• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بررسی ارزیابی مروری بر ادبیات و جهت گیری های آینده در عملکردی توسعه پایداری در صنعت گردشگری
    شهرام رفیعی نائینی آتنا حرفه گر میترا حسین پور شرف شاد محبوبه جرجانی
    در دهه های اخیر، با نگرش به فعالیت های اقتصادی در صنعت های گردشگری و مهمان نوازی سبز محور به طور فزاینده ای به صورت ناپایدار بوده است. علیرغم تعداد بالای مقالات انتشار یافته در علم پایداری با رویکرد ها و موضوعات مختلف به شدت پراکنده بوده است. هدف از بررسی مقدماتی ارائه چکیده کامل
    در دهه های اخیر، با نگرش به فعالیت های اقتصادی در صنعت های گردشگری و مهمان نوازی سبز محور به طور فزاینده ای به صورت ناپایدار بوده است. علیرغم تعداد بالای مقالات انتشار یافته در علم پایداری با رویکرد ها و موضوعات مختلف به شدت پراکنده بوده است. هدف از بررسی مقدماتی ارائه یک نمای کلی به صورت ساختار یافته از مقالات انتشار یافته مربوط به ارزیابی عملکرد پایداری در صنعت گردشگری و مهمان پذیری و مستند سازی از نظر وضعیت فعلی ادبیات، دسته بندی مقالات انتشار یافته، تحلیل و پیوند دادن به روندهای مورد مطالعه و همچنین برجسته کردن شکاف ها و ارائه توصیه های پژوهشی علمی است. روش و بررسی در این تحقیق پیشنهادی شامل دو مرحله متوالی روش شناختی است. ابتدا نحوه شناسایی مقالات به عنوان رویکرد جمع آوری داده ها و سپس نحوه تجزیه و تحلیل این مقالات می باشد. در این مقاله نتیجتا نشان داده می شود که مدل های ارزیابی پایداری در صنعت گردشگری و مهمان نوازی باید متعادل تر گردد، معیارها و روابط به طریقی مناسب تعریف گردد و ذهنیت معیارهای ذهنی ذاتی در شاخص های پایداری در نظر گرفته شود. برای پرداختن به این ذهنیت، می توان از سایر روش های تحلیلی و تکنیک های تصمیم گیری گروهی که می تواند با عدم قطعیت، با شاخص های متضاد و ارزیابی های زبانی مقابله نماید و در کارهای آینده مورد استفاده قرار گیرد. با ارائه شکاف‌های تحقیقاتی، در این بررسی محققان را تحریک می‌کند تا چارچوب‌های ارزیابی عملکرد پایداری عملاً قابل اجرا را ایجاد کنند تا با ارزیابی و مقایسه درجه پایداری به کمک کند و منجر به شیوه‌های تجاری پایدارتر شود. این بررسی در تعریف ارزیابی عملکرد پایداری شرکت های گردشگری و مهمان نوازی برای اولین بار، بررسی شکاف بین حسابداری پایداری و ارزیابی پایداری، و ارائه یک نمای کلی ساختار یافته از توصیه‌های پژوهشی نوآورانه در مورد ادغام روش‌های ارزیابی تحلیلی در چارچوب‌های مفهومی پایداری منحصر به فرد را ارائه می نماید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - بررسی مروری بر مفاهیم و مکاتب اکولوژی در صنعت گردشگری
    شهرام رفیعی نائینی آتنا حرفه گر میترا حسین پور شرف شاد محبوبه جرجانی
    امروزه صنعت گردشگری و هتلداری به عنوان یکی از مهم ترین محرک های ثروت و اشتغال زایی در جهان شناخته شده و موتور رشد و پیشرفت اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در صحنه جهانی به شمار می رود. اكوتوريسم به عنوان يک گونه از گردشگری قادر است که در استفاده از توان‌های م چکیده کامل
    امروزه صنعت گردشگری و هتلداری به عنوان یکی از مهم ترین محرک های ثروت و اشتغال زایی در جهان شناخته شده و موتور رشد و پیشرفت اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در صحنه جهانی به شمار می رود. اكوتوريسم به عنوان يک گونه از گردشگری قادر است که در استفاده از توان‌های محيطی سبب افزايش همکاری وتاثيرات اقتصادی آن و همچنين حفاظت از محيط زيست و توسعه پايدار شده و تحرک و پويايی را در اقتصاد محلی و منطقه‌ای به وجود آورد. هدف از پژوهش حاضر بررسی مفاهیم و مکاتب گردشگری اکولوژیک می‏باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه¬ای می‏باشد. رابطه بین گردشگری و محیط زیست نه تنها اساسی است بلکه بسیار پیچیده است. بین این دو وابستگی متقابل وجود دارد که به آن همزیستی می گویند. به زبان ساده، این همزیستی به این معناست که گردشگری توسعه خود را مدیون محیط با کیفیت بالا است. ابعاد زیست محیطی گردشگری یکی از رشته های مورد علاقه جغرافیدانان به دلیل ماهیت جغرافیا است که رویکردی قوی به حوزه روابط انسان و محیط زیست دارد. در واقع، تأثیر زیست‌محیطی گردشگری و تفریح و تجزیه و تحلیل منابع، حوزه‌ای است که علوم انسانی و جغرافی‌دانان طبیعی در مطالعه موضوعات مرتبط با گردشگری با یکدیگر همپوشانی دارند. دلیل دیگر اما اهمیت محیط طبیعی برای گردشگری و تفریح است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - بررسی ارزیابی مروری بر ادبیات سیستماتیک (بازاریابی سبز) و تحلیلی بر تعاریف، مراحل استراتژی و ابزارها در صنعت گردشگری و مهمان نوازی (سبز محور)
    شهرام رفیعی نائینی آتنا حرفه گر میترا حسین پور شرفشاد محبوبه جرجانی
    در سال های اخیر،نگرانی های رو به رشد بین المللی در مورد پایداری زیست محیطی و تغییرات آب و هوا،همه شرکت های گردشگری و مهمان نوازی (سبز محور) را با چالش و ادغام مسائل زیست محیطی در استراتژی و فعالیت های تجاری سوق می دهد،هدف از بررسی مقدماتی این مقاله; بررسی محرک های اصلی چکیده کامل
    در سال های اخیر،نگرانی های رو به رشد بین المللی در مورد پایداری زیست محیطی و تغییرات آب و هوا،همه شرکت های گردشگری و مهمان نوازی (سبز محور) را با چالش و ادغام مسائل زیست محیطی در استراتژی و فعالیت های تجاری سوق می دهد،هدف از بررسی مقدماتی این مقاله; بررسی محرک های اصلی نوآوری در ادبیات سیستماتیک(بازاریابی سبز)بوده است.با توجه به اینکه تعداد شرکت‌های گردشگری و مهمان نوازی (سبز محور) که محصولات سبز را توسعه می‌دهند به سرعت در حال رشد بوده و مصرف‌کنندگان(مشتریان)علاقه فزاینده‌ای به این محصولات نشان داده‌اند. بنابراین، شناخت ویژگی ‌های اصلی محصولات سبز، شناسایی عوامل مؤثر بر قیمت و تمایل مصرف‌کنندگان به پرداخت بیشتر برای آنها، کانال‌های فروش و ابزارهای تبلیغاتی (4Ps بازاریابی سبز) برای شرکت‌هایی که قصد طراحی، توسعه و بازاریابی را دارند بسیار مفید خواهد بود.محصولات سبز به همین دلیل، درک عمیق بازاریابی سبز، از یک سو، تولید پاک‌تر را از طریق توسعه محصولات سبز و از سوی دیگر، مصرف پایدار را از طریق بازاریابی موفق آنها تقویت می‌کند. این مطالعه از روش مرور ادبیات سیستماتیک استفاده می کند به طور خاص،این مقاله به تجزیه و تحلیل: 1) تعاریف غالب بازاریابی سبز (و مفاهیم مرتبط) و تکامل آنها در طول زمان،2)مراحل مختلف برای ایجاد یک استراتژی بازاریابی سبز، و3)ویژگی های عناصر آمیخته بازاریابی سبز پرداخته است. پس از جستجوی نشریات دانشگاهی در سه پایگاه داده (ابسکو، اسکوپوس و وب علم) و انتخاب نشریات بر اساس ارتباط آنها با اهداف ذکر شده،114 مطالعه در بررسی گنجانده شده است. نتایج نشان می دهد که تعریف بازاریابی سبز در طول زمان با توجه به ارتباط رو به رشد پایداری محیطی تغییر کرده است. با توجه به استراتژی بازاریابی سبز،چندین راه برای تقسیم بندی مصرف کنندگان شناسایی شده است.مطالعات در ارتباط بیشتر با موقعیت‌یابی برند سبز به جای موقعیت‌یابی محصول سبز، همگرا هستند و بسیاری از آنها آن را شانسی برای تمایز می‌دانند. با اشاره به آمیخته بازاریابی سبز، نتایج نشان می دهد که: انواع بسیاری از محصولات سبز وجود دارد.و به این ترتیب، پیامدهای مهمی برای مدیران صنعت گردشگری، محققان و دانشجویان دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - آرایه ‏ها و تجزیه تحلیل نقوش گلیم در استان کهگیلویه و بویراحمد
    پری  نوروزیان فاطمه   جاودان خرد سکینه   انوری مسلم  متقی زاده
    مردمان و هنرمندان دیار کهگیلویه و بویراحد همانند بومیان مناطق و اقلیم های مختلف، با توجه به فرهنگ و شرایط محیطی و اقلیمی خاص محل زندگی خود سلایق متفاوتی در نحوه کارگیری از نقش ها و رنگ ها در پوشاک، وسایل زینتی و همچنین زیبا سازی محیط خود اعمال می کنند. در واقع منشاء این چکیده کامل
    مردمان و هنرمندان دیار کهگیلویه و بویراحد همانند بومیان مناطق و اقلیم های مختلف، با توجه به فرهنگ و شرایط محیطی و اقلیمی خاص محل زندگی خود سلایق متفاوتی در نحوه کارگیری از نقش ها و رنگ ها در پوشاک، وسایل زینتی و همچنین زیبا سازی محیط خود اعمال می کنند. در واقع منشاء این سلایق و انتخاب، باور و اعتقادات خاص بومیان این منطقه از ایران است که خود به نوع زندگی و ارتباط آنان با طبیعت پیرامون باز می گردد و به صورت نقوش و رنگ های الوان در تولیدات دستی و سنتی این دیار مشاهده می شود. نقش و رنگ به کار رفته درآثار و تولیدات این منطقه بیشتر ملهم از طبیعت پیرامون بوده که در نهایت با پرداخت ذهنی فرد بومی در آثار تجلی می یابد.گاهی نیز شباهت هایی میان این نقوش و نقوش به کار رفته در آثار به جای مانده از قرن ها پیش به چشم می خورد و بعضا شباهت هایی نیز با نقوش بکار رفته درآثار تولید شده در مناطق دیگر مشاهده می شود که با توجه به مواردگفته شده و گستردگی نقوش،سعی شد تا درحد توان و اقتضائات زمانی به بررسی این موارد در بستر نقوش به کار رفته در گلیم این استان پرداخته شود. در این مقاله سعی بر آن است تا با در نظر گرفتن عوامل دخیل در آفرینش دست بافته های محلی مانند طبیعت، فرهنگ و آداب و رسوم و با ریشه یابی نقش و رنگ در این آثار هنری، نحوه ی شکل گیری، تغییر و نشانه شناسی دست مایه کار قرار گیرد و با نگاهی موشکافانه و تأمل برانگیز به تجزیه و تحلیل رنگ و نقوش در دست بافته های زادگاهم به خصوص گلیم های منطقه ی بویراحمد بپردازم و در همین راستا نزدیکی و ارتباط این مقوله ها را با طبیعت و یا فرهنگ و آداب و رسوم آشکار نموده و مورد بررسی و تحلیل قرار دهم. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - «ضرورت و راهبردهای بهسازی و نوسازی بافت¬های فرسودةشهری (موردمطالعه: شهرکرج)»
    اصغر  کاظمی
    یکجا نشینی انسان سرآغازی برای شهرنشینی شدن او بود. تا جایی که همین رشد شهر نشینی در دهه¬های اخیر مسایل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بسیاری را ایجاد نموده است. یکی از این مشکلات، بافت¬های فرسودۀ شهری است که موضوع نوسازی و بهسازی آنها در دهه¬های اخیر توجه برنامه ریزان و مدیرا چکیده کامل
    یکجا نشینی انسان سرآغازی برای شهرنشینی شدن او بود. تا جایی که همین رشد شهر نشینی در دهه¬های اخیر مسایل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بسیاری را ایجاد نموده است. یکی از این مشکلات، بافت¬های فرسودۀ شهری است که موضوع نوسازی و بهسازی آنها در دهه¬های اخیر توجه برنامه ریزان و مدیران شهری را به خود جلب کرده است. در چنین شرایطی لازم است با استفاده از سیاست های مناسب چون بازسازی، بازنده سازی، نوسازی، بهسازی، توسعه مجدد و درنهایت بازآفرینی به احیاء این بافت¬ها پرداخته شود. نوسازی و بهسازی یک بار برای همیشه رخ نمی¬دهد بلکه امری است مداوم این امر آنی و سریع نیست بلکه فرایندی حساس و پیچیده است که نیاز به طراحی برنامه¬های هدفمند کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دارد و برای دست¬یابی به ساماندهی و احیای موفقیت آمیز، به شناخت دقیق بافت قدیمی و کل سیستم شهر و نظام منطقه¬ای نیاز است. ازاین‌رو، درتحقیق حاضر سعی شده از طریق تدوین استراتژی‌هایی، موضوع بهسازی در بافت فرسوده شهر کرج پرداخته شود. نتایج نشان می¬دهد که عامل¬های ایجاد بسترهای نهادی و قانونی مناسب به¬منظور مدیریت یکپارچه شهری، توانمندسازی و ظرفیت¬سازی در شهرداری¬ها و شوراهای اسلامی شهر از تأثیرگذارترین استراتژی¬های بازآفرینی بافت فرسوده شهر کرج به¬حساب می¬آیند. همچنین عوامل مؤثر بر سیاست های نوسازی عبارت است از:« ساده سازی فرایندها و مراحل اقدام برای نوسازی ساختمان ها در محلات فرسوده» و«حمایت از تشکیل دفاتر خدمات نوسازی محلات». به علاوه «استفاده از تشکل های مردم نهاد در محدوده و محلات فرسوده» به عنوان عوامل تأثیرپذیر بر موضوع نوسازی مشخص شدند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - تبیین الگوی شهر هوشمند با تأکید بر حکمروایی شهری
    بهنام محمودیان
    شهرها به طور ذاتی با چالشهای پیچیده و گسترده ای که به هم مرتبط (اند مواجه هستند که تنها از طریق یک رویکرد سیستماتیک قابل حل است. به عبارت دیگر تجمع انبوه عظیمی از ساکنان منجر به آشفتگی و بی نظمی شده و شرایطی را بوجود آورده که نه تنها تعادل شهرها را به سقوط کشانده بلکه د چکیده کامل
    شهرها به طور ذاتی با چالشهای پیچیده و گسترده ای که به هم مرتبط (اند مواجه هستند که تنها از طریق یک رویکرد سیستماتیک قابل حل است. به عبارت دیگر تجمع انبوه عظیمی از ساکنان منجر به آشفتگی و بی نظمی شده و شرایطی را بوجود آورده که نه تنها تعادل شهرها را به سقوط کشانده بلکه دستیابی به پایداری را با روشهای کنونی اداره و توسعه شهری ناممکن ساخته است در نتیجه برنامه ریزان شهری در سراسر جهان می کوشند تا با نگاهی یکپارچه به تمامی ابعاد شهرنشینی مدلهایی را برای توسعه شهرهای قرن ۲۱ به منظور پاسخگویی به خواسته ها و انتظارات جدید دنیای امروز توسعه دهند یکی از مفاهیم جدید جهت مقابله با چالش های کنونی شهرها در عرصه برنامه ریزی شهری توسعه شهر هوشمند میباشد که در طول سالهای اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است شهر هوشمند به عنوان محور تحول و توسعه هزاره مطرح شده و به معنای گشایش مفاهیمی نو در برنامه ریزی شهری است که قابلیتهای جهان واقعی و مجازی را برای حل مشکلات شهری با هم ترکیب می کند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - بررسی راهکارها و راهبردهای معماری سبز برای آسایش ساکنین
    بهنام محمودیان
    معماری سبز به ساختمان هایی اطلاق می شود که در آن از مصالح سبز و تکنولوژی های سبز( مواد و مصالح قابل بازگشت به چرخه طبیعی) استفاده می شود. و اثرات منفی آن را بر روی محیط اطرافش کم می کند. هدف از این نوع معماری همسو شدن با محیط زیست است. امروزه آسایش ساکنین از مولفه‌های م چکیده کامل
    معماری سبز به ساختمان هایی اطلاق می شود که در آن از مصالح سبز و تکنولوژی های سبز( مواد و مصالح قابل بازگشت به چرخه طبیعی) استفاده می شود. و اثرات منفی آن را بر روی محیط اطرافش کم می کند. هدف از این نوع معماری همسو شدن با محیط زیست است. امروزه آسایش ساکنین از مولفه‌های مهم و اساسی محیط‌های انسان ساخت بویژه در فضاهای شهری به شمار می‌رود. با توجه به کمبود جا و رشد جمعیت که از تهدیدهای جدی بر محیط زیست است، بتوانیم بین رشد جمعیت و فضای مورد نیاز توازن ایجاد کنیم، معماری سبز را پیشنهاد کرده ایم و همچنین هدف از ایجاد ساختمان های سبز بهبود یافتن آب و هوا و جلوگیری از اثرات منفی ساخت و ساز بر محیط زیست و به طور کلی، ارتقای کیفی زندگی و سلامت انسانها و تأمین نیازهای روزمره آنان باشد. در خانه های مسکونی با وجود فضاها سعی بر تطابق عوامل اقلیمی بر فرم بناها می باشد، که این اتفاق با توجه به آگاهی معماران به نحوی در راستای پیروی از الگوهای معماری پایدار است. ایجاد ساختمان سبز به سلامت فردی که در آن و در محیط اطراف آن زندگی می کند کمک و از او پشتیبانی خواهد کرد و باعث رضایت مندی و سودمندی آنان خواهد شد. پرونده مقاله