• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بررسی قصد مسافران از بازدید هتل های سبز محور- بر اساس (تئوری رفتار برنامه ریزی شده و نظریه ارزش – باور – هنجار) مطالعه موردی: هتل پارسیان – استان چهارمحال و بختیاری
    شهرام رفیعی نائینی عبدالرضا  فرجي راد
    امروزه صنعت گردشگری، به عنوان یکی از صنایع با رشد سریع در جهان ظهور کرده است، رشد و فعالیت های صنعت گردشگری علیرغم سهم اقتصادی آن عوارض جانبی دارد. فعالیت های مرتبط با صنعت گردشگری و مهمان نوازی باعث آلودگی، تولید مقدار زیادی زباله و کاهش منابع طبیعی شده است. هدف اصلی ا چکیده کامل
    امروزه صنعت گردشگری، به عنوان یکی از صنایع با رشد سریع در جهان ظهور کرده است، رشد و فعالیت های صنعت گردشگری علیرغم سهم اقتصادی آن عوارض جانبی دارد. فعالیت های مرتبط با صنعت گردشگری و مهمان نوازی باعث آلودگی، تولید مقدار زیادی زباله و کاهش منابع طبیعی شده است. هدف اصلی از بررسی مقدماتی این مطالعه ادغام نظریه توسعه یافته رفتار برنامه ریزی شده و ارزش باور - هنجار به عنوان مفاهیم اساسی در درک قصد بازدید از هتل سبز توریستی پارسیان استان چهارمحال و بختیاری است. روش و بررسی این مطالعه به صورت پرسشنامه به تعداد 160عدد، به صورت آنلاین جمع آوری گردید. جهت ارزیابی چارچوب مطالعه و رابطه فرضی از تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) استفاده شد. اصالت و ارزش اولیه در این مطالعه نشان می دهد تئوری رفتار برنامه ریزی شده و نظریه ارزش – باور – هنجار، درک قصد توریست برای بازدید از هتل سبز پارسیان استان چهارمحال و بختیاری را بخوبی ادغام می نماید. نکته حائز اهمیت، تئوری رفتار برنامه ریزی شده و نظریه ارزش – باور – هنجار در پیش بینی قصد توریست برای بازدید از یک هتل سبز عملی و مفید بوده است. در مطالعه مفاهیم عملی، نتایج ارزشمندی را برای اپراتورهای هتل سبز ارائه می دهد تا استراتژی های موثری برای جذب گردشگران به بازدید از هتل های سبز را ایجاد نمایند. همچنین، یافته ها و نتایج در سطح این مطالعه تایید می نماید که قصد گردشگران برای اقامت در یک هتل سبز (پارسیان) به طور مستقیم تحت تأثیر هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده آنها است. علاوه بر این، این مطالعه رابطه ناچیز بین اعتماد سبز، هنجارهای شخصی و قصد اقامت گردشگران را تایید می کند. از سوی دیگر، اخلاق درک شده، مسئولیت پذیری، تمایل به پرداخت بیشتر و اثربخشی درک شده مصرف کننده در تبیین هنجارهای ذهنی مشتری، هنجارهای شخصی و کنترل رفتار درک شده معنادار بوده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - مسئولیت مدنی ناشی از بطلان عقد در حقوق ایران
    غفار  احسان بخش
    هدف این تحقیق مسئولیت مدنی ناشی از بطلان عقد در حقوق ایران و مقایسه ان با حقوق آلمان می‌باشد. تحول عقد از راه‌حل‌های جلوگیری از بطلان عقد است. در تحول عقد به اصل آزادی اراده و مواردی که مانع از اعمال این اصل است، بطلان عقد و استیفاء ناروا، چگونگی تعیین عنوان عقد با توجه چکیده کامل
    هدف این تحقیق مسئولیت مدنی ناشی از بطلان عقد در حقوق ایران و مقایسه ان با حقوق آلمان می‌باشد. تحول عقد از راه‌حل‌های جلوگیری از بطلان عقد است. در تحول عقد به اصل آزادی اراده و مواردی که مانع از اعمال این اصل است، بطلان عقد و استیفاء ناروا، چگونگی تعیین عنوان عقد با توجه به اصل صحت و نظر عرف، اقسام اراده و شیوه‌های تفسیر آن پرداخته می‌شود. اراده اشخاص در تنظیم و انعقاد یک قرارداد حاکمیت دارد و به همین جهت در هنگام اختلاف میان طرفین یک عقد در تفسیر قرارداد نقش اساسی را ایفاء می‌نماید. اصل آزادی اراده طرفین در انعقاد عقد در برخی موارد محدود می‌شود این موارد را موانع اصل حاکمیت اراده می‌نامند. در هنگام تعارض اراده واقعی طرفین با این موانع توافق ایشان محکوم به بطلان است. درنتیجه قرارداد ایشان باطل تلقی می‌گردد. بطلان عقود موجب اخلال در نظم اقتصادی جامعه گردیده و برخلاف اصل استحکام عقود است. در حقوق بیگانه درصورتی‌که عقد باطل، ارکان عقد صحیح دیگری را داشته باشد به آن عقد صحيح متحول شده، که آن را تحول عقد می‌نامند. اما در خصوص وجود این نهاد در حقوق داخلی تردید وجود دارد. علت این تردید این است که نه در فقه و نه در حقوق موضوعه مبحث مستقلی در خصوص تحول عقد وجود نداشته اگرچه مصادیق آن یافته می‌شود. این مصادیق در فقه در مباحثی چون اراده مجازی و فساد عقد و ضمان بد مطرح و از آن به انقلاب عقد تعبیر شده است. در این تحقیق سعی درشده است مسائل مسئولیت مدنی ناشی از بطلان عقد در حقوق ایران در بوته مقایسه و بررسی قرار گیرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - بررسی قوانین بازدارندگی مجازات تخریب محیط‌زیست بر مرتکبین آن
    غفار  احسان بخش
    منظور از آلود ساختن‌ محیط‌زیست‌ عبارتست‌ از پخش‌ یا آمیختن‌ مواد خارجی‌ به‌ آب، هوا و خاک‌ یا زمین‌ به‌ میزانی‌ که‌ کیفیت‌ فیزیکی، شیمیایی‌ یا بیولوژیکی‌ آن‌ را به‌طوری‌که‌ زیان‌آور به‌ حال‌ انسان‌ یا سایر موجودات‌ زنده‌ یا گیاهان‌ و یا آثار و ابنیه‌ باشد. موضوع‌ حمایت‌ چکیده کامل
    منظور از آلود ساختن‌ محیط‌زیست‌ عبارتست‌ از پخش‌ یا آمیختن‌ مواد خارجی‌ به‌ آب، هوا و خاک‌ یا زمین‌ به‌ میزانی‌ که‌ کیفیت‌ فیزیکی، شیمیایی‌ یا بیولوژیکی‌ آن‌ را به‌طوری‌که‌ زیان‌آور به‌ حال‌ انسان‌ یا سایر موجودات‌ زنده‌ یا گیاهان‌ و یا آثار و ابنیه‌ باشد. موضوع‌ حمایت‌ از محیط‌زیست‌ در جهت‌ منافع‌ بشري و از بین‌ بردن‌ آثار مخرب‌ فعالیت‌های صنعتی‌ تبدیل‌ به‌ مسأله‌ اي جدي در جهان‌ معاصر گردیده‌ است‌ و بشریت‌ را مورد تهدید قرار داده‌ است‌. براي مقابله‌ با این‌ تهدید نیاز به‌ اقدامی‌ قاطع‌ از طریق‌ اتخاذ تدابیر مناسب‌ دارد. رویه‌ عملی‌ محاکم‌ ایران‌ براساس‌ مسئولیت‌ مبتنی‌ بر تقصیر است‌ و آن چنان‌که‌ شایسته‌ است‌ پاسخگوي این‌همه‌ آلودگی‌ و تخریب‌ و جبران‌ خسارت‌ وارد بر محیط‌زیست‌ نمی‌باشد لذا با توجه‌ به‌ لزوم‌ جبران‌ خسارات‌ وارده‌ بر محیط‌زیست‌ و مسئولیت‌ مدنی‌ ناشی‌ از آن‌، که‌ از جایگاه‌ ویژه‌ای در علم‌ حقوق‌ برخوردار است‌. در این‌ پژوهش‌ تلاش‌ بر این‌ است‌ که‌ مبناي این‌ بررسی تأثیر بازدارندگی مجازات تخریب محیط‌زیست بر مرتکبین آن در شهر یاسوج تبیین‌ و تشریح‌ و واکاوي قرارگرفته‌ و مبناي مناسب‌ براي این‌ مسئولیت‌ یافت‌ گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - بررسی نقش اثرات گواهی نامه های استاندارد پایداری در اقدامات (رقابتی و عملکرد) در هتل های سبز - محور (مطالعه موردی: هتل پارسیان – استان چهارمحال و بختیاری)
    شهرام رفیعی نائینی عبدالرضا  فرجي راد
    امروزه، مسائل زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی در محیط های جغرافیایی به دلیل افزایش فشار ذینفعان در مورد اثرات نامطلوب اجتماعی و زیست محیطی اقدامات شرکت های گردشگری، در خط مقدم دستور کار شرکت های مهمان نوازی قرار دارند. هدف از مطالعه مقدماتی بررسی مزایای گواهی های پایداری چکیده کامل
    امروزه، مسائل زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی در محیط های جغرافیایی به دلیل افزایش فشار ذینفعان در مورد اثرات نامطلوب اجتماعی و زیست محیطی اقدامات شرکت های گردشگری، در خط مقدم دستور کار شرکت های مهمان نوازی قرار دارند. هدف از مطالعه مقدماتی بررسی مزایای گواهی های پایداری برای کسب و کارها، تأثیر آنها بر عملکرد مالی شرکت های مهمان نوازی پرداخته است و در سطح مجموعه رقابتی (کامپست) آن مشخص نیست. که برای پرکردن شکاف فوق در ادبیات، این مطالعه از داده های هتل پارسیان – استان چهارمحال و بختیاری به عنوان هتل سبز استفاده شده است. تا تأثیر گواهی‌های پایداری را بر شاخص‌های عملکرد کلیدی در هتل به کامپست خود (به عنوان مثال، اشغال، میانگین نرخ روزانه، درآمد هر اتاق در دسترس)، مقایسه کند. روش بررسی در این مطالعه، برای آزمایش فرضیه‌های خود، مدل‌های اثر تصادفی مختلفی را به کار بردیم تا تعیین کنیم آیا دریافت گواهینامه عملکرد هتل را بهبود می‌بخشد، آیا هتل‌ها باید به هتلی که گواهی دریافت می‌کند واکنش نشان دهند و آیا ترتیب پاسخ و زمان‌بندی پاسخ اهمیت دارد یا خیر. نمونه ما شامل مجموعه داده پانل نامتعادل از 51625 مشاهدات ماهانه از هتل بین المللی پارسیان دارای گواهی استاندارد واقع در استان چهارمحال و بختیاری است. ما هتل‌ بین المللی پارسیان را بر اساس تأیید قبلی و سبز بودن توسط چندین مطالعه انتخاب کردیم که این استان یک مقصد گردشگری به عنوان قطب اکو موزه طبیعت گردی است و هتل‌ مذکور همه سطوح را شامل می‌شود. یافته‌ها ما نشان می‌دهد که هتل‌های دارای گواهینامه می‌توانند خود را در مقایسه با رقبا از طریق مزیت حرکت اول افزایش دهند. در نتیجه، این مطالعه کمک های قابل توجهی به ادبیات مدیریت محیطی و پویایی رقابتی در صنعت مهمان نوازی ارائه می دهد. ما دستورالعمل‌هایی را در مورد زمان‌بندی پاسخگویی به هتل‌های دیگر در مجموعه رقابتی آنها هنگام دریافت گواهینامه پایداری به مدیران ارائه می‌کنیم. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - تاثیر هویت قومی و موقعیت جغرافیایی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان
    ساعد  آبادیان
    قومیت به گروهي اشاره دارد که با ويژگي هاي تشريحي، بنيادي از قبيل دين ، مذهب ، زبان ، آداب و رسوم و ميراث تاريخي و فرهنگي از ساير گروه هاي اجتماعي که پيوستگي و همبستگي نژادي دارند متمايز مي شوند. اين عوامل سبب مي شود تا فرد از آنها براي برقراري رابطه با ساير اقوام يا افر چکیده کامل
    قومیت به گروهي اشاره دارد که با ويژگي هاي تشريحي، بنيادي از قبيل دين ، مذهب ، زبان ، آداب و رسوم و ميراث تاريخي و فرهنگي از ساير گروه هاي اجتماعي که پيوستگي و همبستگي نژادي دارند متمايز مي شوند. اين عوامل سبب مي شود تا فرد از آنها براي برقراري رابطه با ساير اقوام يا افراد و گروه هايي از آنها استفاده کند قوميت هم داراي مؤلفه هاي ذهني و هم عيني است که عبارتند از : علاقه و آگاهي ذهني از هويت ، تعلق ، منابع مشترک ، علايق مشترک ، اشتراکات عيني فرهنگي در زبان پيشينه ي تاريخي دين و سرزمين مشترک." این مطالعه که در پس زمینه یک نفرت قومی برانگیخته سیاسی بین منطقه شمالی و بقیه قرار دارد، رابطه بین مناطق مبدأ دانش آموزان و عملکرد تحصیلی آنها در آموزش عالی جهان را برای کمک به حمایت مناسب از دانش آموزان و عادات مطالعه سالم نشان می‌دهد. تجزیه و تحلیل موضوعی داده‌های محققان نشان داد که دانش‌آموزان بر این باورند که تلاش بدون در نظر گرفتن منطقه مبدا، در عملکرد تحصیلی اهمیت بیشتری دارد. مفاهیمی برای سیاست آموزشی که از عادات مطالعه سالم برای افزایش پیشرفت، حفظ و خودکارآمدی دانش‌آموز در مورد موفقیت استفاده می‌کند، مورد بحث قرار می‌گیرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - تعیین مسیر بهینه محور یاسوج – اصفهان با مسیر احداثی با gis
    نوید   بهادر علی آرام
    مسیریابی از جمله اقدامات اولیة عملیات طراحی یک مسیر به ‏شمار می ‏رود و به ‏علت نقش بسزایی که در چگونگی قرارگیری مسیر در ارتباط با سایر تأسیسات، محیط، و عوارض مجاور خود از یک طرف و تأثیر قابل توجهی که در هزینه‏ های اجرایی مسیر از طرف دیگر دارد بایستی بررسی دقیق شود. هم‏ز چکیده کامل
    مسیریابی از جمله اقدامات اولیة عملیات طراحی یک مسیر به ‏شمار می ‏رود و به ‏علت نقش بسزایی که در چگونگی قرارگیری مسیر در ارتباط با سایر تأسیسات، محیط، و عوارض مجاور خود از یک طرف و تأثیر قابل توجهی که در هزینه‏ های اجرایی مسیر از طرف دیگر دارد بایستی بررسی دقیق شود. هم‏زمان با رشد و توسعة پایدار و تحولات اساسی در امور اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی، نقش شبکة راه‏ ها به‏ عنوان یکی از بخش‏ های مهم و زیربنایی در توسعه بیشتر نمایان می‏ شود؛ علاوه بر اینکه منابع و استعدادهای بالقوة سرزمین را بارور و زمینة رشد و شکوفایی را فراهم می‏ کند. لحاظ‏ کردن معیارهای صحیح و جامع در مرحلة تعیین مسیر می ‏تواند نقش عمده‏ای در کاهش هزینه ‏های اقتصادی، افزایش ایمنی، و دسترسی جاده‏ ها و حفظ محیط زیست ایفا کند. بدین منظور، در تحقیق حاضر، عوامل متعددی مانند شیب، ارتفاع، کاربری اراضی، زمین‏شناسی، زمین‏لغزش، فاصله از گسل، فاصله از مراکز شهری برای مسیریابی بهینه در مسیر رودسر در نظر گرفته شده است. لذا،در پژوهش حاضر به تعیین کوتاه ‏ترین مسیر در محور یاسوج – اصفهان پرداخته شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و برای تحلیل داده‏ها از نرم‏افزار ArcGIS و از مدل AHP استفاده شده است. با توجه به مسیر بهینه، با استفاده از این روش به ‏علت قرارگیری در شیب مناسب و نزدیکی به مراکز اقتصادی و دوری از گسل انتخاب شد. نتایج به‏ دست‏ آمده نشان می‏ دهد مسیر به ‏دست‏ آمده از لحاظ مدت زمان و رسیدن به بهینة این مسیر نسبت به مسیر قبلی کوتاه ‏تر است و این موضوع سبب کاهش هزینة سوخت و کاهش ترافیک می‏ شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - توسعه و کاربرد مفهوم پنل خورشیدی ابریشم گرافن در طراحی ایستگاه اتوبوس هوشمند
    کیانوش  حسینیان سید مجید کشاورز
    با رشد مستمر جمعیت، با گسترش منطقه شهری. فعالیت ها و رفتارهای انسانی منابع محدود را از بین می برد، تعداد زیادی از این وسایل نقلیه شخصی جاده های ما را اشغال می کنند، همچنین باعث ایجاد مشکلات زیست محیطی مختلفی می شود. با افزایش آگاهی نسبت به حفاظت از محیط زیست، راه سفر سب چکیده کامل
    با رشد مستمر جمعیت، با گسترش منطقه شهری. فعالیت ها و رفتارهای انسانی منابع محدود را از بین می برد، تعداد زیادی از این وسایل نقلیه شخصی جاده های ما را اشغال می کنند، همچنین باعث ایجاد مشکلات زیست محیطی مختلفی می شود. با افزایش آگاهی نسبت به حفاظت از محیط زیست، راه سفر سبز به تدریج به روشی برای سفر توسط مردم ساکن در کلان شهرها تبدیل شده است. راحتی و حفاظت از محیط زیست مزیت اصلی حمل و نقل عمومی است، اما متأسفانه، عملکرد، خدمات و محیط بسیاری از ایستگاه های اتوبوس راحت و دوستانه نیست. بنابراین، ایستگاه اتوبوس هوشمند متولد شد، نه تنها می تواند اطلاعات اتوبوس را در زمان واقعی ارائه دهد، بلکه فضای انتظار امن و راحت را نیز فراهم می کند. با این حال، با ارتقاء عملکردهای خدمات، مشکل مصرف انرژی به طور فزاینده ای برجسته شده است. تامین انرژی از طریق پنل های خورشیدی به طور طبیعی می تواند منبع انرژی پایداری برای ایستگاه های اتوبوس هوشمند باشد، اما بسیاری از مطالعات نشان داده اند که خود پنل های خورشیدی صرف نظر از مواد و قابلیت بازیافتشان، سازگار با محیط زیست نیستند. تحقیقات نویسنده نشان داد که مطالعات مربوطه تایید کرده‌اند که اسپری کردن محلول آبی حاوی نانولوله‌های کربنی یا گرافن روی برگ‌های توت برای تغذیه کرم‌های ابریشم، چقرمگی تف ابریشم را دو برابر می‌کند و رسانایی ابریشم کربنی شده 10 برابر بیشتر است. علاوه بر این، فناوری ریسندگی الیاف روباتیک به کرم‌های ابریشم اجازه می‌دهد تا به طور مستقل تولید اشیاء ابریشم را بدون کشتن کرم‌های ابریشم تکمیل کنند. از طریق تحقیق بر روی مواد ابریشم گرافن و فناوری ریسندگی فیبر روباتیک، این مقاله یک راه‌حل مستقل بیولوژیکی برای تولید صفحات خورشیدی لایه نازک ابریشم گرافن پیشنهاد می‌کند تا به دنبال حل مشکل آلودگی پنل‌های خورشیدی در ایستگاه هوشمند باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - مفاهیم و شیوه‌های معلمان در کار میدانی زمین‌شناسی
    حمیدرضا  مسلمی دوست
    یادگیری زمین‌شناسی که در مدارس متوسطه تدریس می‌شود در طول زمان دستخوش تغییراتی شده است. بسیاری از محققین به دنبال راهبردهای جدید هستند یا سعی می‌کنند راهبردهای موجود را اصلاح کنند تا روش‌های آموزش این موضوع را بهبود بخشند و به ظهور شهروندان فعال، منتقد و قاطع کمک کنند. چکیده کامل
    یادگیری زمین‌شناسی که در مدارس متوسطه تدریس می‌شود در طول زمان دستخوش تغییراتی شده است. بسیاری از محققین به دنبال راهبردهای جدید هستند یا سعی می‌کنند راهبردهای موجود را اصلاح کنند تا روش‌های آموزش این موضوع را بهبود بخشند و به ظهور شهروندان فعال، منتقد و قاطع کمک کنند. کار میدانی یک استراتژی به‌طور فزاینده‌ای برای یادگیری یکپارچه در حوزه علوم زمین است. در این تحقیق به دنبال شناسایی نوع و فراوانی کار میدانی اجراشده توسط معلمان زمین‌شناسی بودیم. همچنین هدف ما درک اهمیت کار میدانی در آموزش علوم زمین بود. برای این منظور، نظرسنجی توسط 16 معلم زیست‌شناسی و زمین‌شناسی پایه یازدهم تهیه و به آن‌ها پاسخ داده شد. نتایج نشان می‌دهد که اکثر معلمان تا سه بار در سال به کار میدانی متوسل می‌شوند. همچنین معلمان می‌دانند که مناسب‌ترین نوع کار میدانی برای این سطح از تدریس، کار میدانی حل مسئله است. بااین‌حال، اکثر فعالیت‌های انجام‌شده توسط معلمان نشان می‌دهد که آن‌ها معمولاً از نوع کار میدانی مشاهده مستقیم استفاده می‌کنند. این نتایج نشان می‌دهد که معلمان نیاز به آموزش در سطح اجرای کار میدانی حل مسئله‌دارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - استفاده از بازی ها در آموزش درس جغرافیا برای دانش آموزان
    حمیدرضا  مسلمی دوست
    این مقاله به بررسی استفاده از بازی‌ها در آموزش جغرافیا، از جمله قبل از ظهور بازی‌های مبتنی بر رایانه (دیجیتال) می‌پردازد. محبوبیت روزافزون «بازی‌های جدی» و «سرگرمی آموزشی» با تمرکز بر مزایای درک شده آن‌ها در آموزش مبتنی بر کلاس درس، مورد توجه قرار گرفته است. تاری بین با چکیده کامل
    این مقاله به بررسی استفاده از بازی‌ها در آموزش جغرافیا، از جمله قبل از ظهور بازی‌های مبتنی بر رایانه (دیجیتال) می‌پردازد. محبوبیت روزافزون «بازی‌های جدی» و «سرگرمی آموزشی» با تمرکز بر مزایای درک شده آن‌ها در آموزش مبتنی بر کلاس درس، مورد توجه قرار گرفته است. تاری بین بازی‌های دیجیتال برای اهداف آموزشی و بازی‌های عمدتاً برای سرگرمی مورد بحث قرار گرفته است که منعکس کننده محبوبیت SimCity و پتانسیل این بازی‌ها برای یادگیری در مورد برنامه‌ریزی شهری است. این تجزیه و تحلیل قهرمان بازی‌هایی می‌شود که دانش‌آموزان را قادر می‌سازد نقش‌های متفاوتی را بازی کنند و نتایج واقعی «زندگی واقعی» را تولید کنند. دو نمونه از بازی‌های رومیزی غیر دیجیتالی، مشارکت‌شناسی و ژئوگوپولی، نشان می‌دهند که چگونه ایفای نقش درک دانش‌آموزان از برنامه‌ریزی و جغرافیای انسانی را گسترش می‌دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - بررسی توسعه ابزار مفهومی برای آموزش تربیت دینی در دانش آموزان
    سید سهراب  فاطمی نسب
    توانایی دانش آموزان برای یادگیری در تربیت دینی به توانایی آن‌ها در درک منابعی مانند کتاب‌های درسی، متون مقدس، تصاویر و سایر اشکال گفتمان بستگی دارد؛ بنابراین معلمان تربیت دینی به ابزارهای عملی برای ادغام خواندن و یادگیری نیاز دارند. این مطالعه به بررسی این موضوع می‌پردا چکیده کامل
    توانایی دانش آموزان برای یادگیری در تربیت دینی به توانایی آن‌ها در درک منابعی مانند کتاب‌های درسی، متون مقدس، تصاویر و سایر اشکال گفتمان بستگی دارد؛ بنابراین معلمان تربیت دینی به ابزارهای عملی برای ادغام خواندن و یادگیری نیاز دارند. این مطالعه به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه یک ابزار مفهومی طراحی‌شده برای معلمان تربیت دینی برای استفاده در فعالیت‌های یادگیری مبتنی بر متن، می‌تواند آگاهی از موقعیت‌یابی دانش‌آموز را افزایش دهد و دانش محتوای موضوعی را در تربیت دینی افزایش دهد. چهار کلاس متوسطه اول نروژی و معلمان تربیت دینی آن‌ها در یک پروژه متمرکز بر خواندن در تربیت دینی شرکت کردند. با استفاده از یک رویکرد مبتنی بر طراحی، توسعه و استفاده از یک ابزار مفهومی (آموزش دینی) طراحی‌شده برای افزایش آگاهی از موقعیت‌یابی در تربیت دینی را توصیف می‌کنیم. این ابزار بر رویکرد معلمان به متون تأثیر گذاشت. دانش آموزان افزایش ارتباط موضوع درک شده، افزایش دانش انضباطی و درک بالاتر از احترام و مدارا را گزارش کردند. این ابزار می‌تواند از معلمان در توسعه راهبردهایی برای تدریس فراگیر در تربیت دینی پشتیبانی کند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - ارزیابی چرخه زندگی اثرات و زیست‌محیطی نیروگاه بادی فراساحلی
    امید  سلمانی نژاد سید مجید کشاورز
    یک نیروگاه بادی یا مزرعهٔ بادی، مجموعه‌ای از چندین توربین بادی است که در یک مکان قرار گرفته‌اند. یک نیروگاه بادی بزرگ می‌تواند شامل چندصد توربین بادی باشد. چنین مجموعه‌ای می‌تواند بر روی دریا قرار گرفته باشد. نیروی بادی شناور دریایی، یک فناوری نوظهور در صنعت باد فراساح چکیده کامل
    یک نیروگاه بادی یا مزرعهٔ بادی، مجموعه‌ای از چندین توربین بادی است که در یک مکان قرار گرفته‌اند. یک نیروگاه بادی بزرگ می‌تواند شامل چندصد توربین بادی باشد. چنین مجموعه‌ای می‌تواند بر روی دریا قرار گرفته باشد. نیروی بادی شناور دریایی، یک فناوری نوظهور در صنعت باد فراساحلی، توجه فزاینده‌ای را به دلیل پتانسیل خود برای همکاری با سایر انرژی‌های تجدیدپذیر برای کربن‌زدایی سیستم‌های انرژی به خود جلب کرده است. اثرات زیست‌محیطی مزرعه بادی دریایی شناور در مناطق اعماق دریا باید در نظر گرفته شود و روش‌هایی برای تقویت اثر کم‌کربن باید ابداع شود. مطالعات کمی برای ارزیابی اثرات زیست‌محیطی مزرعه بادی شناور دریایی انجام‌شده است، اما مقیاس این مطالعات نسبتاً کوچک بود. مزرعه بادی فراساحلی در آینده، داده‌های پایه بیشتری برای بهبود قابلیت اطمینان LCA باید جمع‌آوری شود. اثرات مزرعه بادی دریایی شناور بر اکولوژی دریایی و ویژگی‌های فیزیکی جوی باید در عمق موردبررسی قرار گیرد. کلیدواژه‌ها: منطقه اعماق دریا،باد دریایی،نیروگاه بادی فراساحلی ،ارزیابی چرخه حیات،تأثیرات محیطی،انتشار گازهای گلخانه‌ای، پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - کنترل آلودگی خودرو با استفاده از کاتالیزور
    خداداد  بهروزی
    انتشار آلاینده ها از وسایل نقلیه به طور کلی کم است اما تعداد وسایل نقلیه در جاده ها افزایش می یابد بنابراین آلودگی های زیست محیطی نیز افزایش می یابد. حدود 35 درصد از CO، 30 درصد HC و 25 درصد از NOx تولید شده در جو از بخش حمل و نقل است. این آلاینده ها اثرات نامطلوبی بر م چکیده کامل
    انتشار آلاینده ها از وسایل نقلیه به طور کلی کم است اما تعداد وسایل نقلیه در جاده ها افزایش می یابد بنابراین آلودگی های زیست محیطی نیز افزایش می یابد. حدود 35 درصد از CO، 30 درصد HC و 25 درصد از NOx تولید شده در جو از بخش حمل و نقل است. این آلاینده ها اثرات نامطلوبی بر محیط زیست و سلامت انسان دارند. انتشار گازهای گلخانه ای از وسایل نقلیه به طور کلی به نسبت هوا به سوخت بستگی دارد. تکنیک های کنترل برای انتشار گازهای خروجی عبارتند از: اصلاح موتور، پیش تصفیه سوخت، افزودنی های سوخت، گردش مجدد گازهای خروجی (EGR)، تهویه مثبت میل لنگ (PCV) و استفاده از مبدل های کاتالیزوری. مبدل کاتالیزوری وسیله ای است که آلاینده های سمی تر گازهای خروجی را به آلاینده های سمی کمتر تبدیل می کند. انواع مختلفی از کاتالیزورهای مورد استفاده در تصفیه گازهای خروجی خودرو مانند کاتالیزورهای فلزات نجیب و فلزات اساسی و غیره وجود دارد. مبدل کاتالیزوری برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای مضر اگزوز موثر و سازگار بود به طوری که برای استفاده در کامیون ها، اتوبوس ها، اتومبیل ها، موتور سیکلت و سایر ساخت و سازهای مجهز. این مقاله در مورد انواع مختلف پیشرفت‌های اخیر در کاتالیزور برای کنترل آلودگی اگزوز خودرو بحث خواهد کرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    13 - تاثیر ماشین های الکتریکی بر محیط زیست
    سید هانی  هاشمی سید مجید کشاورز
    چکیده مانند بسیاری از فعالیت‌های انسانی دیگر، ساخت و بهره‌برداری از ماشین‌های الکتریکی علاوه بر مزایایی که دارد، تأثیر منفی بر محیط‌زیست به‌ویژه آلودگی دارد. با توجه به این موارد می توان در مورد لحظه وقوع آلودگی بحث کرد که در صورتی که میزان آلودگی بستگی به اندازه دست چکیده کامل
    چکیده مانند بسیاری از فعالیت‌های انسانی دیگر، ساخت و بهره‌برداری از ماشین‌های الکتریکی علاوه بر مزایایی که دارد، تأثیر منفی بر محیط‌زیست به‌ویژه آلودگی دارد. با توجه به این موارد می توان در مورد لحظه وقوع آلودگی بحث کرد که در صورتی که میزان آلودگی بستگی به اندازه دستگاه داشته باشد، کدام یک از مراحل وجود دستگاه نسبت به سایر مراحل (ساخت، بهره برداری و برچیدن) آلودگی بیشتری دارد. و چگونه می توان اثرات زیست محیطی را کاهش داد. در ساخت ماشین های الکتریکی از یک سری مواد برای ساخت سیستم الکتریکی (سیم پیچی)، سیستم مغناطیسی و همچنین استفاده می شود. مواد لازم برای ساخت ساختار مکانیکی و عایق ماشین. همه این مواد نتیجه فرآیندهای پیچیده، مصرف انرژی و کم و بیش آلودگی هستند. پس از به دست آمدن، این مواد در معرض پردازش ماشینی قرار می گیرند و آلاینده های مختلفی را در کنار اجزای حاصل تولید می کنند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    14 - بررسی عملکرد ترانسفورماتورهای الکترونیکی بر محیط زیست
    مازیار  دموری نژاد مهرداد موحدپور
    در طول 30 و 40 سال گذشته، پست‌های ترانسفورماتورTS تکامل زیادی داشته است، از مونتاژ کلاسیک در محوطه‌های باز، دیوارهای جداکننده و در فضای باز، به مدل موجود، به منظور افزایش ایمنی انسانی و قابلیت اطمینان مواد و همچنین پیشرفت چشمگیری. مونتاژ و کاهش فضا نتایج جدید مانند محفظ چکیده کامل
    در طول 30 و 40 سال گذشته، پست‌های ترانسفورماتورTS تکامل زیادی داشته است، از مونتاژ کلاسیک در محوطه‌های باز، دیوارهای جداکننده و در فضای باز، به مدل موجود، به منظور افزایش ایمنی انسانی و قابلیت اطمینان مواد و همچنین پیشرفت چشمگیری. مونتاژ و کاهش فضا نتایج جدید مانند محفظه های فلزی، ساختمان های پیش ساخته، پست های ترانسفورماتور فشرده و در نهایت پست های نصب شده نیز انقلابی هستند. با توجه به نگرانی روزافزون جامعه در مورد محیط زیست، صنعت به طور کلی در حال تجدید نظر در طراحی و موادی است که ممکن است به معنای آلودگی باشد، تلاش می کند تا تا آنجا که ممکن است آنها را جایگزین جوامع دوستدار محیط زیست کنیم. پیشرفت جامعه اجتناب ناپذیر نباید و نباید آینده زمین را از بین ببرد. زمان توسعه پایدار فرا رسیده است. بنابراین کار امروز ما در اینجا کمکی به این معناست. پرونده مقاله