• اهداف و چشم انداز

    اهداف و چشم انداز

    هدف این مجله فراهم کردن یک رسانه علمی برای محققان و دانشگاهیان جهت مشارکت، ارتقاء، به اشتراک گذاری و بحث در مورد موضوعات و تحولات جدید در زمینه ها و حوزه های مختلف است. درواقع، هدف مجله انتشار و چاپ مقالات علمی و پژوهشی مستحکم و جدید در حوزه های علمی مرتبط با محیط زیست و جغرافیااست که حاصل پژوهش های اصیل با بهره گیری از روشهای علمی و اسناد بروز می باشند.