فهرست مقالات برحسب موضوع علوم زیست محیطی


  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - پژوهشی بر برنامه‌ریزی درسی محیط‌زیست در آموزش‌های مدرسه‌ای و برنامه‌های درسی در ایران
   عبدالحسین  پیشگو شریفه عزیزی زیبا بستام
   ردپای سابقه آموزش رسمی محیط‌زیست در ایران را می‌توان در نخستین برنامه‌ریزی رسمی یافت. اما در واقع آموزش محیط‌زیست به معنای امروزی خود بیش از سه‌ دهه عمر ندارد. در این مدت تلاش‌هایی برایی وارد كردن موضوع‌‌های محیط‌زیستی در برنامه‌های رسمی كشور انجام شد و موضوع‌های محیط‌ز چکیده کامل
   ردپای سابقه آموزش رسمی محیط‌زیست در ایران را می‌توان در نخستین برنامه‌ریزی رسمی یافت. اما در واقع آموزش محیط‌زیست به معنای امروزی خود بیش از سه‌ دهه عمر ندارد. در این مدت تلاش‌هایی برایی وارد كردن موضوع‌‌های محیط‌زیستی در برنامه‌های رسمی كشور انجام شد و موضوع‌های محیط‌زیستی در دروس مختلف گنجانیده شد. هدف پژوهش حاضر برنامه‌ریزی درسی محیط‌زیست در آموزش‌های مدرسه‌ای و برنامه‌های درسی در ایران است. پرسش اساسی پژوهش چه راهکارهایی می‌توان برایی بهبود وضعیت موجود حفظ محیط‌زیست در آموزش‌های مدرسه‌ای و برنامه‌های درسی دوران تحصیلی ایران پیشنهاد نمود؟ این پژوهش یک پیمایش کتابخانه‌ای است و اطلاعات موردنیاز برایی پاسخگویی به سال‌ها، از طریق اسناد و مدارک کتابخانه‌ای، گزارش‌های تحقیقی و جستجو در شبکه جهانی اینترنت جمع‌آوری‌شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که وضعیت موجود حفظ محیط‌زیست در آموزش محیط‌زیست دوره تحصیل ایران علی‌رغم تلاش‌هایی که صورت گرفته چندان خوب نیست و توجهی که سایر کشورهای پیشگام نسبت به حفظ محیط‌زیست در آموزش مدرسه‌ای‌شان دارند، در دوره تحصیلی در ایران مشاهده نمی‌شود. پژوهش حاضر نیز به‌منظور بهبود وضعیت حفظ محیط‌زیست در برنامه‌های درسی در ایران راهکارهایی از قبیل طراحی برنامه درسی آموزش محیط‌زیست، نیازسنجی آموزش زیست‌محیطی، بازنگری اساسی نسبت به محتوای آموزش محیط‌زیست را پیشنهاد می‌نماید. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - بررسي نظرات دانش‌آموزان دبيرستانهای شهر یاسوج در مورد حفظ محيط زيست
   گلنار  صالحی خواه هلاله رنجبری ثریا باستان
   هدف این تحقیق بررسي نظرات دانش‌آموزان دبيرستانهای شهر یاسوج در مورد حفظ محيط زيست می‌باشد. روش کار به‌صورت میدانی بوده و اطلاعات از طریق پرسش‌نامه از 121 نفر از دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهر یاسوج جمع‌آوری گردیده است. روش مورداستفاده در این تحقیق توصیفی-تحلیلی است. ابز چکیده کامل
   هدف این تحقیق بررسي نظرات دانش‌آموزان دبيرستانهای شهر یاسوج در مورد حفظ محيط زيست می‌باشد. روش کار به‌صورت میدانی بوده و اطلاعات از طریق پرسش‌نامه از 121 نفر از دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهر یاسوج جمع‌آوری گردیده است. روش مورداستفاده در این تحقیق توصیفی-تحلیلی است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه‌ای محقق ساخته بوده که ضریب پایایی آن 85/0 برآورد شده است. تجزیه و تحمیل داده‌ها با استفاده از آزمون آماری و متغیره و از طریق نرم‌افزار SPSS انجام پذیرفت. یافته‌های تحقیق نشان داد که دانش‌آموزان به مسائل مربوط به حفظ محیط زیست علاقه‌مند بوده و حفاظت از محیط زیست را تا حدی از وظایف خود می‌دانستند و در رابطه با مسائل و مشکلات مربوط به حفاظت از آن، در حد قابل قبولی اطلاعات و آگاهی داشتند. برای رسیدن به توسعه‌ای پایدار یعنی توسعه‌ای موزون و با حفظ ارزش‌های زیست‌محیطی، باید به تحول فرهنگی زیستی جوامع اندیشید تا مردم تشکیل‌دهنده جوامع، منش خود را با پایداری و پویایی طبیعت تطبیق دهند، زیرا بروز بحران‌های زیست‌محیطی و انهدام و تحمیل منابع طبیعی به همراه افزایش جمعیت باعث شده است که انسان امروز بیشتر برای جلوگیری از نابودی محیطی زیست خود تلاش کند. درنهایت نتایج آزمون‌های آماری نشان داد که به‌جز متغیرهای تمایل به ایجاد تشکیل‌های زیست‌محیطی، میزان بازدید از پارک‌ها و فضای سبز، بازدید دانش‌آموزان از مراکز مرتب با محیط زیست، استفاده از آموزش‌های و علمی حفاظت از محیط زیست و استفاده از فیلم‌های آموزشی درزمینه محیط زیست، بین تمامی متغیرهای تحقیق ازجمله میزان مطالب آموزشی زیست‌محیطی در کتاب درسی، نگرش نسبت به حفاظت از محیط زیست، میزان و البته به محیط زیست، مجهز بودن کتابخانه‌های مدارس به منابع و علمی، استفاده از مجلات و نشریات زیست‌محیطی، میزان بازدید کارشناسان محیط زیست از مدارس، شرکت در فعالیت‌های داوطلبانه زیست‌محیطی، اطلاع‌رسانی دبیران در خصوص حفظ محیط زیست با دیدگاه دانش‌آموزان نسبت به حفاظت از محیط زیست رابطه مستقیم و معنی‌داری وجود دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - بررسی و شناخت نظرات علمی در ارتباط با مؤلفه‌های زیستی و روانی کودکان مبتلابه اختلال اوتیسم
   حمیده  مرادیان سمیه  مرادیان
   کودکان مبتلابه اختلال اوتیسم، اختلال آسپرگر یا اختلال رشدی فراگیر هستند که علاوه بر نقص در توانایی‌های اجتماعی و رفتارهای کلیشه‌ای تکراری، دارای تأخیر در توانایی‌های حرکتی نیز هستند. تأخیر در توانایی‌های حرکتی در کودکان اوتیستیک متنوع می‌باشد و شامل تأخیر در نشستن، خزید چکیده کامل
   کودکان مبتلابه اختلال اوتیسم، اختلال آسپرگر یا اختلال رشدی فراگیر هستند که علاوه بر نقص در توانایی‌های اجتماعی و رفتارهای کلیشه‌ای تکراری، دارای تأخیر در توانایی‌های حرکتی نیز هستند. تأخیر در توانایی‌های حرکتی در کودکان اوتیستیک متنوع می‌باشد و شامل تأخیر در نشستن، خزیدن، راه رفتن و نیز قدم برداشتن غیرطبیعی، کنترل ضعیف وضعیتی و نیز ناتوانی در برنامه‌ریزی حرکتی می‌باشد. همچنین تقابل اجتماعی، نقص در استفاده از رفتارهای غیرزبانی و عدم ارتباطات متناسب باسن می‌باشد. بیماری اوتیسم به‌عنوان یک طیف در نظر گرفته می‌شود، چراکه تظاهرات آن بسیار متنوع و ناهمگن است. برای مثال ناتوانی‌های شناختی و کلامی در برخی از این بیماران بسیار شدید است، حال‌آنکه برخی دیگر دارای نبوغ ذهنی و استعداد بسیار بالایی هستند. هدف اصلی این تحقیق بررسی و شناخت نظرات علمی زیستی و روانی کودکان مبتلابه اختلال اوتیسم می‌باشد. با توجه به مبانی علمی می‌توان نتیجه گرفت که اختلال طیف اوتیسم بیماري ناتوان‌کننده‌ای است که تعاملات اجتماعی و مهارت‌های ارتباطی کلامی و غیرکلامی و توانایی یادگیري و برخی از احساسات حیاتی را دچار اختلال می‌کند. شیوع این بیماري در همه جهان و ازجمله ایران رو به افزایش است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - بررسی تأثیر انتقال انرژی بر محیط زیست و انسان
   سید حسین عالمی پور سید مجید کشاورز
   هدف از این تحقیق بررسی تأثیر انتقال انرژی بر محیط زیست و انسان می‌باشد و با توجه به اینکه امروزه انرژی و استفاده از آن جزء لاینفک زندگی ست به‌طوری‌که حتی یک دقیقه قطعی انرژی باعث خسارات میلیاردی خواهد شد. اگر خطوط انتقال انرژی تاکنون کشف و ابداع نشده بود چه‌بسا بشر هیچ‌ چکیده کامل
   هدف از این تحقیق بررسی تأثیر انتقال انرژی بر محیط زیست و انسان می‌باشد و با توجه به اینکه امروزه انرژی و استفاده از آن جزء لاینفک زندگی ست به‌طوری‌که حتی یک دقیقه قطعی انرژی باعث خسارات میلیاردی خواهد شد. اگر خطوط انتقال انرژی تاکنون کشف و ابداع نشده بود چه‌بسا بشر هیچ‌گاه به چنین سطحی از رفاه نمی‌رسید و هنوز هم مجبور به استفاده از گاری و اسب بود. این تحقیق به بررسی خصوصیات محیط‌های شهری و اثرات خطوط انتقال انرژی بر محیط زیست و انسان پرداخته است. در کنار همه فوائدی که انرژی دارد به طبع اثرات زیان‌باری را نیز بر روی انسان و محیط زیست خواهد داشت و به همین دلیل افرادی که در معرض جریان‌های عبوری خطوط انتقال انرژی قرار دارند بیشتر از سایرین در معرض احتمال ابتلا به انواع خسارات قرار دارند. با توجه به پیشرفت‌های بشر می‌توان راه‌کارهای مقابله با آن را پیدا کرد برای مثال می‌توان خطوط انتقال انرژی را از زیرزمین رد کرد که اثرات مخرب آن‌هم ازلحاظ سلامت جسمانی وهم سیمای محیطی در مقابل‌انتقال خطوط به‌صورت هوایی کمتر است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی با نقش واسطه‌گری سلامت روان در معلمان شهر یاسوج
   مظفر  خداپرست حشمت آله خداپرست
   به‌طورکلی دلبستگي را مي‌توان جوّ هيجاني حاكم بر روابط كودك با مراقبش تعريف كرد. این‌که كودك مراقب خود را كه معمولاً مادر اوست، مي‌جويد و به او مي‌چسبد، مؤيد وجود دلبستگي ميان آن‌ها است. نوزادان معمولاً تا پايان ماه اول عمر خود شروع به نشان دادن چنين رفتاري مي‌كنند و اين چکیده کامل
   به‌طورکلی دلبستگي را مي‌توان جوّ هيجاني حاكم بر روابط كودك با مراقبش تعريف كرد. این‌که كودك مراقب خود را كه معمولاً مادر اوست، مي‌جويد و به او مي‌چسبد، مؤيد وجود دلبستگي ميان آن‌ها است. نوزادان معمولاً تا پايان ماه اول عمر خود شروع به نشان دادن چنين رفتاري مي‌كنند و اين رفتار براي تسريع نزديكي به فرد مطلوب طراحی‌شده است. سلامت روانی انسان به عقیده اسکینر معادل با رفتار منطبق با قوانین و ضوابط جامعه است، و چنین انسانی وقتی با مشکل روبه‌رو شود تا هنگامی‌که از طریق جامعه هنجار تلقی شود، از طریق شیوه اصلاح رفتار برای بهبودی و به هنجار کردن رفتار خود و اطرافیانش به‌طور متناوب استفاده می‌جوید. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی با نقش واسطه‌گری سلامت روان در معلمان شهر یاسوج بود. برای دستیابی به این هدف نمونه‌ای شامل 198 نفر از معلمان شهر یاسوج از طریق نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار استفاده شده شامل پرسشنامه سلامت عمومی، دلبستگی هازن و شیور و خودتنظیمی میلر و برون بود. یافته‌ها نشان داد که سبک دلبستگی اجتنابی (t=50/04, p=0/001) و ایمن (t=-2/49, p=0/013) می‌توانند سلامت روان را به‌طور معنی‌داری پیش‌بینی کنند. درنهایت سلامت روان، میانجی رابطه بین سبک دلبستگی است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - بررسی خوردگی فلزات در لوله‌های نفت نمونه موردی شرکت نفت گچساران
   امید  فرد علی آرام
   تجزیه‌وتحلیل یک ابزار پراکندگی نور پویا DLS "Wyatt DynoproNanoStar" برای تشخیص تجمع سورفکتانت در فاز روغن استفاده شد. اندازه‌گیری‌های سه‌گانه برای هر نمونه انجام شد و حداقل دو نمونه برای هر سطح غلظت سورفکتانت مورد آزمایش قرار گرفتند تا از تکرارپذیری اطمینان حاصل شود. د چکیده کامل
   تجزیه‌وتحلیل یک ابزار پراکندگی نور پویا DLS "Wyatt DynoproNanoStar" برای تشخیص تجمع سورفکتانت در فاز روغن استفاده شد. اندازه‌گیری‌های سه‌گانه برای هر نمونه انجام شد و حداقل دو نمونه برای هر سطح غلظت سورفکتانت مورد آزمایش قرار گرفتند تا از تکرارپذیری اطمینان حاصل شود. دمای تشخیص در همان دما با آزمایش‌های تقسیم‌بندی کنترل شد. خواص تجمع سورفکتانت BAC در تولوئن با استفاده از DLS موردبررسی قرار گرفت و نمونه‌هایی در شکل 3 ارائه شد که شامل شعاع کل و شدت سیگنال نور جمع‌آوری‌شده، C12، C14، و تولوئن C16، که از فاز روغن در تعادل پارتیشن‌بندی آب-روغن از سطح خالص BAC نمونه‌برداری شد. همانطور که مشاهده می‌شود، هم شعاع ذرات و هم‌شدت سیگنال C12 و C14 به‌سختی در محدوده غلظت ارزیابی‌شده تغییر کرده است، که نشان می‌دهد C12 و C14 در تولوئن میسل تشکیل نمی‌دهند. در این پژوهش به ارائه و بررسی یک مدل چند فیزیکی، مدل یکپارچه بازدارندگی خوردگی (ICI)، ازنظر تئوری معرفی‌شده و ازنظر تجربی برای ارزیابی یکپارچه تقسیم‌بندی آب-روغن، تجمع، جذب/واجذب، و مهار خوردگی بازدارنده‌های سورفکتانت مخلوط در روغن‌های آب حاوی نمک در شرکت نفت گچساران می‌پردازیم. محیط‌های لوله فولادی (WOS). مدل ICI بر اساس سه مدل فرعی اصلی است که تقسیم‌بندی سورفکتانت آب-روغن، میسل‌سازی، جذب/واجذب مؤثر روی بستر، نوع سورفکتانت، برهمکنش‌های سورفاکتانت-حلال، جفت سورفکتانت-کنتریون، و برهمکنش‌های سورفکتانت جانبی و غیره را در نظر می‌گیرد و در نظر گرفته‌شده است. به‌عنوان یک چارچوب اساسی در طراحی، انتخاب، بهینه‌سازی و استفاده از بازدارنده‌های مختلف سورفکتانت خالص و مخلوط در محیط‌های WOS عمل می‌کند. به‌طور خلاصه، یک مدل جامع، مدل ICI، ازنظر تئوری توسعه‌یافته و ازنظر تجربی برای ارزیابی پارتیشن‌بندی، تجمع و مهار خوردگی بازدارنده‌های مخلوط سورفاکتانت (هم همولوگ و هم غیر همولوگ) در داخل آب (حاوی نمک) - لوله فولادی نفت تأییدشده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - بررسی رابطه سرسختی روان‌شناختی و خودکنترلی در بین معلمان ابتدایی شهر یاسوج
   ابراهیم  تابان
   متغیرهاي سرسختی روان‌شناختی، خودکنترلی ازجمله موضوعاتی است که همواره موردتوجه بسیاري از روان‌پزشکان و روانشناسان بوده است. هدف: در تحقیق جاري رابطه ساده و چندگانه سرسختی روان‌شناختی و خودکنترلی موردبررسی قرار گرفت. روش: معلمان ابتدایی شهر یاسوج جامعه آماري این پژوهش را چکیده کامل
   متغیرهاي سرسختی روان‌شناختی، خودکنترلی ازجمله موضوعاتی است که همواره موردتوجه بسیاري از روان‌پزشکان و روانشناسان بوده است. هدف: در تحقیق جاري رابطه ساده و چندگانه سرسختی روان‌شناختی و خودکنترلی موردبررسی قرار گرفت. روش: معلمان ابتدایی شهر یاسوج جامعه آماري این پژوهش را تشکیل داده‌اند که از بین آن‌ها (93 نفر 50 زن و 43 مرد) به شیوه تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. داده‌ها با کمک مقیاس سرسختی روان‌شناختی کیامرثی، نجاریان، و مهرابی زاده هنرمند (1377) مقیاس تانجی (2004) جمع‌آوری گردید. نتیجه‌گیری یافته‌ها نشان داد که سرسختی روان‌شناختی و خودکنترلی معلمان ابتدایی زن و مرد تفاوت معناداری وجود دارد. تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که سرسختی روان‌شناختی و خودکنترلی همبستگی چندگانه معنی‌داری دارند و از بین دو متغیر پیش‌بین فقط متغیر سرسختی روان‌شناختی به‌طور معنی‌داری واریانس خودکنترلی را تبیین و پیش‌بینی کرد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - بررسي رابطه وضعيت اجتماعي خانواده و متغيرهاي فردي با پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان شهر یاسوج
   مریم  سامان پور
   تحقيق انجام‌شده پيرامون ميزان تأثیر سطح سواد والدين و با پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان را نشان می‌دهد كه سطح سواد پدر با موفقيت و عدم موفقيت دانش‌آموزان اثر قطع دارد و سطح سواد مادر نيز در انجام موفقيت يا شكست بی‌تأثیر نيست. بین میزان مطالعه والدین و پیشرفت تحصیلی دانش‌آم چکیده کامل
   تحقيق انجام‌شده پيرامون ميزان تأثیر سطح سواد والدين و با پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان را نشان می‌دهد كه سطح سواد پدر با موفقيت و عدم موفقيت دانش‌آموزان اثر قطع دارد و سطح سواد مادر نيز در انجام موفقيت يا شكست بی‌تأثیر نيست. بین میزان مطالعه والدین و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان شهر یاسوج رابطه معنی‌دار وجود دارد. و همچنين در اين تحقيق اثر قطعي تأثیر سطح سواد والدين بر پيشرفت تحصيلي، افت تحصيلي، مشكلات رفتاري و مشكلات تحصيلي دانش‌آموزان مسجل است و ميزان سطح سواد والدين با پيشرفت تحصيل دانش‌آموزان ارتباط مستقيم و مثبت دارد. جامعه‌ی آماري من در اين پژوهش شامل 50 نفر از دانش‌آموزان شهر یاسوج كه در سال تحصيلي 95-94مشغول به تحصيل بوده و تعداد آن‌ها 2000 نفر می‌باشد و نمونه‌ی آماري كه تعداد 50 نفر از دانش‌آموزان كه از جامعه به روش نمونه‌گیری تصادفي ساده انتخاب‌شده‌اند. و ابزار تحقيق شامل پرسشنامه‌ای براي دانش‌آموزان است استفاده کرده‌ام. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - بررسی رابطه بين سبك رهبري مديران با ميزان رضايت شغلي دبيران مدارس راهنمایی شهر یاسوج
   مریم  سامان پور
   این تحقیق به منظور گردآوری نظرات دبیران در مورد سبک رهبری مدیران مدارسشان با میزان رضایت شغلی دبیران در مدارس می باشد. فرض اساسی این تحقیق آن است که بین سبک رهبری مدیران با میزان رضایت شغلی دبیران راهنمایی شهر یاسوج رابطه معنی داری وجود دارد. روش تحقیق به صورت پیمایشی چکیده کامل
   این تحقیق به منظور گردآوری نظرات دبیران در مورد سبک رهبری مدیران مدارسشان با میزان رضایت شغلی دبیران در مدارس می باشد. فرض اساسی این تحقیق آن است که بین سبک رهبری مدیران با میزان رضایت شغلی دبیران راهنمایی شهر یاسوج رابطه معنی داری وجود دارد. روش تحقیق به صورت پیمایشی است، جامعه آماری این پژوهش کلیه دبیران زن و مرد شاغل در مدارس راهنمایی شهر یاسوج در سال تحصیلی 95-94 به تعداد 54 نفر می باشند که بین 200 نفر دبیر شاغل در 8 مدارس راهنمای تعداد 54 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی تعیین گردید. جهت جمع آوری اطلاعات لازم در مورد مسأله تحقیق، از دو نوع پرسشنامه بسته پاسخ استفاده گردید. یکی پرسشنامه ای که سبک رهبری مدیران را مورد بررسی قرار می دهد و دیگری پرسشنامه رضایت شغلی می باشد که میزان رضایت شغلی دبیران را از کارشناسان مورد بررسی قرار می دهد. روش غالب در این پژوهش روشی همبستگی پیرسون می باشد. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از بسته نرم افزاری رایانه ای (spss) و با آزمونهای تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه و بررسی معنی دار بودن تفاوت میانگین نمرات دو گروه مستقل "t.test" و همچنین آزمون تکمیلی دیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج ذیل حاصل گردید. 1- بين سبك رهبري آمرانه – استثماري مديران با ميزان رضايت شغلي دبيران رابطه معني داري وجود دارد. 2- بين سبك‌ رهبري آمرانه- خيرخواهانه مديران با ميزان رضايت شغلي دبيران رابطه معني داري وجود دارد. 3- بين سبك‌ رهبري مشورتي مديران با ميران رضايت شغلي دبيران درجامعه آماري مورد نظر رابطه معني داري وجود‌دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - منابع تولید پراکنده تجدید پذیر با لحاظ عدم قطعیت
   مهدی  دستخوان علی دوست  رستمی زاده
   امروزه بیش‌تر انرژی برق موردنیاز کشورها با استفاده از سوخت‌های فسیلی تأمین می‌گردد. با توجه به این امر که انرژی‌های فسیلی تجدید ناپذیر می‌باشند و آلودگی‌های زیست‌محیطی را به همراه خواهند داشت، استفاده از منابع تجدید پذیر برای تأمین انرژی الکتریسیته امری ضروری می‌باشد. د چکیده کامل
   امروزه بیش‌تر انرژی برق موردنیاز کشورها با استفاده از سوخت‌های فسیلی تأمین می‌گردد. با توجه به این امر که انرژی‌های فسیلی تجدید ناپذیر می‌باشند و آلودگی‌های زیست‌محیطی را به همراه خواهند داشت، استفاده از منابع تجدید پذیر برای تأمین انرژی الکتریسیته امری ضروری می‌باشد. در بسیاری از مطالعات انجام شده تابه‌حال در این زمینه، رفتار تصادفی بار و منابع انرژی نو در نظر گرفته نشده است که این امر باعث می‌شود نتایج حاصله با این فرض دارای دقت کافی نباشند و به دلیل عدم بررسی دقیق، معمولاً در این طراحی‌ها، مقادیر به‌دست‌آمده بیش از مقدار موردنیاز می‌باشند که این امر موجب می‌گردد هزینه سیستم بیشتر شود. نتایج شبیه‌سازی شاخص ایجادشده را نشان می‌دهد. باید توجه داشت که شبیه‌سازی‌های مونت‌کارلو نتایج قطعی تولید نمی‌کنند، بلکه نتایجی که این شبیه‌سازی‌ها فراهم می‌کنند، همراه با توزیع‌های احتمالی می‌باشد. این روش پیشنهادی از این ویژگی استفاده می‌کند تا یکی از نواقص اساسی مدل‌های توضیح داده‌شده در مقالات قبلی، برطرف شود (اغلب این مقالات تنها به اثرات PHEVs بدون در نظر گرفتن احتمالات رخ دادن چنین اثراتی پرداخته‌اند). تحقیق انجام شده در این مقاله، عملکرد دستگاه‌های قدرت را تحت نفوذ بالای PHEVs و الکتریسیته فتوولتاییک تحلیل می‌کند و روش‌های جدیدی را برای هموار ساختن یکپارچه‌سازی این دو تکنولوژی در شبکه‌های کنونی ارائه می‌کند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   11 - تشخیص و طبقه¬بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور¬های قدرت
   عمار  موسوی شکیب سید مجید کشاورز
   شبکه گسترده سیستم قدرت دارای تجهیزات بسیار گران‌قیمتی می باشد که ازجمله آن می توان به ژنراتور، بریکر، کابل های قدرت و ترانسفورماتور اشاره کرد. ترانسفورماتور قدرت به‌عنوان قلب تپنده این شبکه بوده که همواره تحت تأثیر شرایط بهره برداری و محیطی، دچار خطاهای مختلفی شده و در چکیده کامل
   شبکه گسترده سیستم قدرت دارای تجهیزات بسیار گران‌قیمتی می باشد که ازجمله آن می توان به ژنراتور، بریکر، کابل های قدرت و ترانسفورماتور اشاره کرد. ترانسفورماتور قدرت به‌عنوان قلب تپنده این شبکه بوده که همواره تحت تأثیر شرایط بهره برداری و محیطی، دچار خطاهای مختلفی شده و در برخی موارد سبب خرابی و خروج از مدار ترانسفورماتور و عدم دسترسی طولانی‌مدت خواهد شد. درنتیجه برنامه‌های تعمیر و نگهداری باید به‌جای مبتنی بر زمان، مبتنی بر شرایط بهره‌برداری و محيطي گردند که این مسئله خود مستلزم آن می باشد که از شرایط حال تجهیز نيز آگاه باشیم. لذا استفاده از روش های نظارت و تشخیص خطا که توانایی ارزیابی شرایط داخلی تجهیزات رادارند، بسیار بااهمیت خواهد بود. روش ها و تست های مختلفی به‌منظور ارزیابی شرایط ترانسفورماتور وجود دارد که از آن جمله می توان به روش هایی مانند تحلیل پاسخ فرکانسی ، آنالیز گازهای محلول ، پردازش سیگنال ، شار نشتی و جریان توالی منفی ... نام برد. از بین آن ها، روش تحلیل پاسخ فرکانسی روشی بسیار محبوب، فراگیر بوده که قابلیت بالایی در تشخیص خطا ها داشته و پیاده-سازی آن ساده و راحت می باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   12 - بررسی چشم‌انداز مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای با بهره‌گیری از مدل LEAP (مطالعه موردی: شهر گرگان)
   مریم قادریان عبدالرسول سلمان ماهینی حمیدرضا  کامیاب
   در این پژوهش میزان مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از آن در شهر گرگان مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت. بدین منظور مدل تقاضا و عرضه‌ی شهر گرگان براساس سناریوی مبنا و سناریوهای بهبود مصرف انرژی با استفاده از مدل LEAP تا سال 1414 (2035) با درنظر گرفتن سال پایه 139 چکیده کامل
   در این پژوهش میزان مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از آن در شهر گرگان مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت. بدین منظور مدل تقاضا و عرضه‌ی شهر گرگان براساس سناریوی مبنا و سناریوهای بهبود مصرف انرژی با استفاده از مدل LEAP تا سال 1414 (2035) با درنظر گرفتن سال پایه 1395 (2016) توسعه داده شد. در سال‌های اخیر راه‌کارهای مختلفی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی مطرح شده که ازجمله مهم‌ترین راهبردهای کاهش مصرف انرژی و انتشارهای محیط‌زیستی در مقیاس شهری محسوب می‌شوند. این راهکارها به‌طورکلی عبارتند از: 1- افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی مطابق قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، 2- مدیریت انرژی در سمت تقاضای انرژی شهر، 3- توسعه‌ی فن‌آوری‌های انرژی‌های تجدیدپذیر در سمت تقاضا و 4- افزایش سهم CNG در بخش حمل و نقل شهری. ابتدا هریک از این راهکارها در قالب یک سناریو در محیط مدل ارزیابی شد و سپس تأثیر آنها بر مصرف انرژی و انتشارهای محیط‌زیستی مورد بررسی قرار گرفت. درنهایت یک سناریوی جدید با نام سیاست‌گذاری انرژی شهر گرگان تعریف شد که حاصل ترکیب چهار سناریوی ذکرشده بوده و بیانگر اجرای همزمان کلیه‌ی راهکارهای بهبود انرژی و انتشارهای محیط‌زیستی شهر گرگان است. در پایان پژوهش پیشنهاداتی درمورد بهینه‌سازی مصرف انرژی براساس سناریوی سیاست‌گذاری انرژی شهر گرگان ارائه شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   13 - بررسی و تحلیل اثرات پیامدهای توربین‌های بادی بر محیط‌زیست
   فرید  منوچهری سربسی سید مجید کشاورز
   کاهش منابع سوخت فسیلی که بخش عظیمی از منابع تولید انرژی به‌حساب می‌آیند و همچنین تأثیرات مصرف این‌گونه منابع انرژی باعث بروز مسائل مربوط به آلودگی محیط‌زیست مانند پدیده گرم شدن جهانی دمای زمین، کاهش ضخامت لایه ازون و از بین بردن منابع طبیعی مانند جنگل‌ها، مراتع و دریاها چکیده کامل
   کاهش منابع سوخت فسیلی که بخش عظیمی از منابع تولید انرژی به‌حساب می‌آیند و همچنین تأثیرات مصرف این‌گونه منابع انرژی باعث بروز مسائل مربوط به آلودگی محیط‌زیست مانند پدیده گرم شدن جهانی دمای زمین، کاهش ضخامت لایه ازون و از بین بردن منابع طبیعی مانند جنگل‌ها، مراتع و دریاها شده است. در این راستا استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی باد در حال رونق فراوانی است؛ که با بررسی شرایط آب و هوایی هر منطقه می‌توان قابلیت استحصال انرژی باد از آن محیط را استخراج کرد. رشد روزافزون صنایع توربین‌های بادی در جهان باعث شده که این صنعت یکی از صنایع پیشتاز درزمینه‌ی انرژی‌های نو باشد و انتظار می‌رود که در سال‌های آینده این رشد به شکل چشمگیری افزایش یابد. هرچند که نیروگاه‌های بادی در مقایسه با نیروگاه‌های سنتی اثرات مخرب کمتری بر روی محیط‌زیست دارند، ولی تأثیر زیست‌محیطی پره‌های توربین بادی به چالشی بزرگ تبدیل خواهد شد. دفع و بازیافت پره‌ها، صدای ایجادشده توسط پره‌ها، اثرات بصری، کشته شدن پرندگان و حشرات توسط پره‌ها، اختلالات جوی و آلایندگی‌های هنگام ساخت و انتقال و نصب پره‌ها ازجمله‌ی این مشکلات هستند. بسیاری از این مشکلات با پیشرفت فناوری یا با نصب صحیح نیروگاه رو به کاهش‌یافته است. هدف از این تحقیق بررسی و ارزیابی اثرات توربین‌های بادی بر انسان و محیط‌زیست می‌باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   14 - بررسی سلامت روان و هوش اجتماعی در بین معلمان ابتدایی شهر یاسوج
   بدریه  اخلاقی کریک
   هدف از پژوهش حاضر مقایسه بررسی سلامت روان و هوش اجتماعی در بین معلمان ابتدایی شهر یاسوج می باشد. تحقیق حاضر توصیفی و از نوع علی– مقایسه ای است. جامعه آماری در این پژوهش شامل معلمان ابتدایی می-باشد که ساکن شهر یاسوج بودند که از بین آن‌ها به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده 60 چکیده کامل
   هدف از پژوهش حاضر مقایسه بررسی سلامت روان و هوش اجتماعی در بین معلمان ابتدایی شهر یاسوج می باشد. تحقیق حاضر توصیفی و از نوع علی– مقایسه ای است. جامعه آماری در این پژوهش شامل معلمان ابتدایی می-باشد که ساکن شهر یاسوج بودند که از بین آن‌ها به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده 60 نفر (30 نفر زن، 30 نفر بیمار وسواس) انتخاب گردید. ابزار بکار گرفته‌شده در این تحقیق شامل پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو و پرسشنامه سلامت روان بود. از روش‌های آماری (آزمون t مستقل، تحلیل رگرسیون چندگانه) برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده گردید. نتایج حاصل تحقیق نشان داد که در همه ابعاد هوش اجتماعی و نیز نمره کل تفاوت معنی‌داری وجود دارد (05/0P<). در همه ابعاد سلامت روان و نیز نمره کل تفاوت معنی‌داری وجود دارد (05/0P<). هوش اجتماعی فقط در بعد پردازش اطلاعات اجتماعی در گروه معلمان می تواند میزان سلامت روان را به‌طور معنی داری پیش بینی کند (05/0P<). پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   15 - اثرات نیروگاه خورشیدی بر محیط‌زیست در ایران
   مصطفی اسماعیلی نسب سید مجید کشاورز
   انرژی خورشید از مهم‌ترین انواع انرژی‌های نو و تجدید پذیر است که چنانچه جایگزین سوخت‌های فسیلی شود، می‌تواند به نگرانی‌های موجود درباره پایان‌پذیری و نیز آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از حامل‌های انرژی فسیلی و نوسان قیمت‌ها و بحران‌های انرژی خاتمه دهد. با توجه به پتانسیل با چکیده کامل
   انرژی خورشید از مهم‌ترین انواع انرژی‌های نو و تجدید پذیر است که چنانچه جایگزین سوخت‌های فسیلی شود، می‌تواند به نگرانی‌های موجود درباره پایان‌پذیری و نیز آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از حامل‌های انرژی فسیلی و نوسان قیمت‌ها و بحران‌های انرژی خاتمه دهد. با توجه به پتانسیل بالای انرژی خورشیدی در مناطق وسیعی از کشور ایران، از میان منابع انرژی، انرژی خورشیدی دارای جذابیت بیشتری برای محققان است. امروزه کشورهای زیادی از نیروگاه خورشیدی در قالب متصل به شبکه و مستقل از شبکه استفاده می‌کنند. استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر به دلیل کاهش وابستگی به نفت و گاز منبع‌های کم‌ضرر برای محیط‌زیست می‌باشد ارزان بودن، دائمی بودن، پاک بودن، کاهش مصرف سوخت فسیلی و کاهش گازهای گلخانه‌های، قابلیت بهره‌برداری به‌صورت خانگی و در ابعاد بزرگ و نگهداری آسان برخی مزایای استفاده از انرژی خورشیدی و بادی می‌باشند که این ویژگی‌های انرژی تجدید پذیر را به بهترین و پاک‌ترین انرژی‌ها تبدیل نموده‌اند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   16 - بررسی میزان سلامت جسمی دانش‌آموزان ابتدایی در شهر یاسوج
   اسحاق حسینی تبار کبری سجادی نسب
   هدف از انجام این پژوهش، بررسی وضعیت سلامت جسمی دانش‌آموزان پسر در دبستان های دولتی برخی از مناطق آموزش و پرورش شهر یاسوج در سال تحصیلی 1400می‌باشد. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی می باشد. در این مطالعه تعداد 75 نفر دانش‌آموز پسر در گروه سنی 6-12 سال که در پایه‌های اول تا ش چکیده کامل
   هدف از انجام این پژوهش، بررسی وضعیت سلامت جسمی دانش‌آموزان پسر در دبستان های دولتی برخی از مناطق آموزش و پرورش شهر یاسوج در سال تحصیلی 1400می‌باشد. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی می باشد. در این مطالعه تعداد 75 نفر دانش‌آموز پسر در گروه سنی 6-12 سال که در پایه‌های اول تا ششم مقطع ابتدایی مشغول به تحصیل بودند، از مدارس پسرانه دولتی آموزش و پرورش یاسوج، به صورت نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله ای از 10 دبستان انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه و برگه ثبت مشاهدات بود. جمع‌آوری داده‌ها از طریق مراجعه به دبستان‌ها، تکمیل پرسشنامه توسط دانش‌آموزان و تکمیل برگه ثبت مشاهدات براساس مشاهده و معاینات جسمی انجام شد. بررسی وضعیت سلامت جسمی در این مطالعه، شامل تعیین وضعیت رشد جسمی (قد و وزن) و مقایسه آن با منحنی استاندارد رشد، بینایی، شنوایی، دندان ها، ستون فقرات، آلودکی به شپش سر و کچلی پوست سر دانش‌آموزان بود. تجزیه و تحلیل یافته ها نشان داد، که در رابطه با بررسی رشد جسمی (قد و وزن)، میانه وزن و قد پسران، (به جز یک گروه) از میانه استاندارد رشد بالاتر بود و به طور کلی وزن 7/59 درصد و قد 4/51 درصد آن ها بین صدک پنجاهم تا نود و هفتم قرار داشت. باتوجه به نتایج تحقیق، لزوم توجه بیشتر به بهداشت دهان و دندان، تغذیه صحیح و ورزش، سلامت بینایی و دستگاه اسکلتی در نزد دانش آموزان دبستانی را نشان می دهد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   17 - بررسی رابطه ی بین سلامت روان با میانجیگری امید به زندگی در بین برادران بسیجی شهر یاسوج
   محمد اکرم مفرد
   هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه ی بین سلامت روان با میانجیگری امید به زندگی در بین برادران بسیجی شهر یاسوج بود.جامعه آماری در این تحقیق 100 نفر برادران بسیجی شهر یاسوج است که بر طبق جدول کرجسی و مورگان نمونه آماری این تحقیق 80 نفر که به روش تصادفی انتخاب شده اند و. ابزار چکیده کامل
   هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه ی بین سلامت روان با میانجیگری امید به زندگی در بین برادران بسیجی شهر یاسوج بود.جامعه آماری در این تحقیق 100 نفر برادران بسیجی شهر یاسوج است که بر طبق جدول کرجسی و مورگان نمونه آماری این تحقیق 80 نفر که به روش تصادفی انتخاب شده اند و. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل 1-پرسشنامه 28 سوالی وضعیت سلامت روانی و پرسشنامه امید به زندگی 12 سوالی اشنایدر . متغیر وابسته امید به زندگی ، متغیر مستقل سلامت روان میباشد. به منظور تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از آمار استنباطی (آزمون‌های کلموگروف اسمیرونف و ضریب همبستگی پیرسون و آزمون کروسکال والیس) استفاده شده است. واز آزمون های پارامتریک برای تحلیل فرضیه های پژوهش استفاده می شود. سطح معنی داری آلفا 05/0 در نظر گرفته می شود. نتایج آزمون ها نشان داد که بین سلامت روان و امید به زندگی بین برادران بسیجی شهر یاسوج رابطه مثبت معنی داری وجود دارد و با بالا رفتن سلامت روان امید به زندگی نیز افزایش می یابد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   18 - آثار تحریم‌های آمریکا بر تولید گازهای گلخانه‌ای دی اکسید کربن در ایران
   فاطمه  احمدی
   در سال 2019 ایران از نظر میزان تولید دی اکسید کربن و آلوده کرده زمین در جایگاه هشتم جهانی و بالاتر از انگلستان، فرانسه، ایتالیا، کانادا، ترکیه، مکزیک، اندونزی و... ایستاد. اما واقعیت های زیست محیطی ایران از این آمار هم وحشتناک تر است. زیرا با محاسبه نابودی آب های سطحی و چکیده کامل
   در سال 2019 ایران از نظر میزان تولید دی اکسید کربن و آلوده کرده زمین در جایگاه هشتم جهانی و بالاتر از انگلستان، فرانسه، ایتالیا، کانادا، ترکیه، مکزیک، اندونزی و... ایستاد. اما واقعیت های زیست محیطی ایران از این آمار هم وحشتناک تر است. زیرا با محاسبه نابودی آب های سطحی و زیرزمینی، جنگل ها و مراتع، بحران بسیار عمیقتری پیش روی این کشور است. ایران وضعیت محیط زیستی بسیار شکننده ای دارد و در خط مقدم مبارزه با پدیده گرمایش جهانی قرار دارد. این کشور پهناور در کمربند بیابانی و منطقه خشک و بحران زده خاورمیانه و بین کشورهای جنگ زده نظیر افغانستان، عراق و سوریه قرار گرفته است. با نابودی منابع آب زیرزمینی و جنگل ها و مراتع منطقه و افزایش استفاده از سوخت های فسیلی، آسیب های جبران ناپذیری بر محیط زیست منطقه وارد شده است. در چنین شرایطی، تحریم های اقتصادی علیه ایران شرایط را وخیمتر می کند. این موضوع چندان مورد توجه سیاستمداران و حتی هواداران محیط زیست قرار نگرفته است. چگونه با تحریم ایران، هوای کره زمین گرمتر و آلوده تر می شود و دود آن به چشم همه مردم جهان از جمله کشورهای تحریم کننده می رود؟ پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   19 - مسئولیت مدنی ناشی از بطلان عقد در حقوق ایران
   غفار  احسان بخش
   هدف این تحقیق مسئولیت مدنی ناشی از بطلان عقد در حقوق ایران و مقایسه ان با حقوق آلمان می‌باشد. تحول عقد از راه‌حل‌های جلوگیری از بطلان عقد است. در تحول عقد به اصل آزادی اراده و مواردی که مانع از اعمال این اصل است، بطلان عقد و استیفاء ناروا، چگونگی تعیین عنوان عقد با توجه چکیده کامل
   هدف این تحقیق مسئولیت مدنی ناشی از بطلان عقد در حقوق ایران و مقایسه ان با حقوق آلمان می‌باشد. تحول عقد از راه‌حل‌های جلوگیری از بطلان عقد است. در تحول عقد به اصل آزادی اراده و مواردی که مانع از اعمال این اصل است، بطلان عقد و استیفاء ناروا، چگونگی تعیین عنوان عقد با توجه به اصل صحت و نظر عرف، اقسام اراده و شیوه‌های تفسیر آن پرداخته می‌شود. اراده اشخاص در تنظیم و انعقاد یک قرارداد حاکمیت دارد و به همین جهت در هنگام اختلاف میان طرفین یک عقد در تفسیر قرارداد نقش اساسی را ایفاء می‌نماید. اصل آزادی اراده طرفین در انعقاد عقد در برخی موارد محدود می‌شود این موارد را موانع اصل حاکمیت اراده می‌نامند. در هنگام تعارض اراده واقعی طرفین با این موانع توافق ایشان محکوم به بطلان است. درنتیجه قرارداد ایشان باطل تلقی می‌گردد. بطلان عقود موجب اخلال در نظم اقتصادی جامعه گردیده و برخلاف اصل استحکام عقود است. در حقوق بیگانه درصورتی‌که عقد باطل، ارکان عقد صحیح دیگری را داشته باشد به آن عقد صحيح متحول شده، که آن را تحول عقد می‌نامند. اما در خصوص وجود این نهاد در حقوق داخلی تردید وجود دارد. علت این تردید این است که نه در فقه و نه در حقوق موضوعه مبحث مستقلی در خصوص تحول عقد وجود نداشته اگرچه مصادیق آن یافته می‌شود. این مصادیق در فقه در مباحثی چون اراده مجازی و فساد عقد و ضمان بد مطرح و از آن به انقلاب عقد تعبیر شده است. در این تحقیق سعی درشده است مسائل مسئولیت مدنی ناشی از بطلان عقد در حقوق ایران در بوته مقایسه و بررسی قرار گیرد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   20 - بررسی قوانین بازدارندگی مجازات تخریب محیط‌زیست بر مرتکبین آن
   غفار  احسان بخش
   منظور از آلود ساختن‌ محیط‌زیست‌ عبارتست‌ از پخش‌ یا آمیختن‌ مواد خارجی‌ به‌ آب، هوا و خاک‌ یا زمین‌ به‌ میزانی‌ که‌ کیفیت‌ فیزیکی، شیمیایی‌ یا بیولوژیکی‌ آن‌ را به‌طوری‌که‌ زیان‌آور به‌ حال‌ انسان‌ یا سایر موجودات‌ زنده‌ یا گیاهان‌ و یا آثار و ابنیه‌ باشد. موضوع‌ حمایت‌ چکیده کامل
   منظور از آلود ساختن‌ محیط‌زیست‌ عبارتست‌ از پخش‌ یا آمیختن‌ مواد خارجی‌ به‌ آب، هوا و خاک‌ یا زمین‌ به‌ میزانی‌ که‌ کیفیت‌ فیزیکی، شیمیایی‌ یا بیولوژیکی‌ آن‌ را به‌طوری‌که‌ زیان‌آور به‌ حال‌ انسان‌ یا سایر موجودات‌ زنده‌ یا گیاهان‌ و یا آثار و ابنیه‌ باشد. موضوع‌ حمایت‌ از محیط‌زیست‌ در جهت‌ منافع‌ بشري و از بین‌ بردن‌ آثار مخرب‌ فعالیت‌های صنعتی‌ تبدیل‌ به‌ مسأله‌ اي جدي در جهان‌ معاصر گردیده‌ است‌ و بشریت‌ را مورد تهدید قرار داده‌ است‌. براي مقابله‌ با این‌ تهدید نیاز به‌ اقدامی‌ قاطع‌ از طریق‌ اتخاذ تدابیر مناسب‌ دارد. رویه‌ عملی‌ محاکم‌ ایران‌ براساس‌ مسئولیت‌ مبتنی‌ بر تقصیر است‌ و آن چنان‌که‌ شایسته‌ است‌ پاسخگوي این‌همه‌ آلودگی‌ و تخریب‌ و جبران‌ خسارت‌ وارد بر محیط‌زیست‌ نمی‌باشد لذا با توجه‌ به‌ لزوم‌ جبران‌ خسارات‌ وارده‌ بر محیط‌زیست‌ و مسئولیت‌ مدنی‌ ناشی‌ از آن‌، که‌ از جایگاه‌ ویژه‌ای در علم‌ حقوق‌ برخوردار است‌. در این‌ پژوهش‌ تلاش‌ بر این‌ است‌ که‌ مبناي این‌ بررسی تأثیر بازدارندگی مجازات تخریب محیط‌زیست بر مرتکبین آن در شهر یاسوج تبیین‌ و تشریح‌ و واکاوي قرارگرفته‌ و مبناي مناسب‌ براي این‌ مسئولیت‌ یافت‌ گردد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   21 - توسعه و کاربرد مفهوم پنل خورشیدی ابریشم گرافن در طراحی ایستگاه اتوبوس هوشمند
   کیانوش  حسینیان سید مجید کشاورز
   با رشد مستمر جمعیت، با گسترش منطقه شهری. فعالیت ها و رفتارهای انسانی منابع محدود را از بین می برد، تعداد زیادی از این وسایل نقلیه شخصی جاده های ما را اشغال می کنند، همچنین باعث ایجاد مشکلات زیست محیطی مختلفی می شود. با افزایش آگاهی نسبت به حفاظت از محیط زیست، راه سفر سب چکیده کامل
   با رشد مستمر جمعیت، با گسترش منطقه شهری. فعالیت ها و رفتارهای انسانی منابع محدود را از بین می برد، تعداد زیادی از این وسایل نقلیه شخصی جاده های ما را اشغال می کنند، همچنین باعث ایجاد مشکلات زیست محیطی مختلفی می شود. با افزایش آگاهی نسبت به حفاظت از محیط زیست، راه سفر سبز به تدریج به روشی برای سفر توسط مردم ساکن در کلان شهرها تبدیل شده است. راحتی و حفاظت از محیط زیست مزیت اصلی حمل و نقل عمومی است، اما متأسفانه، عملکرد، خدمات و محیط بسیاری از ایستگاه های اتوبوس راحت و دوستانه نیست. بنابراین، ایستگاه اتوبوس هوشمند متولد شد، نه تنها می تواند اطلاعات اتوبوس را در زمان واقعی ارائه دهد، بلکه فضای انتظار امن و راحت را نیز فراهم می کند. با این حال، با ارتقاء عملکردهای خدمات، مشکل مصرف انرژی به طور فزاینده ای برجسته شده است. تامین انرژی از طریق پنل های خورشیدی به طور طبیعی می تواند منبع انرژی پایداری برای ایستگاه های اتوبوس هوشمند باشد، اما بسیاری از مطالعات نشان داده اند که خود پنل های خورشیدی صرف نظر از مواد و قابلیت بازیافتشان، سازگار با محیط زیست نیستند. تحقیقات نویسنده نشان داد که مطالعات مربوطه تایید کرده‌اند که اسپری کردن محلول آبی حاوی نانولوله‌های کربنی یا گرافن روی برگ‌های توت برای تغذیه کرم‌های ابریشم، چقرمگی تف ابریشم را دو برابر می‌کند و رسانایی ابریشم کربنی شده 10 برابر بیشتر است. علاوه بر این، فناوری ریسندگی الیاف روباتیک به کرم‌های ابریشم اجازه می‌دهد تا به طور مستقل تولید اشیاء ابریشم را بدون کشتن کرم‌های ابریشم تکمیل کنند. از طریق تحقیق بر روی مواد ابریشم گرافن و فناوری ریسندگی فیبر روباتیک، این مقاله یک راه‌حل مستقل بیولوژیکی برای تولید صفحات خورشیدی لایه نازک ابریشم گرافن پیشنهاد می‌کند تا به دنبال حل مشکل آلودگی پنل‌های خورشیدی در ایستگاه هوشمند باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   22 - ارزیابی چرخه زندگی اثرات و زیست‌محیطی نیروگاه بادی فراساحلی
   امید  سلمانی نژاد سید مجید کشاورز
   یک نیروگاه بادی یا مزرعهٔ بادی، مجموعه‌ای از چندین توربین بادی است که در یک مکان قرار گرفته‌اند. یک نیروگاه بادی بزرگ می‌تواند شامل چندصد توربین بادی باشد. چنین مجموعه‌ای می‌تواند بر روی دریا قرار گرفته باشد. نیروی بادی شناور دریایی، یک فناوری نوظهور در صنعت باد فراساح چکیده کامل
   یک نیروگاه بادی یا مزرعهٔ بادی، مجموعه‌ای از چندین توربین بادی است که در یک مکان قرار گرفته‌اند. یک نیروگاه بادی بزرگ می‌تواند شامل چندصد توربین بادی باشد. چنین مجموعه‌ای می‌تواند بر روی دریا قرار گرفته باشد. نیروی بادی شناور دریایی، یک فناوری نوظهور در صنعت باد فراساحلی، توجه فزاینده‌ای را به دلیل پتانسیل خود برای همکاری با سایر انرژی‌های تجدیدپذیر برای کربن‌زدایی سیستم‌های انرژی به خود جلب کرده است. اثرات زیست‌محیطی مزرعه بادی دریایی شناور در مناطق اعماق دریا باید در نظر گرفته شود و روش‌هایی برای تقویت اثر کم‌کربن باید ابداع شود. مطالعات کمی برای ارزیابی اثرات زیست‌محیطی مزرعه بادی شناور دریایی انجام‌شده است، اما مقیاس این مطالعات نسبتاً کوچک بود. مزرعه بادی فراساحلی در آینده، داده‌های پایه بیشتری برای بهبود قابلیت اطمینان LCA باید جمع‌آوری شود. اثرات مزرعه بادی دریایی شناور بر اکولوژی دریایی و ویژگی‌های فیزیکی جوی باید در عمق موردبررسی قرار گیرد. کلیدواژه‌ها: منطقه اعماق دریا،باد دریایی،نیروگاه بادی فراساحلی ،ارزیابی چرخه حیات،تأثیرات محیطی،انتشار گازهای گلخانه‌ای، پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   23 - کنترل آلودگی خودرو با استفاده از کاتالیزور
   خداداد  بهروزی
   انتشار آلاینده ها از وسایل نقلیه به طور کلی کم است اما تعداد وسایل نقلیه در جاده ها افزایش می یابد بنابراین آلودگی های زیست محیطی نیز افزایش می یابد. حدود 35 درصد از CO، 30 درصد HC و 25 درصد از NOx تولید شده در جو از بخش حمل و نقل است. این آلاینده ها اثرات نامطلوبی بر م چکیده کامل
   انتشار آلاینده ها از وسایل نقلیه به طور کلی کم است اما تعداد وسایل نقلیه در جاده ها افزایش می یابد بنابراین آلودگی های زیست محیطی نیز افزایش می یابد. حدود 35 درصد از CO، 30 درصد HC و 25 درصد از NOx تولید شده در جو از بخش حمل و نقل است. این آلاینده ها اثرات نامطلوبی بر محیط زیست و سلامت انسان دارند. انتشار گازهای گلخانه ای از وسایل نقلیه به طور کلی به نسبت هوا به سوخت بستگی دارد. تکنیک های کنترل برای انتشار گازهای خروجی عبارتند از: اصلاح موتور، پیش تصفیه سوخت، افزودنی های سوخت، گردش مجدد گازهای خروجی (EGR)، تهویه مثبت میل لنگ (PCV) و استفاده از مبدل های کاتالیزوری. مبدل کاتالیزوری وسیله ای است که آلاینده های سمی تر گازهای خروجی را به آلاینده های سمی کمتر تبدیل می کند. انواع مختلفی از کاتالیزورهای مورد استفاده در تصفیه گازهای خروجی خودرو مانند کاتالیزورهای فلزات نجیب و فلزات اساسی و غیره وجود دارد. مبدل کاتالیزوری برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای مضر اگزوز موثر و سازگار بود به طوری که برای استفاده در کامیون ها، اتوبوس ها، اتومبیل ها، موتور سیکلت و سایر ساخت و سازهای مجهز. این مقاله در مورد انواع مختلف پیشرفت‌های اخیر در کاتالیزور برای کنترل آلودگی اگزوز خودرو بحث خواهد کرد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   24 - تاثیر ماشین های الکتریکی بر محیط زیست
   سید هانی  هاشمی سید مجید کشاورز
   چکیده مانند بسیاری از فعالیت‌های انسانی دیگر، ساخت و بهره‌برداری از ماشین‌های الکتریکی علاوه بر مزایایی که دارد، تأثیر منفی بر محیط‌زیست به‌ویژه آلودگی دارد. با توجه به این موارد می توان در مورد لحظه وقوع آلودگی بحث کرد که در صورتی که میزان آلودگی بستگی به اندازه دست چکیده کامل
   چکیده مانند بسیاری از فعالیت‌های انسانی دیگر، ساخت و بهره‌برداری از ماشین‌های الکتریکی علاوه بر مزایایی که دارد، تأثیر منفی بر محیط‌زیست به‌ویژه آلودگی دارد. با توجه به این موارد می توان در مورد لحظه وقوع آلودگی بحث کرد که در صورتی که میزان آلودگی بستگی به اندازه دستگاه داشته باشد، کدام یک از مراحل وجود دستگاه نسبت به سایر مراحل (ساخت، بهره برداری و برچیدن) آلودگی بیشتری دارد. و چگونه می توان اثرات زیست محیطی را کاهش داد. در ساخت ماشین های الکتریکی از یک سری مواد برای ساخت سیستم الکتریکی (سیم پیچی)، سیستم مغناطیسی و همچنین استفاده می شود. مواد لازم برای ساخت ساختار مکانیکی و عایق ماشین. همه این مواد نتیجه فرآیندهای پیچیده، مصرف انرژی و کم و بیش آلودگی هستند. پس از به دست آمدن، این مواد در معرض پردازش ماشینی قرار می گیرند و آلاینده های مختلفی را در کنار اجزای حاصل تولید می کنند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   25 - بررسی عملکرد ترانسفورماتورهای الکترونیکی بر محیط زیست
   مازیار  دموری نژاد مهرداد موحدپور
   در طول 30 و 40 سال گذشته، پست‌های ترانسفورماتورTS تکامل زیادی داشته است، از مونتاژ کلاسیک در محوطه‌های باز، دیوارهای جداکننده و در فضای باز، به مدل موجود، به منظور افزایش ایمنی انسانی و قابلیت اطمینان مواد و همچنین پیشرفت چشمگیری. مونتاژ و کاهش فضا نتایج جدید مانند محفظ چکیده کامل
   در طول 30 و 40 سال گذشته، پست‌های ترانسفورماتورTS تکامل زیادی داشته است، از مونتاژ کلاسیک در محوطه‌های باز، دیوارهای جداکننده و در فضای باز، به مدل موجود، به منظور افزایش ایمنی انسانی و قابلیت اطمینان مواد و همچنین پیشرفت چشمگیری. مونتاژ و کاهش فضا نتایج جدید مانند محفظه های فلزی، ساختمان های پیش ساخته، پست های ترانسفورماتور فشرده و در نهایت پست های نصب شده نیز انقلابی هستند. با توجه به نگرانی روزافزون جامعه در مورد محیط زیست، صنعت به طور کلی در حال تجدید نظر در طراحی و موادی است که ممکن است به معنای آلودگی باشد، تلاش می کند تا تا آنجا که ممکن است آنها را جایگزین جوامع دوستدار محیط زیست کنیم. پیشرفت جامعه اجتناب ناپذیر نباید و نباید آینده زمین را از بین ببرد. زمان توسعه پایدار فرا رسیده است. بنابراین کار امروز ما در اینجا کمکی به این معناست. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   26 - تحلیل و بررسی استفاده از پنل های خورشیدی در صنعت برق ایران
   مهدی  جوکار مهرداد موحدپور
   انرژی خورشیدی در ایران کشور ایران در میان مدارهای ۲۵ تا ۴۰ درجه عرض شمالی قرار گرفته است و در منطقه‌ای واقع شده که به لحاظ دریافت انرژی خورشیدی در میان نقاط جهان در بالاترین رده‌ها قرار دارد. میزان تابش خورشیدی در ایران بین ۱۸۰۰ تا ۲۲۰۰ کیلووات ساعت بر مترمربع در سال تخ چکیده کامل
   انرژی خورشیدی در ایران کشور ایران در میان مدارهای ۲۵ تا ۴۰ درجه عرض شمالی قرار گرفته است و در منطقه‌ای واقع شده که به لحاظ دریافت انرژی خورشیدی در میان نقاط جهان در بالاترین رده‌ها قرار دارد. میزان تابش خورشیدی در ایران بین ۱۸۰۰ تا ۲۲۰۰ کیلووات ساعت بر مترمربع در سال تخمین زده شده است که البته بالاتر از میزان میانگین جهانی است. در ایران به طور میانگین سالیانه بیش از ۲۸۰ روز آفتابی گزارش شده است که بسیار قابل توجه است. یکی از مهم‌ترین کاربردهای انرژی خورشیدی در صنعت برق استفاده از صفحات فتوولتائیک برای تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی الکتریکی .است یک سلول خورشیدی در صنعت برق یک قطعه الكترونيکی است که نور خورشید را مستقیماً به الکتریسیته تبدیل می‌کند نور تابشی به سلول خورشیدی باعث تولید یک جریان و یک ولتاژ می‌شود و به این صورت توان الکتریکی تولید می‌شود به‌طورقطع و یقین به‌کارگیری سلول‌های خورشیدی با فنّاوری بالا و جدید یک‌راه حل مناسب و اقتصادی برای تولید انرژی برق در بلندمدت است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   27 - بررسی قوانین آلودگی‌ محیط‌ زیست‌ در حقوق ایران
   رضا  دهقان
   ایران در منطقه ای خشک از آسیا و جهان قرار گرفته است که دو سوم آن را بیابان ها تشکیل می دهند و فقط در قسمت شمالی آن و بخشی از قسمت غربی و جنوبی جنگل وجود دارد که آن هم به شدت در حال تخریب است. اما آن چه در کنار این همه تخریب باعث توجه بیشتر به مسایل زیست محیطی شده است ، چکیده کامل
   ایران در منطقه ای خشک از آسیا و جهان قرار گرفته است که دو سوم آن را بیابان ها تشکیل می دهند و فقط در قسمت شمالی آن و بخشی از قسمت غربی و جنوبی جنگل وجود دارد که آن هم به شدت در حال تخریب است. اما آن چه در کنار این همه تخریب باعث توجه بیشتر به مسایل زیست محیطی شده است ، موضوعات ناشی از آلودگی ها ، به ویژه آلودگی هوا است. گسترش بی رویه شهرها در کنار عدم کنترل ازدیاد جمعیت که در کشور ما بیشترین رشد را دارد و نیز متمرکز شدن بی رویه صنایع و به وجود آمدن بی قاعده کارخانه ها علت اصلی این آلودگی هاست.گاهی اوقات و در ساعتی از روز شدت آلودگی به سبب معلق بودن ذرات شیمیایی و گازهای سمی در هوا به قدری زیاد میشود که مسوولان به ناچار اقدام به اعلام وضعیت فوق العاده می کنند و مردم را از رفت و آمد در برخی مناطق شهری که خطر بیشتری دارد ، باز می دارند. موضوع‌ حمایت‌ از محیط‌ زیست‌ در جهت‌ منافع‌ بشري و از بین‌ بردن‌ آثار مخرب‌ فعالیت هاي صنعتی‌ تبدیل‌ به‌ مسأله‌ اي جدي در جهان‌ معاصر گردیده‌ است‌ و بشریت‌ را مورد تهدید قرار داده‌ است‌. براي مقابله‌ با این‌ تهدید نیاز به‌ اقدامی‌ قاطع‌ از طریق‌ اتخاذ تدابیر مناسب‌ دارد. رویه‌ عملی‌ محاکم‌ ایران‌ براساس‌ مسئولیت‌ مبتنی‌ بر تقصیر است‌ و آنچنان‌ که‌ شایسته‌ است‌ پاسخگوي این‌ همه‌ آلودگی‌ و تخریب‌ و جبران‌ خسارت‌ وارد بر محیط‌ زیست‌ نمی‌ باشد لذا با توجه‌ به‌ لزوم‌ جبران‌ خسارات‌ وارده‌ بر محیط‌ زیست‌ و مسئولیت‌ مدنی‌ ناشی‌ از آن‌، که‌ از جایگاه‌ ویژه‌ اي در علم‌ حقوق‌ برخوردار است‌. در این‌ پژوهش‌ تلاش‌ بر این‌ است‌ که‌ مبناي این‌ بررسی تأثیر بازدارندگی مجازات تخریب محیط‌زیست بر مرتکبین آن در شهر یاسوج تبیین‌ و تشریح‌ و واکاوي قرار گرفته‌ و مبناي مناسب‌ براي این‌ مسئولیت‌ یافت‌ گردد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   28 - ارزیابی و تحلیل کاربرد شبیه‌سازی نیروگاه مجازی در شبکه برق
   فرید  تیموری منفرد سید مجید کشاورز
   تولید پراکنده به تولید برق در نزدیکی محل مصرف‌کننده با استفاده از واحدهای تولیدی با مقیاس کوچک اشاره می‌نماید. منابع انرژی پراکنده, انرژی‌های تجدید پذیر و تولید ترکیبی (تولید هم‌زمان برق و حرارت) می‌باشند. نیروگاه برق مجازی به مجموعه‌ای از تأسیسات تولید پراکنده نظیر تور چکیده کامل
   تولید پراکنده به تولید برق در نزدیکی محل مصرف‌کننده با استفاده از واحدهای تولیدی با مقیاس کوچک اشاره می‌نماید. منابع انرژی پراکنده, انرژی‌های تجدید پذیر و تولید ترکیبی (تولید هم‌زمان برق و حرارت) می‌باشند. نیروگاه برق مجازی به مجموعه‌ای از تأسیسات تولید پراکنده نظیر توربین‌های بادی, نیروگاه‌های برق خورشیدی, نیروگاه‌های آبی کوچک و هرگونه منبع تولید برق که توانایی همکاری با یکدیگر را در یک منطقه محلی دارند و همگی توسط یک واحد کنترل مرکزی کنترل می‌شوند, اطلاق می‌گردد. نیروگاه برق مجازی تحت آزمون‌های مختلف اعتبارسنجی و اتصالات شبکه‌ای (متصل به شبکه و خارج از شبکه) قرارگرفته و از مرتبه اعتبار و شایستگی بالایی برخوردار می‌باشد. این پژوهش شامل مروری بر برخی ایده‌های نیروگاه مجازی که فهم بهتر و دید کلی‌تری در این زمینه بیان می‌کنند می‌شود برخی ساختارهای کلی کنترلی شرح داده‌شده‌اند و زمینه‌های آزمایشی معرفی می‌شوند گسترش و عملکرد نیروگاه مجازی با در نظرگیری چالش‌های فنی اقتصادی و قانونی بررسی‌شده .است چگونگی کنترل شبکه توزیع به‌وسیله نیروگاه مجازی بیان‌شده است. نتیجه حاصل از آن نشان می‌دهد که با حضور منابع ذخیره‌ساز و امکان حضور در بازار رزرو سود بیشتری نصیب نیروگاه مجازی می‌شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   29 - پنل خورشیدی برای تامین نیازهای مسکونی
   سینا  صالحی سید مجید کشاورز
   راندمان عملی ماژول‌های PV تجاری m-Si و CIS که در واقعیت توسط گروه ما اندازه‌گیری شد، به دلیل دمای بالاتر ماژول‌های PV کمتر از 15 درصد بود و بقیه بیش از 85 درصد انرژی خورشیدی اگزوز است. حرارت دادن به محیط قبلاً در سال 2020 گزارش شده بود که اصل یک پانل خورشیدی PV/T (فتوول چکیده کامل
   راندمان عملی ماژول‌های PV تجاری m-Si و CIS که در واقعیت توسط گروه ما اندازه‌گیری شد، به دلیل دمای بالاتر ماژول‌های PV کمتر از 15 درصد بود و بقیه بیش از 85 درصد انرژی خورشیدی اگزوز است. حرارت دادن به محیط قبلاً در سال 2020 گزارش شده بود که اصل یک پانل خورشیدی PV/T (فتوولتائیک/حرارتی) سازگار با محیط زیست با استفاده از ماژول PV m-Si برای استفاده از 71.3 درصد انرژی خورشیدی برای برق و 40 درجه سانتیگراد آب گرم و همچنین سرکوب تابش گرما از پانل این پنل برای تایید اصل طراحی شده بود، یعنی یک پنل خورشیدی PV/T آزمایشی بود.در این مقاله، یک پانل خورشیدی PV/T سازگار با محیط زیست جدید برای استفاده در سیستم های BIPVT (فتوولتائیک/حرارتی یکپارچه در ساختمان) پیشنهاد شده است. پنل جدید از یک ماژول PV CIS استفاده می کند و تمام عملکردها، از جمله مبدل حرارتی با استفاده از لوله های مسطح آلومینیومی، در جعبه پنل قرار می گیرد که تقریباً به اندازه یک پانل ساده CIS PV است.پنل خورشیدی PV/T پیشنهادی 73.5 درصد از انرژی خورشیدی را با 13.0 درصد راندمان تولید برق و 60.5 درصد راندمان جمع آوری گرما در منبع آب گرم 40 درجه سانتی گراد در یوکوهاما، ژاپن تبدیل می کند. راندمان بالاتر از پانل آزمایشی قبلی است. پانل پیشنهادی همچنین می تواند تابش گرما را در حدود 50 درجه سانتیگراد حتی در مورد آب گرم 60 درجه سانتیگراد سرکوب کند. پنل خورشیدی PV/T پیشنهادی می‌تواند تمام نیازهای حرارتی مسکونی مانند آب گرم خانگی (DHW) و گرمایش یا سرمایش فضا را با استفاده از گرمای خورشیدی با بار حرارتی محیطی کمتر تامین کند. پرونده مقاله