• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - مبانی نظری فلسفه‌ برای‌ کودکان در نظام تعلیم‌ و تربیت‌
    حمید   خالق پناه
    در نظر گرفتن درسی مانند فلسفه برای کودکان، پرورش خلاقیت، تعقل، درک اخلاقی، توانایی در مفهوم و رشد روابط را به دنبال دارد. البته نباید از یاد برد که در نظر گرفتن چنین برنامه‌ای، این کودکان را به افراد جست‌وجوگر در زمینه‌‌های فلسفی، اخلاقی، اجتماعی و... تبدیل می‌کند و نظا چکیده کامل
    در نظر گرفتن درسی مانند فلسفه برای کودکان، پرورش خلاقیت، تعقل، درک اخلاقی، توانایی در مفهوم و رشد روابط را به دنبال دارد. البته نباید از یاد برد که در نظر گرفتن چنین برنامه‌ای، این کودکان را به افراد جست‌وجوگر در زمینه‌‌های فلسفی، اخلاقی، اجتماعی و... تبدیل می‌کند و نظام آموزشی را نیز متحول می‌سازد. تلاش تحقیق مبانی نظری فلسفه برای کودکان نیز آشنایی بیشتر شما با سودهای برنامه درسی فلسفه است اعتقاد به مغایرت اهداف برنامه آموزش فلسفه به کودکان با اهداف تعلیم و تربیت در اسلام یکی از مهم‌ترین دلایل عدم اجرایی شدن این برنامه در نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور ما به شمار می‌رود. با توجه به معنایی که در این برنامه برای فلسفه تعریف‌شده است می‌توان دریافت که اساس آن پرورش قوه‌ی عقل است که در متون دینی نیز بسیار بر اهمیت و تربیت آن تأکید شده است. زیرا تربیت عقل موجب تربیت انسان‌های خردمند و صاحب اندیشه‌ای خواهد شد که دست‌یابی به جامعه کمال مطلوب را ممکن و میسر می‌سازند. از طرفی هدف غایی تعلیم و تربیت دینی نیز رساندن انسان به کمال و قرب الهی است که تنها در صورت تربیت کردن عقل به‌عنوان تکیه‌گاه ایمان قلبی محقق خواهد شد. با اندک تأملی می‌توان دریافت که اهداف این دو دیدگاه تربیتی مغایر یکدیگر نبوده، باهم متناظرند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - مروری بر ویژگی رمان‌های ادبیات مهاجرت
    محمد طلا  رخشان
    ادبیات مهاجرت شاخه‌ی جدیدی از ادبیات معاصر است با ویژگی‌های مخصوص خود که به دو بخش داستانی و منظوم تقسیم می‌شود و در هر کشوری بنا به تحولات اجتماعی و تاریخی آن وجود دارد. رشد و شکل‌گیری این نوع از ادبیات و ورود اصطلاح «ادبیات مهاجرت» به قاموس ادبیات سیاسی و فرهنگ‌های مل چکیده کامل
    ادبیات مهاجرت شاخه‌ی جدیدی از ادبیات معاصر است با ویژگی‌های مخصوص خود که به دو بخش داستانی و منظوم تقسیم می‌شود و در هر کشوری بنا به تحولات اجتماعی و تاریخی آن وجود دارد. رشد و شکل‌گیری این نوع از ادبیات و ورود اصطلاح «ادبیات مهاجرت» به قاموس ادبیات سیاسی و فرهنگ‌های ملل مغرب زمین، محصول سال‌های پس از جنگ جهانی اول و دوم جهانی است. در راستای جریان‌های ادبی معاصر ایران که بعد از مشروطه و به‌ویژه از دوران پهلوی دوم در ایران رواج پیدا می‌کند، به‌تاثیر مهاجرتِ بسیاری از نخبگان، جوانان و نویسندگان به اروپا و آمریکا به دنبالِ توسعه تحصیلات و پیدا کردن کارِ مناسب و آ‌‌‌ینده بهتر، و نیز به‌تاثیر جنگ و نابسامانی‌های اقتصادی و...، طیفِ وسیعی از مهاجران متأثر از عوامل دوگانه دست‌به‌قلم بردند و داستان‌های کوتاه و بلند و یا زمان‌هایی را به نگارش در‌آوردند. از میان رمان‌های نویسندگان مورد‌نظر، رمان منتخب بیش از دیگر آثارش سبک و بیان خاص نویسنده را نشان می‌دهد. هرچند نویسندگانی مانند اسماعیل فصیح بسیاری از آثارشان را معطوف به مسئله مهاجرت نوشته‌اند، این تحقیق موردبررسی قرارگرفته است که در حوزه ادبیاتِ مهاجرت بوده. ادبیاتِ مهاجرت دارای خصیصه‌هایی‌ ویژه ازجمله پرداختن به مشکلات و مصائب مهاجران است،که این پژوهش به‌تفصیل به آن ‌پرداخته است. به‌طور‌کلی با تحلیل رمان‌های منتخب، متوجه شده‌ایم که علی‌رغم تأثیرپذیری نویسندگان از اندیشه‌ها و فرهنگ غرب، از گذشته و فرهنگ کشور مادری نیز برکنار نیستند؛ بنابراین مدرنیته و تعارضش باسنت، و پیامدهای مهاجرت از مضامین اصلی این آثار محسوب می‌شوند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - پرورش‌ تفکر انتقادی‌ و رویکردهای‌ آن‌
    علی بخش   نظریانی اصل ثارالله علامه حکیمه  مرادی بهروز رهبریان
    مدافعان‌ تفکر انتقادي بر این‌ عقیده‌اند که‌ تفکر انتقادي می‌تواند تأثیر عام‌ ویژگی‌های انسانی‌ را بر طبقات‌ و گروه‌هاي اجتماعی‌ افزایش‌ دهد. تربیت انتقادی و تفکر انتقادي بر نقش‌ توانمندسازی حوزه‌ی امکانات‌ انسانی‌ تأکیددارند. به‌گونه‌اي که‌ فراگیران‌ در فکر و عمل‌، نقاد چکیده کامل
    مدافعان‌ تفکر انتقادي بر این‌ عقیده‌اند که‌ تفکر انتقادي می‌تواند تأثیر عام‌ ویژگی‌های انسانی‌ را بر طبقات‌ و گروه‌هاي اجتماعی‌ افزایش‌ دهد. تربیت انتقادی و تفکر انتقادي بر نقش‌ توانمندسازی حوزه‌ی امکانات‌ انسانی‌ تأکیددارند. به‌گونه‌اي که‌ فراگیران‌ در فکر و عمل‌، نقاد پرورش‌ یابند و در این‌ رابطه‌ به‌ ملاک‌ کفایت‌ شناسی‌ توجه‌ می‌نمایند. هدف این پژوهش پرورش‌ تفکر انتقادی‌ و رویکردهای‌ آن است. روش پژوهش از نوع اسنادی – تحلیلی می‌باشد. نتایج نشان داد باید به پرورش شیوه‌های تفکر انتقادی در افراد بیشتر توجه شود. هم‌چنین در فرایند آموزش، باید ضمن تقویت روحیه انتقادپذیری در معلمان، روحیه انتقاد کردن و زمینه بررسی و تحقیق را در شاگردان به وجود آورد. نتایج اجمالی تحقیقاتی مرتبط را، که مؤید تأثیر این روش در پرورش تفکر پژوهشی است، برای بیان کرده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - مقایسه تطبيقي آموزش دوره ي ابتدايي در كشور هاي آلمان و مالزي
    زهرا  سامان پور فاطمه   فرخی فرد رحیم افروز
    سطح آموزش ابتدايي به نام هاي تعليمات ابتدايي، تعليمات اجباري، آموزش همگاني وآموزش عمومي خوانده شده است. در روزگار ما تحقيقات جديد نشان مي دهد كه آموزش ابتدايي و مانند آن در كاهش فقر وتحقق برنامه هاي توسعه ي اقتصادي واجتماعي نقش انكارناپذير دارد. بي ترديد يك نظام آموزش ا چکیده کامل
    سطح آموزش ابتدايي به نام هاي تعليمات ابتدايي، تعليمات اجباري، آموزش همگاني وآموزش عمومي خوانده شده است. در روزگار ما تحقيقات جديد نشان مي دهد كه آموزش ابتدايي و مانند آن در كاهش فقر وتحقق برنامه هاي توسعه ي اقتصادي واجتماعي نقش انكارناپذير دارد. بي ترديد يك نظام آموزش ابتدايي ضعيف، كل نظام توسعه ي سرمايه انساني را به مخاطره مي اندازد. اين نظام از يك سو دانش آموزاني تربيت مي كند كه آمادگي لازم براي ورود به دوره ي متوسطه و آموزش عالي را ندارند و از سوي ديگر بزرگسالاني بي سواد تحويل مي دهد. در اين مقطع است كه دانش آموزان، طرز تلقي و برخورد با مسأله يادگيري را در خود تحول و تكامل مي بخشند. بنابراين لزوم اين پژوهش جهت دستيابي به نقاط ضعف و قوت آموزش ابتدايي مقايسه با دو كشور آلمان كه كشوري پيشرو در اقتصاد اروپاست و كشور مالزي كه در سال هاي اخير در امر آموزش و پرورش رشد فزاينده اي داشته است و ارائه ي راهكارهايي جهت بهبود نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت آموزش ابتدايي دو كشورضروري به نظر مي رسيد. تربيت معلم ابتدايي در مالزي هم داراي درجات متفاوتي است كه نشان از آموزش هاي ناقص در امر تربيت معلم در اين كشور مي باشد. بي علاقگي مردان در كسوت معلم ابتدايي در اين كشور هم نشان از منزلت پائين معلمان اين كشور دارد. برنامه درسي در آلمان به طور غير متمركز بوده و كتاب ها توسط افراد متخصص ديگر تأليف مي شوند و مورد تأييد وزارت آموزش و پرورش قرار مي گيرند. برنامه ي درسي بيشتر روي موضوعات درسي تأكيد دارند تا كتاب. بنابراين انعطاف پذيري بيشتري در برنامه ي درسي ديده مي شود. در اين كشور بيشتر بر روي زبان آلماني، رياضيات ، علوم تجربي، هنر و موسيقي تأكيد مي شوند كه تا حدودي به موضوعات ايران نزديك است. برنامه درسي در مالزي به طور متمركز مي باشد. اما نشانه هايي از عدم تمركز در برنامه ي درسي ديده مي شود. برنامه درسي اخيرا نمايانگر مشاركت معلمان، اساتيد تعليم و تربيت،و نمايندگاني از دولت و نواحي آموزشي مي باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - مقایسه ويژگي هاي آموزش دوره ي ابتدايي در كشور هاي ايران و مالزي
    رحمت الله  حسینی
    اين پژوهش جهت دستيابي به نقاط ضعف و قوت آموزش ابتدايي كشورمان در مقايسه با كشور مالزي كه در سال هاي اخير در امر آموزش و پرورش رشد فزاينده اي داشته است و ارائه ي راهكارهايي جهت بهبود نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت آموزش ابتدايي كشورضروري به نظر مي رسيد. تربيت معلم ابتدايي در چکیده کامل
    اين پژوهش جهت دستيابي به نقاط ضعف و قوت آموزش ابتدايي كشورمان در مقايسه با كشور مالزي كه در سال هاي اخير در امر آموزش و پرورش رشد فزاينده اي داشته است و ارائه ي راهكارهايي جهت بهبود نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت آموزش ابتدايي كشورضروري به نظر مي رسيد. تربيت معلم ابتدايي در مالزي هم داراي درجات متفاوتي است كه نشان از آموزش هاي ناقص در امر تربيت معلم در اين كشور مي باشد. بي علاقگي مردان در كسوت معلم ابتدايي در اين كشور هم نشان از منزلت پائين معلمان اين كشور دارد. برنامه درسي در ايران به صورت متمركز و كتاب محور است. داراي انعطاف پذيري خيلي كم بوده معلمان موظف به اتمام كتاب در طي زمانبندي سال تحصيلي مي باشند. فارسي، رياضيات و علوم تجربي داراي اهميت و ساعات بيشتري در برنامه ي درسي ابتدايي مي باشند. برنامه درسي در مالزي به طور متمركز مي باشد. اما نشانه هايي از عدم تمركز در برنامه ي درسي ديده مي شود. برنامه درسي اخيرا نمايانگر مشاركت معلمان، اساتيد تعليم و تربيت ، و نمايندگاني از دولت و نواحي آموزشي مي باشد. بيشتر تمركز بر روي زبان هاي محلي است. به مطالعات اسلامي و تربيت شهروندي اهميت زيادي داده مي شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - سورئالیسم در اشعار شعرای عرب با تاکید بر اشعار عاشقانه نزار قبانی
    محمد طلا  رخشان
    انسی حاج شاعر لبنانی، از پرچم‌داران مدرنیسم ادبی و از بنیان‌گذاران شعر منثور در جهان عرب است. شعر او به نگارش خودکار، غلبه فضای گسست و رؤیا و چیرگی ساحت ذهن، ممتاز است. انسی حاج خصوصاً در مراحل نخست شعری خود در فضایی سورئالیستی سیر می‌کند، اما به دلیل تحول و التهابی که چکیده کامل
    انسی حاج شاعر لبنانی، از پرچم‌داران مدرنیسم ادبی و از بنیان‌گذاران شعر منثور در جهان عرب است. شعر او به نگارش خودکار، غلبه فضای گسست و رؤیا و چیرگی ساحت ذهن، ممتاز است. انسی حاج خصوصاً در مراحل نخست شعری خود در فضایی سورئالیستی سیر می‌کند، اما به دلیل تحول و التهابی که شعر منثور به پیشگامی او و شاعران ‌هم‌مشربی چون ادونیس در روند شعر عربی ایجاد کرد سبک‌شناسی و زیبایی‌شناسی شعر او چندان موردتوجه و اهتمام ناقدان واقع نشد. بر همین اساس، این پژوهش کوشیده است مؤلفه‌ها و مشخصه‌های سورئالیستی نخستین و جنجال‌برانگیزترین مجموعه شعری او، «لن» را با رهیافت تحلیل توصیفی، بررسی و نقد کند. نتایج، بیانگر تأثیرپذیری عمیق شاعر از زیبایی‌شناسی سورئالیستی و منابع معرفتی این مکتب است؛ بگونه‌ای که وفور مفاهیم سرکش و خردگریز، تصاویر متناقض نما، آشنایی‌زدایی‌های نامتعارف، گسست رشته زمان و شکست منطق زبان در این مجموعه شعری، نشانگر روایت شاعر از جهان رؤیا است که سورئالیست‌ها آن را واقعیت برتر می‌نامند. نزار قبانی در شکل و مضمون شعر معاصر عرب، تغییری مهم را ایجاد کرد و به همین سبب محافظه‌کاران بر او شوریدند و تهمت‌های مختلفی را به وی نسبت دادند. نزار قبانی، بعد ازژوین، مشی شعری خود را از عشق به سیاست تغییر داده است و این مسئله که هنر شعری وی در ترسیم اوضاع جامعه شکست‌خورده عربی تا چه اندازه موفق بوده است، باب دیگری برای کنکاش آثارش در برابر خوانندگان شعرش می‌گشاید. در این مقاله به سورئالیسم در اشعار شعرای عرب با تاکید بر اشعار عاشقانه نزار قبانی پرداخته‌شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - ميزان ارتباط آزمون پاياني درس جغرافيا پايه چهارم ابتدایی با محتوي كتاب در سال تحصيلي 1400 در شهر یاسوج
    محمدعلی  حكمتی نيا
    پراكندگي و افتراق پديده‌هاي فضائي- مكاني سطح زمين را در ارتباط با ساخت‌هاي اجتماعي، اقتصادي و سپس به آینده‌نگری و تصمیم‌گیری در مورد اين پدیده‌ها مي‌پردازد. پژوهش حاضر باهدف ميزان ارتباط آزمون پاياني درس جغرافيا پايه چهارم ابتدایی با محتوي كتاب سال تحصيلي 1400در شهر یا چکیده کامل
    پراكندگي و افتراق پديده‌هاي فضائي- مكاني سطح زمين را در ارتباط با ساخت‌هاي اجتماعي، اقتصادي و سپس به آینده‌نگری و تصمیم‌گیری در مورد اين پدیده‌ها مي‌پردازد. پژوهش حاضر باهدف ميزان ارتباط آزمون پاياني درس جغرافيا پايه چهارم ابتدایی با محتوي كتاب سال تحصيلي 1400در شهر یاسوج انجام شده است. این پژوهش از نوع توصیفی است. جامعه و نمونه آماری این پژوهش شامل دانش‌آموزان سال چهارم ابتدایی شهر یاسوج در سال 1400 است، می باشد که در اين پژوهش پس از مشخص نمودن گروه نمونه و جمع‌آوری اوراق امتحاني، ابتدا اوراق براساس نمره‌هاي دانش‌آموزان از پائين با بالا طبقه‌بندی‌شده سپس 27% اوراق نمرات بالا و 27% اوراق نمرات پائين، مربوط به هر يك از نمونه سوالات انتخاب‌شده و سپس با استفاده از جدول دو بعد و محاسبه ضريب دشواري و قدرت تميز سوالات موردبررسی و تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - بررسی چالش های کاربرد آموزش فلسفه برای کودکان
    حسنعلی  پور غریب
    فلسفه برای کودکان، می تواند به روند رشد تفکر جوانان کمک کند. پیشنهاد ما فلسفه را آن طور که اکثر مردم آن را درک می کنند، به عنوان بدنه ای خالی از ایده های پیش ساخته در نظر نمی گیرند: ما به فلسفه عمل نزدیک می شویم. این ویژگی انحصاری کسانی نیست که خود را «فیلسوف» می‌نامند، چکیده کامل
    فلسفه برای کودکان، می تواند به روند رشد تفکر جوانان کمک کند. پیشنهاد ما فلسفه را آن طور که اکثر مردم آن را درک می کنند، به عنوان بدنه ای خالی از ایده های پیش ساخته در نظر نمی گیرند: ما به فلسفه عمل نزدیک می شویم. این ویژگی انحصاری کسانی نیست که خود را «فیلسوف» می‌نامند، بلکه برای طبیعت انسان است. با توجه به اهمیت آموزش برای کودکان در فلسفه معاصر، این پژوهش به بررسی چالش ها و راه حل های مربوط به فلسفه و آموزش فلسفه برای کودکان می پردازد. با توجه به هدف فوق،10 چالش به‌عنوان مهم‌ترین این چالش‌ها شناسایی شد: مفهوم فلسفه به‌عنوان یک رشته، فقدان مربیان آموزش دیده و ماهر برای آموزش فلسفه به کودکان، گسست بین ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی موجود می باشد. نقش مبهم معلم در این نوع تربیت، استفاده تند از فلسفه برای تربیت کودکان، ناآگاهی خانواده از فلسفه تعلیم و تربیت کودکان، عدم رشد شناختی کودکان برای درک مفاهیم انتزاعی از برنامه های فلسفه تعلیم و تربیت برای کودکان. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - بررسی مبانی و نظریات اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان
    حسنعلی  پور غریب
    در حال حاضر تأخیر تحصیلی و جلوگیری از اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان یکی از موضوعات مهم مورد توجه آموزش و پرورش هر کشور به شمار می رود زیرا اهمال کاری دانش آموزان یکی از عوامل مهم پیشرفت دانش آموزان در سطوح مختلف جامعه از جمله تحصیلی – اجتماعی - آنان است. اهمال کاری به چکیده کامل
    در حال حاضر تأخیر تحصیلی و جلوگیری از اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان یکی از موضوعات مهم مورد توجه آموزش و پرورش هر کشور به شمار می رود زیرا اهمال کاری دانش آموزان یکی از عوامل مهم پیشرفت دانش آموزان در سطوح مختلف جامعه از جمله تحصیلی – اجتماعی - آنان است. اهمال کاری به معنی مسامحه کردن، طفره رفتن و تعامل ورزیدن مشتق شده است که معنی تحت الحفظی آن به تعویق انداختن کارها به روز دیگر است و به عبارت دیگر اهمال کاری یک ویژگی و نقص رفتاری است که به شکل عقب انداختن یک تکلیف یا یک تصمیم گیری نمایان می شود. اهمال کاری فرایندی پیچیده ای است که ابعاد هیجانی، شناختی و رفتاری را در بر میگیرد. در این زمینه دیدگاه های گوناگونی مورد بررسی قرار گرفته است. که هر یک به نوعی تلاش های مختلفی برای درک علل رفتار تعلل افراد انجام داده اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - اهداف‌ برنامه‌ فلسفه‌ برای‌ کودکان‌
    رهام پاراد محمد حسن  بادست حلیمه   بادست
    هدف از این‌ پژوهش‌ اهداف‌ برنامه‌ فلسفه‌ برای‌ کودکان‌ می‌ باشد. در این‌ پژوهش‌ تفکر انتقادی‌ و جایگاه آن در تعلیم‌ و تربیت‌ و نقش‌ آن در برنامه‌ آموزشی‌ لیپمن‌ از دیدگاه فیلسوفان تعلیم‌ و تربیت‌ مورد بررسی‌ قرار گرفت‌. روش انجام پژوهش‌ به‌ صورت توصیفی‌ تحلیلی‌ از نوع م چکیده کامل
    هدف از این‌ پژوهش‌ اهداف‌ برنامه‌ فلسفه‌ برای‌ کودکان‌ می‌ باشد. در این‌ پژوهش‌ تفکر انتقادی‌ و جایگاه آن در تعلیم‌ و تربیت‌ و نقش‌ آن در برنامه‌ آموزشی‌ لیپمن‌ از دیدگاه فیلسوفان تعلیم‌ و تربیت‌ مورد بررسی‌ قرار گرفت‌. روش انجام پژوهش‌ به‌ صورت توصیفی‌ تحلیلی‌ از نوع مطالعه‌ کتابخانه‌ای‌ است‌. پس‌ از بررسی‌ و تحلیل‌ مطالب‌ در این‌ پژوهش‌ می‌ توان نتیجه‌ گفت‌ که‌ تفکر انتقادی‌ دغدغه‌ی‌ تمام فیلسوفان تعلیم‌ و تربیت‌ است‌ و برنامه‌ فبک‌ (فلسفه‌ برای‌ کودکان) حلقه‌ی‌ مفقود شده آموزش و پرورش امروزی‌ است‌. در این‌ برنامه‌ دانش‌ آموزان با مشارکت‌ در حلقه‌ های‌ کندوکاو فلسفی‌ بر مهارت های‌ استدلالی‌، تحلیل‌ و قدرت ارزیابی‌ خود می‌افزایند و شرکت‌ در کلاس های‌ فلسفه‌ برای‌ کودکان در قدرت اعتماد به‌ نفس‌، خودباوری‌ و اجتماعی‌ شدن دانش‌ آموزان تأثیر مثبت‌ دارد. هدف‌ براي آموزش‌ فلسفه‌ به‌ کودکان‌ به‌ این‌ شرح‌ قید نموده‌ است‌: ١- بهبود توانایی‌ استدلال‌ ٢- پرورش‌ خلاقیت‌ ٣- پرورش‌ تفکر انتقادي ٤-پرورش‌ درک‌ اخلاقی‌ ٥- پرورش‌ ارزش‌هاي هنري 6- پرورش‌ شهروندي ٧-رشد فردي و میان‌ فردي٨- پرورش‌ توانایی‌ مفهوم‌ یابی‌ در ترجمه‌ پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - خداشناسی و خداباوری در فلسفه و ادیان
    محسن   پسنده
    خدا آفریدگار جهان و کامل‌ترین وجود، مفهوم محوری اغلب ادیان به ویژه ادیان ابراهیمی است. مفاهیم و تعاریف گوناگونی از خدا در ادیان و مذاهب و ذهن اشخاص وجود دارد. میان اعتقاد به خدا و دینداری رابطه ناگزیری برقرار نیست و برخی مردم که به دین معتقد نیستند، به خدا باور دارند. خ چکیده کامل
    خدا آفریدگار جهان و کامل‌ترین وجود، مفهوم محوری اغلب ادیان به ویژه ادیان ابراهیمی است. مفاهیم و تعاریف گوناگونی از خدا در ادیان و مذاهب و ذهن اشخاص وجود دارد. میان اعتقاد به خدا و دینداری رابطه ناگزیری برقرار نیست و برخی مردم که به دین معتقد نیستند، به خدا باور دارند. خدا در نظر شیعه، یگانه و سرمنشأ همه کمالات و علت هستی‌بخش همه موجودات است و ذاتی ازلی و ابدی دارد. هیچ موجودی شبیه او نیست. ذات او عین صفاتش است. واقعیتی بسیط و بی‌ماهیت است. نه در دنیا و نه در آخرت قابل دیده شدن نیست و دارای علم و قدرت مطلق است، در همه جا حضور و ارتباطی تام با مخلوقاتش دارد. وجود خدا و برخی صفاتش با حس و عقل و فطرت اثبات‌پذیر است؛ ولی کُنه ذات نامحدودش با حس و عقل محدود قابل ادراک نیست. بعضی از فیلسوفان غربی و متألهان مسیحی اعتقاد دارند خدایی که در فلسفه اثبات می شود، مغایر با خدایی است که دین توصیفش می کند. برخی دیگر از اندیشمندان معتقدند خدای دین شایسته محبت و پرسش است، در حالی که خدای فلاسفه تنها یک واجب الوجود است که شوری در دل ها نمی افکند. مدعای دوگانگی خدای دین با خدای فلسفه از منظر قرآن و فلسفه اسلامی پذیرفتنی نیست؛ زیرا طبق قرآن، یکی از اوصاف منحصر در فرد الله تعالی، «شیء غیرمخلوق» است. واجب الوجود فلسفه تنها موجود بدون علت است. پس «شیء غیرمخلوق» وصف انحصاری الله قرآن و واجب فلسفه است. بنابراین مصداق الله و واجب الوجود یکی است. حقیقت مدعای دوم با تمرکز بر صفات ذاتی و فعلی خداوند است. اوصاف فعلی خداوند بیانگر روابط گوناگون خداوند با مخلوقات و انسان اند؛ اما صفات ذاتی چگونگی ذات الهی و کمالات او را توصیف می کنند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - برنامه درسی آموزش مهارت های زندگی دوره ابتدایی
    گلی  شعاعی
    چکیده برنامه آموزش مهارت های زندگی یکی از راهبردهای متمرکز بر فرد است و تلاش می کند از طریق افزایش توانایی مقابله ای افراد، ظرفیت آنان را در جهت مقابله روزمره ارتقاء می دهند. دانش آموزان مقطع ابتدایی در دوره رشدی حساسی قرار دارند که اگر آموزش و یادگیری برای ورود به دنی چکیده کامل
    چکیده برنامه آموزش مهارت های زندگی یکی از راهبردهای متمرکز بر فرد است و تلاش می کند از طریق افزایش توانایی مقابله ای افراد، ظرفیت آنان را در جهت مقابله روزمره ارتقاء می دهند. دانش آموزان مقطع ابتدایی در دوره رشدی حساسی قرار دارند که اگر آموزش و یادگیری برای ورود به دنیای متغیر کنونی همراه با توانمند سازی روانی اجتماعی آنها نباشد و مهارت های زندگی در عصر حاضر را یاد نگیرند، عملا آموزش آنها با شکست مواجه با چالش ها کشمکش ها و ناملایمات زندگی که اگر اجتماعی اساسی می شود. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی برنامه در درسی آموزش مهارت های زندگی در دوره ابتدایی انجام شد. در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی بهره گرفته شد. روش گردآوری اطلاعات از با استفاده از مرور مقالات، کتاب ها، سایت های اینترنتی، روش گرد آوری سند و روش توصیفی تحلیلی می باشد. برای تحلیل اطلاعات به دست آمده از مقالات گذشته از روش تحلیل محتوا و برای تحلیل سند ملی آموزش و پرورش از روش تحلیل محتوای قیاسی استفاده شد. یافته های حاصل از تحلیل اطلاعات با استفاده از روش تحلیل تماتیک، منتج به شناسایی چهار مولفه در حوزه برنامه درسی آموزش مهارت های زندگی شد که در مولفه های هدف 8 تم ارتقای مهارت بین فردی، ارتقای بهداشت جسم و روان، ارتقای معنویات، ارتقای هارت های زیست محیطی، ارتقای مهارت شهروندی، رشد تفکر سیاسی، ارتقای مهارت های عصر فاوا، رشد مهارت های اقتصادی و در مولفه محتوا نیز هشت تم اصلی زیست مردم سالارانه، بهداشت روانی و مهارت های اجتماعی، اندیشه سیاسی، سواد فاوا، مدیریت مالی، سرمایه های ملی، معنویات و بهداشت فردی، شناسایی شد. در مولفه سوم روش های ایفای نقش، بازی های آموزشی، سقراطی، بارش مغزی، حل مسئله، سخنرانی، دعوت از صاحب نظران، گردش سیاحتی وزیارتی به عنوان روش های اصلی آموزش مهارت های زندگی به دست آمدند. پرونده مقاله