• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بررسی عوامل موثر بر تصویر ذهنی شهروندان از بافت فرسوده و راهکارهای بهبود آن (نمونه موردی بافت فرسوده اطراف مسجد جامع قم)
    اشرف  ماندنی
    بافت های فرسوده شهری صرف نظر از گونه های متفاوت آنها محصول برخی کم توجهی های مدیریت شهری است که در طول زمان به صورت پهنه ای از شهر درآمده که فاقد پایداری و استحکام لازم کالبدی بوده ، دسترسی مناسبی برای خانه های آنها بوجود نیامده و از کمبود شدید خدمات رنج می برند . به ه چکیده کامل
    بافت های فرسوده شهری صرف نظر از گونه های متفاوت آنها محصول برخی کم توجهی های مدیریت شهری است که در طول زمان به صورت پهنه ای از شهر درآمده که فاقد پایداری و استحکام لازم کالبدی بوده ، دسترسی مناسبی برای خانه های آنها بوجود نیامده و از کمبود شدید خدمات رنج می برند . به همین دلیل با توجه به کیفیت پایین زندگی در بخشهایی از آنها محل سکونت اقشار محروم و مهاجران روستایی و بعضاً غیر ایرانی شده ودر نهایت به مکان های ناامن و با ناهنجاریهای فراوان اجتماعی در پایین‫ترین سطح کیفیت محیطی تبدیل شده اند . آنچه در کشور ما امر مداخله، بهسازی و نوسازی بافت‫های فرسوده را با مشکل روبرو کرده فقدان یک استراتژی مشخص متکی به شناسایی گونه های بافت فرسوده و عزم جدی مدیریت شهری برای نوسازی و بهسازی آنها بوده است. در بسياري از عرصه ها بهسازي بافت و اقدام خرد و مشارکتي با مردم ساکن در آن، شيوه بسيار مطلوب و پايداري را ارائه مي دهد که مي تواند در طول دوره کوتاه مدت صورت پذيرد. شهر قم به واسطه داشتن حدود 1074 هکتار بافت تاريخي و فرسوده يکي از شهرهايی است که به وضوح با مساله فرسودگي روبروست و بافت مسکوني اطراف مسجد جامع قم، به واسطه موقعيت ويژه و همچنين واقع شدن در محدوده مرکزي و تاريخي شهر قم و فرسودگي اين محدوده با مشکلات خاصي روبروست. یافته ها نشان داد بررسي ميزان موافقت ساكنين نشان مي دهد كه 32 درصد با تخريب و نوسازي بناها كاملا ً موافقند 23 درصد موافقند، 20 درصد تا حدودی موافقند و كساني هستند كه به اين محدوده علاقه دارند و قصد ادامه زندگي در محدوده را دارند. 15درصد از ساكنين محدوده با تعمير و بازسازي محدوده موافق اما با تخریب و نوسازی مخالفند 10 درصد نيز از هرگونه تغييري در ابنيه و ساختمان هاي محدوده ناراضي هستند. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - بررسی معیارهای فضای شهروندی و تاثیر آن بر رضایت شهروندان از فضاهای شهر نمونه مورد مطالعه شهر یاسوج
    الهام  نکوئی پور علی آرام
    مفهوم فضا در دهه های گذشته و ایجاد درک مشترک از اینکه فضا یک سازه اجتماعی و اجتماع نیز یک سازه فضایی است، از یک سو و در نظر گرفتن حقوق شهروندان به مثابه اساس برنامه ریزی های اجتماعی در گفتمان های شهروندی از سوی دیگر، اساس نظری تبلور فضای شهروندمدار است. مفهومی که شناخت چکیده کامل
    مفهوم فضا در دهه های گذشته و ایجاد درک مشترک از اینکه فضا یک سازه اجتماعی و اجتماع نیز یک سازه فضایی است، از یک سو و در نظر گرفتن حقوق شهروندان به مثابه اساس برنامه ریزی های اجتماعی در گفتمان های شهروندی از سوی دیگر، اساس نظری تبلور فضای شهروندمدار است. مفهومی که شناخت ابعاد و نحوه عینیت یافتن آن موضوع بسیاری از پژوهش ها، برنامه ریزی ها و طرح های شهری در چند سال اخیر بوده است. این پژوهش به دنبال بررسی و تحلیلی بر میزان تحقق شاخص های فضای شهروند مدار و تاثیر آن بر رضایتمندی شهروندان از فضای شهر (مطالعه موردی: شهر یاسوج) بر اساس این شناخت است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و اساس آن مبتنی بر مدل CSI یا شاخص رضایت شهروندان از طریق مطالعه میدانی (۳۸۴ پرسش نامه) و بهره گیری از روشهای آماری مدل معادلات ساختاری (SEM) استفاده شده است. نرم افزار مورد استفاده در این پژوهش، نرم افزار Smart-PLS3.2.8 است. نتایج نشان می دهد که شاخص های CSI در شهر یاسوج در وضعیت نامطلوب و نسبتا مطلوب قرار دارد و شهروندان از فضای شهر تهران رضایتی کمتر از حد متوسط داشته اند. همچنین دوری و فاصله فضای شهر یاسوج از ابعاد و شاخص های فضای شهروندمدار به مثابه مهم ترین حلقه مفقوده نظام برنامه ریزی شهری یاسوج است که این امر می تواند هشداری برای بروز آسیب های اجتماعی - فضایی باشد و ضروری است از هم اکنون چاره ای برای حل آن اندیشیده شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - بررسي ميزان تحقق‌پذیری وضعيت موجود شهر جديد هشتگرد و تطبيق آن با پیش‌بینی اهداف طرح جامع
    لیلا  عابدی فرد
    طرح جامع شهری، باهدف مشخص کردن جهت‌های توسعه و تدوین برنامه برای شهر و همچنین تأمین نیازمندی‌های آن بر مبنای پیش‌بینی‌ها و اهداف توسعه شهری تهیه می‌شود. این طرح‌ها با توجه به اینکه برگرفته از الگوها و تجربیات سایر کشورها می‌باشند و با هزینه‌های زیادی تهیه گردیده‌اند دار چکیده کامل
    طرح جامع شهری، باهدف مشخص کردن جهت‌های توسعه و تدوین برنامه برای شهر و همچنین تأمین نیازمندی‌های آن بر مبنای پیش‌بینی‌ها و اهداف توسعه شهری تهیه می‌شود. این طرح‌ها با توجه به اینکه برگرفته از الگوها و تجربیات سایر کشورها می‌باشند و با هزینه‌های زیادی تهیه گردیده‌اند دارای نتایج متفاوتی بوده‌اند اما به دلایل متعدد نتوانسته‌اند به اهداف خود برسند. هدف از این مقاله تحليل وضعيت موجود شهر جديد هشتگرد و تطبيق آن با پیش‌بینی طرح جامع در جهت تحقق و يا عدم تحقق اهداف آن است. روش پژوهش در این تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی –تحلیلی است در اين پژوهش به تحلیل (نقاط قوت و ضعف) شهر و محیط بیرونی (فرصت‌ها و تهدیدهای تأثیرگذار از بیرون) و بررسي ميزان تحقق‌پذیری وضعيت موجود شهر جديد هشتگرد و تطبيق آن با پیش‌بینی اهداف طرح جامع پرداخته می‌شود. برای شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات شهر جدید هشتگرد از منابع و اسناد کتابخانه‌ای و نظرات کارشناسان و مسئولان شهر استفاده‌شده است. بدین ترتیب که هرکدام از عوامل چهارگانه‌ی SWOT پس از شناسایی، تحلیل‌شده و در مرحله‌ی بعدی، ماتریس SWOT تشکیل می‌شود. با توجه به تحلیل به‌عمل‌آمده باوجود تعداد شهرهای موجود در منطقه‌ی تهران، تنها 5 شهر جدید وجود دارد. این امر، نشان‌دهنده‌ی این است که شهر جدید هشتگرد در جهت جذب جمعیت مادرشهر تهران موفق نبوده است؛ زیرا رشد سریع شهرهای بدون برنامه‌ریزی در مقایسه با شهرهای جدید بیش‌تر می‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - پژوهشی بر برنامه‌ریزی درسی محیط‌زیست در آموزش‌های مدرسه‌ای و برنامه‌های درسی در ایران
    عبدالحسین  پیشگو شریفه عزیزی زیبا بستام
    ردپای سابقه آموزش رسمی محیط‌زیست در ایران را می‌توان در نخستین برنامه‌ریزی رسمی یافت. اما در واقع آموزش محیط‌زیست به معنای امروزی خود بیش از سه‌ دهه عمر ندارد. در این مدت تلاش‌هایی برایی وارد كردن موضوع‌‌های محیط‌زیستی در برنامه‌های رسمی كشور انجام شد و موضوع‌های محیط‌ز چکیده کامل
    ردپای سابقه آموزش رسمی محیط‌زیست در ایران را می‌توان در نخستین برنامه‌ریزی رسمی یافت. اما در واقع آموزش محیط‌زیست به معنای امروزی خود بیش از سه‌ دهه عمر ندارد. در این مدت تلاش‌هایی برایی وارد كردن موضوع‌‌های محیط‌زیستی در برنامه‌های رسمی كشور انجام شد و موضوع‌های محیط‌زیستی در دروس مختلف گنجانیده شد. هدف پژوهش حاضر برنامه‌ریزی درسی محیط‌زیست در آموزش‌های مدرسه‌ای و برنامه‌های درسی در ایران است. پرسش اساسی پژوهش چه راهکارهایی می‌توان برایی بهبود وضعیت موجود حفظ محیط‌زیست در آموزش‌های مدرسه‌ای و برنامه‌های درسی دوران تحصیلی ایران پیشنهاد نمود؟ این پژوهش یک پیمایش کتابخانه‌ای است و اطلاعات موردنیاز برایی پاسخگویی به سال‌ها، از طریق اسناد و مدارک کتابخانه‌ای، گزارش‌های تحقیقی و جستجو در شبکه جهانی اینترنت جمع‌آوری‌شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که وضعیت موجود حفظ محیط‌زیست در آموزش محیط‌زیست دوره تحصیل ایران علی‌رغم تلاش‌هایی که صورت گرفته چندان خوب نیست و توجهی که سایر کشورهای پیشگام نسبت به حفظ محیط‌زیست در آموزش مدرسه‌ای‌شان دارند، در دوره تحصیلی در ایران مشاهده نمی‌شود. پژوهش حاضر نیز به‌منظور بهبود وضعیت حفظ محیط‌زیست در برنامه‌های درسی در ایران راهکارهایی از قبیل طراحی برنامه درسی آموزش محیط‌زیست، نیازسنجی آموزش زیست‌محیطی، بازنگری اساسی نسبت به محتوای آموزش محیط‌زیست را پیشنهاد می‌نماید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - بررسی تجربیات CDS در ایران و جهان
    امیر  امین زاده
    در دهه‌های اخیر مکاتب و پارادایم‌های متعددی در حوزه ادبیات شهری شکل گرفته‌اند که برخی از آنها تأثیرات عمیقی بر فضاهای شهری نهاده‌اند، در این میان رویکرد «استراتژی توسعه شهری» (CDS) که یکی از مهم ترین و بحث‌انگیزترین آنها محسوب شده و در چند سال اخیر نیز توجه بسیاری از م چکیده کامل
    در دهه‌های اخیر مکاتب و پارادایم‌های متعددی در حوزه ادبیات شهری شکل گرفته‌اند که برخی از آنها تأثیرات عمیقی بر فضاهای شهری نهاده‌اند، در این میان رویکرد «استراتژی توسعه شهری» (CDS) که یکی از مهم ترین و بحث‌انگیزترین آنها محسوب شده و در چند سال اخیر نیز توجه بسیاری از محافل علمی- حرفه‌ای ایران را نیز به خود معطوف کرده است. هر چند حیات CDS به شکل‌گیری رسمی سازمان «ائتلاف شهرها» به سال 1999 برمی‌گردد، اما این سازمان در سال‌های بعد با مشارکت «بانک جهانی» و مرکز سکونتگاه‌های انسانی وابسته به سازمان ملل متحد (HABITAT) اسناد رسمی آن را منتشر کرده و در حال حاضر نیز تریبون و متولی رسمی اجرایی CDS در سطح جهانی به شمار می‌رود. امروزه بسیاری از مدیران، برنامه ریزان و نظریه‌پردازان شهری سعی در بسط این موضوع دارند که با استناد به تجارب موفق CDS، این رهیافت چگونه و با کدام مکانیسم‌ها قادر است در انتظام فضایی شهرها، ایجاد تغییرات مثبت در زندگی عادی شهروندان و کاهش فقر شهری، نقش خود را توسعه دهد. مروری بر اجرای CDS در بیش از 250 شهر جهان سومی در کمتر از یک دهه، تأکیدی است این بر نکته که رویکرد بیش از آنچه به دنبال تهیه طرح باشد، مبتنی اجرا و عمل است. این در حالی است که اغلب شهرهای کشورهای در حال توسعه نظیر ایران، هم از نظر تهیه و تدوین و هم از بعد ارجا، شرایط دشواری را تجربه می‌کنند، چرا که رویکرد عمده در مدیریت و برنامه‌ریزی شهری ایران متأثر از مکتب برنامه‌ریزی کلاسیک با محوریت طرح جامع است که غالباً در آن ابعاد توسعه فیزیکی، آرایش و انتظام کالبدی شهرها بر ابعاد اجتماعی - شهروندی تقدم دارد. با اینکه طرح‌های جامع در ایران با هدف زمینه‌سازی رشد کالبدی موزون شهرها تدوین می‌شوند، اما عملاً نه تنها انرژی و هزینه‌های بسیاری را بر اقتصاد شهری تحمیل می‌کنند، بلکه اغلب بخش عمده‌ای از اهداف آنها هرگز محقق نمی‌شوند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - نظريه دولت در ديدگاه ابن خلدون با تأكيد بر جنبه هاي جغرافيايي و شهر سازی
    امیر  امین زاده
    موضوع، خاستگاه، اشكال و كاركرد دولت، در حوزه انديشه اسلامي به طور جدي مورد توجه قرار داشته و هم از منظر فلسفه سياسي و هم از بعد حقوقي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است؛ به طوري كه اين موضوع و مسئله حاكميت را ميتوان به صراحت در آيات فراواني از قرآن كريم، و نيز كلمات علي ( چکیده کامل
    موضوع، خاستگاه، اشكال و كاركرد دولت، در حوزه انديشه اسلامي به طور جدي مورد توجه قرار داشته و هم از منظر فلسفه سياسي و هم از بعد حقوقي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است؛ به طوري كه اين موضوع و مسئله حاكميت را ميتوان به صراحت در آيات فراواني از قرآن كريم، و نيز كلمات علي ( ع) در نهج البلاغه، همچنين در متون كلامي و فقهي و تاريخي مسلمانان ملاحظه نمود. آرا و نظريات حكمائي چون فارابي، بوعلي سينا، غزّالي، خواجه نصير طوسي و بويژه عبدالرحمن ابن خلدون در اين زمينه بسيار واجد اهميت و شايسته بررسي و تأمل است. در مقالهي حاضر تلاش به عمل آمده تا ضمن اشاراتي اجمالي به مفهوم دولت و حاكميت در متون ديني و بخصوص قرآن كريم، به طور مشخص آراء و نظريات ابن خلدون در اين خصوص مورد بررسي و نقادي قرار بگيرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - تحلیل و بررسی ناامیدی طبیعی از دیدگاه قرآن، متون دینی و علما و پیامدهای آن
    مهدی اعتمادنسب
    یأس و نا امیدی در قرآن کریم به عنوان حالتی معرفی شده است که در مقام عجز و ناتوانی در وجود و روح انسان پدید می آید که انسان در مقام عملکرد دچار ایستایی شده و به طور کلی فرد از انجام فعالیت در زندگی دنیا قطع امید می کند. فاز این جهت به دلیل اهمیت این عارضه نفسانی این مفهو چکیده کامل
    یأس و نا امیدی در قرآن کریم به عنوان حالتی معرفی شده است که در مقام عجز و ناتوانی در وجود و روح انسان پدید می آید که انسان در مقام عملکرد دچار ایستایی شده و به طور کلی فرد از انجام فعالیت در زندگی دنیا قطع امید می کند. فاز این جهت به دلیل اهمیت این عارضه نفسانی این مفهوم با عبارتی همچون «یأس»، «قنوط» ، «ابلاس» و «خیبه» به کرّات در قرآن آمده است .از منظر فرهنگ قرآن منشأ اصلی بروز این پدیده در حوزه فکر و اندیشه، ظاهر بینی و دنیا گرایی افراد و دوری از معنویت در زندگی بوده و نتیجه این حالت، به صورت بیماری های مختلفی مانند افسردگی و صدمات روحی شدید و بی هدفی و احساس پوچی در زندگی خود نمایی می کند؛ لذا در قرآن روحیه یأس و نومیدی همواره مورد نکوهش قرار گرفته است. برای درمان این پدیده با رویکردی قرآنی می توان نقطه مقابل حس گرایی را خاطر نشان نمود یعنی نگاه درمانی قرآن در حوزه روان و فکر آدمی به طور کلی در یاد خدای سبحان و تلاش و صبر در برابر مشکلات و ایمان به آخرت خلاصه می گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - مطالعه بعد طبیعی آفرینش از دیدگاه قرآن
    زهره   صناعی نژاد
    هر چند از دیدگاه قرآن، هدف نهایی طبیعت شناسی، افزودن معرفت انسان ها نسبت به خداوند و تقرّب به اوست، امّا با بررسی و مطالعه ایات قرآنی، این نکته به دست می اید که قرآن از پرداختن به پدیده های طبیعی، اهداف متوسطی را نیز دنبال نموده است که لازمه و مقدّمه رسیدن به آن هدف نها چکیده کامل
    هر چند از دیدگاه قرآن، هدف نهایی طبیعت شناسی، افزودن معرفت انسان ها نسبت به خداوند و تقرّب به اوست، امّا با بررسی و مطالعه ایات قرآنی، این نکته به دست می اید که قرآن از پرداختن به پدیده های طبیعی، اهداف متوسطی را نیز دنبال نموده است که لازمه و مقدّمه رسیدن به آن هدف نهایی به حساب می ایند این پژوهش به دنبال آن است تا با مطالعه بعد طبیعی آفرینش از دیدگاه قرآن به دست آورد و در ادامه عملکرد بعد طبیعی را در تعامل با چرخه هستی به بحث گذاشته و کلیتی نمودار گونه از روند آفرینشی وی ترسیم نماید. در این راه از روش تحلیلی - تفسیری بهره گرفته شده است که جمع آوری مطالب نیز به صورت کتابخانه ای و میدانی انجام گرفته است. در پایان این مطالعه نشان می دهد، همان گونه که خداوند با دمیدن روح خلاقه خود در جسم بی جان ، آدمی را می آفریند؛ انسان نیز در مقام جانشین وی با دمیدن روح خلاقـه خـود در کالبـد مـواد خام و بی جـان بـه آنها زندگی می بخشد و بدین سان هنر از انسان زاییده می شود. در طول تاریخ خلقت، طبیعت، گاه خدای انسان و گاه ابزار انسان بوده است. انسان، همواره یا سوار بر طبیعت است و از مظاهر آن، نهایت استفاده را می برد و یا به شدّت، مسحور طبیعت می شود و طبیعت، او را رام خویش می کند و حتّی زندگی او را دستخوش تغییرات اساسی قرار می دهد. بر همین اساس است که رابطه انسان و طبیعت باید با شناخت درست از طبیعت و بر اساس معیارهای عقلانی ترسیم شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - ارتباط کیفیت زندگی و سازگاري تحصیلی با اهمالکاري تحصیلی در مدارس شهر یاسوج
    گلنار   صالحی خواه عطاءالله  نیک گفتار فرشته  طاووسی
    هدف این پژوهش، بررسی ارتباط کیفیت زندگی و سازگاري تحصیلی با اهمالکاري تحصیلی در مدارس شهر یاسوج بود. بدین منظور نمونه ای به حجم380نفر از دانش آموزان دختر پایه ششم مدارس یاسوج با روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. پرسشنامه های اهمالکاری سولومون و راثبلوم (1984)، چکیده کامل
    هدف این پژوهش، بررسی ارتباط کیفیت زندگی و سازگاري تحصیلی با اهمالکاري تحصیلی در مدارس شهر یاسوج بود. بدین منظور نمونه ای به حجم380نفر از دانش آموزان دختر پایه ششم مدارس یاسوج با روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. پرسشنامه های اهمالکاری سولومون و راثبلوم (1984)، پرسشنامه سازگاری دانش آموزان (1993)، و پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه اندرسون و بروک(2000) توسط آزمودنی ها تکمیل شد.تحلیل نتایج حاصل از اجرای همبستگی پیرسون نشان داد که اهمالکاری تحصیلی با سازگاری تحصیلی و کیفیت زندگی در مدرسه و معدل تحصیلی همبستگی منفی معنیدار دارند. همچنین سازگاری تحصیلی با کیفیت زندگی در مدرسه همبستگی مثبت معنی دار دارند. از طریق رگرسیون چندگانه مشخص شد که سازگاری تحصیلی و کیفیت زندگی در مدرسه پیش بینی کننده های مناسبی برای اهمالکاری تحصیلی بوده و سازگاری تحصیلی، قوی ترین پیش بینی کننده اهمالکاری تحصیلی می باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - بررسی و تحلیل نقش بی‌بدیل بسیج در دفاع مقدس
    بهروز  خشت زر سید صدیف دانشی
    دوران هشت‌ساله‌ی دفاع مقدس به فرموده‌ی مقام معظم رهبري" اوج افتخارات ملت ایران است" لذا برای حفظ و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس و فرهنگ ايثار و شهادت به نسل آينده بايستي اين فرهنگ با جديت در برنامه‌ریزی فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي و... كشور مدنظر قرار گيرد. به فرموده مقام چکیده کامل
    دوران هشت‌ساله‌ی دفاع مقدس به فرموده‌ی مقام معظم رهبري" اوج افتخارات ملت ایران است" لذا برای حفظ و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس و فرهنگ ايثار و شهادت به نسل آينده بايستي اين فرهنگ با جديت در برنامه‌ریزی فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي و... كشور مدنظر قرار گيرد. به فرموده مقام معظم رهبري " اگر بخواهيم انقلاب و كشور بيمه باشد، بايد اين شور و شوق، اين حركت عمومي و بسيج ملت را روزبه‌روز تقويت كنيم" بی‌شک باید بپذیریم اگرچه بسیج خود حافظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي است، اما خود نیز یك دستاورد بزرگ است. دستاوردي که به‌عنوان میراث گران‌بهای حضرت امام خمیني(ره) امروزه می‌تواند منشاء تحولات بزرگ در دنیا باشد، همان الگویي که هسته‌های مقاومت ظلم‌ستیز و عدالت‌خواه در هر گوشه از جهان از آن بهره‌گیری می‌نمایند و یادي از نقش بسیج در دفاع مقدس درواقع اشاره به گوشه‌ای از عملکرد این نهاد مقدس می‌باشد. معطوف داشتن تمام نگاه‌ها به این نوع عملکرد درواقع نادیده گرفتن پتانسیل عظیم و ارزشمند این شجره طیبه است . اگرچه دفاع مقدس برگ زریني از تاریخ پرافتخار ملت ایران است که توسط مردمی‌ترین نیروهاي مدافع انقلاب اسلامي ورق خورده است، اما امروزه سیره و روش آن نیروهاي عظیم تبدیل به تفکر شده است. که او از آن به‌عنوان "تفکر بسیج"یاد می‌کنیم. لذا اگرچه همواره به کارکرد بسیج در دفاع مقدس اشاره می‌گردد، اما هدف بالاتر و والاتر این است که این تفکر همواره در تاروپود جامعه باید ساري و جاري باشد. نتیجه این امر تداوم و استمرار پیروزی‌ها و موفقیت‌ها خواهد بود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - تأثیر روش یادگیری مشارکتی بر روی دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی شهر یاسوج
    گلنار   صالحی خواه مریم بستام زیبا بستام
    هدف این تحقیق تأثیر روش یادگیری مشارکتی بر روی دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی شهر یاسوج است و این‌که آیا مشکلات خواندن آن‌ها در گروه و با کمک یکدیگر حل می‌شود یا خیر؟ بنابراین از دو روش یادگیری یک ساو I و روش جیک ساو II استفاده‌شده است تا تأثیر آن در بهبود خواندن کودکان و چکیده کامل
    هدف این تحقیق تأثیر روش یادگیری مشارکتی بر روی دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی شهر یاسوج است و این‌که آیا مشکلات خواندن آن‌ها در گروه و با کمک یکدیگر حل می‌شود یا خیر؟ بنابراین از دو روش یادگیری یک ساو I و روش جیک ساو II استفاده‌شده است تا تأثیر آن در بهبود خواندن کودکان و یادگیری آن‌ها بررسی شود. با توجه به موضوع روش نیمه آزمایشی طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون انتخاب‌شده است. برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس هوشی و کسلر استفاده شد و برای تعیین میزان اختلال خواندن دانش‌آموزان از آزمون تشخیص خواندن که معروف به آزمون شیرازی است استفاده شد همچنین از داده‌های به‌دست‌آمده حاصل از نتایج پیش‌آزمون، پس‌آزمون، آزمون تعقیبی و تأخیری، برای گردآوری اطلاعات استفاده‌شده است. ضریب روایی85/0 برآورد گردید و ضریب پایایی به روش باز آزمایی در طول یک ماه برای مقیاس کل 0/95 مقیاس کلاس 0/93 و مقیاس عملی 0/9 می‌باشد که میانه ضرایب پایایی 0/73 گزارش‌شده است. در مرکز اختلالات یادگیری توسط یک مربی در طول هفته به ۲۰ دانش‌آموز خدمات آموزشی ارائه شد و در دو نوبت ترجیحاً ۴۰ نفر دانش‌آموز تحت آموزش قرار گرفتند. در این پژوهش با انتخاب تصادفی ۲۰ نفر از دانش‌آموزان نوبت اول به‌عنوان گروه آزمایش و ۲۰ نفر از دانش‌آموزان نوبت دوم به‌عنوان گروه گواه لحاظ گردیده است. اطلاعات جمع‌آوری‌شده با استفاده از آزمون t گروه‌های مستقل t) تست) و از نرم‌افزار spss جهت کارهای آماری استفاده گردید تا عملکرد دو گروه مستقل آزمایش و گواه مقایسه شود. یافته‌های پژوهش مبین آن است که یادگیری مشارکتی در مقایسه با روش آموزش انفرادی در کاهش مشکلات پایه اول ابتدایی مؤثر است از فرضیه‌ها استنباط می‌شود که یادگیری مشارکتی در مقایسه با روش آموزش انفرادی در عدم افزودن و یا حذف کلمات در متن مؤثر است، پس می‌توان نتیجه گرفت دانش‌آموزانی که به روش مشارکتی آموزش‌دیده‌اند در کسب مهارت خواندن از عملکرد بهتری برخوردار شده‌اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - آسیب‌شناسی برنامه درسي آموزش زبان انگلیسي اول متوسطه از دیدگاه دانش‌آموزان و دبیران شهر یاسوج
    محبوبه  اکبری
    هدف از این پژوهش آسیب‌شناسی برنامه درسی آموزش زبان انگلیسی اول متوسطه از دیدگاه دانش‌آموزان و دبیران شهر یاسوج بوده است. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. جامعه و نمونه آماری پژوهش حاضر تمام دانش‌آموزان متوسطه اول مشغول به تحصیل در سال تحصیلی1400بوده‌اند؛ که تعد چکیده کامل
    هدف از این پژوهش آسیب‌شناسی برنامه درسی آموزش زبان انگلیسی اول متوسطه از دیدگاه دانش‌آموزان و دبیران شهر یاسوج بوده است. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. جامعه و نمونه آماری پژوهش حاضر تمام دانش‌آموزان متوسطه اول مشغول به تحصیل در سال تحصیلی1400بوده‌اند؛ که تعداد 220 نفر (200دانش‌آموز و20 دبیر) به روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب و - موردپژوهش قرارگرفته‌اند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه آسیب‌شناسی برنامه درس زبان انگلیسی بوده که دارای 27 گویه می‌باشد و 4 مقیاس را شامل می‌گردد. روایی و پایایی ابزار مورد تائید قرارگرفته است. جهت آنالیز آماری از آمار توصیفی و آمار استنباطی)خی دو تی مستقل(استفاده‌شده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان‌دهنده آن است که تمام عناصر )اهداف و محتوا، روش تدریس، فضا و زمان آموزشی، تأثیر دانش‌آموز و دبیر و گروه‌بندی برنامه درسی زبان انگلیسی از دیدگاه دانش‌آموزان و دبیران دارای ضعف‌ها و آسیب‌هایی می‌باشد. بر اساس آزمون خی دو تی مستقل تمام‌مقیاس‌های موردبررسی در برنامه درسی زبان انگلیسی مؤثر می‌باشد و بین فراوانی‌های مورد انتظار و مشاهده‌شده مقیاس‌ها تفاوت معناداری مشاهده گردید. در آزمون تی مستقل دانش‌آموزان دختر و پسر تفاوت میانگین‌های دانش‌آموزان و گروه‌بندی و زمان آموزش معنادار است؛ در تفاوت میانگین دبیران و دانش‌آموزان در مقیاس‌های روش تدریس، ارزشیابی، معلم و دانش‌آموزان تفاوت معنادار می‌باشد و در تفاوت پایه‌های هفتم و هشتم درروش تدریس؛ ارزشیابی؛ زمان؛ معلم و دانش‌آموز تفاوت معنادار است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    13 - نگاهی مروری به جایگاه درس تربیت‌بدنی در برنامه آموزشی مدارس ایران
    عبدالحسین  پیشگو زهرا سامانپور صدیقه مرادی حسین آباد
    پرورش مهارت‌ها، دانش‌ها و ارزش‌های مطلوب بر اساس اهداف تدوین‌شده در نظام تعلیم و تربیت از طریق آموزش دروس مختلف به دانش‌آموزان دنبال می‌شود. هدف از پژوهش حاضر، نگاهی مروری به جایگاه بر درس تربیت‌بدنی در برنامه آموزشی مدارس ایران است. داده‌های تحقیق از طریق بررسی کتابخان چکیده کامل
    پرورش مهارت‌ها، دانش‌ها و ارزش‌های مطلوب بر اساس اهداف تدوین‌شده در نظام تعلیم و تربیت از طریق آموزش دروس مختلف به دانش‌آموزان دنبال می‌شود. هدف از پژوهش حاضر، نگاهی مروری به جایگاه بر درس تربیت‌بدنی در برنامه آموزشی مدارس ایران است. داده‌های تحقیق از طریق بررسی کتابخانه‌ای، جست‌وجوی رایانه‌ای شبکه اینترنت و پرسشنامه جمع‌آوری شد و از طریق آمار توصیفی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که افزایش دانش مربوط به‌سلامتی و ایمنی در فعالیت جسمانی و همچنین یادگیری مهارت‌های بنیادی به‌عنوان مهم‌ترین هدف و بازی‌های پرورشی به‌عنوان مهم‌ترین محتوای درس در تربیت‌بدنی دوره ابتدایی در برنامه آموزشی مدارس ایران به شمار می‌رود. زمان درس تربیت‌بدنی دوره ابتدایی در ایران 120 دقیقه در هفته معادل 6 درصد از کل برنامه درسی دوره ابتدایی است ازجمله فوق‌برنامه درسی، برنامه‌های ورزشی، نظام آموزش و عوامل اجرایی برنامه درسی در مدارس می‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    14 - ارزیابی روش‌های تدریس‌ با انگیزه‌ پیشرفت‌ دانش‌آموزان‌ پسر مدارس دوره‌ متوسطه‌ شهر یاسوج
    احمد علی  صمدی روحانه  مشفق نیا
    پژوهش حاضر باهدف ارزیابی روش‌های تدریس‌ باانگیزه‌ پیشرفت‌ دانش‌آموزان‌ پسر مدارس دوره‌ متوسطه‌ شهر یاسوج انجام گردیده است. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر ابتدایی متوسطه مدارس شهر یاسوج در سال تحصیلی 1400-1401 بود. برای انتخاب چکیده کامل
    پژوهش حاضر باهدف ارزیابی روش‌های تدریس‌ باانگیزه‌ پیشرفت‌ دانش‌آموزان‌ پسر مدارس دوره‌ متوسطه‌ شهر یاسوج انجام گردیده است. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر ابتدایی متوسطه مدارس شهر یاسوج در سال تحصیلی 1400-1401 بود. برای انتخاب نمونه موردنظر از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی استفاده‌شده است. نمونه شامل 100 نفر دانش آموزان می‌باشد. ابزارهای مورداستفاده مقیاس انگیزش هرمنس و روش نوین تدریس که به‌وسیله محقق طراحی و اعتبار یابی گردید می‌باشد. به‌منظور تحلیل داده‌ها در این پژوهش از روش تحلیل رگرسیون چند متغیری و همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که با توجه به ضرایب به‌دست‌آمده با 95 درصد اطمینان می‌توان گفت بین روش تدریس اکتشافی همبستگی مثبت معنادار و بین روش تدریس سنتی (نمایشی) با انگیزش دانش آموزان همبستگی منفی معنادار وجود دارد. نتایج رگرسیون نیز نشان داد که روش تدریس اکتشافی و نمایشی 26/8 درصد از تغییرات انگیزش را پیش‌بینی می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر، 12/26 درصد از پراکندگی مشاهده‌شده در متغیر انگیزش دانش آموزان توسط این متغیرها توجیه می‌شود. علاوه بر این، نسبت F محاسبه‌شده در سطح اطمینان حداقل 98 درصد معنادار است. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که بین روش‌های تدریس باانگیزه پیشرفت دانش‌آموزان همبستگی معنادار وجود دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    15 - بررسی آموزش یادگیری موقعیتی و آموزش سخنرانی بر میزان انگیزه تحصیلی دانش آموزان پنجم ابتدایی شهر یاسوج
    حشمت الله  جبا مسعود جهانبانی
    پژوهش حاضر بررسی آموزش یادگیری موقعیتی و آموزش سخنرانی بر انگیزه تحصیلی دانش آموزان پنجم ابتدایی شهر یاسوج پرداخته است. علاوه بر این با توجه به اهمیّت بر انگیزه تحصیلی، تاثیر روش های آموزشی بر میزان انگیزه تحصیلی نیز بررسی شده است. بنابراین، دانش آموزان کلاس پنجم ابتدای چکیده کامل
    پژوهش حاضر بررسی آموزش یادگیری موقعیتی و آموزش سخنرانی بر انگیزه تحصیلی دانش آموزان پنجم ابتدایی شهر یاسوج پرداخته است. علاوه بر این با توجه به اهمیّت بر انگیزه تحصیلی، تاثیر روش های آموزشی بر میزان انگیزه تحصیلی نیز بررسی شده است. بنابراین، دانش آموزان کلاس پنجم ابتدایی شهر یاسوج به عنوان جامعه پژوهش انتخاب شدند. 18 دانش آموز در برنامه‌ی یادگیری تلفیقی و 16 دانش آموز در برنامه ی آموزش مبتنی بر سخنرانی شرکت کردند. درس ” آسیب شناسی روانی یک" موضوع" حرکت بدن" با دو رویکرد مبتنی بر سخنرانی و موقعیتی به اجرا درآمد. تخصیص کلاس‌ها به برنامه های آموزشی به صورت تصادفی انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون محتوای درسی، فرم کوتاه پرسشنامه‌ی انگیزه‌ی تحصیلی مک اینرنی و سینکلایر(1372)، در مراحل پیش از آموزش و پس از آموزش و همچنین چند پرسش مستقیم از دانش آموزان در مورد رضایت کلی از برنامه های آموزشی بعد از اجرای برنامه های آموزش و یادگیری در گروه ها جمع آوری شد. این داده ها با استفاده از آزمون‌های تی مستقل، تی زوجی و من ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که: در مقایسه با آموزش مبتنی بر سخنرانی، یادگیری تلفیقی موجب افزایش انگیزه‌ی تحصیلی در دانش آموزان شد، و در مقایسه با روش آموزش مبتنی بر سخنرانی، روش یادگیری موقعیتی رضایت بخش تر بود. همچنین نشان داده شد که در مقایسه با آموزش مبتنی بر سخنرانی، در گروه آموزش دیده به شیوه‌ی یادگیری موقعیتی به نحو قابل توجهی کاهش یافت. با توجه به اهمیت حفظ انگیزه‌ی دانش آموزان و ضرورت افزایش رضایت دانش آموزان از شیوه تدریس برای ایجاد تجربه های مثبت یادگیری و همچنین نتایج به دست آمده‌ی این پژوهش، امید است که توجه مسئوولین و برنامه‌ریزان آموزشی به استفاده از این روش یادگیری جلب شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    16 - برسی دو عامل روانشناختی و فیزیولوژیک در اختلالات املانویسی دانش آموزان ابتدایی
    فاطمه  آقایی
    املا از جمله مهارت های آموزشی و نوشتنی بسیار مهمی است که نیاز به پرداز های متعدد ذهنی دارد و املا بخشی از برنامه آموزشی است که در آن خلاقیت مطرح نیست بلکه تنها یک نمونه ویا ترتیب حروف آن مد نظر است. املای یک کلمه بسیار مشکل تر از خواندن آن کلمه است چرا که باز شناسی یک ک چکیده کامل
    املا از جمله مهارت های آموزشی و نوشتنی بسیار مهمی است که نیاز به پرداز های متعدد ذهنی دارد و املا بخشی از برنامه آموزشی است که در آن خلاقیت مطرح نیست بلکه تنها یک نمونه ویا ترتیب حروف آن مد نظر است. املای یک کلمه بسیار مشکل تر از خواندن آن کلمه است چرا که باز شناسی یک کلمه چاپی، یک عمل کد برگردانی است لذا بعضی از کودکانی که درخواندن ضعیف هستند،دراملا نویسی هم دچارمشکل می باشند. هدف مقاله ی حاضر برسی دو عامل روانشناختی و فیزیووژیک در اختلالات املانویسی دانش آموزان ابتدایی است. این پژوهش از نوع کاربردی است و روش جمع آوری آن کتابخانه می باشد. در این تحقیق به بررسی دو عامل روانشناختی و فیزیووژیک اختلالات املانویسی دانش آموزان ابتدایی پرداخته شد ابتدا به برسی عامل روانشناختی و سپس به عامل فیزیولوژیک در اختلالات املانویسی دانش آموزان و در نهایت نتایج حاصل از جمع بندی این دو عامل نتیجه گیری شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    17 - نقش خود تنظیمی(راهبردهای شناختی و فرا شناختی) در عملکرد تحصیلی دانش ‏آموزان سال سوم دبیرستان‏ های بابل
    لیلا  لطفی نیا فیروزجاه
    هدف از انجام این پژوهش، نقش خود تنظیمی(راهبردهای شناختی و فرا شناختی) در عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان سال سوم رشته علوم تجربی در دبیرستان‏های بابل بود. در این پژوهش خودتنظیمی(راهبردهای شناختی و فراشناختی) و عملکرد تحصیلی به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شده‏اند. نمونه پژو چکیده کامل
    هدف از انجام این پژوهش، نقش خود تنظیمی(راهبردهای شناختی و فرا شناختی) در عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان سال سوم رشته علوم تجربی در دبیرستان‏های بابل بود. در این پژوهش خودتنظیمی(راهبردهای شناختی و فراشناختی) و عملکرد تحصیلی به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شده‏اند. نمونه پژوهش، شامل 150 نفر دانش‏آموز دختر و پسر سال سوم علوم تجربی شاغل به تحصیل در سال 1400-1399در دبیرستان‏های بابل بودند که با استفاده از روش نمونه‏گیری خوشه‏ای چند مرحله‏ای انتخاب شدند. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان داد که در کل نمونه، نقش خودتنظیمی (راهبردهای شناختی و فرا شناختی) و عملکرد تحصیلی به ترتیب25/0و 25/0 بود. برای تعیین سهم هر یک از متغیرهای پیش‏بین در تعیین متغیر ملاک از رگرسیون استفاده شد. نتایج تحلیل نشان داد که خودتنظیمی در تبیین واریانس عملکرد تحصیلی سهم داشته ‏اند. عزت‏نفس سهمی در تبیین واریانس عملکرد تحصیلی نداشته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    18 - تأثیر یادگیری مشارکتی (جیگ ساو) بر مهارت‏های اجتماعی دانش‏ آموزان پسر پایه ششم شهر یاسوج
    محمد رفیع  تقوی طاهره  کیوان لقب محبوبه  گلستانی
    هدف کلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی (جیگ ساو) بر مهارت‏های اجتماعی دانش‏آموزان پسر پایه ششم شهر یاسوج می‏باشد، که به روش شبه آزمایشی با استفاده از طرح پیش‏آزمون و پس‏آزمون با گروه کنترل انجام یافت. جامعه آماری شامل کلیه دانش‏آموزان پسر پایه ششم شهر یاسوج چکیده کامل
    هدف کلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی (جیگ ساو) بر مهارت‏های اجتماعی دانش‏آموزان پسر پایه ششم شهر یاسوج می‏باشد، که به روش شبه آزمایشی با استفاده از طرح پیش‏آزمون و پس‏آزمون با گروه کنترل انجام یافت. جامعه آماری شامل کلیه دانش‏آموزان پسر پایه ششم شهر یاسوج به تعداد 324 نفر می‏باشد. نمونه آماری این تحقیق 52 نفر از دانش‏آموزان بود که به روش تصادفی خوشه‏ای چندمرحله‏ای در دو گروه انتخاب شدند. دانش‏آموزان گروه آزمایشی 10 جلسه به روش مشارکتی (جیگ ساو) در درس علوم آموزش دیدند. ابزار گردآوری اطلاعات آزمون مهارت‏های اجتماعی ماتسون 20 سوال پیشرفت تحصیلی بود بعد از تأیید روایی و پایایی آن آزمون به عمل آمد. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن بود که t در تجزیه و تحلیل یافته‏های تحقیق از آزمون روش یادگیری مشارکتی (جیگ ساو) در رشد مهارت‏های اجتماعی در دانش‏آموزان تأثیر معناداری دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    19 - تأثیر یادگیری مشارکتی (جیگ ساو) بر پیشرفت تحصیلی دانش ‏آموزان دختر پایه پنجم شهر یاسوج
    عبدالحسین  پیشگو سکینه شهین نسب طیبه   روزستان
    هدف کلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی (جیگ ساو) بر پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان دختر پایه پنجم شهر یاسوج می‏باشد، که به روش شبه آزمایشی با استفاده از طرح پیش‏آزمون و پس‏آزمون با گروه کنترل انجام یافت. جامعه آماری شامل کلیه دانش‏آموزان دختر پایه پنجم شهر یاسوج چکیده کامل
    هدف کلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی (جیگ ساو) بر پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان دختر پایه پنجم شهر یاسوج می‏باشد، که به روش شبه آزمایشی با استفاده از طرح پیش‏آزمون و پس‏آزمون با گروه کنترل انجام یافت. جامعه آماری شامل کلیه دانش‏آموزان دختر پایه پنجم شهر یاسوج به تعداد 324 نفر می‏باشد. نمونه آماری این تحقیق 52 نفر از دانش‏آموزان بود که به روش تصادفی خوشه‏ای چندمرحله‏ای در دو گروه انتخاب شدند. دانش‏آموزان گروه آزمایشی 10 جلسه به روش مشارکتی (جیگ ساو) در درس علوم آموزش دیدند. ابزار گردآوری اطلاعات آزمون پیشرفت تحصیلی 20 سوال پیشرفت تحصیلی بود بعد از تأیید روایی و پایایی آن آزمون به عمل آمد. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن بود که t در تجزیه و تحلیل یافته‏های تحقیق از آزمون روش یادگیری مشارکتی (جیگ ساو) در پیشرفت تحصیلی در دانش‏آموزان تأثیر معناداری دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    20 - بررسي خلاقيت دانش‌آموزان با نگرش‌های فرزند پروري والدين در مدارس مقطع ابتدایی شهر یاسوج
    مهشید   رستار فاطمه   رهبر صدیقه مرادی حسین آباد
    هدف تحقیق بررسي خلاقيت دانش‌آموزان با نگرش‌های فرزند پروري والدين در مدارس مقطع ابتدایی شهر یاسوج است. به‌منظور آزمون فرضیه‌های تحقيق، اطلاعات موردنیاز از طريق اجراي دو پرسشنامه به شرح زير جمع‌آوری‌شده است. 1- آزمون زمینه‌یابی مداد كاغذي چند جوابي سنجش خلاقيت2- پرسشنام چکیده کامل
    هدف تحقیق بررسي خلاقيت دانش‌آموزان با نگرش‌های فرزند پروري والدين در مدارس مقطع ابتدایی شهر یاسوج است. به‌منظور آزمون فرضیه‌های تحقيق، اطلاعات موردنیاز از طريق اجراي دو پرسشنامه به شرح زير جمع‌آوری‌شده است. 1- آزمون زمینه‌یابی مداد كاغذي چند جوابي سنجش خلاقيت2- پرسشنامه زمینه‌یابی ارزشيابي نگرش والدين جامعه و نمونه آماري را 209 نفر پسر و 218 دختر (جمعاً 427 نفر) و والدين آن‌ها تشكيل داده است. تجزیه‌وتحلیل نتايج و داده‌ها با استفاده از روش‌های آماري توصيفي و استنباطي مثل فراواني، ميانگين، ضريب همبستگي پيرسون، انحراف معيار، آزمونt، تحليل واريانس و... به‌وسیله بسته نرم‌افزار آماري SPSS13 صورت گرفته است. نتايج تحقيق حاكي است 6/11 % دانش‌آموزان خلاقيت بسيار زياد، 2/42 % خلاقيت زياد، 7/28 % خلاقيت كم و 5/17% خلاقيت بسيار كم از خود نشان دادند كه 8/53% بالاتر از حد متوسط و 2/46% نيز پائين تر از حد متوسط می‌باشد. اكثريت والدين (5/92%) نيز نگرش حد متوسطي به رشد خلاقيت فرزندان دارند. ازنظر شیوه‌های فرزند پروري و ميزان خلاقيت دانش‌آموزان رابطه آماري معنی‌داری به دست نيامده است (20% r=). يعني والدين دیدگاه‌های تربيتي روشن و جهت‌داری كه بتواند رشد قوه ابتكار و نوآوري كودكان را پشتيباني و حمايت كند نداشته و در تربيت فرزندان گرايشات شدیداً محافظه‌کارانه‌ای دارند كه احتمالاً می‌تواند دليلي بر تقدم و اهميت موفقيت تحصيلي بر رشد خلاقيت باشد. ارتباط برخي از عوامل تشکیل‌دهنده خلاقيت با نگرش‌های والدين، جنسيت دانش‌آموزان، تحصيلات و شغل والدين، وضعیت رفاهي خانواده‌ها و... كه مربوط به فرضیه‌های فرعي تحقيق می‌باشد قابل‌توجه است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    21 - مقايسه‌اي هوش معنوي با پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر یاسوج
    پری   دارابی
    دانش‌آموزان در يادگيري درس‌های آموزش داده‌شده داراي توانمندی‌های متفاوتي‌اند عده‌اي مستعد يادگيري و عده‌اي فاقد استعداد لازم براي یادگیری‌اند. هدف پژوهش حاضر مقايسه‌اي هوش معنوي با پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر یاسوج است. جمعیت موردمطالعه 397 نفر دانش‌آموز چکیده کامل
    دانش‌آموزان در يادگيري درس‌های آموزش داده‌شده داراي توانمندی‌های متفاوتي‌اند عده‌اي مستعد يادگيري و عده‌اي فاقد استعداد لازم براي یادگیری‌اند. هدف پژوهش حاضر مقايسه‌اي هوش معنوي با پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر یاسوج است. جمعیت موردمطالعه 397 نفر دانش‌آموز (205 نفر دختر و 192 نفر پسر) مقطع ابتدایی شهر یاسوج می‌باشد که به‌صورت تصادفی انتخاب شدند و با استفاده از آزمون ریون، بهره هوشی آنان موردسنجش قرار گرفت؛ ملاک پیشرفت تحصیلی آنان میانگین نمره‌های سه ماه اول، دوم و سوم، پس از حذف نمره‌های انضباط و ورزش در نظر گرفته شد. نتایج به‌دست‌آمده نشان‌دهنده این است که بهره هوشی دانش‌آموزان در میزان پیشرفت تحصیلی آنان تأثیر مثبت و معنی‌داری داشته است و همچنین عواملی نظیر تحصیلات و شغل والدین نیز ازنظر آماری رابطه معنی‌داری با پیشرفت تحصیلی و هوش داشته است. (P<0.001) پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    22 - بررسی تاثیر اضطراب بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال اول مقطع ابتدایی مدرسه شهید افتخاری شهر یاسوج
    ولی الله  صالحی دهنو ماهرخسار  صفایی فریده   ارجمند گلرخ  هادی پور
    هدف از پژوهش حاضر بررسی همه گیر شناسی استرس، اضطراب و افسردگی در دانش آموزان مقطع ابتدایی مدرسه شهید افتخاری شهر یاسوج بوده است. در این پژوهش 605 دانش آموز (264 دختر و 341 پسر) 14تا 19 سال از كلیه پایه های مقطع ابتدایی شهر یاسوج شركت داشتند. برای جمع آوری اطلاعات از سه چکیده کامل
    هدف از پژوهش حاضر بررسی همه گیر شناسی استرس، اضطراب و افسردگی در دانش آموزان مقطع ابتدایی مدرسه شهید افتخاری شهر یاسوج بوده است. در این پژوهش 605 دانش آموز (264 دختر و 341 پسر) 14تا 19 سال از كلیه پایه های مقطع ابتدایی شهر یاسوج شركت داشتند. برای جمع آوری اطلاعات از سه آزمون، مقیاس استرس ادراك شده (PSS)،‌مقیاس اضطراب كتل و مقیاس افسردگی كودكان (CDS-A) استفاده شد. چون آزمون PSS و CDS-A فاقد هنجار ایرانی بودند، با استفاده از داده های بدست آمده، این تست ها نیز اعتبار یابی شدند. اعتبار حاصل برای PSS از طریق د نیمه كردن اسپیرمن- براون 76/0 و با استفاده از آلفای كرونباخ 77/0 و برای CDS-A به ترتیب برابر 90/0 و 89/0 بود. سپس برای تعيین روایي این دو آزمون، همبستگی هر آیتم با كل هر آزمون گرفته شد كه در سطح 001/0P< معنی دار بودند. از تحلیل عاملی نیز استفاده شد و بررسی آیتم های كه دارای بیشترین بار روی هر یك از آیتم ها بودند نشان داد كه آیتم های این دو آزمون برای سنجش اهداف مورد نظر به خوبی دارای قدرت تفكیك بوده و قابل اعتماد هستند. نتایج همه گیر شناسی شیوع استرس را در پسران 1/9 درصد و در دختران22 درصد و در كل نمونه 7/14 درصد را نشان میدهند كه میزان ابتلای دختران 5/2 برابر پسران است. در رابطه به اضطراب، شیوع در سه سطح پنهان ، آشكار و كلی، بررسی شد. در این مورد، اضطراب پنهان در پسران 3/10 درصد و در كل نمونه 6/13 درصد بود. اضطراب آشكار در پسران 7 درصد و در كل نمونه 4/13 درصد و اضطراب كلی در پسران 1/11 درصد و در دختران 5/23 درصد و در كل نمونه 5/16 درصد بوده است. در اینجا نیز میزان ابتلای دختران در هر سه سطح بیشتر از پسران بود (پنهان7/1 برابر پسران، آشكار3 برابر و كلی 1/2 برابر پسران). میزان شیوع افسردگی در پسران 5/8 درصد و در دختران 2/24 درصد و در كل نمونه 4/15 درصد به دست آمد. این میزان نشان می دهد كه میزان ابتلای دختران بیشتر از پسران است و این میزان 8/2 برابر می باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    23 - مروری بر تکوین دانش جغرافیا
    جمشید  وصال نژاد
    هدف مقاله حاضر بررسی مروری بر تکوین دانش جغرافیا بوده است. به این منظور از روش تحلیلی _ تاریخی استفاده‌شده است. نمونه مطالب این پژوهش شامل آثار، رخدادها، تلاش‌ها و اقدام‌های انجام‌شده در طول تاریخ علم جغرافیا از آغاز تاکنون بوده است. به همین منظور، ابتدا عنوان و چند تعر چکیده کامل
    هدف مقاله حاضر بررسی مروری بر تکوین دانش جغرافیا بوده است. به این منظور از روش تحلیلی _ تاریخی استفاده‌شده است. نمونه مطالب این پژوهش شامل آثار، رخدادها، تلاش‌ها و اقدام‌های انجام‌شده در طول تاریخ علم جغرافیا از آغاز تاکنون بوده است. به همین منظور، ابتدا عنوان و چند تعریف معروف از این علم مطرح‌شده و سپس، سیر تاریخی تکوین و تکامل این علم موردبحث قرارگرفته است. اصولاً مطالعه هر پدیده یا موضوعی بهتر است از زوایای مورد برسی قرار گیرد. چون اگر ما صرفاً از یک‌جهت به آن پدیده نگاه کنیم طبیعی است که سمت مخالف آن را نتوانیم ببینیم. بنابراین کسی نمی‌تواند یک‌چشم انداز را درآن‌واحد با تمامی ابعاد و بخش‌های آن ملاحظه کند. مساله ی دیگر برمی‌گردد به هدف بیننده که برداشت‌ها و نگاه‌های متفاوتی را انتظار داریم یا اگر ما با توجه به نقش و کارکرد پدیده‌ها به آن‌ها نگاه کنیم بازبرداشت‌ها و نحوه‌ی نگرش‌ها متفاوت خواهد بود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    24 - تحلیل محتواي کتاب هاي فارسی نیمه دوم دوره ابتدایی (پایه هاي ششم)
    ایوب  سعادت مهر زکیه  دستمرد
    هدف اصلی از پژوهش حاضر تحلیل محتواي کتاب هاي فارسی نیمه دوم دوره ابتدایی (پایه ششم) براساس عوامل خلاقیت گیلفورد بوده است. براساس جامعه آماري کتاب فارسی تعیین گردیده است و ابزار اندازه گیري، محتواي دو کتاب فارسی یعنی کتاب خوانداري و نوشتاري (در پایه ششم) و فرم محقق ساخته چکیده کامل
    هدف اصلی از پژوهش حاضر تحلیل محتواي کتاب هاي فارسی نیمه دوم دوره ابتدایی (پایه ششم) براساس عوامل خلاقیت گیلفورد بوده است. براساس جامعه آماري کتاب فارسی تعیین گردیده است و ابزار اندازه گیري، محتواي دو کتاب فارسی یعنی کتاب خوانداري و نوشتاري (در پایه ششم) و فرم محقق ساخته میباشد. به منظور تحلیل محتوا از روش واحد ثبت در زمینه استفاده شده است و با استفاده از جداول، فراوانی و درصد به توصیف و تحلیل داده ها پرداخته شده است. روایی ابزار اندازه گیري از طریق فرمول در پایه ششم توافق و پایایی ابزار براساس روش ضریب توافق زمانی طی سه ماه متوالی با انجام پذیرفت. تحلیل و تفسیر داده ها براساس spss استفاده از فرمول همبستگی پیرسون و نرم افزار شاخص هاي آمار توصیفی و از فرمول آزمون تفاوت فراوانی با اتکا بر فرمول کاي اسکوئر (خی دو) تک متغیر مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که: بیشتر محتوا و تصاویر کتاب هاي فارسی (خوانداري و نوشتاري) هر سه پایه در سطح حافظه شناختی قرار دارند و به سطح تفکر واگرا و ارزشیاب کمتر توجه شده است. در پایه ششم سطح تفکر همگرا، حافظه شناختی و تفکر واگرا از تعادل نسبتاً خوبی برخوردار می باشد لازم به ذکر است در مورد عناصر واگرا: پایه پنجم در فعالیت هاي خوانداري و تمرینات نوشتاري بیشتر در سطح اصالت و محتوا در سطح روانی؛ و محتوا، فعالیت ها و تمرینات و تصاویر خوانداري و نوشتاري ششم بیشتر در سطح روانی طراحی شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    25 - تحلیل محتواي کتاب‌های فارسی نیمه دوم دوره ابتدایی (پایه‌های پنجم)
    علیرضا   معتقد نژاد زینب پیش آهنگ
    هدف اصلی از پژوهش حاضر تحلیل محتواي کتاب‌های فارسی نیمه دوم دوره ابتدایی (پایه‌های پنجم) بر اساس عوامل خلاقیت گیلفورد بوده است. بر اساس جامعه آماري کتاب فارسی تعیین گردیده است و ابزار اندازه‌گیری، محتواي دو کتاب فارسی یعنی کتاب خوانداري و نوشتاري (در پایه‌های پنجم) و فر چکیده کامل
    هدف اصلی از پژوهش حاضر تحلیل محتواي کتاب‌های فارسی نیمه دوم دوره ابتدایی (پایه‌های پنجم) بر اساس عوامل خلاقیت گیلفورد بوده است. بر اساس جامعه آماري کتاب فارسی تعیین گردیده است و ابزار اندازه‌گیری، محتواي دو کتاب فارسی یعنی کتاب خوانداري و نوشتاري (در پایه‌های پنجم) و فرم محقق ساخته می‌باشد. به‌منظور تحلیل محتوا از روش واحد ثبت درزمینه استفاده‌شده است و با استفاده از جداول، فراوانی و درصد به توصیف و تحلیل داده‌ها پرداخته‌شده است. روایی ابزار اندازه‌گیری از طریق فرمول در پایه پنجم، 33/ 91 % توافق و پایایی ابزار بر اساس روش ضریب توافق زمانی طی سه ماه متوالی با انجام پذیرفت. تحلیل و تفسیر داده‌ها بر اساس spss استفاده از فرمول همبستگی پیرسون و نرم‌افزار شاخصهاي آمار توصیفی و از فرمول آزمون تفاوت فراوانی با اتکا بر فرمول کاي اسکوئر (خی دو) تک متغیر مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که: بیشتر محتوا و تصاویر کتاب‌های فارسی )خوان‌داری و نوشتاري ( هر سه‌پایه در سطح حافظه شناختی قرار دارند و به سطح تفکر واگرا و ارزش یاب کمتر توجه شده است. در ضمن براساس نتایج به دست آمده در زمینه فعالیت ها و تمرینات در پایه پنجم سطح تفکر همگرا، حافظه شناختی و تفکر واگرا از تعادل نسبتاً خوبی برخوردار میباشد. در پایه پنجم در فعالیت هاي بخوانیم به تفکر همگرا بیشتر توجه شده است و در تمرینات بنویسیم به سطح واگرابیشتر توجه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    26 - تحلیل محتواي کتاب‌های فارسی نیمه دوم دوره ابتدایی (پایه چهارم) بر اساس عوامل خلاقیت گیلفورد
    مریم  واحدی زینب  رهبر حدیثه خشت زر
    هدف اصلی از پژوهش حاضر تحلیل محتواي کتاب‌های فارسی نیمه دوم دوره ابتدایی (پایه‌های چهارم) بر اساس عوامل خلاقیت گیلفورد بوده است. بر اساس جامعه آماري کتاب فارسی تعیین گردیده است و ابزار اندازه‌گیری، محتواي دو کتاب فارسی یعنی کتاب خوانداري و نوشتاري (در پایه‌های چهارم) و چکیده کامل
    هدف اصلی از پژوهش حاضر تحلیل محتواي کتاب‌های فارسی نیمه دوم دوره ابتدایی (پایه‌های چهارم) بر اساس عوامل خلاقیت گیلفورد بوده است. بر اساس جامعه آماري کتاب فارسی تعیین گردیده است و ابزار اندازه‌گیری، محتواي دو کتاب فارسی یعنی کتاب خوانداري و نوشتاري (در پایه‌های چهارم) و فرم محقق ساخته می‌باشد. به‌منظور تحلیل محتوا از روش واحد ثبت در زمینه استفاده‌شده است و با استفاده از جداول، فراوانی و درصد به توصیف و تحلیل داده‌ها پرداخته‌شده است. روایی ابزار اندازه‌گیری از طریق فرمول در پایه پنجم، 33/ 91 % در پایه چهارم، 66 / 94اسکات و با روش ضریب توافق متخصصان به میزان % 90در پایه ششم توافق و پایایی ابزار بر اساس روش ضریب توافق زمانی طی سه ماه متوالی با انجام پذیرفت. تحلیل و تفسیر داده‌ها بر اساس spss استفاده از فرمول همبستگی پیرسان و نرم‌افزار شاخص‌های آمار توصیفی و از فرمول آزمون تفاوت فراوانی با اتکا بر فرمول کاي اسکوتر (خی دو) تک متغیر مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که: بیشتر محتوا و تصاویر کتاب‌های فارسی(خوانداري و نوشتاري) هر سه‌پایه در سطح حافظه شناختی قرار دارند و به سطح تفکر واگرا و ارزشیاب کمتر توجه شده است. در ضمن بر اساس نتایج به‌دست‌آمده در زمینه فعالیت‌ها و تمرینات هر دو کتاب نشان داده‌شده است که در پایه ششم سطح تفکر همگرا، حافظه شناختی و تفکر واگرا از تعادل نسبتاً خوبی برخوردار می‌باشد. در پایه پنجم در فعالیت‌های بخوانیم به تفکر همگرا بیشتر توجه شده است و در تمرینات بنویسیم به سطح واگرا بیشتر توجه شده است. در پایه چهارم بیشتر به حافظه شناختی توجه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    27 - مروری بر پارادایم ها و مکاتب در علم جغرافیا
    مجید   ظریفیان
    پارادایم در علوم به معنای(دیدگاه، الگو، سرمشق و…) است. پارادایم ها همچون خونی در رگ های علوم مختلف جاری است. پارادایم ها فعالیت دانشمندان هر رشته را هماهنگ و هدایت می کند. توجه زیاد به یک پارادایم می تواند تعصب را گسترش دهد و این تعصب اگر در سطح جامعه و حکومت نفوذ کند، چکیده کامل
    پارادایم در علوم به معنای(دیدگاه، الگو، سرمشق و…) است. پارادایم ها همچون خونی در رگ های علوم مختلف جاری است. پارادایم ها فعالیت دانشمندان هر رشته را هماهنگ و هدایت می کند. توجه زیاد به یک پارادایم می تواند تعصب را گسترش دهد و این تعصب اگر در سطح جامعه و حکومت نفوذ کند، موجب عقب ماندگی کشور در مسیر توسعه خواهد شد. پارادایم ها همواره تغییر و تحول پیدا می کنند(ثابت و پایدار).پارادایم های جدیدی توسط افراد با نبوغ ، شجاع و جسور متولد می شوند. تغییر و تحول پارادایم ها به تحولات علوم می انجامد. تاریخچه مکتب و سیر تکاملی آن ورود بحث فضا به علم جغرافیا همزمان با طرح جغرافیای نو در محافل جغرافیا اتفاق افتاد. در واقع می توان گفت که ابتداء در سال 1928 رابرت پلات جغرافیدان آمریکائی به وابستگی های ناحیه ای و یا فضایی تأکید بسیار نمود. و پس از او جغرافیدانان دیگری از سنت فضایی استفاده کردند اما کار عملی در دیدگاه فضایی توسط ادوارد اولمن و فردکورد شیفر وارد جغرافیا گردید . والترکریستالر، آلفرد وبر و فن تونن افق های تازه در جغرافیا گشودند. در اوایل دهه ی 1950 شیفر جغرافیا را « علم آرایش فضایی پدیده ها » می داند و اثبات گرائی منطقی را وارد مطالعات جغرافیای می نماید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    28 - تحلیل محتواي کتاب هاي فارسی نیمه دوم دوره ابتدایی (پایه هاي ششم) براساس فعالیت های خوانداری
    ایوب  سعادت مهر زکیه  دستمرد
    هدف اصلی از پژوهش حاضر تحلیل محتواي کتاب هاي فارسی نیمه دوم دوره ابتدایی (پایه ششم) براساس عوامل خلاقیت گیلفورد بوده است. براساس جامعه آماري کتاب فارسی تعیین گردیده است و ابزار اندازهگیري، محتواي دو کتاب فارسی یعنی کتاب خوانداري و نوشتاري (در پایه ششم) و فرم محقق ساخته چکیده کامل
    هدف اصلی از پژوهش حاضر تحلیل محتواي کتاب هاي فارسی نیمه دوم دوره ابتدایی (پایه ششم) براساس عوامل خلاقیت گیلفورد بوده است. براساس جامعه آماري کتاب فارسی تعیین گردیده است و ابزار اندازهگیري، محتواي دو کتاب فارسی یعنی کتاب خوانداري و نوشتاري (در پایه ششم) و فرم محقق ساخته میباشد. به منظور تحلیل محتوا از روش واحد ثبت در زمینه استفاده شده است و با استفاده از جداول، فراوانی و درصد به توصیف و تحلیل دادهها پرداخته شده است. روایی ابزار اندازهگیري از طریق فرمول در پایه ششم توافق و پایایی ابزار براساس روش ضریب توافق زمانی طی سه ماه متوالی با انجام پذیرفت. تحلیل و تفسیر داده ها براساس spss استفاده از فرمول همبستگی پیرسون و نرم افزار شاخص هاي آمار توصیفی و از فرمول آزمون تفاوت فراوانی با اتکا بر فرمول کاي اسکوئر (خی دو) تک متغیر مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که: بیشتر محتوا و تصاویر کتاب هاي فارسی (خوانداري و نوشتاري) هر سه پایه در سطح حافظه شناختی قرار دارند و به سطح تفکر واگرا و ارزشیاب کمتر توجه شده است. در پایه ششم سطح تفکر همگرا، حافظه شناختی و تفکر واگرا از تعادل نسبتاً خوبی برخوردار میباشد لازم به ذکر است در مورد عناصر واگرا: پایه پنجم در فعالیتهاي خوانداري و تمرینات نوشتاري بیشتر در سطح اصالت و محتوا در سطح روانی؛ و محتوا، فعالیتها و تمرینات و تصاویر خوانداري و نوشتاري ششم بیشتر در سطح روانی طراحی شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    29 - برسی اثرگذاری علم زبان انگلیسی بر عزت نفس دانش آموزان دبیرستان های شهر یاسوج
    علی   رخشان
    هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر دانش زبان انگلیسی بر عزت نفس دانش آموزان دبیرستان شهید پناهی سرابتاوه مدرسه است. پژوهش کاربردی است و از روش توصیفی پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری شامل دانش آموزان دبیرستانهای شهر یاسوج سال تحصیلی 1400بوده که از روش نمونه گیری در دسترس و چکیده کامل
    هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر دانش زبان انگلیسی بر عزت نفس دانش آموزان دبیرستان شهید پناهی سرابتاوه مدرسه است. پژوهش کاربردی است و از روش توصیفی پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری شامل دانش آموزان دبیرستانهای شهر یاسوج سال تحصیلی 1400بوده که از روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها, پرسش نامه عزت نفس آیزنک و دانش زبان انگلیسی نلسون بوده که پس از جمع آوری داده ها, تجزیه و تحلیل در سطح آمار استنباطی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد تفاوت میانگین های دانش زبان انگلیسی در بین دانش آموزان دبیرستان های شهر یاسوج از نظر آماری معنادار است, اما تفاوت میانگین های عزت نفس به لحاظ آماری معنادار نیست. همچنین تاثیر متغیر دانش زبان انگلیسی بر عزت نفس معنی دار است. تعامل دانش زبان انگلیسی و رشته تحصیلی و تاثیر هم زمان این دو متغیر مستقل بر متغیر وابسته همچنین تعامل بین دانش زبان انگلیسی و رشته تحصیلی و تاثیر هم زمان این دو متغیر مستقل بر متغیر وابسته عزت نفس, از نظر آماری معنی دار نیستند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    30 - ارتباط بلوغ سازمانی و سرآمدی سازمانی در کارکنان در آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد
    علی کرم   قاسمی
    هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بررسی رابطه ی بین بلوغ سازمانی و سرآمدی سازمانی کارکنان در آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد در سال1400 بود. روش تحقیق، روش توصیفی-همبستگی و نوع پژوهش با توجه به هدف تحقیق کاربردي بود. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کارکنان سازمان آمو چکیده کامل
    هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بررسی رابطه ی بین بلوغ سازمانی و سرآمدی سازمانی کارکنان در آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد در سال1400 بود. روش تحقیق، روش توصیفی-همبستگی و نوع پژوهش با توجه به هدف تحقیق کاربردي بود. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد بود که با استفاده از نمونه گیری تصادفی متناسب با حجم تعداد 100 نفر انتخاب گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ی محقق ساخته ی بلوغ سازمانی بود که سه بعد بلوغ فردی،بلوغ فرایندی و بلوغ سازمانی را مورد اندازه گيري قرار گرفت. پرسشنامه ی محقق ساخته ی دوم سرآمدی سازمانی را مورد سنجش قرار داد. به منظور تعیین روایی پرسشنامه ها از روش صوری و محتوایی استفاده شد. چند مرتبه متوالی در اختیار اساتید متخصص،علوم تربیتی،روانشناسی تربیتی و مدیریت منابع انسانی قرار گرفت که در هر مرحله اصلاحات پیشنهادی لازم در پرسشنامه اعمال گردید. پایایی پرسشنامه ی بلوغ سازمان و سرآمدی سازمانی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 97% و 93% تعیین گردید که نشان دهنده ی پایایی مناسب ابزار اندازه گیری بود. پس از جمع آوری داده ها،تجزیه و تحلیل آن ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. در سطح توصیفی مشخصه های آماری نظیر فراوانی، درصد،میانگین،انحراف معیار و در سطح استنباطی متناسب با سطح داده ها و فرضیه ها،آزمون های آماری تی استیودنت،ضریب همبستگی پیرسون،رگرسیون، آزمون تحلیل واریانس یک راهه مورد استفاده قرار گرفت. نتايج اين فرضيه نشان داد که سطح بلوغ کارکنان و سرآمدی سازمانی در سازمان آموزش و پرورش در سطح مطلوبی قرار دارد و هم چنین بین تمام مولفه های بلوغ سازمانی که شامل بلوغ فردی،بلوغ فرایندی و بلوغ سازمانی است با شاخص های سرآمدی سازمانی رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد.اصلی ترین یافته این پژوهش این است که بین سن بلوغ فردی وسازمانی وسرآمدی سازمانی در آموزش و پرورش رابطه وجود دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    31 - تأثیر حاکمیت در آموزش‌وپرورش
    محمد  نیک فکر
    در تمام دنیا آموزش‌وپرورش به‌مثابه امر حاکمیتی پذیرفته‌شده است در ایران نیز به همین صورت اما این موضوع که از صفرتا صد چقدر حاکمیتی باشد جای بحث است. مهندسی حاکمیتی آموزش‌وپرورش باید تغییر کند اما به نفع مردم نه به سود مافیای آموزش؛ فلذا مردمی سازی باید در چارچوب سیاست‌ه چکیده کامل
    در تمام دنیا آموزش‌وپرورش به‌مثابه امر حاکمیتی پذیرفته‌شده است در ایران نیز به همین صورت اما این موضوع که از صفرتا صد چقدر حاکمیتی باشد جای بحث است. مهندسی حاکمیتی آموزش‌وپرورش باید تغییر کند اما به نفع مردم نه به سود مافیای آموزش؛ فلذا مردمی سازی باید در چارچوب سیاست‌های تربیتی جمهوری اسلامی ایران باشد، به همین دلیل هر تصمیمی که جهت نقض سیاست‌های تربیتی نظام برآید مطرود است حتی اگر مشارکت مردم را در امر تعلیم و تربیت افزایش دهد. بحث از رابطه نهاد حکومت و آموزش‌وپرورش، در حقیقت، به‌صورت تأثیرگذاری هر یک‌بر دیگری مطرح است، لذا بحث فوق را با تفکیک تأثیرگذاری هر یک به‌طور جداگانه پی می‌گیریم. در این بررسی نهاد آموزش‌وپرورش به معنی معاهد علمی است که در رشد تحصیلی افراد به‌صورت کلاسیک در جامعه مؤثرند، اعم از آموزش‌وپرورش دوران ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، آموزش عالی و آموزش در حوزه‌ها. و نهاد حکومت به معنی هیئت حاکمه بر روابط حقیقی افراد جامعه است. بنابراین، شامل سیاست‌های مجموعه قوه مجریه و دستگاه‌های ذی‌ربط و نیز قوه مقننه و سایر مراکز قدرت در این نهاد خواهد بود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    32 - تأثیر حقوق اساسی دانش‌آموز در آموزش‌وپرورش
    محمد  نیک فکر
    حقوق دانش‌آموزی شامل کلیه حقوقی می‌باشد که یک فرد در حال تعلیم و یا به سبب تعلیم در نظام آموزش‌وپرورش کشور از آن بهره‌مند می‌باشد. هدف‌ اصلی‌ پژوهش‌ حاضر تأثیر حقوق اساسی دانش‌آموز در آموزش‌وپرورش است‌ تا با اتکاي به‌ آن‌، وظایف‌، تعهدات‌ و مسئولیت‌های معلمان‌، مسئولان‌ چکیده کامل
    حقوق دانش‌آموزی شامل کلیه حقوقی می‌باشد که یک فرد در حال تعلیم و یا به سبب تعلیم در نظام آموزش‌وپرورش کشور از آن بهره‌مند می‌باشد. هدف‌ اصلی‌ پژوهش‌ حاضر تأثیر حقوق اساسی دانش‌آموز در آموزش‌وپرورش است‌ تا با اتکاي به‌ آن‌، وظایف‌، تعهدات‌ و مسئولیت‌های معلمان‌، مسئولان‌ مدرسه‌ و سایر افراد دست‌اندرکار تربیت‌ دانش‌آموزان‌ شناسایی‌ و معرفی‌ شوند. پژوهش‌ حاضر مطالعه‌اي کیفی‌ است‌ که‌ با بهره‌گیري از روش‌ تحلیل‌ محتواي کیفی‌ از نوع‌ طبقه‌بندي استقرایی‌ انجام‌شده‌ است‌. مرور نظام‌مند و تحلیل‌ منابع‌ حقوقی‌ به‌ تدوین‌ مجموعه‌اي از اصول‌ تحت‌ عنوان‌ اصول‌ حقوق‌ در آموزش‌وپرورش منجر شده‌ است‌. این‌ اصول‌ استخراج‌شده‌ چهارده‌گانه‌ بر اساس‌ میزان‌ استناد در منابع‌ قانونی‌ موردمطالعه‌ در سه‌ دسته‌ تصریح‌شده‌ در قوانین‌ رسمی‌ (مشتمل‌ بر دسترسی‌ به‌ آموزش‌ رایگان‌، تسهیلات‌ تربیت‌بدنی‌ و برخورداري از آموزش‌ عالی‌)، تأییدشده‌ در قوانین‌ رسمی‌ (مشتمل‌ بر تأمین‌ اجتماعی‌، آزادي انتخاب‌ نوع‌ و شیوه‌ آموزش‌، ارتقاي سطح‌ دانش‌ و آگاهی‌ عمومی‌، آموزش‌ به‌ زبان‌ مادري، امنیت‌ تحصیلی‌، برخورداري از حقوق‌ مساوي و آزادي فعالیت‌های سیاسی‌ و اجتماعی‌ - فرهنگی‌) و تصریح‌شده‌ در قوانین‌ آموزش‌وپرورش‌ (مشتمل‌ بر پرورش‌ خلاقیت‌های هنري، ارتقاي امکانات‌ و فرصت‌های مناسب‌ اوقات‌ فراغت‌، هدایت‌ و راهنمایی‌ تحصیلی‌ و تسهیل‌ شرایط‌ آموزش‌ کودکان‌ با نیازهاي ویژه‌) طبقه‌بندی‌شده‌اند. پیشنهاد می‌شود در مطالعات‌ آینده‌ الگوي مفهومی‌ استخراج‌شده‌ از نگاه‌ صاحب‌نظران‌ و متخصصان‌ حقوقی‌ و تربیتی‌ مورد واکاوي قرار بگیرد و با اعمال‌ نظرات‌ آنان‌ تعدیل‌ و اصلاح‌ شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    33 - تحلیل ارتباط سؤالات آزمون پاياني درس جغرافيا پايه اول دبیرستان با اهداف و محتوي كتاب جغرافیا در شهر یاسوج
    عبدالمجید   ظریفیان
    پراكندگي و افتراق پديده‌هاي فضائي- مكاني سطح زمين را در ارتباط با ساخت‌هاي اجتماعي، اقتصادي و سپس به آینده‌نگری و تصمیم‌گیری در مورد اين پدیده‌ها مي‌پردازد. پژوهش حاضر باهدف تحلیل ارتباط سؤالات آزمون پاياني درس جغرافيا پايه اول دبیرستان با اهداف و محتوي كتاب جغرافیا در چکیده کامل
    پراكندگي و افتراق پديده‌هاي فضائي- مكاني سطح زمين را در ارتباط با ساخت‌هاي اجتماعي، اقتصادي و سپس به آینده‌نگری و تصمیم‌گیری در مورد اين پدیده‌ها مي‌پردازد. پژوهش حاضر باهدف تحلیل ارتباط سؤالات آزمون پاياني درس جغرافيا پايه اول دبیرستان با اهداف و محتوي كتاب جغرافیا در شهر یاسوج سال تحصيلي 1400یاسوج انجام‌شده است. این پژوهش از نوع توصیفی است. جامعه و نمونه آماری این پژوهش شامل دانش‌آموزان اول دبیرستان شهر یاسوج در سال 1400 است، می باشد که در اين پژوهش پس از مشخص نمودن گروه نمونه و جمع‌آوری اوراق امتحاني، ابتدا اوراق براساس نمره‌های دانش‌آموزان از پائين با بالا طبقه‌بندی‌شده و نتايج حاصل از روائي محتوايي سؤال‌ها نشان داد كه 32%از سؤال‌های پايه اول دبیرستان، پوشش خوبي براي محتوي و هدف‌ها فراهم كرده و 21% از سؤال‌ها دربرگیرنده هيچيك از هدف و محتواي درس جغرافي پايه اول نبوده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    34 - مقایسه ويژگي هاي آموزش دوره ي ابتدايي در كشور هاي ايران و آلمان
    عبدالحسین  پیشگو یاسر   جهانگیری سی سخت زهره  رضائی مهر
    سطح آموزش ابتدايي به نام هاي تعليمات ابتدايي، تعليمات اجباري، آموزش همگاني وآموزش عمومي خوانده شده است .در روزگار ما تحقيقات جديد نشان مي دهد كه آموزش ابتدايي و مانند آن در كاهش فقر وتحقق برنامه هاي توسعه ي اقتصادي واجتماعي نقش انكارناپذير دارد. بي ترديد يك نظام آموزش ا چکیده کامل
    سطح آموزش ابتدايي به نام هاي تعليمات ابتدايي، تعليمات اجباري، آموزش همگاني وآموزش عمومي خوانده شده است .در روزگار ما تحقيقات جديد نشان مي دهد كه آموزش ابتدايي و مانند آن در كاهش فقر وتحقق برنامه هاي توسعه ي اقتصادي واجتماعي نقش انكارناپذير دارد. بي ترديد يك نظام آموزش ابتدايي ضعيف، كل نظام توسعه ي سرمايه انساني را به مخاطره مي اندازد. اين نظام از يك سو دانش آموزاني تربيت مي كند كه آمادگي لازم براي ورود به دوره ي متوسطه و آموزش عالي را ندارند و از سوي ديگر بزرگسالاني بي سواد تحويل مي دهد. مهمتر از آن به تعداد كافي والدين ، كارگران و مديراني كه آموزش واقعي ديده باشند براي مشاركت در توسعه ، تربيت نخواهد كرد. در اين مقطع است كه دانش آموزان، طرز تلقي و برخورد با مسأله يادگيري را در خود تحول و تكامل مي بخشند. بنابراين لزوم اين پژوهش جهت دستيابي به نقاط ضعف و قوت آموزش ابتدايي كشورمان در مقايسه با كشور آلمان كه كشوري پيشرو در اقتصاد اروپاست كه در سالهاي اخير در امر آموزش و پرورش رشد فزاينده اي داشته است و ارائه ي راهكارهايي جهت بهبود نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت آموزش ابتدايي كشورضروري به نظر مي رسيد. برنامه درسي در آلمان به طور غير متمركز بوده و كتاب ها توسط افراد متخصص ديگر تأليف مي شوند و مورد تأييد وزارت آموزش و پرورش قرار مي گيرند. برنامه ي درسي بيشتر روي موضوعات درسي تأكيد دارند تا كتاب. بنابراين انعطاف پذيري بيشتري در برنامه ي درسي ديده مي شود. در اين كشور بيشتر بر روي زبان آلماني، رياضيات ، علوم تجربي، هنر و موسيقي تأكيد مي شوند كه تا حدودي به موضوعات ايران نزديك است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    35 - حقوق و آزادی های فردی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
    محمد  نیک فکر
    قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق و آزادی‌های فردی و جمعی را در فصلی ذیل عنوان «حقوق ملت» مورد توجه قرار داده است آزادی اجتماعات، از زمره حقوق و آزادی‌های جمعی است که مستقیماٌ در اصل 27 قانون اساسی و به طور ضمنی در اصل 26 قانون اساسی، شناسایی و تضمین شده است. در این چکیده کامل
    قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق و آزادی‌های فردی و جمعی را در فصلی ذیل عنوان «حقوق ملت» مورد توجه قرار داده است آزادی اجتماعات، از زمره حقوق و آزادی‌های جمعی است که مستقیماٌ در اصل 27 قانون اساسی و به طور ضمنی در اصل 26 قانون اساسی، شناسایی و تضمین شده است. در این نوشتار، تحلیل اهمیتی است که قانون اساسی در خصوص آزادی اجتماعات در اصل 27 قانون اساسی قائل شده است و همچنین تاکید بر این موضوع اساسی که اولاٌ آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها مطلق نمی‌تواند باشد. بلکه اعمال این حق باید با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جامعه دموکراتیک اسلامی لحاظ شده باشد. ثانیاٌ قانون اساسی ضمن رعایت معیارهای اعلامیه جهانی حقوق بشر و جامعه بین المللی، همچنین شرایط و اوضاع و احوال جامعه دموکراتیک اسلامی خود را در نظر گرفته است و هر دو توامان مدنظر قرار داده است. همچنین در این پژوهش تلاش شده است نخست به مفهوم حقوق و آزادی های عمومی به طور مفصل بپردازد. سپس ضمن بیان انواع حق ها و آزادی ها به طور خاص به بررسی حق اجتماع در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوطه پرداخته شده است. در این راستا ضمن بیان ضمانت اجرای این حق به ضرورت توجه و نظارت دولت بر چگونگی اجرای این پرداخته شده است. پرونده مقاله