورش یاسوج، به صورت نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله ای از 10 دبستان انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه و برگه ثبت مشاهدات بود. جمع‌آوری داده‌ها از طریق مراجعه به دبستان‌ها، تکمیل پرسشنامه توسط دانش‌آموزان و تکمیل برگه ثبت مشاهدات براساس مشاهده و معاینات جسمی انجام شد. بررسی وضعیت سلامت جسمی در این مطالعه، شامل تعیین وضعیت رشد جسمی (قد و وزن) و مقایسه آن با منحنی استاندارد رشد، بینایی، شنوایی، دندان ها، ستون فقرات، آلودکی به شپش سر و کچلی پوست سر دانش‌آموزان بود. تجزیه و تحلیل یافته ها نشان داد، که در رابطه با بررسی رشد جسمی (قد و وزن)، میانه وزن و قد پسران، (به جز یک گروه) از میانه استاندارد رشد بالاتر بود و به طور کلی وزن 7/59 درصد و قد 4/51 درصد آن ها بین صدک پنجاهم تا نود و هفتم قرار داشت. باتوجه به نتایج تحقیق، لزوم توجه بیشتر به بهداشت دهان و دندان، تغذیه صحیح و ورزش، سلامت بینایی و دستگاه اسکلتی در نزد دانش آموزان دبستانی را نشان می دهد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   17 - بررسی رابطه ی بین سلامت روان با میانجیگری امید به زندگی در بین برادران بسیجی شهر یاسوج
   محمد اکرم مفرد
   هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه ی بین سلامت روان با میانجیگری امید به زندگی در بین برادران بسیجی شهر یاسوج بود.جامعه آماری در این تحقیق 100 نفر برادران بسیجی شهر یاسوج است که بر طبق جدول کرجسی و مورگان نمونه آماری این تحقیق 80 نفر که به روش تصادفی انتخاب شده اند و. ابزار چکیده کامل
   هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه ی بین سلامت روان با میانجیگری امید به زندگی در بین برادران بسیجی شهر یاسوج بود.جامعه آماری در این تحقیق 100 نفر برادران بسیجی شهر یاسوج است که بر طبق جدول کرجسی و مورگان نمونه آماری این تحقیق 80 نفر که به روش تصادفی انتخاب شده اند و. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل 1-پرسشنامه 28 سوالی وضعیت سلامت روانی و پرسشنامه امید به زندگی 12 سوالی اشنایدر . متغیر وابسته امید به زندگی ، متغیر مستقل سلامت روان میباشد. به منظور تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از آمار استنباطی (آزمون‌های کلموگروف اسمیرونف و ضریب همبستگی پیرسون و آزمون کروسکال والیس) استفاده شده است. واز آزمون های پارامتریک برای تحلیل فرضیه های پژوهش استفاده می شود. سطح معنی داری آلفا 05/0 در نظر گرفته می شود. نتایج آزمون ها نشان داد که بین سلامت روان و امید به زندگی بین برادران بسیجی شهر یاسوج رابطه مثبت معنی داری وجود دارد و با بالا رفتن سلامت روان امید به زندگی نیز افزایش می یابد. پرونده مقاله