• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بررسی اثبات مالکیت در حقوق ایران و فرانسه
    یاسر  انصاری مسلم  مرتضی پور
    در بسیاری از مراجع قضائی دعوایی با عنوان «اثبات مالکیت» مطرح می‌شود و دادگاه‌ها در مورد قابلیت استماع آن اختلاف دارند. برخی با توجه به اصل قابلیت استماع دعاوی، این دعوا و دعاوی مرتبط با آن، مانند تنفیذ قولنامه را می‌پذیرند. در مقابل، نظم حاکم بر طرح دعاوی، نفع در پذیرش چکیده کامل
    در بسیاری از مراجع قضائی دعوایی با عنوان «اثبات مالکیت» مطرح می‌شود و دادگاه‌ها در مورد قابلیت استماع آن اختلاف دارند. برخی با توجه به اصل قابلیت استماع دعاوی، این دعوا و دعاوی مرتبط با آن، مانند تنفیذ قولنامه را می‌پذیرند. در مقابل، نظم حاکم بر طرح دعاوی، نفع در پذیرش دعوا و واجد اثر بودن آن، اصل تأسیسی بودن احکام و ضرورت ایجاد نظم حقوقی تازه در روابط اشخاص، از جمله دلایلی است که پذیرش دعوای اثبات مالکیت را دشوار و با جمع شدن دلایل دیگر، غیرممکن می‌کند. به نظر ما و با توجه به تعدد روابط حقوقی و پیچیدگی آنها، نفی یا پذیرش مطلق این دعوا، صحیح نیست. هرچند باید اصل را بر غیر قابل پذیرش بودن آن دانست اما از قابلیت طرح دعوای اثبات مالکیت، به صورت استثناء و در برخی از وضعیت‌های حقوقی خاص می‌توان دفاع نمود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - ایمنی در حفاری تونل‌های سنگی تمام مقطع به روش انفجاری
    محمد  دهقان علی آرام
    امروزه افزایش آگاهی درزمینه احداث تونل منجر به بهبود شرایط کاری در کارگاه‌های زیرزمینی شده است بطوریکه آمار حوادث مرگبار و خطرناک به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای کاهش پیداکرده است. مسئول ایمنی به‌عنوان ناظر و کنترل‌کننده عملیات و انطباق دادن با بندهای مندرج در آیین‌نامه و دیگر آی چکیده کامل
    امروزه افزایش آگاهی درزمینه احداث تونل منجر به بهبود شرایط کاری در کارگاه‌های زیرزمینی شده است بطوریکه آمار حوادث مرگبار و خطرناک به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای کاهش پیداکرده است. مسئول ایمنی به‌عنوان ناظر و کنترل‌کننده عملیات و انطباق دادن با بندهای مندرج در آیین‌نامه و دیگر آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی حفاظت فنی تعیین می‌گردد. محیط‌های كاری مخصوص ساخت فضاهای زیرزمینی، خطرات خاص و منحصربه‌فردی را دارا می‌باشند كه پرسنل فعال در آن‌ها باید آگاهی‌های لازم را نسبت به این خطرات داشته باشند. این حوادث باید در برنامه ایمنی كارگاه شناخته شوند و پیش‌بینی‌های لازم ارائه گردد. سقف و دیواره‌ها و سینه كار در جبهه‌های كاری مختلف تونل باید به‌طور مداوم موردبررسی قرارگیرد. کلیه مسیرهای دسترسی و ورودی‌های غیرمجاز در عملیات تونل سازی به زیر سطح زمین باید به طریق ایمن مسدود و با علائم هشداردهنده مشخص شوند.پیش‌بینی و تأمین سامانه ارتباطی مطمئن و مناسب در طول عملیات تونل سازی و در شرایط اضطراری توسط کارفرما الزامی است؛ همچنین قبل از شروع هر نوبت‌کاری، باید از صحت عملکرد وسایل ارتباطی اطمینان حاصل شود. حفاظت کارگران برای جلوگیری از خطر ریزش و رانش زمین هنگام نصب سامانه‌های تحکیم و نگهداری الزامی است. مجموعه سامانه نگهداری باید به‌گونه‌ای نصب شود که تکیه‌گاه نگهدارنده ها به‌قدر کافی مقاوم بوده تا از لنگر وارده ناشی از فشار زمین جلوگیری کرده و از محل خود خارج نشود؛ پیش‌بینی نصب سریع مهارهای جانبی بین تجهیزات نگهداری مجاور برای اطمینان از مقاومت و پایداری بیشتر ضروری است. تدوین و ارائه آیین‌نامه ایمنی دقیق و كارآمد برای کارگاه‌های تونل سازی امری ضروری است. رعایت اصول و مقررات ایمنی در کارگاه‌های زیرزمینی علاوه بر كاهش خطرات تهدیدكننده زندگی انسان‌ها ازنظر اقتصادی نیز به نفع جامعه و منافع ملی است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - بررسي نظرات دانش‌آموزان دبيرستانهای شهر یاسوج در مورد حفظ محيط زيست
    گلنار  صالحی خواه هلاله رنجبری ثریا باستان
    هدف این تحقیق بررسي نظرات دانش‌آموزان دبيرستانهای شهر یاسوج در مورد حفظ محيط زيست می‌باشد. روش کار به‌صورت میدانی بوده و اطلاعات از طریق پرسش‌نامه از 121 نفر از دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهر یاسوج جمع‌آوری گردیده است. روش مورداستفاده در این تحقیق توصیفی-تحلیلی است. ابز چکیده کامل
    هدف این تحقیق بررسي نظرات دانش‌آموزان دبيرستانهای شهر یاسوج در مورد حفظ محيط زيست می‌باشد. روش کار به‌صورت میدانی بوده و اطلاعات از طریق پرسش‌نامه از 121 نفر از دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهر یاسوج جمع‌آوری گردیده است. روش مورداستفاده در این تحقیق توصیفی-تحلیلی است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه‌ای محقق ساخته بوده که ضریب پایایی آن 85/0 برآورد شده است. تجزیه و تحمیل داده‌ها با استفاده از آزمون آماری و متغیره و از طریق نرم‌افزار SPSS انجام پذیرفت. یافته‌های تحقیق نشان داد که دانش‌آموزان به مسائل مربوط به حفظ محیط زیست علاقه‌مند بوده و حفاظت از محیط زیست را تا حدی از وظایف خود می‌دانستند و در رابطه با مسائل و مشکلات مربوط به حفاظت از آن، در حد قابل قبولی اطلاعات و آگاهی داشتند. برای رسیدن به توسعه‌ای پایدار یعنی توسعه‌ای موزون و با حفظ ارزش‌های زیست‌محیطی، باید به تحول فرهنگی زیستی جوامع اندیشید تا مردم تشکیل‌دهنده جوامع، منش خود را با پایداری و پویایی طبیعت تطبیق دهند، زیرا بروز بحران‌های زیست‌محیطی و انهدام و تحمیل منابع طبیعی به همراه افزایش جمعیت باعث شده است که انسان امروز بیشتر برای جلوگیری از نابودی محیطی زیست خود تلاش کند. درنهایت نتایج آزمون‌های آماری نشان داد که به‌جز متغیرهای تمایل به ایجاد تشکیل‌های زیست‌محیطی، میزان بازدید از پارک‌ها و فضای سبز، بازدید دانش‌آموزان از مراکز مرتب با محیط زیست، استفاده از آموزش‌های و علمی حفاظت از محیط زیست و استفاده از فیلم‌های آموزشی درزمینه محیط زیست، بین تمامی متغیرهای تحقیق ازجمله میزان مطالب آموزشی زیست‌محیطی در کتاب درسی، نگرش نسبت به حفاظت از محیط زیست، میزان و البته به محیط زیست، مجهز بودن کتابخانه‌های مدارس به منابع و علمی، استفاده از مجلات و نشریات زیست‌محیطی، میزان بازدید کارشناسان محیط زیست از مدارس، شرکت در فعالیت‌های داوطلبانه زیست‌محیطی، اطلاع‌رسانی دبیران در خصوص حفظ محیط زیست با دیدگاه دانش‌آموزان نسبت به حفاظت از محیط زیست رابطه مستقیم و معنی‌داری وجود دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - روابط ژئوپولتیک، سیاسی، تاریخی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با کردستان امروزی عراق
    ایمان  انوری پور
    بي ترديد، موقعيت ژئوپولتیک، سیاسی، تاریخی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با کردستان امروزی عراق در باب مناسبات اقتصادي، سياسي، فرهنگي و . . . در بستر تاريخ در هم تنيده شده است؛ به گونه اي که امتزاج ميان اين حوزه ها را مي توان در عصر جدید مشاهده کرد. يکي از مناطقي که از تأ چکیده کامل
    بي ترديد، موقعيت ژئوپولتیک، سیاسی، تاریخی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با کردستان امروزی عراق در باب مناسبات اقتصادي، سياسي، فرهنگي و . . . در بستر تاريخ در هم تنيده شده است؛ به گونه اي که امتزاج ميان اين حوزه ها را مي توان در عصر جدید مشاهده کرد. يکي از مناطقي که از تأثيرگذاري و اهميت بالايي در عراق جديد برخوردار است، منطقه خودمختار کردستان محسوب که در پرتو واقعيت هاي ژئوپولتيک، بررسي فرصت ها و چالش هايي را که پيش روي جمهوري اسلامي ايران قرار داده است، ضروري نموده است. پژوهش حاضر، روابط ژئوپولتیک، سیاسی، تاریخی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با کردستان امروزی عراق را عنوان مي کند که روابط ميان ايران و اقليم کردستان عراق مي تواند در حوزه هاي موضوعي فرهنگ، تروريسم و امنيت منطقه اي، فعاليت اقتصادي و مسأله انرژي، فرصت ها و چالش هايي را براي ج. ا. ايران زمينه سازي نمايد. پژوهش حاضر به روش کيفي و با رويکرد توصيفي و تحليلي است. نتايج تحقيق مؤيد اين واقعيت است که روابط ژئوپولتیک، سیاسی، تاریخی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با کردستان امروزی عراق ، مي تواند در جهت تهديدزدايي امنيتي و تأمين منافع دو طرف مؤثر واقع شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - بررسی روش‌های آموزش ترکیبی (حضوری- مجازی) در دوران کرونا بر دانش‌آموزان
    محسن  پسنده
    هدف از تحقیق پیش رو بررسی روش‌های آموزش ترکیبی (حضوری- مجازی) در دوران کرونا بر دانش‌آموزان می باشد که توضیحات مختصری در زمینه بررسی روش‌های آموزش ترکیبی (حضوری- مجازی) در دوران کرونا بر دانش‌آموزان انجام شد، در این مقاله نگاهی گذرا به دو مدل آموزشی حضوری (سنتی) و آموز چکیده کامل
    هدف از تحقیق پیش رو بررسی روش‌های آموزش ترکیبی (حضوری- مجازی) در دوران کرونا بر دانش‌آموزان می باشد که توضیحات مختصری در زمینه بررسی روش‌های آموزش ترکیبی (حضوری- مجازی) در دوران کرونا بر دانش‌آموزان انجام شد، در این مقاله نگاهی گذرا به دو مدل آموزشی حضوری (سنتی) و آموزش غیرحضوری (مجازی) داشته و به بررسی محاسن و معایب این دو روش پرداختیم. البته با توجه به شرایط کنونی ایجادشده در زمینه بیماری کوید 19 ما را بر آن داشت تا به بررسی اجمالی در زمینه بهترین روش آموزش در شرایط بحرانی وضعیتی که امکان حضور فیزیکی مدرس و یادگیرنده وجود ندارد بپردازیم که در نهایت با توجه به تجربیات عملی چند ماهه اخیر در مدارس و دانشگاه‌ها شاید بهترین حالت ممکن تلفیقی از هردو روش حضوری(سنتی) و آموزش غیر حضوری ( مجازی) باشد، بنابراین نمی‌توان با قاطعیت موفقیت یکی از دو روش مطرح‌شده را اثبات نمود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - بررسی مساله بزهکاری در بین جمعیت جوانان
    مسعود  جهانبانی مریم  عزیزی عبدالرسول  عباسی نصر آباد سفلی
    بزه‏کاری به شیوه‏های گوناگون تعریف شده است. به نظر می‏رسد، کامل‏ترین تعریفی که با توجه به نظریات کارشناسان رشته‏های مختلف ارائه شده، این است که بزه‏کاری، اقدام به عملی است که برخلاف موازین، مقرّرات و قوانین جامعه بوده، انجام آن موجب پیگرد قانونی می‏شود و کسانی را که مرت چکیده کامل
    بزه‏کاری به شیوه‏های گوناگون تعریف شده است. به نظر می‏رسد، کامل‏ترین تعریفی که با توجه به نظریات کارشناسان رشته‏های مختلف ارائه شده، این است که بزه‏کاری، اقدام به عملی است که برخلاف موازین، مقرّرات و قوانین جامعه بوده، انجام آن موجب پیگرد قانونی می‏شود و کسانی را که مرتکب چنین اعمالی می‏گردند، مجرم یا بزهکار می‏گویند. افزایش روند بزه‏کاری در ابعاد گوناگون در میان نوجوانان و جوانان، توجه کارشناسان رشته‏های علوم انسانی را به خود جلب کرده است. در این مقاله، بررسی مساله بزهکاری در بین جمعیت جوانان می باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. اگر خانواده به عنوان اولین محیطی که فرد در آن نشو و نموّ می‏یابد، مورد کنکاش قرار گیرد، عواملی از جمله اختلاف پدر و مادر، تبعیض بین فرزندان، کمبود محبت، عدم حضور پدر در خانه، بزه‏کاری یکی از اعضای خانواده، نداشتن الگوی رفتاری مناسب، عدم درک فرزندان و غیره می‏تواند نقش مؤثری در بزه‏کاری فرزندان داشته باشد. علاوه بر این، عوامل دیگری همچون مسائل اقتصادی، فقدان تعلیم و تربیت مناسب، اشتغال و عوامل مرتبط با آن، مثل بی‏کاری و نارضایتی شغلی و سرانجام ضعف اعتقادات مذهبی در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است. در نهایت، پیشنهادهایی برای پیش‏گیری از بزه‏کاری نوجوانان و جوانان ارائه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - بررسی‌ مسائل اجتماعی در آثار سنایی
    مسعود  جهانبانی مریم  عزیزی عبدالرسول  عباسی نصر آباد سفلی
    هر اثر ادبی بیانگر بخشی از واقعیت های پنهان و پیدای اجتماعی ناشی از تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. بنابراین ادبیات شکلی از بیان جامعه و نمایش حقایق زندگی است تا افق آگاهی جامعه را گسترش بخشد . شعر حادث های ذهنی است که از مسائل پیرامون شاعر تأثیر می پذیرد و زبان شا چکیده کامل
    هر اثر ادبی بیانگر بخشی از واقعیت های پنهان و پیدای اجتماعی ناشی از تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. بنابراین ادبیات شکلی از بیان جامعه و نمایش حقایق زندگی است تا افق آگاهی جامعه را گسترش بخشد . شعر حادث های ذهنی است که از مسائل پیرامون شاعر تأثیر می پذیرد و زبان شاعر زبان اجتماع است. شاعران پارسی گوی نیز در هر دوره به فراخور حال، گوشه هایی از فضای اجتماع خویش را بازتاب داده اند. درمیان ادوار تاریخی – ادبی ایران قرن ششم به سبب حکومت ترکان و فراز وفرودهای حاصل از این حاکمیت ، بستر مناسبی برای پژوهش های اجتماعی فراهم آورده است. اثار سنایی ، مثل آینه ای است که می توان نقاط ضعف نظام زندگی اجتماعی مردم آن دروه را به وضوح درآن مشاهده کرد. این آثار حقیقتا نمودرا جامعه آن زمان است چون اطلاعاتی که ارائه می دهد کاملا واقعی است. از مهمترین یافته های این تحقیق این است ،که سنایی به دلیل برخورد داری از روحیّه و شخصیت اجتماعی و مردمی نیز به خاطر مسافرتها و زندگی در شهرهای مختلف، عمیقا با فرهنگ و جریانهای سیاسی و اجتماعی عصر خود آشنا بود، بنابراین آثارش به گونه ای منحصر به فرد از جنبه اجتماعی و فرهنگی غنی است. ولذا درآثارش مسائل گوناگون اجتماعی بازتاب شده است. نگارنده، در این مقاله که با استفاده از اسناد، کتاب ها و مقاله های مختلف داده های مورد نظر جمع آوری، و سپس به تحلیل آن پرداخته شد. در پی آن است تا مهم ترین مسائل اجتماعی و فرهنگی و ناهنجاری های که سنایی درآثار خود بیان می کند را بر شمرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - مدل سازی دو و سه‌بعدی نشت با استفاده از نتایج ابزارهای دقیق در سدهای خاکی
    آمنه   فاتحی پور علی آرام
    نفوذ و نشت آب از پدیده‌های مخربی هستند که بعد از احداث سدهای خاکی می‌تواند ایمنی و پایداری این سازه‌ها را به مخاطره بیندازد. پژوهش‌های متعددی درباره مدل‌سازی عددی جریان‌های نشتی از سدهای خاکی انجام‌شده است. بحث تراوش از بدنه و پی سد و تحلیل آن هست. وجود تراوش در سدهاي خ چکیده کامل
    نفوذ و نشت آب از پدیده‌های مخربی هستند که بعد از احداث سدهای خاکی می‌تواند ایمنی و پایداری این سازه‌ها را به مخاطره بیندازد. پژوهش‌های متعددی درباره مدل‌سازی عددی جریان‌های نشتی از سدهای خاکی انجام‌شده است. بحث تراوش از بدنه و پی سد و تحلیل آن هست. وجود تراوش در سدهاي خاکی غیرقابل‌اجتناب است اما اگر شرایط مناسبی براي فرسایش خاك وجود داشته باشد تراوش موجب شسته شدن ذرات خاك در نقاط مساعد می‌گردد. مطالعات انجام‌شده بر روي تعداد زیادي از سدهاي خاکی تخریب‌شده نشان داده است که حدود % 38 از این خرابی‌ها ناشی از تراوش کنترل نشده از بدنه سد بوده است. با تجزیه‌وتحلیل نتایج حاصل از ابزار دقیق و مدل عددي می‌توان از صحت اطلاعات ابزار دقیق تعبیه‌شده در سد اطمینان حاصل کرد. روش‌های عددی می‌تواند یک ابزار خوب، دقیق و سودمند برای مدل‌سازی پدیده‌های فیزیکی ازجمله حرکت و جریان آب درون نهشته‌های متخلخل باشد در این مقایسه نقاط ضعف و قوت مدل عددی مشخص‌شده و تلاش می‌شود که پیش‌بینی جریان نشتی و فشار بالابر به‌صورت دقیق صورت پذیرد. درنهایت راهکارهای لازم برای تشخیص مسیر نشت، میزان فرار آب و سایر تمهیدات مربوط به ایمنی سد پیشنهاد می‌شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - بررسی اثر آموزش خودگردانی و خودتنظیمی انگیزشی بر دانش‌آموزان
    صادق  پیشگو اعظم   ویسی فاطمه عزیزی
    پینتریج خودگردانی در یادگیری را فرآیند فعال و سازمان یافته ای میداند که بر اساس آن فراگیران اهدافی را برای خود انتخاب و سپس سعی می کنند، شناخت انگیزش و رفتار خود را برای نیل به آن اهداف،تنظیم کنترل و نظارت نمایند. چارچوب اصلی یادگیری خودگردان پینتریچ بر این اساس است که چکیده کامل
    پینتریج خودگردانی در یادگیری را فرآیند فعال و سازمان یافته ای میداند که بر اساس آن فراگیران اهدافی را برای خود انتخاب و سپس سعی می کنند، شناخت انگیزش و رفتار خود را برای نیل به آن اهداف،تنظیم کنترل و نظارت نمایند. چارچوب اصلی یادگیری خودگردان پینتریچ بر این اساس است که دانش آموزان چگونه میتوانند از نظر روان شناختی انگیزشی و رفتاری یادگیری خود را سامان ببخشند، که بر تعامل عوامل شناختی فراشناختی و انگیزشی در این فرآیند تاکید دارد. راهبردهای یادگیری خودگردان عبارتند از: راهبردهای شناختی راهبردهای تکرار و مرور بسط و گسترش و سازماندهی راهبردهای فراشناختی راهبردهای برنامه ریزی کنترل نظارت و نظم دهی و راهبردهای مدیریت منابع به منظور کنترل محیط یادگیری. فراگیران باید قادر باشند زمان و محیط های مطالعه خود را مدیریت و تنظیم کنند بر تلاش ها نظارت کرده و از همسالان و معلمان جهت حل مسأله طلب کمک کنند. آموزش راهبردهای خود گردانی یادگیری به دانش آموزان کمک می کند تا آنها اثر بخشی آموزش خود گردانی یادگیری بر باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی مشکلات اجتماعی و تحصیلی خود بهتر تصمیم گرفته و راه حل ارائه نمایند. بتوانند در مورد درباره تفکر و فرآیند یادگیری خود، عمیق تر و دقیق تر شوند و به این باور برسند که توانایی حل مسائل را دارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - بررسی اهمیت مؤلفه‌های اجتماعی در دانش آموزان دوره ابتدایی
    صادق  پیشگو ژاله الماسی طیبه آرون
    هدف از این تحقیق بررسی مؤلفه‌های اجتماعی در دانش آموزان دوره ابتدایی می‌باشد. مهارت‌های اجتماعی دارای مؤلفه‌های مختلفی است و صاحب‌نظران در مورد مؤلفه‌های مهارت‌های اجتماعی دیدگاه‌های متفاوتی دارند. اما همه صاحب‌نظران بر مؤلفه‌هایی چون همدلی، همیاری، توانایی دیداری و شنی چکیده کامل
    هدف از این تحقیق بررسی مؤلفه‌های اجتماعی در دانش آموزان دوره ابتدایی می‌باشد. مهارت‌های اجتماعی دارای مؤلفه‌های مختلفی است و صاحب‌نظران در مورد مؤلفه‌های مهارت‌های اجتماعی دیدگاه‌های متفاوتی دارند. اما همه صاحب‌نظران بر مؤلفه‌هایی چون همدلی، همیاری، توانایی دیداری و شنیداری، مسئولیت‌پذیری، ابراز وجود، حل مسئله و غیره توافق دارند. در این مقاله به نقش نهادهای مختلف در پرورش مهارت‌های اجتماعی دانش آموزان پرداخته‌شده است. ارتباط برقرار کردن و حضور مستمر در فعالیت‌های گروهی یکی از موضوعاتی است که زندگی فردی و اجتماعی هر کس را تحت تأثیر قرار می‌دهد. آموزش و تقویت روابط اجتماعی در فرزندان می‌تواند در کسب موقعیت‌های شغلی آن‌ها در آینده کمک کند. آموزش این روابط از دوران کودکی و قبل از ورود به مدرسه باید توسط والدین به آن‌ها داده شود. کودکانی که قبل از شروع مدرسه این آداب رایاد گرفته‌اند بهتر از سایرین می‌توانند جدا شدن از پدر و مادر و ورود به محیط آموزشی جدید را بپذیرند. البته آموزش والدین هیچ‌کدام از مسئولیت‌های معلم و کادر آموزشی را برای تقویت این مهارت کم نمی‌کند. دانش‌آموزانی که مهارت‌های اجتماعی را کسب می‌کنند، معمولاً در بین همسالان محبوب‌ترند، نمرات بالایی دارند و موردتوجه دبیران قرار می‌گیرند. از طرفی پایین بودن روابط اجتماعی کودکان باعث منزوی شدن و بروز عواقب درازمدت بر سلامت روانی آن‌ها می‌شود. به همین دلیل آموزش این روابط به کودکان در مدارس یکی از موارد ضروری برای غلبه بر مشکلات پیش روی آن‌ها است. پرونده مقاله