• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - ارائه الگوی نماهای زمینه‌گرا با تأکید بر ارتقاء کیفیت بصری شهرها، نمونه موردی شهر یاسوج سال ۱۴۰۱
    جواد  تخشا امیر امین زاده
    زمینه‌گرایی، یکی از دیدگاه‌های رایج در شهرسازی زمینه را به‌مثابه رویداد تاریخی می‌پندارد که عناصر شهر در درون آن شناخته، پرداخته و ساخته می‌شود. آنچه در حیات بانشاط و پرشور یک شهر لازم است، تطابق ظرف محیط با مظروف ساختمان در یک‌روند تاریخی است. آشفتگی و تشویش نماهای شهر چکیده کامل
    زمینه‌گرایی، یکی از دیدگاه‌های رایج در شهرسازی زمینه را به‌مثابه رویداد تاریخی می‌پندارد که عناصر شهر در درون آن شناخته، پرداخته و ساخته می‌شود. آنچه در حیات بانشاط و پرشور یک شهر لازم است، تطابق ظرف محیط با مظروف ساختمان در یک‌روند تاریخی است. آشفتگی و تشویش نماهای شهری در غالب شهرهای ایران به‌خصوص در شهرهای معاصر و جدید، از مسائل قابل‌تحمل است. متأسفانه امروزه نه‌فقط به‌نما به‌عنوان جزئی از فضای شهری توجه نمی‌شود؛ بلکه اغلب به‌صورت واحد و برای عرض‌اندام مالکین ساخته می‌شود. این مسئله باعث تشویش و اغتشاش ادراکی فضاهای شهری شده است. درحالی‌که پرداختن، واکاوی و مطالعه در نمای ساختمان‌های شهری، بخشی از جداره‌های شهری دارای اهمیت ویژه می‌باشد‌. معماری منظر به‌عنوان دانشی مدوّن برای ارتقاء کیفیت محیط‌های انسان‌ساخت، همواره داعیه توجه به ارزش‌های فرهنگی و هویت خاص هر منطقه را داشته و دارد اما شهرهای معاصر و جدید، روزبه‌روز بیشتر شبیه به هم می‌شوند، این مسئله در شهرهای مختلف یک کشور نمود بیشتری یافته درحالی‌که نماهای آرام‌بخش و با تکیه‌بر مصالح و اقلیم بومی می‌تواند به هویت‌بخشی، احساس تعلق‌خاطر و آرامش روان شهروندان کمک شایانی نمود. هدف اصلی در این مقاله شناخت معیارها و الگوهای زمینه‌گرایی و به وجود آمدن محیط مطلوب بصری و پرداختن به نماهای شهری جدید با نمونه موردی شهر یاسوج با تأکید بر بوم‌گرایی و نقش آن در شهرسازی و معماری و تعامل آن‌ها با توسعه پایدار، فرهنگ و رفتارها و کنش‌های اجتماعی و لحاظ نمودن جداره شهری (نما) است که منجر به فضای مطلوب و ایده‌آل گردد که به‌صورت نامحسوس و غیرمستقیم برشان و شخصیت شهروندان نیز تأثیر می‌گذارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - ارزیابی و تحلیل میزان تحقق‌پذیری شاخص‌های مؤثر هویت محله‌ای در محلات تاریخی،موردمطالعه محله نوغان شهر مشهد
    فاطمه  براربختی مهدی زنگنه یعقوب زنگنه
    شهرها، فضاهای شهری گذشته از استقلال دارای شخصیت هویت خاصی نیز می‌باشند. درحالی‌که شهر جایی می‌باشد که تعاملات شهری در آن منجر می‌شود. مردم حس شهروندی نسبت به شهر خود نیز دارا می‌باشند به عبارتی آنچه منجر به ساخته‌شدن شهر می‌شود، مجموعه‌ای از ساختمان‌های عظیم و پارک‌ها ن چکیده کامل
    شهرها، فضاهای شهری گذشته از استقلال دارای شخصیت هویت خاصی نیز می‌باشند. درحالی‌که شهر جایی می‌باشد که تعاملات شهری در آن منجر می‌شود. مردم حس شهروندی نسبت به شهر خود نیز دارا می‌باشند به عبارتی آنچه منجر به ساخته‌شدن شهر می‌شود، مجموعه‌ای از ساختمان‌های عظیم و پارک‌ها نمی‌باشند بلکه مردم خود می‌باشند که با سلایق ویژگی‌های خاصشان سبب ساخته‌شدن هویت شهری، شهروندیشان نیز می‌شوند در مبحث هویت شهری، عناصر سازنده آن می‌توان به موضوعاتی همچون (زمان، مکان، قومیت، اعتقادات، آداب‌ورسوم، زبان مشترک، گویش‌ها و پوشش‌های محلی) اشاره کرد(نوفل و همکاران، 1388: 57-69). یکی از عناصر اصلی و مهم در ارتقای معنی شهر، محلات شهر می‌باشد. طی سال‌های متمادی محلات بخشی جدانشدنی از محیط شهری بوده‌اند. لذا بخش عظیمی از باز معنایی و هویتی شهر بر عهده محله‌هاست (445 : 2000،Eben Saleh). محلات می‌توانند احساس هویت و تعلق به محیط را در بین ساکنان گسترش دهند. در این پژوهش روش تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی است بخشی از اطلاعات آن به‌صورت کتابخانه‌ای و بخشی دیگر از طریق مطالعه میدانی حاصل گردیده است همچنین برای تحلیل محله موردمطالعه از آمار، منابع و روش‌های پیمایشی استفاده خواهد شد. در ادامه تکمیل پرسشنامه‌های فوق و با تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده از برداشت‌های میدانی و اسناد موجود در خصوص هویت شهری در محله بیان‌شده روش تحلیل داده‌های آن به دو طریق نیز صورت می‌پذیرد. به‌منظور محاسبه پایایی و روایی آن، از روش آلفای کرونباخ استفاده می‌شود برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون‌های همبستگی بهره‌گیری خواهد شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - بررسی تأثیر انتقال انرژی بر محیط زیست و انسان
    سید حسین عالمی پور سید مجید کشاورز
    هدف از این تحقیق بررسی تأثیر انتقال انرژی بر محیط زیست و انسان می‌باشد و با توجه به اینکه امروزه انرژی و استفاده از آن جزء لاینفک زندگی ست به‌طوری‌که حتی یک دقیقه قطعی انرژی باعث خسارات میلیاردی خواهد شد. اگر خطوط انتقال انرژی تاکنون کشف و ابداع نشده بود چه‌بسا بشر هیچ‌ چکیده کامل
    هدف از این تحقیق بررسی تأثیر انتقال انرژی بر محیط زیست و انسان می‌باشد و با توجه به اینکه امروزه انرژی و استفاده از آن جزء لاینفک زندگی ست به‌طوری‌که حتی یک دقیقه قطعی انرژی باعث خسارات میلیاردی خواهد شد. اگر خطوط انتقال انرژی تاکنون کشف و ابداع نشده بود چه‌بسا بشر هیچ‌گاه به چنین سطحی از رفاه نمی‌رسید و هنوز هم مجبور به استفاده از گاری و اسب بود. این تحقیق به بررسی خصوصیات محیط‌های شهری و اثرات خطوط انتقال انرژی بر محیط زیست و انسان پرداخته است. در کنار همه فوائدی که انرژی دارد به طبع اثرات زیان‌باری را نیز بر روی انسان و محیط زیست خواهد داشت و به همین دلیل افرادی که در معرض جریان‌های عبوری خطوط انتقال انرژی قرار دارند بیشتر از سایرین در معرض احتمال ابتلا به انواع خسارات قرار دارند. با توجه به پیشرفت‌های بشر می‌توان راه‌کارهای مقابله با آن را پیدا کرد برای مثال می‌توان خطوط انتقال انرژی را از زیرزمین رد کرد که اثرات مخرب آن‌هم ازلحاظ سلامت جسمانی وهم سیمای محیطی در مقابل‌انتقال خطوط به‌صورت هوایی کمتر است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - بررسی تأثیر اقلیم بر بافت مسکونی شهر یاسوج
    امیر امین زاده علی رضا   راست
    پيشينه طراحي و ساخت‌وساز با توجه به معيارها ویژگی‌های طبيعي و اقليمي در معماري سنتي ايران به صدها سال می‌رسد و از شاهکارهاي معماري در جهان به شمار می‌آید. رشد تکنولوژي و دستيابي به انرژی‌های فسيلي موجب شد تا رعايت معيارهاي اقليمي در ساخت ساز مسکن به بوته فراموشي سپرده ش چکیده کامل
    پيشينه طراحي و ساخت‌وساز با توجه به معيارها ویژگی‌های طبيعي و اقليمي در معماري سنتي ايران به صدها سال می‌رسد و از شاهکارهاي معماري در جهان به شمار می‌آید. رشد تکنولوژي و دستيابي به انرژی‌های فسيلي موجب شد تا رعايت معيارهاي اقليمي در ساخت ساز مسکن به بوته فراموشي سپرده شود. اين پژوهش به بررسی وضعیت بافت شهری شهر یاسوج و اقلیم می‌پردازد، و با بررسي ویژگی‌های مساکن بافت‌های قديم، مياني و جديد اين شهر ميزان سازگاري بافت‌های سه‌گانه با شرايط آب‌وهوايي شهر یاسوج وضعیت تراکم ساختمان‌ها مورد ارزيابي قرار گيرد. به‌منظور استفاده از نیروهای طبیعی در تنظیم شرایط محیطی داخل ساختمان و بازتاب در شکل‌گیری بافت شهری شناخت اقلیمی امری مهم در طراحی معماری و شهری به شمار می‌رود. در این پژوهش انواع اقلیم معرفی‌شده و تأثیر اقلیم بر شکل‌گیری بافت شهری و معماری مسکونی، شرح و به تصویر کشیده شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - نوسازی بافت‌های فرسوده شهری با تأکید بر ارتقاء کیفیت زندگی مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر لردگان
    ابوالفضل  نیکبخت علی آرام
    امروزه مفهوم بازسازی و نوسازی در برنامه‌ریزی و طراحی شهری با پیش‌بینی‌های بهبود کیفیت بافت‌ها و ایجاد امکانات جدید همسو شده است. با بازسازی و نوسازی بافت‌های قدیمی، امنیت محلی، سرزندگی، راه‌های تمیز، ترافیک رایگان و گشت‌وگذار شیک همراه با ساختمان‌های خوش‌ساخت ایجاد می‌ش چکیده کامل
    امروزه مفهوم بازسازی و نوسازی در برنامه‌ریزی و طراحی شهری با پیش‌بینی‌های بهبود کیفیت بافت‌ها و ایجاد امکانات جدید همسو شده است. با بازسازی و نوسازی بافت‌های قدیمی، امنیت محلی، سرزندگی، راه‌های تمیز، ترافیک رایگان و گشت‌وگذار شیک همراه با ساختمان‌های خوش‌ساخت ایجاد می‌شود. بازسازی و نوسازی بافت‌های قدیمی متعلق به گروه خاصی از جامعه نیست، بلکه ارتباطی مشارکتی بین سازمان‌های دولتی و ساکنان است. بافت‌های قدیمی شهر لردگان در سه منطقهA، B،C تعیین می‌شوند که منطقه C مرکز شهر است و این قدیمی‌تر است که مسیرهای دسترسی مشکلات بیشتری نسبت به بقیه دارند. در این خصوص پیشنهاد‌هایی ازجمله: بهسازی و نوسازی تپه‌های مرکزی شهر در منطقه C با مشارکت سازمان‌های دولتی و اهالی، ارتقای کیفی میدان امام خمینی (ره)، ارائه مشوق‌های ویژه برای مشارکت مردم، نوسازی کانال‌ها، ساخت‌وساز. پارکینگ‌ها، تعریض عابران پیاده در صورت امکان. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - بررسی و راهکار شناخت زبانی بر افزایش و آمادگی و پیشرفت زبانی مناطق دو زبانه
    ثریا باستان نسرین عبداللهی شیدا  سپیرانی
    تنوع زبانی، گویشی و فرهنگی، از عوامل اساسی پیشرفت بشر در حوزه های مهم فکری و اجتماعی است و دو زبانگی پدیده ای جهانی است که در اکثر کشورهای جهان وجود دارد، اصطلاح دو زبانگی به استفاده منظم از دو زبان و یا بیشتر اطلاق می شود که با مفهوم فردی و اجتماعی به کار می رود. نتایج چکیده کامل
    تنوع زبانی، گویشی و فرهنگی، از عوامل اساسی پیشرفت بشر در حوزه های مهم فکری و اجتماعی است و دو زبانگی پدیده ای جهانی است که در اکثر کشورهای جهان وجود دارد، اصطلاح دو زبانگی به استفاده منظم از دو زبان و یا بیشتر اطلاق می شود که با مفهوم فردی و اجتماعی به کار می رود. نتایج پژوهش ها نشان می دهد که دو زبانگی در کشور ما همچون سایر کشورهای چند زبانه، از مسایل بحث برانگیز است و کودکان دو زبانه در بدو ورود به مدرسه به دلیل کنار گذاشتن زبان مادری و به تبع آن ناتوانی در درک مطلب با خطر افت تحصیلی و ترک تحصیل مواجه می شوند. به نظر می رسد برای کاهش اثرات این گونه مشکلات می توان در کوتاه مدت از تجارب، پیشنهادات و ابتکارات آموزگاران استفاده کرد. به همین منظور در این تحقیق سعی بر بررسی و راهکار شناخت زبانی بر افزایش و آمادگی و پیشرفت زبانی مناطق دو زبانه کرده اند، راهکارهایی موثر در جهت کاهش مشکلات زبانی دانش آموزان در مناطق دو زبانه ارایه گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - بررسی و تحلیل محتوای برنامه درسی مجزا و تلفیقی در مدارس ایران
    گلنار  صالحی خواه کژال  شانازی صاحب خاور مراد ویسی
    برنامه درسي تلفيقي همزمان با شكل گيري حوزه برنامه درسي در اوايل قرن بيستم مورد توجه صاحبنظران برنامه ريزي درسي و دست اندركاران تعليم و تربيت قرار گرفت و در سالهاي اخير نيز در اكثر كشورهاي پيشرفته جهان توجه ويژه اي به اين امر شده است. گسترش سريع دانش و اطلاعات، گسيختگي چکیده کامل
    برنامه درسي تلفيقي همزمان با شكل گيري حوزه برنامه درسي در اوايل قرن بيستم مورد توجه صاحبنظران برنامه ريزي درسي و دست اندركاران تعليم و تربيت قرار گرفت و در سالهاي اخير نيز در اكثر كشورهاي پيشرفته جهان توجه ويژه اي به اين امر شده است. گسترش سريع دانش و اطلاعات، گسيختگي و پراكندگي بخشهاي گوناگون برنامه هاي درسي سنتي، عدم ارتباط آن با واقعيتهاي زندگي شخصي و اجتماعي يادگيرندگان و عواقب ناگوار برنامه هاي درسي موجود، موجب توجه هر چه بيشتر به مقوله تلفيق برنامه هاي درسي شده است. از طرفي، تجربه هاي موفقيت آميز اجراي برنامه درسي تلفيقي، اين نظريه را مورد تأييد قرار داده است كه اين رويكرد، دانش آموزان را براي يادگيري بهتر و مداوم بر مي انگيزد و قابليتهاي لازم براي زندگي در قرن بيست و يكم را در آنان پرورش ميدهد. در اين مقوله، الگوي برنامه درسي تلفيقي كه حاصل مطالعات و تحقيقات نگارنده ميباشد، ارايه شده است. ابتدا، در نتيجه بررسي منابع و ادبيات موجود در زمينه تلفيق برنامه درسي، محورهاي اساسي مباحث استخراج شده و براساس آن، اصول راهنماي الگوي مورد نظر تدوين گرديده است. سپس، اركان الگو كه مبين اجزاي عمده و بخشهاي مختلف برنامه درسي تلفيقي است ارايه شده است. مراحل اجراي الگو گام هايي است كه طي آن بخشهاي مختلف برنامه درسي در يك بستر واقعي به صورت تدريجي و فراگير به مرحله اجرا در مي آيد. درآخر، به منظور به كارگيري رويكرد تلفيقي در نظام آموزشي كشور، به طور نمونه جايگاه الگوي مورد نظر در برنامه درسي دوره ابتدايي بررسي شده و راهنماي برنامه هاي درسي دوره ابتدايي با الگوي مورد نظر، مقايسه شده است. این مقاله به بررسی و مقایسه برنامه درسی مجزا و تلفیقی در مدارس ایران می پردازد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی با نقش واسطه‌گری سلامت روان در معلمان شهر یاسوج
    مظفر  خداپرست حشمت آله خداپرست
    به‌طورکلی دلبستگي را مي‌توان جوّ هيجاني حاكم بر روابط كودك با مراقبش تعريف كرد. این‌که كودك مراقب خود را كه معمولاً مادر اوست، مي‌جويد و به او مي‌چسبد، مؤيد وجود دلبستگي ميان آن‌ها است. نوزادان معمولاً تا پايان ماه اول عمر خود شروع به نشان دادن چنين رفتاري مي‌كنند و اين چکیده کامل
    به‌طورکلی دلبستگي را مي‌توان جوّ هيجاني حاكم بر روابط كودك با مراقبش تعريف كرد. این‌که كودك مراقب خود را كه معمولاً مادر اوست، مي‌جويد و به او مي‌چسبد، مؤيد وجود دلبستگي ميان آن‌ها است. نوزادان معمولاً تا پايان ماه اول عمر خود شروع به نشان دادن چنين رفتاري مي‌كنند و اين رفتار براي تسريع نزديكي به فرد مطلوب طراحی‌شده است. سلامت روانی انسان به عقیده اسکینر معادل با رفتار منطبق با قوانین و ضوابط جامعه است، و چنین انسانی وقتی با مشکل روبه‌رو شود تا هنگامی‌که از طریق جامعه هنجار تلقی شود، از طریق شیوه اصلاح رفتار برای بهبودی و به هنجار کردن رفتار خود و اطرافیانش به‌طور متناوب استفاده می‌جوید. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی با نقش واسطه‌گری سلامت روان در معلمان شهر یاسوج بود. برای دستیابی به این هدف نمونه‌ای شامل 198 نفر از معلمان شهر یاسوج از طریق نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار استفاده شده شامل پرسشنامه سلامت عمومی، دلبستگی هازن و شیور و خودتنظیمی میلر و برون بود. یافته‌ها نشان داد که سبک دلبستگی اجتنابی (t=50/04, p=0/001) و ایمن (t=-2/49, p=0/013) می‌توانند سلامت روان را به‌طور معنی‌داری پیش‌بینی کنند. درنهایت سلامت روان، میانجی رابطه بین سبک دلبستگی است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - تاثیر روش تدریس مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی درس شیمی دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان شهر یاسوج
    عذرا  روزه دار
    هدف از تاثیر روش تدریس مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی درس شیمی دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان شهر یاسوج میباشد. روش انجام تحقیق از نوع نیمه تجربی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه مهارتهای اجتماعی و همچنین از نمره معدل دانش آموزان برای بررسی پیشرفت تحصیلی آنان استفاده گردی چکیده کامل
    هدف از تاثیر روش تدریس مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی درس شیمی دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان شهر یاسوج میباشد. روش انجام تحقیق از نوع نیمه تجربی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه مهارتهای اجتماعی و همچنین از نمره معدل دانش آموزان برای بررسی پیشرفت تحصیلی آنان استفاده گردید جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر پایه اول مقطع متوسطه شهر یاسوج در سال تحصیلی 1401-1400بود که تعداد آنها 61 نفر برآورد شد و کل جامعه آماری نیز بعنوان نمونه تحقیق انتخاب گردید فرضیات با استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی تحلیل کوواریانس یکراهه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج نشان داد؛ روش یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به طور کلی تاثیری ندارد؛ نتایج همچنین نشان داد که روش یادگیری مشارکتی بر رشد مهارت شرکت در فعالیتهای گروهی دانش آموزان تاثیر معنی داری دارد . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - تاثیر روش تدریس مشارکتی بر مهارت های اجتماعی درس علوم دانش آموزان پنجم ابتدایی شهر یاسوج
    علی  اوحدی کیش
    هدف از مطالعه ی حاضر تاثیر روش تدریس مشارکتی بر مهارت های اجتماعی درس علوم دانش آموزان پنجم ابتدایی شهر یاسوج میباشد. روش انجام تحقیق از نوع نیمه تجربی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه مهارتهای اجتماعی تحصیلی آنان استفاده گردید جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان پس چکیده کامل
    هدف از مطالعه ی حاضر تاثیر روش تدریس مشارکتی بر مهارت های اجتماعی درس علوم دانش آموزان پنجم ابتدایی شهر یاسوج میباشد. روش انجام تحقیق از نوع نیمه تجربی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه مهارتهای اجتماعی تحصیلی آنان استفاده گردید جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان پسر پایه اول مقطع متوسطه شهر یاسوج در سال تحصیلی 1402-1401 بود که تعداد آنها 81 نفر برآورد شد و کل جامعه آماری نیز بعنوان نمونه تحقیق انتخاب گردید فرضیات با استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی تحلیل کوواریانس یکراهه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج نشان داد؛ روش یادگیری مشارکتی بر مهارت اجتماعی دانش آموزان به طور کلی تاثیری ندارد؛ نتایج همچنین نشان داد که روش یادگیری مشارکتی بر رشد مهارت شرکت در فعالیتهای گروهی دانش آموزان تاثیر معنی داری دارد اما بر مهارت احترام گذاشتن به دیگران ، مهارت همکاری و مهارت مسئولیت پذیری دانش آموزان تاثیر معنی داری ندارد. پرونده مقاله