ا

 • احسان بخش.غفار مسئولیت مدنی ناشی از بطلان عقد در حقوق ایران [ دوره7, شماره 1 - تابستان سال 1402]
 • احسان بخش.غفار بررسی قوانین بازدارندگی مجازات تخریب محیط‌زیست بر مرتکبین آن [ دوره7, شماره 1 - تابستان سال 1402]
 • احمدی زاده. حمید بررسی و تحلیل مدیریت گردشگری کشاورزی در جهان و ایران [ دوره5, شماره 1 - زمستان سال 1401]
 • احمدی. فاطمه آثار تحریم‌های آمریکا بر تولید گازهای گلخانه‌ای دی اکسید کربن در ایران [ دوره5, شماره 1 - زمستان سال 1401]
 • احمدی. محمد مبانی و معیارهای مکان‌یابی شبکه پایانه‌های مسافربری حمل‌ونقل مسافران درون‌شهری [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • اخلاقی کریک.بدریه بررسی سلامت روان و هوش اجتماعی در بین معلمان ابتدایی شهر یاسوج [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1401]
 • ادیبی سعدی نژاد.فاطمه بررسی روند طرح‌ریزی شهری درکشورهای توسعه‌یافته با تأکید بر بازآفرینی شهری در سه¬دهة اخیر«موردمطالعه ایران» [ دوره5, شماره 1 - زمستان سال 1401]
 • ادیبی.ژینوس بررسی شاخص های توسعه پایدارمحله ای منطقه سه تهران نمونه موردی محله زرگنده [ دوره5, شماره 2 , 1 - زمستان سال 1401]
 • اربابی سبزواری.آزاده زیست پذیری محلات شهری با رویکرد توسعه پایداردر منطقه یک شهرداری کرج [ دوره5, شماره 1 - زمستان سال 1401]
 • اربابی سبزواری.آزاده «ارزیابی سیاست¬های مدیریت یکپارچه شهری در ایران با رویکرد حکمروایی» [ دوره5, شماره 2 , 1 - زمستان سال 1401]
 • ارجمند.فریده بررسی تاثیر اضطراب بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال اول مقطع ابتدایی مدرسه شهید افتخاری شهر یاسوج [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • اسکندری مقدم. عباس بررسی سلامت روان و هوش اجتماعی در دانش آموزان دختر و پسر ابتدایی شهر کرمان [ دوره1, شماره 3 - زمستان سال 1400]
 • اعتمادنسب. مهدی تحلیل و بررسی ناامیدی طبیعی از دیدگاه قرآن، متون دینی و علما و پیامدهای آن [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • افروز.رحیم مقایسه تطبيقي آموزش دوره ي ابتدايي در كشور هاي آلمان و مالزي [ دوره1, شماره 1 , 1 - زمستان سال 1400]
 • اکبری. محبوبه آسیب‌شناسی برنامه درسي آموزش زبان انگلیسي اول متوسطه از دیدگاه دانش‌آموزان و دبیران شهر یاسوج [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • اکرم مفرد.محمد بررسی رابطه ی بین سلامت روان با میانجیگری امید به زندگی در بین برادران بسیجی شهر یاسوج [ دوره4, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • الماسی.ژاله بررسی اهمیت مؤلفه‌های اجتماعی در دانش آموزان دوره ابتدایی [ دوره3, شماره 1 - تابستان سال 1401]
 • امین زاده. امیر بررسی تجربیات CDS در ایران و جهان [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • امین زاده. امیر نظريه دولت در ديدگاه ابن خلدون با تأكيد بر جنبه هاي جغرافيايي و شهر سازی [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • امین زاده. امیر نقد و بررسي عملكرد شوراهاي اسلامي شهر در ايران [ دوره2, شماره 1 , 1 - بهار سال 1401]
 • امین زاده. امیر ارزیابی طرحهای ساختاری - راهبردی با رویکرد شهر هوشمند [ دوره2, شماره 1 , 1 - بهار سال 1401]
 • امین زاده.امیر ارائه الگوی نماهای زمینه‌گرا با تأکید بر ارتقاء کیفیت بصری شهرها، نمونه موردی شهر یاسوج سال ۱۴۰۱ [ دوره3, شماره 3 , 3 - تابستان سال 1401]
 • امین زاده.امیر بررسی تأثیر اقلیم بر بافت مسکونی شهر یاسوج [ دوره3, شماره 3 , 3 - تابستان سال 1401]
 • انصاری. یاسر بررسی اثبات مالکیت در حقوق ایران و فرانسه [ دوره3, شماره 1 - تابستان سال 1401]
 • انصاری.فاطمه بررسی ميزان محبوبيت معلمان در بين دانش‌آموزان مقطع ابتدائي و نقش آن بر پيشرفت تحصيلي آنان در شهر یاسوج [ دوره4, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • انصاری.فاطمه مقایسه رابطه بین انگ‌های اجتماعی و حمایت اجتماعی ادراک‌شده در بین دانش آموزان ششم ابتدایی شهر یاسوج [ دوره5, شماره 2 , 1 - زمستان سال 1401]
 • انوری پور.ایمان پیشینه فرهنگی، تاریخی روابط ایران با کردستان عراق از دوران قاجار تا معاصر [ دوره2, شماره 2 - بهار سال 1401]
 • انوری پور.ایمان روابط ژئوپولتیک، سیاسی، تاریخی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با کردستان امروزی عراق [ دوره3, شماره 1 - تابستان سال 1401]
 • انوری.سکینه آرایه ‏ها و تجزیه تحلیل نقوش گلیم در استان کهگیلویه و بویراحمد [ دوره6, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • اوجاقی.آمنه تحلیل مفهوم شهروندی در کتاب‌های علوم اجتماعی ابتدایی [ دوره4, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • اوجاقی.آمنه برنامه درسی چند فرهنگی برای دوره آموزش ابتدایی ایران [ دوره5, شماره 1 - زمستان سال 1401]
 • اوحدی کیش. علی تاثیر روش تدریس مشارکتی بر مهارت های اجتماعی درس علوم دانش آموزان پنجم ابتدایی شهر یاسوج [ دوره3, شماره 3 , 3 - تابستان سال 1401]

آ

 • آبادیان.ساعد تاثیر هویت قومی و موقعیت جغرافیایی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان [ دوره7, شماره 1 - تابستان سال 1402]
 • آبچر. محسن بررسی تاثیر ابعاد رهبری اخلاقی بر تعهد سازمانی در اداره کل پست استان کهگیلویه و بویراحمد [ دوره4, شماره 1 - پاییز سال 1401]
 • آبخشت.صفورا سنجش و تحلیل شاخص های شهر آرام در شهرهای ایرانی اسلامی (مطالعه موردی: شهر چابهار) [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • آبخشت.صفورا سنجش و ارزیابی میزان آگاهی شهروندان چابهار از حقوق و قوانین شهری [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • آذرین یاملق.ملیحه آسیب شناسی آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در دوره ابتدایی [ دوره5, شماره 1 - زمستان سال 1401]
 • آرا. حبیب بررسی رابطه حمایت اجتماعی با انگ های اجتماعی دبیران دبیرستانهای شهر یاسوج [ دوره4, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • آرام.علی مروری بر سر زندگی در پارک مهروزی شهر یاسوج [ دوره1, شماره 3 - زمستان سال 1400]
 • آرام.علی بررسی تطبیقی طراحی المان های شهری با رویکرد هویت شهری در ایران و جهان [ دوره1, شماره 3 - زمستان سال 1400]
 • آرام.علی بررسی معیارهای فضای شهروندی و تاثیر آن بر رضایت شهروندان از فضاهای شهر نمونه مورد مطالعه شهر یاسوج [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • آرام.علی تاثیر آب و هوای سرد کوهستانی بر شکل گیری معماری همساز با اقلیم (نمونه مورد مطالعه مناطق روستایی شهرستان بویراحمد) [ دوره2, شماره 2 - بهار سال 1401]
 • آرام.علی بررسی حوزه‌های آبریز در ساختار ابنیه فنی در حاشیه مسیر راه‌های روستایی نمونه موردی: شهرستان بویراحمد [ دوره2, شماره 2 - بهار سال 1401]
 • آرام.علی بررسی کیفیت و حس دل‌بستگی به مکان در فضاهای باز مجموعه مسکونی [ دوره2, شماره 3 - بهار سال 1401]
 • آرام.علی بررسی پارامترها و مدل‌های روسازی در تصادفات جاده‌ای [ دوره2, شماره 3 - بهار سال 1401]
 • آرام.علی ایمنی در حفاری تونل‌های سنگی تمام مقطع به روش انفجاری [ دوره3, شماره 1 - تابستان سال 1401]
 • آرام.علی مدل سازی دو و سه‌بعدی نشت با استفاده از نتایج ابزارهای دقیق در سدهای خاکی [ دوره3, شماره 1 - تابستان سال 1401]
 • آرام.علی مبانی و معیارهای مکان‌یابی شبکه پایانه‌های مسافربری حمل‌ونقل مسافران درون‌شهری [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • آرام.علی نوسازی بافت‌های فرسوده شهری با تأکید بر ارتقاء کیفیت زندگی مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر لردگان [ دوره3, شماره 3 , 3 - تابستان سال 1401]
 • آرام.علی بررسی خوردگی فلزات در لوله‌های نفت نمونه موردی شرکت نفت گچساران [ دوره4, شماره 1 - پاییز سال 1401]
 • آرام.علی روش های اجرایی تونل تمام مقطع سنگی دو قلوی پونه به روش انفجاری و انواع حفاری ها نمونه موردی: تونل خرم آباد [ دوره4, شماره 1 - پاییز سال 1401]
 • آرام.علی تعیین مسیر بهینه محور یاسوج – اصفهان با مسیر احداثی با gis [ دوره7, شماره 1 - تابستان سال 1402]
 • آروس.جمشید نقد و بررسي عملكرد شوراهاي اسلامي شهر در ايران [ دوره2, شماره 1 , 1 - بهار سال 1401]
 • آروس.جمشید ارزیابی طرحهای ساختاری - راهبردی با رویکرد شهر هوشمند [ دوره2, شماره 1 , 1 - بهار سال 1401]
 • آرون.طیبه بررسی اهمیت مؤلفه‌های اجتماعی در دانش آموزان دوره ابتدایی [ دوره3, شماره 1 - تابستان سال 1401]
 • آزاده. بهنام بررسی و شناسایی تعهد سازمانی بر رهبری اخلاقی در اداره کل آموزش و پرورش منطقه دنا [ دوره1, شماره 3 - زمستان سال 1400]
 • آقازاده.محمد بررسی ظرفیت‌های گردشگری غذا (مطالعه موردی: بررسی غذاهای بومی محلی استان قم) [ دوره2, شماره 3 - بهار سال 1401]
 • آقایی. فاطمه برسی دو عامل روانشناختی و فیزیولوژیک در اختلالات املانویسی دانش آموزان ابتدایی [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]

ب

 • بابایی.داریوش تأثیر آموزش تنظیم هیجانی بر کنترل رفتار زندانیان محکوم به قصاص نفس در زندان یاسوج [ دوره2, شماره 2 - بهار سال 1401]
 • بادست.حلیمه اهداف‌ برنامه‌ فلسفه‌ برای‌ کودکان‌ [ دوره1, شماره 1 , 1 - زمستان سال 1400]
 • بادست.محمد حسن اهداف‌ برنامه‌ فلسفه‌ برای‌ کودکان‌ [ دوره1, شماره 1 , 1 - زمستان سال 1400]
 • باستان.ثریا بررسي نظرات دانش‌آموزان دبيرستانهای شهر یاسوج در مورد حفظ محيط زيست [ دوره3, شماره 1 - تابستان سال 1401]
 • باستان.ثریا بررسی و راهکار شناخت زبانی بر افزایش و آمادگی و پیشرفت زبانی مناطق دو زبانه [ دوره3, شماره 3 , 3 - تابستان سال 1401]
 • براربختی. فاطمه ارزیابی و تحلیل میزان تحقق‌پذیری شاخص‌های مؤثر هویت محله‌ای در محلات تاریخی،موردمطالعه محله نوغان شهر مشهد [ دوره3, شماره 3 , 3 - تابستان سال 1401]
 • بردی آنامراد نژاد.رحیم بررسی رابطه اقلیم با روند گردشگری در نیمه شمال شرقی ایران [ دوره2, شماره 3 - بهار سال 1401]
 • برگریزانه.گلنار بررسی روش های آموزش در دانش آموزان دوره ابتدایی [ دوره1, شماره 3 - زمستان سال 1400]
 • برگریزانه.گلنار بررسی روش های آموزش در دانش آموزان دوره ابتدایی [ دوره1, شماره 3 - زمستان سال 1400]
 • بستام.زیبا تأثیر روش یادگیری مشارکتی بر روی دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی شهر یاسوج [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • بستام.مریم تأثیر روش یادگیری مشارکتی بر روی دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی شهر یاسوج [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • بستام.مریم بررسی و تحلیل برنامه‌ ریزی درسی‌ جغرافیا در دوره‌های‌ مختلف‌ تحصیلی در ایران [ دوره2, شماره 1 , 1 - بهار سال 1401]
 • بستامی.زیبا پژوهشی بر برنامه‌ریزی درسی محیط‌زیست در آموزش‌های مدرسه‌ای و برنامه‌های درسی در ایران [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • بسطام کیش. مهدی بررسی ارتباط میزان استفاده از بازی‌های رایانه‌ای (خشن) با پرخاشگری دانش‌آموزان دوره متوسطه اول شهر سی سخت [ دوره5, شماره 1 - زمستان سال 1401]
 • بهادر. نوید تعیین مسیر بهینه محور یاسوج – اصفهان با مسیر احداثی با gis [ دوره7, شماره 1 - تابستان سال 1402]
 • بهادران. علی بررسی مبدل زمان سه فاز به پنج فاز با استفاده از اتصال ترانسفورماتور مخصوص [ دوره5, شماره 2 , 1 - زمستان سال 1401]
 • بهادری فرد. ستار تأثیر روش تدریس کاوشگری علمی درس ریاضی و خودکارآمدی دانش‌آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهرستان بویر احمد [ دوره1, شماره 3 - زمستان سال 1400]
 • بهروزی.خداداد کنترل آلودگی خودرو با استفاده از کاتالیزور [ دوره7, شماره 1 - تابستان سال 1402]
 • بهره مند. میلاد مدیریت کلان ورزشی در ایران [ دوره2, شماره 1 , 1 - بهار سال 1401]
 • بهشت.عطب الله شناسایی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد معنا درمانی بر کیفیت زندگی در معلمان زن و مرد مطلقه شهر یاسوج [ دوره1, شماره 3 - زمستان سال 1400]
 • بیرمی نیا. زهرا بررسي رابطه وضعيت اجتماعي خانواده و متغيرهاي فردي با پيشرفت تحصيلي دانشجویان [ دوره5, شماره 2 , 1 - زمستان سال 1401]
 • بیرمی نیا. زهرا بررسی رابطه بين سبك رهبري مديران با ميزان رضايت شغلي دبيران مدارس راهنمایی شهر کرمان [ دوره5, شماره 2 , 1 - زمستان سال 1401]

پ

 • پاراد. رهام اهداف‌ برنامه‌ فلسفه‌ برای‌ کودکان‌ [ دوره1, شماره 1 , 1 - زمستان سال 1400]
 • پارسا.سید امیرحسین مدلسازي خطی تغییرات مساحت موثر دریاچه کوه گل سی سخت(کهگیلویه و بویراحمد) [ دوره1, شماره 3 - زمستان سال 1400]
 • پسنده. محسن بررسی روش‌های آموزش ترکیبی (حضوری- مجازی) در دوران کرونا بر دانش‌آموزان [ دوره3, شماره 1 - تابستان سال 1401]
 • پسنده. محسن خداشناسی و خداباوری در فلسفه و ادیان [ دوره1, شماره 1 , 1 - زمستان سال 1400]
 • پور غریب. حسنعلی بررسی چالش های کاربرد آموزش فلسفه برای کودکان [ دوره1, شماره 1 , 1 - زمستان سال 1400]
 • پور غریب. حسنعلی بررسی مبانی و نظریات اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان [ دوره1, شماره 1 , 1 - زمستان سال 1400]
 • پوریان.افسانه سنجش و تحلیل شاخص های شهر آرام در شهرهای ایرانی اسلامی (مطالعه موردی: شهر چابهار) [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • پوریان.افسانه سنجش و ارزیابی میزان آگاهی شهروندان چابهار از حقوق و قوانین شهری [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • پیش آهنگ.زینب تحلیل محتواي کتاب‌های فارسی نیمه دوم دوره ابتدایی (پایه‌های پنجم) [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • پیشگو. صادق بررسی اثر آموزش خودگردانی و خودتنظیمی انگیزشی بر دانش‌آموزان [ دوره3, شماره 1 - تابستان سال 1401]
 • پیشگو. صادق بررسی اهمیت مؤلفه‌های اجتماعی در دانش آموزان دوره ابتدایی [ دوره3, شماره 1 - تابستان سال 1401]
 • پیشگو. عبدالحسین پژوهشی بر برنامه‌ریزی درسی محیط‌زیست در آموزش‌های مدرسه‌ای و برنامه‌های درسی در ایران [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • پیشگو. عبدالحسین بررسی رابطه ی بین بلوغ سازمانی و سرآمدی سازمانی در آموزش و پرورش شهر سنندج [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1401]
 • پیشگو.صادق بررسی تحلیل روش‌های آموزش تفکر انتقادی در دانش‌آموزان دوره ابتدایی [ دوره1, شماره 3 - زمستان سال 1400]
 • پیشگو.عبدالحسین تأثیر روش یادگیری با روش آموزش انفرادی بر روی دانش‌آموزان نارساخوان پایه اول ابتدایی شهر یاسوج [ دوره1, شماره 3 - زمستان سال 1400]
 • پیشگو.عبدالحسین بررسی روش های آموزش در دانش آموزان دوره ابتدایی [ دوره1, شماره 3 - زمستان سال 1400]
 • پیشگو.عبدالحسین نگاهی مروری به جایگاه درس تربیت‌بدنی در برنامه آموزشی مدارس ایران [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • پیشگو.عبدالحسین تأثیر یادگیری مشارکتی (جیگ ساو) بر پیشرفت تحصیلی دانش ‏آموزان دختر پایه پنجم شهر یاسوج [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • پیشگو.عبدالحسین مقایسه ويژگي هاي آموزش دوره ي ابتدايي در كشور هاي ايران و آلمان [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • پیشگو.عبدالحسین تحلیل مفهوم شهروندی در کتاب‌های علوم اجتماعی ابتدایی [ دوره4, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • پیشگو.عبدالحسین برنامه درسی چند فرهنگی برای دوره آموزش ابتدایی ایران [ دوره5, شماره 1 - زمستان سال 1401]

ت

 • تابان. ابراهیم بررسی رابطه سرسختی روان‌شناختی و خودکنترلی در بین معلمان ابتدایی شهر یاسوج [ دوره4, شماره 1 - پاییز سال 1401]
 • تخشا.جواد ارائه الگوی نماهای زمینه‌گرا با تأکید بر ارتقاء کیفیت بصری شهرها، نمونه موردی شهر یاسوج سال ۱۴۰۱ [ دوره3, شماره 3 , 3 - تابستان سال 1401]
 • تقوی. محمد رفیع تأثیر یادگیری مشارکتی (جیگ ساو) بر مهارت‏های اجتماعی دانش‏ آموزان پسر پایه ششم شهر یاسوج [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • تیموری منفرد. فرید ارزیابی و تحلیل کاربرد شبیه‌سازی نیروگاه مجازی در شبکه برق [ دوره8, شماره 1 , 1 - پاییز سال 1402]

ث

 • ثقفی اصل.صادق بررسی تأثیرات اقامتگاه های بومگردی بر روستاهای شهرستان طالقان [ دوره2, شماره 1 , 1 - بهار سال 1401]

ج

 • جانباز.یاسر تاثیر تماشاچيان بر میزان توانمندی، عملکرد و موفقیت تيم ليگ برتر والیبال ايران [ دوره2, شماره 3 - بهار سال 1401]
 • جاودان خرد. رحیم شناسایی مشکلات توسعه گردشگری در مناطق روستایی شهرستان بویراحمد [ دوره1, شماره 3 - زمستان سال 1400]
 • جاودان خرد. فاطمه تاثیر بازی های آموزشی بر یادگیری دانش آموزان ابتدایی [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • جاودان خرد.رحیم آسیب‌شناسی نظام منابع انسانی برنامه‌های بلندمدت کشور [ دوره8, شماره 1 , 1 - پاییز سال 1402]
 • جاودان خرد.فاطمه آرایه ‏ها و تجزیه تحلیل نقوش گلیم در استان کهگیلویه و بویراحمد [ دوره6, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • جایش.عابد نظام آموزشی در دوره تیموریان و ترکمانان [ دوره4, شماره 1 - پاییز سال 1401]
 • جبا. حشمت الله بررسی آموزش یادگیری موقعیتی و آموزش سخنرانی بر میزان انگیزه تحصیلی دانش آموزان پنجم ابتدایی شهر یاسوج [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • جرجانی.محبوبه بررسی ارزیابی مروری بر ادبیات و جهت گیری های آینده در عملکردی توسعه پایداری در صنعت گردشگری [ دوره6, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • جرجانی.محبوبه بررسی مروری بر مفاهیم و مکاتب اکولوژی در صنعت گردشگری [ دوره6, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • جرجانی.محبوبه بررسی ارزیابی مروری بر ادبیات سیستماتیک (بازاریابی سبز) و تحلیلی بر تعاریف، مراحل استراتژی و ابزارها در صنعت گردشگری و مهمان نوازی (سبز محور) [ دوره6, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • جوکار. مهدی تحلیل و بررسی استفاده از پنل های خورشیدی در صنعت برق ایران [ دوره8, شماره 1 , 1 - پاییز سال 1402]
 • جهانبانی.مسعود بررسی آموزش یادگیری موقعیتی و آموزش سخنرانی بر میزان انگیزه تحصیلی دانش آموزان پنجم ابتدایی شهر یاسوج [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • جهانبانی.مسعود بررسی مساله بزهکاری در بین جمعیت جوانان [ دوره3, شماره 1 - تابستان سال 1401]
 • جهانبانی.مسعود بررسی‌ مسائل اجتماعی در آثار سنایی [ دوره3, شماره 1 - تابستان سال 1401]
 • جهانبانی.مسعود بررسی مهم‌ترین نظرات و بنیادهای نظری آلتوسر [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • جهانگیری سی سخت.یاسر مقایسه ويژگي هاي آموزش دوره ي ابتدايي در كشور هاي ايران و آلمان [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]

ح

 • حاتمی غریبوند.زیبا بررسی شاخص های توسعه پایدارمحله ای منطقه سه تهران نمونه موردی محله زرگنده [ دوره5, شماره 2 , 1 - زمستان سال 1401]
 • حاجی پور.آمینه تاثیر رهبری اخلاقی بر تعهد سازمانی در اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1401]
 • حبیبی منش.حسن بررسی میزان سطح تحصیلات در کاهش آمار زندانیان شهر یاسوج [ دوره5, شماره 2 , 1 - زمستان سال 1401]
 • حجازی.سیدناصر نقش گروه هاي هميار در توانمندسازی اقتصادي مددجويان بهزيستي [ دوره2, شماره 1 , 1 - بهار سال 1401]
 • حدادی کوهسار.سودابه محیط زیست و تدابیر پایدار در طراحی ساختمان های آینده [ دوره5, شماره 2 , 1 - زمستان سال 1401]
 • حدادی کوهسار.سودابه ارزیابی میزان سرانه فضای¬سبز در محیط¬زیست شهری(نمونه موردی: شهر بجنورد) [ دوره5, شماره 2 , 1 - زمستان سال 1401]
 • حرفه گر.آتنا بررسی ارزیابی مروری بر ادبیات و جهت گیری های آینده در عملکردی توسعه پایداری در صنعت گردشگری [ دوره6, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • حرفه گر.آتنا بررسی مروری بر مفاهیم و مکاتب اکولوژی در صنعت گردشگری [ دوره6, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • حرفه گر.آتنا بررسی ارزیابی مروری بر ادبیات سیستماتیک (بازاریابی سبز) و تحلیلی بر تعاریف، مراحل استراتژی و ابزارها در صنعت گردشگری و مهمان نوازی (سبز محور) [ دوره6, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • حسن زاده. محسن بررسی ميزان محبوبيت معلمان در بين دانش‌آموزان مقطع ابتدائي و نقش آن بر پيشرفت تحصيلي آنان در شهر یاسوج [ دوره4, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • حسن زاده. محسن مقایسه رابطه بین انگ‌های اجتماعی و حمایت اجتماعی ادراک‌شده در بین دانش آموزان ششم ابتدایی شهر یاسوج [ دوره5, شماره 2 , 1 - زمستان سال 1401]
 • حسین پور شرفشاد.میترا بررسی ارزیابی مروری بر ادبیات و جهت گیری های آینده در عملکردی توسعه پایداری در صنعت گردشگری [ دوره6, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • حسین پور شرفشاد.میترا بررسی مروری بر مفاهیم و مکاتب اکولوژی در صنعت گردشگری [ دوره6, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • حسین پور شرفشاد.میترا بررسی ارزیابی مروری بر ادبیات سیستماتیک (بازاریابی سبز) و تحلیلی بر تعاریف، مراحل استراتژی و ابزارها در صنعت گردشگری و مهمان نوازی (سبز محور) [ دوره6, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • حسینی تبار. اسحاق بررسی میزان سلامت جسمی دانش‌آموزان ابتدایی در شهر یاسوج [ دوره4, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • حسینی نژاد.یعقوب بررسی تحلیل روش‌های آموزش تفکر انتقادی در دانش‌آموزان دوره ابتدایی [ دوره1, شماره 3 - زمستان سال 1400]
 • حسینی. رحمت الله مقایسه ويژگي هاي آموزش دوره ي ابتدايي در كشور هاي ايران و مالزي [ دوره1, شماره 1 , 1 - زمستان سال 1400]
 • حسینیان. کیانوش توسعه و کاربرد مفهوم پنل خورشیدی ابریشم گرافن در طراحی ایستگاه اتوبوس هوشمند [ دوره7, شماره 1 - تابستان سال 1402]
 • حكمتی نيا. محمدعلی ميزان ارتباط آزمون پاياني درس جغرافيا پايه چهارم ابتدایی با محتوي كتاب در سال تحصيلي 1400 در شهر یاسوج [ دوره1, شماره 1 , 1 - زمستان سال 1400]
 • حمدی.عذرا تحلیل مفهوم شهروندی در کتاب‌های علوم اجتماعی ابتدایی [ دوره4, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • حیدرپور.ساعد حیدرپور عوامل فرهنگی مؤثر بر فرزند آوری زنان تحصیل‌کرده و عادی در شهر یاسوج [ دوره5, شماره 1 - زمستان سال 1401]

خ

 • خالق پناه.حمید مبانی نظری فلسفه‌ برای‌ کودکان در نظام تعلیم‌ و تربیت‌ [ دوره1, شماره 1 , 1 - زمستان سال 1400]
 • خداپرست.حشمت آله بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی با نقش واسطه‌گری سلامت روان در معلمان شهر یاسوج [ دوره3, شماره 3 , 3 - تابستان سال 1401]
 • خداپرست.مظفر بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی با نقش واسطه‌گری سلامت روان در معلمان شهر یاسوج [ دوره3, شماره 3 , 3 - تابستان سال 1401]
 • خشت زر. بهروز بررسی و تحلیل نقش بی‌بدیل بسیج در دفاع مقدس [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • خشت زر. بهروز استان کهگیلویه و بویراحمد در آیینه دفاع مقدس [ دوره2, شماره 2 - بهار سال 1401]
 • خشت زر. بهروز تحلیلی بر نقش بقاع متبرکه در توسعه گردشگری مذهبی (مطالعه موردی بقاع متبرکه بخش سرفاریاب استان کهگیلویه و بویراحمد) [ دوره2, شماره 2 - بهار سال 1401]
 • خشت زر.حدیثه تحلیل محتواي کتاب‌های فارسی نیمه دوم دوره ابتدایی (پایه چهارم) بر اساس عوامل خلاقیت گیلفورد [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]

د

 • دارابی. پری مقايسه‌اي هوش معنوي با پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر یاسوج [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • دانایی.ابراهیم بررسی میزان سطح تحصیلات در کاهش آمار زندانیان شهر یاسوج [ دوره5, شماره 2 , 1 - زمستان سال 1401]
 • دانشی.سید صدیف بررسی و تحلیل نقش بی‌بدیل بسیج در دفاع مقدس [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • دستخوان.مهدی منابع تولید پراکنده تجدید پذیر با لحاظ عدم قطعیت [ دوره4, شماره 1 - پاییز سال 1401]
 • دستمرد.زکیه تحلیل محتواي کتاب هاي فارسی نیمه دوم دوره ابتدایی (پایه هاي ششم) [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • دستمرد.زکیه تحلیل محتواي کتاب هاي فارسی نیمه دوم دوره ابتدایی (پایه هاي ششم) براساس فعالیت های خوانداری [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • دموری نژاد.مازیار بررسی عملکرد ترانسفورماتورهای الکترونیکی بر محیط زیست [ دوره7, شماره 1 - تابستان سال 1402]
 • دهقان. رضا بررسی قوانین آلودگی‌ محیط‌ زیست‌ در حقوق ایران [ دوره8, شماره 1 , 1 - پاییز سال 1402]
 • دهقان. سمیه مروری بر ویژگی رمان های ادبیات مهاجرت [ دوره5, شماره 1 - زمستان سال 1401]
 • دهقان. محمد ایمنی در حفاری تونل‌های سنگی تمام مقطع به روش انفجاری [ دوره3, شماره 1 - تابستان سال 1401]
 • دهقان. محمد روش های اجرایی تونل تمام مقطع سنگی دو قلوی پونه به روش انفجاری و انواع حفاری ها نمونه موردی: تونل خرم آباد [ دوره4, شماره 1 - پاییز سال 1401]
 • دیبا.محمد نقش آموزشی رسانه در حفظ محیط زیست [ دوره2, شماره 1 , 1 - بهار سال 1401]

ذ

 • ذوالفقاری.سید یعقوب معرفی و ارزیابی فنی و اقتصادی تهیه و نصب لوله‌های GRP [ دوره1, شماره 3 - زمستان سال 1400]
 • ذوالفقاری.سید یعقوب بررسی عناصر معماری در آتشکده و مسجد در ایران باستان و دوران اسلامی [ دوره1, شماره 3 - زمستان سال 1400]

ر

 • راست. علی رضا بررسی تأثیر اقلیم بر بافت مسکونی شهر یاسوج [ دوره3, شماره 3 , 3 - تابستان سال 1401]
 • رامیان. محمد زیست پذیری محلات شهری با رویکرد توسعه پایداردر منطقه یک شهرداری کرج [ دوره5, شماره 1 - زمستان سال 1401]
 • رامیان. محمد بررسی روند طرح‌ریزی شهری درکشورهای توسعه‌یافته با تأکید بر بازآفرینی شهری در سه¬دهة اخیر«موردمطالعه ایران» [ دوره5, شماره 1 - زمستان سال 1401]
 • رامیان. محمد «ارزیابی سیاست¬های مدیریت یکپارچه شهری در ایران با رویکرد حکمروایی» [ دوره5, شماره 2 , 1 - زمستان سال 1401]
 • رحمانی فیروز آباد. شهره بررسی انسان‌شناسی از دیدگاه قرآن و اومانیسم غربی [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • رخشا. روح الله بررسی پارامترها و مدل‌های روسازی در تصادفات جاده‌ای [ دوره2, شماره 3 - بهار سال 1401]
 • رخشان. علی برسی اثرگذاری علم زبان انگلیسی بر عزت نفس دانش آموزان دبیرستان های شهر یاسوج [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • رخشان. محمد طلا مروری بر ویژگی رمان‌های ادبیات مهاجرت [ دوره1, شماره 1 , 1 - زمستان سال 1400]
 • رخشان. محمد طلا سورئالیسم در اشعار شعرای عرب با تاکید بر اشعار عاشقانه نزار قبانی [ دوره1, شماره 1 , 1 - زمستان سال 1400]
 • رستار. مهشید بررسي خلاقيت دانش‌آموزان با نگرش‌های فرزند پروري والدين در مدارس مقطع ابتدایی شهر یاسوج [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • رستمی زاده.علی دوست منابع تولید پراکنده تجدید پذیر با لحاظ عدم قطعیت [ دوره4, شماره 1 - پاییز سال 1401]
 • رشیدنیا. سجاد شناسایی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد معنا درمانی بر کیفیت زندگی در معلمان زن و مرد مطلقه شهر یاسوج [ دوره1, شماره 3 - زمستان سال 1400]
 • رضائی مهر.زهره بررسی رابطه مهارت های جرأت ورزی و باورهای انگیزشی بر آموزش خودتنظیمی هیجانی در دانش آموزان شهر یاسوج [ دوره1, شماره 3 - زمستان سال 1400]
 • رضائی مهر.زهره مقایسه ويژگي هاي آموزش دوره ي ابتدايي در كشور هاي ايران و آلمان [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • رضوان مقدم. حسن تأثیر آموزش تنظیم هیجانی بر کنترل رفتار زندانیان محکوم به قصاص نفس در زندان یاسوج [ دوره2, شماره 2 - بهار سال 1401]
 • رضوی.سید حمید تأثیر آموزش تنظیم هیجانی بر کنترل رفتار زندانیان محکوم به قصاص نفس در زندان یاسوج [ دوره2, شماره 2 - بهار سال 1401]
 • رفیعی نائینی.شهرام بررسی ارزیابی مروری بر ادبیات و جهت گیری های آینده در عملکردی توسعه پایداری در صنعت گردشگری [ دوره6, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • رفیعی نائینی.شهرام بررسی مروری بر مفاهیم و مکاتب اکولوژی در صنعت گردشگری [ دوره6, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • رفیعی نائینی.شهرام بررسی ارزیابی مروری بر ادبیات سیستماتیک (بازاریابی سبز) و تحلیلی بر تعاریف، مراحل استراتژی و ابزارها در صنعت گردشگری و مهمان نوازی (سبز محور) [ دوره6, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • رفیعی نائینی.شهرام بررسی قصد مسافران از بازدید هتل های سبز محور- بر اساس (تئوری رفتار برنامه ریزی شده و نظریه ارزش – باور – هنجار) مطالعه موردی: هتل پارسیان – استان چهارمحال و بختیاری [ دوره7, شماره 1 - تابستان سال 1402]
 • رفیعی نائینی.شهرام بررسی نقش اثرات گواهی نامه های استاندارد پایداری در اقدامات (رقابتی و عملکرد) در هتل های سبز - محور (مطالعه موردی: هتل پارسیان – استان چهارمحال و بختیاری) [ دوره7, شماره 1 - تابستان سال 1402]
 • رنجبری.هلاله بررسي نظرات دانش‌آموزان دبيرستانهای شهر یاسوج در مورد حفظ محيط زيست [ دوره3, شماره 1 - تابستان سال 1401]
 • روزستان.طیبه تأثیر یادگیری مشارکتی (جیگ ساو) بر پیشرفت تحصیلی دانش ‏آموزان دختر پایه پنجم شهر یاسوج [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • روزه دار. عذرا تاثیر روش تدریس مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی درس شیمی دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان شهر یاسوج [ دوره3, شماره 3 , 3 - تابستان سال 1401]
 • روشن نسب.حمیدرضا بررسی تحلیل روش‌های آموزش تفکر انتقادی در دانش‌آموزان دوره ابتدایی [ دوره1, شماره 3 - زمستان سال 1400]
 • رهبر.فاطمه بررسي خلاقيت دانش‌آموزان با نگرش‌های فرزند پروري والدين در مدارس مقطع ابتدایی شهر یاسوج [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • رهبریان.بهروز پرورش‌ تفکر انتقادی‌ و رویکردهای‌ آن‌ [ دوره1, شماره 1 , 1 - زمستان سال 1400]
 • رئیسی. شه بخش سنجش و تحلیل شاخص های شهر آرام در شهرهای ایرانی اسلامی (مطالعه موردی: شهر چابهار) [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • رئیسی. شه بخش سنجش و ارزیابی میزان آگاهی شهروندان چابهار از حقوق و قوانین شهری [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1401]

ز

 • زمانیان نژاد.رسول بررسي مقايسه‌اي هوش هيجاني با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر یاسوج [ دوره5, شماره 2 , 1 - زمستان سال 1401]
 • زمانیان نژاد.ظریفه بررسي مقايسه‌اي هوش هيجاني با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر یاسوج [ دوره5, شماره 2 , 1 - زمستان سال 1401]
 • زنگنه.یعقوب ارزیابی و تحلیل میزان تحقق‌پذیری شاخص‌های مؤثر هویت محله‌ای در محلات تاریخی،موردمطالعه محله نوغان شهر مشهد [ دوره3, شماره 3 , 3 - تابستان سال 1401]
 • زینب رهبر.زینب رهبر تحلیل محتواي کتاب‌های فارسی نیمه دوم دوره ابتدایی (پایه چهارم) بر اساس عوامل خلاقیت گیلفورد [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]

س

 • سادات. زهرا مروری بر سر زندگی در پارک مهروزی شهر یاسوج [ دوره1, شماره 3 - زمستان سال 1400]
 • سامان پور.زهرا مقایسه تطبيقي آموزش دوره ي ابتدايي در كشور هاي آلمان و مالزي [ دوره1, شماره 1 , 1 - زمستان سال 1400]
 • سامان پور.مریم بررسي رابطه وضعيت اجتماعي خانواده و متغيرهاي فردي با پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان شهر یاسوج [ دوره1, شماره 3 - زمستان سال 1400]
 • سامان پور.مریم بررسی رابطه بين سبك رهبري مديران با ميزان رضايت شغلي دبيران مدارس راهنمایی شهر یاسوج [ دوره1, شماره 3 - زمستان سال 1400]
 • سامانپور.زهرا نگاهی مروری به جایگاه درس تربیت‌بدنی در برنامه آموزشی مدارس ایران [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • سامانپور.زهرا بررسی و تحلیل برنامه‌ ریزی درسی‌ جغرافیا در دوره‌های‌ مختلف‌ تحصیلی در ایران [ دوره2, شماره 1 , 1 - بهار سال 1401]
 • سپیرانی.شیدا بررسی و راهکار شناخت زبانی بر افزایش و آمادگی و پیشرفت زبانی مناطق دو زبانه [ دوره3, شماره 3 , 3 - تابستان سال 1401]
 • سجادی نسب. کبری بررسی میزان سلامت جسمی دانش‌آموزان ابتدایی در شهر یاسوج [ دوره4, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • سعادت مهر. ابوذر بررسی روش تدریس کاوشگری علمی در درس ریاضی بر خلاقیت دانش‌آموزان پسر پایه هشتم شهر یاسوج [ دوره1, شماره 3 - زمستان سال 1400]
 • سعادت مهر. ایوب تحلیل محتواي کتاب هاي فارسی نیمه دوم دوره ابتدایی (پایه هاي ششم) [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • سعادت مهر. ایوب تحلیل محتواي کتاب هاي فارسی نیمه دوم دوره ابتدایی (پایه هاي ششم) براساس فعالیت های خوانداری [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • سعیدی جو. عطاالله تعیین رابطه بین پیشرفت تحصیلی و استرس دانش آموزان سوم راهنمایی شهرستان دنا [ دوره4, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • سعیدی جو.سعید بررسی رابطه حمایت اجتماعی با انگ های اجتماعی دبیران دبیرستانهای شهر یاسوج [ دوره4, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • سلمان ماهینی.عبدالرسول بررسی چشم‌انداز مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای با بهره‌گیری از مدل LEAP (مطالعه موردی: شهر گرگان) [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1401]
 • سلیمانی نژاد. امید ارزیابی چرخه زندگی اثرات و زیست‌محیطی نیروگاه بادی فراساحلی [ دوره7, شماره 1 - تابستان سال 1402]
 • سمیعی.مریم ارزیابی و تحلیل میزان تحقق‌پذیری شاخص‌های مؤثر هویت محله‌ای در محلات تاریخی،موردمطالعه محله نوغان شهر مشهد [ دوره3, شماره 3 , 3 - تابستان سال 1401]
 • سینایی.علی تعیین رابطه بین پیشرفت تحصیلی و استرس دانش آموزان سوم راهنمایی شهرستان دنا [ دوره4, شماره 3 - پاییز سال 1401]

ش

 • شاکری.پریسا بررسی رابطه ی بین بلوغ سازمانی و سرآمدی سازمانی در آموزش و پرورش شهر سنندج [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1401]
 • شانازی صاحب.کژال بررسی و تحلیل محتوای برنامه درسی مجزا و تلفیقی در مدارس ایران [ دوره3, شماره 3 , 3 - تابستان سال 1401]
 • شاهمرادی.حسین تاثیر آب و هوای سرد کوهستانی بر شکل گیری معماری همساز با اقلیم (نمونه مورد مطالعه مناطق روستایی شهرستان بویراحمد) [ دوره2, شماره 2 - بهار سال 1401]
 • شریفی.پریوش مروری بر تاثیر آموزش معنا درمانی به شیوه گروهی بر سلامت روان، امید به زندگی و احساس تنهایی زنان مطلقه جوان [ دوره2, شماره 1 , 1 - بهار سال 1401]
 • شعاعی. گلی برنامه درسی آموزش مهارت های زندگی دوره ابتدایی [ دوره1, شماره 1 , 1 - زمستان سال 1400]
 • شهین نسب.سکینه تأثیر یادگیری مشارکتی (جیگ ساو) بر پیشرفت تحصیلی دانش ‏آموزان دختر پایه پنجم شهر یاسوج [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]

ص

 • صابری فرد.افشین آموزش مجازی در دوران پاندمی کرونا [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • صادقی. حسین بررسی ظرفیت‌های گردشگری غذا (مطالعه موردی: بررسی غذاهای بومی محلی استان قم) [ دوره2, شماره 3 - بهار سال 1401]
 • صالحی خواه. گلنار بررسی و تحلیل برنامه‌ ریزی درسی‌ جغرافیا در دوره‌های‌ مختلف‌ تحصیلی در ایران [ دوره2, شماره 1 , 1 - بهار سال 1401]
 • صالحی خواه. گلنار بررسي نظرات دانش‌آموزان دبيرستانهای شهر یاسوج در مورد حفظ محيط زيست [ دوره3, شماره 1 - تابستان سال 1401]
 • صالحی خواه. گلنار بررسی و تحلیل محتوای برنامه درسی مجزا و تلفیقی در مدارس ایران [ دوره3, شماره 3 , 3 - تابستان سال 1401]
 • صالحی خواه. گلنار ارتباط کیفیت زندگی و سازگاري تحصیلی با اهمالکاري تحصیلی در مدارس شهر یاسوج [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • صالحی خواه. گلنار تأثیر روش یادگیری مشارکتی بر روی دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی شهر یاسوج [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • صالحی خواه. گلنار نقش آموزش کارآفرینی خودکارآمدی در دانش آموزان ابتدایی [ دوره4, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • صالحی خواه. گلنار آسیب شناسی آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در دوره ابتدایی [ دوره5, شماره 1 - زمستان سال 1401]
 • صالحی دهنو. ولی الله بررسی تاثیر اضطراب بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال اول مقطع ابتدایی مدرسه شهید افتخاری شهر یاسوج [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • صالحی. سینا پنل خورشیدی برای تامین نیازهای مسکونی [ دوره8, شماره 1 , 1 - پاییز سال 1402]
 • صحت پور. وجیهه ارائه راهکارهای کالبدی در راستای تقویت تعاملات اجتماعی(نمونه موردی: خیابان شهید بهشتی شمالی) [ دوره5, شماره 2 , 1 - زمستان سال 1401]
 • صراط نهایی.رویا نقش آموزش کارآفرینی خودکارآمدی در دانش آموزان ابتدایی [ دوره4, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • صفایی.ماهرخسار بررسی تاثیر اضطراب بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال اول مقطع ابتدایی مدرسه شهید افتخاری شهر یاسوج [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • صمدی. احمدعلی ارزیابی روش‌های تدریس‌ با انگیزه‌ پیشرفت‌ دانش‌آموزان‌ پسر مدارس دوره‌ متوسطه‌ شهر یاسوج [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • صناعی نژاد. زهره مطالعه بعد طبیعی آفرینش از دیدگاه قرآن [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • صناعی نژاد. زهره بررسی میزان سطح تحصیلات در کاهش آمار زندانیان شهر یاسوج [ دوره5, شماره 2 , 1 - زمستان سال 1401]

ط

 • طالبی پور.زهره تأثیر روش یادگیری با روش آموزش انفرادی بر روی دانش‌آموزان نارساخوان پایه اول ابتدایی شهر یاسوج [ دوره1, شماره 3 - زمستان سال 1400]
 • طالبی پور.صدیقه تأثیر روش یادگیری با روش آموزش انفرادی بر روی دانش‌آموزان نارساخوان پایه اول ابتدایی شهر یاسوج [ دوره1, شماره 3 - زمستان سال 1400]
 • طاووسی.فرشته ارتباط کیفیت زندگی و سازگاري تحصیلی با اهمالکاري تحصیلی در مدارس شهر یاسوج [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]

ظ

 • ظریفیان.مجید مروری بر پارادایم ها و مکاتب در علم جغرافیا [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • ظریفیان.مجید تحلیل ارتباط سؤالات آزمون پاياني درس جغرافيا پايه اول دبیرستان با اهداف و محتوي كتاب جغرافیا در شهر یاسوج [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • ظفری.محبوبه آسیب شناسی تحلیل مسائل اجتماعی در ایران و راهکارهای آن [ دوره2, شماره 3 - بهار سال 1401]

ع

 • عابدپور.محمود بررسی تاثیر ابعاد رهبری اخلاقی بر تعهد سازمانی در اداره کل پست استان کهگیلویه و بویراحمد [ دوره4, شماره 1 - پاییز سال 1401]
 • عابدی فرد. لیلا بررسي ميزان تحقق‌پذیری وضعيت موجود شهر جديد هشتگرد و تطبيق آن با پیش‌بینی اهداف طرح جامع [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • عالمی پور. سید حسین بررسی تأثیر انتقال انرژی بر محیط زیست و انسان [ دوره3, شماره 3 , 3 - تابستان سال 1401]
 • عبادتی پور. احمد کاربرد سنگ‌های زینتی در زیورآلات ایرانی (نمونه موردی سنگ فیروزه) [ دوره1, شماره 3 - زمستان سال 1400]
 • عباسی نصر آباد سفلی.عبدالرسول بررسی مساله بزهکاری در بین جمعیت جوانان [ دوره3, شماره 1 - تابستان سال 1401]
 • عباسی نصر آباد سفلی.عبدالرسول بررسی‌ مسائل اجتماعی در آثار سنایی [ دوره3, شماره 1 - تابستان سال 1401]
 • عباسی نصر آباد سفلی.عبدالرسول بررسی مهم‌ترین نظرات و بنیادهای نظری آلتوسر [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • عبداللهی.نسرین بررسی و راهکار شناخت زبانی بر افزایش و آمادگی و پیشرفت زبانی مناطق دو زبانه [ دوره3, شماره 3 , 3 - تابستان سال 1401]
 • عبدی. میلاد نحوه شکل گیری حاشيه نشيني در شهرها ( مورد مطالعه : شهر ايلام) [ دوره2, شماره 3 - بهار سال 1401]
 • عبدی. میلاد رفاه اجتماعی و رابطه آن با سرمایه اجتماعی و احساس امنیت [ دوره4, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • عزیزی. مریم دشمن شناسی وجنگ نرم از منظر نهج‌البلاغه [ دوره2, شماره 3 - بهار سال 1401]
 • عزیزی. مریم بررسی مساله بزهکاری در بین جمعیت جوانان [ دوره3, شماره 1 - تابستان سال 1401]
 • عزیزی. مریم بررسی‌ مسائل اجتماعی در آثار سنایی [ دوره3, شماره 1 - تابستان سال 1401]
 • عزیزی. مریم بررسی مهم‌ترین نظرات و بنیادهای نظری آلتوسر [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • عزیزی. مریم عوامل فرهنگی مؤثر بر فرزند آوری زنان تحصیل‌کرده و عادی در شهر یاسوج [ دوره5, شماره 1 - زمستان سال 1401]
 • عزیزی.شریفه پژوهشی بر برنامه‌ریزی درسی محیط‌زیست در آموزش‌های مدرسه‌ای و برنامه‌های درسی در ایران [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • عزیزی.فاطمه بررسی اثر آموزش خودگردانی و خودتنظیمی انگیزشی بر دانش‌آموزان [ دوره3, شماره 1 - تابستان سال 1401]
 • عزیزی.فریده برنامه درسی چند فرهنگی برای دوره آموزش ابتدایی ایران [ دوره5, شماره 1 - زمستان سال 1401]
 • علامه.ثارالله پرورش‌ تفکر انتقادی‌ و رویکردهای‌ آن‌ [ دوره1, شماره 1 , 1 - زمستان سال 1400]
 • علی محمدی.مقدس نقش آموزش کارآفرینی خودکارآمدی در دانش آموزان ابتدایی [ دوره4, شماره 3 - پاییز سال 1401]

ف

 • فاتحی. آمنه معرفی و ارزیابی فنی و اقتصادی تهیه و نصب لوله‌های GRP [ دوره1, شماره 3 - زمستان سال 1400]
 • فاتحی. آمنه مدل سازی دو و سه‌بعدی نشت با استفاده از نتایج ابزارهای دقیق در سدهای خاکی [ دوره3, شماره 1 - تابستان سال 1401]
 • فاطمی نسب. سید سهراب بررسی توسعه ابزار مفهومی برای آموزش تربیت دینی در دانش آموزان [ دوره7, شماره 1 - تابستان سال 1402]
 • فتحی. امید بررسی حوزه‌های آبریز در ساختار ابنیه فنی در حاشیه مسیر راه‌های روستایی نمونه موردی: شهرستان بویراحمد [ دوره2, شماره 2 - بهار سال 1401]
 • فرج پور. مهناز جایگاه قواعد حقوقی در حقوق بین الملل محیط زیست [ دوره5, شماره 1 - زمستان سال 1401]
 • فرجي راد.عبدالرضا بررسی قصد مسافران از بازدید هتل های سبز محور- بر اساس (تئوری رفتار برنامه ریزی شده و نظریه ارزش – باور – هنجار) مطالعه موردی: هتل پارسیان – استان چهارمحال و بختیاری [ دوره7, شماره 1 - تابستان سال 1402]
 • فرجي راد.عبدالرضا بررسی نقش اثرات گواهی نامه های استاندارد پایداری در اقدامات (رقابتی و عملکرد) در هتل های سبز - محور (مطالعه موردی: هتل پارسیان – استان چهارمحال و بختیاری) [ دوره7, شماره 1 - تابستان سال 1402]
 • فرح پور. زینب بررسي مقايسه‌اي هوش هيجاني با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر یاسوج [ دوره5, شماره 2 , 1 - زمستان سال 1401]
 • فرخی فرد.فاطمه مقایسه تطبيقي آموزش دوره ي ابتدايي در كشور هاي آلمان و مالزي [ دوره1, شماره 1 , 1 - زمستان سال 1400]
 • فرد.امید بررسی خوردگی فلزات در لوله‌های نفت نمونه موردی شرکت نفت گچساران [ دوره4, شماره 1 - پاییز سال 1401]
 • فیروزی راد.سیما سنجش و تحلیل شاخص های شهر آرام در شهرهای ایرانی اسلامی (مطالعه موردی: شهر چابهار) [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • فیروزی راد.سیما سنجش و ارزیابی میزان آگاهی شهروندان چابهار از حقوق و قوانین شهری [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1401]

ق

 • قادریان.مریم بررسی چشم‌انداز مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای با بهره‌گیری از مدل LEAP (مطالعه موردی: شهر گرگان) [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1401]
 • قاسمی. علی کرم ارتباط بلوغ سازمانی و سرآمدی سازمانی در کارکنان در آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • قشقایی.رضا تحلیل و بررسی زمینه گرایی در شکل و فرم معماری و شهر سازی معاصر جهان [ دوره4, شماره 1 - پاییز سال 1401]
 • قطب.مریم آسیب شناسی آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در دوره ابتدایی [ دوره5, شماره 1 - زمستان سال 1401]

ک

 • کاظمی. اصغر «ضرورت و راهبردهای بهسازی و نوسازی بافت¬های فرسودةشهری (موردمطالعه: شهرکرج)» [ دوره6, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • کاظمی. فاطمه «بررسی روند سیر تحول HSE در جهان و ایران» [ دوره6, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • کاظمی. فاطمه «ارزیابی سیاست¬های مسکن شهری در سه دهه اخیردر ایران با رویکرد HSE » [ دوره6, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • کاظمی.سیما «بررسی روند سیر تحول HSE در جهان و ایران» [ دوره6, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • کاظمی.سیما «ارزیابی سیاست¬های مسکن شهری در سه دهه اخیردر ایران با رویکرد HSE » [ دوره6, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • کامیاب.حمیدرضا بررسی چشم‌انداز مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای با بهره‌گیری از مدل LEAP (مطالعه موردی: شهر گرگان) [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1401]
 • کریم زاده. عبدالمطلب بررسی رابطه اقلیم با روند گردشگری در نیمه شمال شرقی ایران [ دوره2, شماره 3 - بهار سال 1401]
 • کریمی. زینب تاثیر رهبری اخلاقی بر تعهد سازمانی در اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1401]
 • کریمیان بستانی.مریم سنجش و ارزیابی میزان آگاهی شهروندان چابهار از حقوق و قوانین شهری [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • کشاورز.سید مجید بررسی تأثیر انتقال انرژی بر محیط زیست و انسان [ دوره3, شماره 3 , 3 - تابستان سال 1401]
 • کشاورز.سید مجید تشخیص و طبقه¬بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور¬های قدرت [ دوره4, شماره 1 - پاییز سال 1401]
 • کشاورز.سید مجید بررسی و تحلیل اثرات پیامدهای توربین‌های بادی بر محیط‌زیست [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1401]
 • کشاورز.سید مجید اثرات نیروگاه خورشیدی بر محیط‌زیست در ایران [ دوره4, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • کشاورز.سید مجید بررسی مبدل زمان سه فاز به پنج فاز با استفاده از اتصال ترانسفورماتور مخصوص [ دوره5, شماره 2 , 1 - زمستان سال 1401]
 • کشاورز.سید مجید توسعه و کاربرد مفهوم پنل خورشیدی ابریشم گرافن در طراحی ایستگاه اتوبوس هوشمند [ دوره7, شماره 1 - تابستان سال 1402]
 • کشاورز.سید مجید ارزیابی چرخه زندگی اثرات و زیست‌محیطی نیروگاه بادی فراساحلی [ دوره7, شماره 1 - تابستان سال 1402]
 • کشاورز.سید مجید تاثیر ماشین های الکتریکی بر محیط زیست [ دوره7, شماره 1 - تابستان سال 1402]
 • کشاورز.سید مجید ارزیابی و تحلیل کاربرد شبیه‌سازی نیروگاه مجازی در شبکه برق [ دوره8, شماره 1 , 1 - پاییز سال 1402]
 • کشاورز.سید مجید پنل خورشیدی برای تامین نیازهای مسکونی [ دوره8, شماره 1 , 1 - پاییز سال 1402]
 • کیوان لقب.طاهره تأثیر یادگیری مشارکتی (جیگ ساو) بر مهارت‏های اجتماعی دانش‏ آموزان پسر پایه ششم شهر یاسوج [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]

گ

 • گلباغیان.مهناز تاثیر رهبری اخلاقی بر تعهد سازمانی در اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1401]
 • گلستانی.محبوبه تأثیر یادگیری مشارکتی (جیگ ساو) بر مهارت‏های اجتماعی دانش‏ آموزان پسر پایه ششم شهر یاسوج [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • گودرزی.سهیلا نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهانی‌شدن صنعت رسانه [ دوره1, شماره 3 - زمستان سال 1400]

ل

 • لطفی نیا فیروزجاه. لیلا نقش خود تنظیمی(راهبردهای شناختی و فرا شناختی) در عملکرد تحصیلی دانش ‏آموزان سال سوم دبیرستان‏ های بابل [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]

م

 • ماندنی. اشرف بررسی عوامل موثر بر تصویر ذهنی شهروندان از بافت فرسوده و راهکارهای بهبود آن (نمونه موردی بافت فرسوده اطراف مسجد جامع قم) [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • متقی زاده.مسلم آرایه ‏ها و تجزیه تحلیل نقوش گلیم در استان کهگیلویه و بویراحمد [ دوره6, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • محدث. سید علی عباس نقش گروه هاي هميار در توانمندسازی اقتصادي مددجويان بهزيستي [ دوره2, شماره 1 , 1 - بهار سال 1401]
 • محدث. سید علی عباس بررسي عوامل اجتماعي اقتصادی مؤثر بر وجدان کاری مدیران ادارات دولتی در شهر یاسوج [ دوره2, شماره 3 - بهار سال 1401]
 • محمدی عارف.محمد بررسی رابطه مهارت های جرأت ورزی و باورهای انگیزشی بر آموزش خودتنظیمی هیجانی در دانش آموزان شهر یاسوج [ دوره1, شماره 3 - زمستان سال 1400]
 • محمدی.اصغر بررسي عوامل اجتماعي اقتصادی مؤثر بر وجدان کاری مدیران ادارات دولتی در شهر یاسوج [ دوره2, شماره 3 - بهار سال 1401]
 • محمودی. صدیقه شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه صنعت توریسم استان هرمزگان با توجه به قابلیت‌های اکوتوریسم دریایی [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1401]
 • محمودی. صدیقه ظرفیت‌های اکوتوریسم دریایی در جزیره قشم [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1401]
 • محمودیان.بهنام تبیین الگوی شهر هوشمند با تأکید بر حکمروایی شهری [ دوره6, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • محمودیان.بهنام بررسی راهکارها و راهبردهای معماری سبز برای آسایش ساکنین [ دوره6, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • مراد ویسی.خاور بررسی و تحلیل محتوای برنامه درسی مجزا و تلفیقی در مدارس ایران [ دوره3, شماره 3 , 3 - تابستان سال 1401]
 • مرادی حسین آباد.صدیقه نگاهی مروری به جایگاه درس تربیت‌بدنی در برنامه آموزشی مدارس ایران [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • مرادی حسین آباد.صدیقه بررسي خلاقيت دانش‌آموزان با نگرش‌های فرزند پروري والدين در مدارس مقطع ابتدایی شهر یاسوج [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • مرادی.الهه بررسی رابطه اقلیم با روند گردشگری در نیمه شمال شرقی ایران [ دوره2, شماره 3 - بهار سال 1401]
 • مرادی.حکیمه پرورش‌ تفکر انتقادی‌ و رویکردهای‌ آن‌ [ دوره1, شماره 1 , 1 - زمستان سال 1400]
 • مرادیان. حمیده بررسی و شناخت نظرات علمی در ارتباط با مؤلفه‌های زیستی و روانی کودکان مبتلابه اختلال اوتیسم [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • مرادیان.سمیه بررسی و شناخت نظرات علمی در ارتباط با مؤلفه‌های زیستی و روانی کودکان مبتلابه اختلال اوتیسم [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • مرتضی پور.مسلم نقش گروه هاي هميار در توانمندسازی اقتصادي مددجويان بهزيستي [ دوره2, شماره 1 , 1 - بهار سال 1401]
 • مرتضی پور.مسلم تأثیر آموزش تنظیم هیجانی بر کنترل رفتار زندانیان محکوم به قصاص نفس در زندان یاسوج [ دوره2, شماره 2 - بهار سال 1401]
 • مرتضی پور.مسلم بررسي عوامل اجتماعي اقتصادی مؤثر بر وجدان کاری مدیران ادارات دولتی در شهر یاسوج [ دوره2, شماره 3 - بهار سال 1401]
 • مرتضی پور.مسلم بررسی اثبات مالکیت در حقوق ایران و فرانسه [ دوره3, شماره 1 - تابستان سال 1401]
 • مسعودی. علی تاثیر تماشاچيان بر میزان توانمندی، عملکرد و موفقیت تيم ليگ برتر والیبال ايران [ دوره2, شماره 3 - بهار سال 1401]
 • مسلمی دوست. حمیدرضا مفاهیم و شیوه‌های معلمان در کار میدانی زمین‌شناسی [ دوره7, شماره 1 - تابستان سال 1402]
 • مسلمی دوست. حمیدرضا استفاده از بازی ها در آموزش درس جغرافیا برای دانش آموزان [ دوره7, شماره 1 - تابستان سال 1402]
 • مشفق نیا.روحانه ارزیابی روش‌های تدریس‌ با انگیزه‌ پیشرفت‌ دانش‌آموزان‌ پسر مدارس دوره‌ متوسطه‌ شهر یاسوج [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • معتقد نژاد. علیرضا تحلیل محتواي کتاب‌های فارسی نیمه دوم دوره ابتدایی (پایه‌های پنجم) [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • منصوریان. الهام بررسی کیفیت و حس دل‌بستگی به مکان در فضاهای باز مجموعه مسکونی [ دوره2, شماره 3 - بهار سال 1401]
 • منوچهری سربسی. فرید بررسی و تحلیل اثرات پیامدهای توربین‌های بادی بر محیط‌زیست [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1401]
 • موحدپور.مهرداد بررسی عملکرد ترانسفورماتورهای الکترونیکی بر محیط زیست [ دوره7, شماره 1 - تابستان سال 1402]
 • موحدپور.مهرداد تحلیل و بررسی استفاده از پنل های خورشیدی در صنعت برق ایران [ دوره8, شماره 1 , 1 - پاییز سال 1402]
 • موسوی جهان آباد. سیدسجاد رابطه رفتار شهروندی سازمانی و رفتار شهروندی مشتری و تأثیر آن بر عملکرد شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد [ دوره1, شماره 3 - زمستان سال 1400]
 • موسوی خو.سیده الهام مروری بر سیستم امتیازدهی آنلاین و فناوری دفتر کل توزیع‌شده مبتنی و قراردادهای هوشمند [ دوره5, شماره 2 , 1 - زمستان سال 1401]
 • موسوی خو.سیده الهام یک سیستم امتیازدهی آنلاین با استفاده از فناوری دفتر کل توزیع شده مبتنی بر قراردادهای هوشمند [ دوره5, شماره 2 , 1 - زمستان سال 1401]
 • موسوی شکیب.عمار تشخیص و طبقه¬بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور¬های قدرت [ دوره4, شماره 1 - پاییز سال 1401]
 • میری.غلامرضا سنجش و تحلیل شاخص های شهر آرام در شهرهای ایرانی اسلامی (مطالعه موردی: شهر چابهار) [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1401]

ن

 • نادری مایوان.رمضانعلی محیط زیست و تدابیر پایدار در طراحی ساختمان های آینده [ دوره5, شماره 2 , 1 - زمستان سال 1401]
 • نادری مایوان.رمضانعلی ارزیابی میزان سرانه فضای¬سبز در محیط¬زیست شهری(نمونه موردی: شهر بجنورد) [ دوره5, شماره 2 , 1 - زمستان سال 1401]
 • نادری مایوان.رمضانعلی ارائه راهکارهای کالبدی در راستای تقویت تعاملات اجتماعی(نمونه موردی: خیابان شهید بهشتی شمالی) [ دوره5, شماره 2 , 1 - زمستان سال 1401]
 • نادریان.زهره بررسی عناصر معماری در آتشکده و مسجد در ایران باستان و دوران اسلامی [ دوره1, شماره 3 - زمستان سال 1400]
 • نادریان.زهره تحلیل و بررسی زمینه گرایی در شکل و فرم معماری و شهر سازی معاصر جهان [ دوره4, شماره 1 - پاییز سال 1401]
 • نظرگاهی.سهیلا بررسی رابطه ی بین بلوغ سازمانی و سرآمدی سازمانی در آموزش و پرورش شهر سنندج [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1401]
 • نظریانی اصل. علی بخش پرورش‌ تفکر انتقادی‌ و رویکردهای‌ آن‌ [ دوره1, شماره 1 , 1 - زمستان سال 1400]
 • نکوئی پور.الهام بررسی معیارهای فضای شهروندی و تاثیر آن بر رضایت شهروندان از فضاهای شهر نمونه مورد مطالعه شهر یاسوج [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • نوروزیان.پری آرایه ‏ها و تجزیه تحلیل نقوش گلیم در استان کهگیلویه و بویراحمد [ دوره6, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • نیک فکر. محمد تأثیر حاکمیت در آموزش‌وپرورش [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • نیک فکر. محمد تأثیر حقوق اساسی دانش‌آموز در آموزش‌وپرورش [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • نیک فکر. محمد حقوق و آزادی های فردی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • نیک گفتار. عطاءالله بررسی رابطه مهارت های جرأت ورزی و باورهای انگیزشی بر آموزش خودتنظیمی هیجانی در دانش آموزان شهر یاسوج [ دوره1, شماره 3 - زمستان سال 1400]
 • نیک گفتار. عطاءالله ارتباط کیفیت زندگی و سازگاري تحصیلی با اهمالکاري تحصیلی در مدارس شهر یاسوج [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • نیکبخت.ابوالفضل نوسازی بافت‌های فرسوده شهری با تأکید بر ارتقاء کیفیت زندگی مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر لردگان [ دوره3, شماره 3 , 3 - تابستان سال 1401]
 • نیکبخت.مهدی بررسی میزان سطح تحصیلات در کاهش آمار زندانیان شهر یاسوج [ دوره5, شماره 2 , 1 - زمستان سال 1401]
 • نیکدل. راضیه بررسی تطبیقی طراحی المان های شهری با رویکرد هویت شهری در ایران و جهان [ دوره1, شماره 3 - زمستان سال 1400]
 • نیکویی. جان محمد بررسی رابطه بین سبک های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کلاس پنجم ابتدایی یاسوج [ دوره1, شماره 3 - زمستان سال 1400]
 • نیکی.پویا بررسی ارتباط میزان استفاده از بازی‌های رایانه‌ای (خشن) با پرخاشگری دانش‌آموزان دوره متوسطه اول شهر سی سخت [ دوره5, شماره 1 - زمستان سال 1401]

و

 • واحدی. مریم تحلیل محتواي کتاب‌های فارسی نیمه دوم دوره ابتدایی (پایه چهارم) بر اساس عوامل خلاقیت گیلفورد [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • وصال نژاد. جمشید مروری بر تکوین دانش جغرافیا [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • وصال نژاد. جمشید بررسی و تاثیر گردشگری فرهنگی و ایجاد کارآفرینی روستایی [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1401]
 • ویسی.اعظم بررسی اثر آموزش خودگردانی و خودتنظیمی انگیزشی بر دانش‌آموزان [ دوره3, شماره 1 - تابستان سال 1401]

ه

 • هادی پور.گلرخ بررسی تاثیر اضطراب بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال اول مقطع ابتدایی مدرسه شهید افتخاری شهر یاسوج [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • هاشمی. سید مانی تاثیر ماشین های الکتریکی بر محیط زیست [ دوره7, شماره 1 - تابستان سال 1402]
 • هلالی ستوده.مینا عوامل فرهنگی مؤثر بر فرزند آوری زنان تحصیل‌کرده و عادی در شهر یاسوج [ دوره5, شماره 1 - زمستان سال 1401]
 • همت فر.مهرداد تاثیر بازی های آموزشی بر یادگیری دانش آموزان ابتدایی [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • همتی.زهرا بررسی شیوع چاقی و اضافه‌وزن و ارتباط آن با سبک زندگی در دانش آموزان پسر دبیرستان های شهر یاسوج [ دوره1, شماره 3 - زمستان سال 1400]
 • همتی.علی بررسی شیوع چاقی و اضافه‌وزن و ارتباط آن با سبک زندگی در دانش آموزان پسر دبیرستان های شهر یاسوج [ دوره1, شماره 3 - زمستان سال 1400]