ا

 • احمدی زاده. حمید بررسی و تحلیل مدیریت گردشگری کشاورزی در جهان و ایران [ دوره5, شماره 1 - زمستان سال 1401]
 • احمدی. محمد مبانی و معیارهای مکان‌یابی شبکه پایانه‌های مسافربری حمل‌ونقل مسافران درون‌شهری [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • اخلاقی کریک.بدریه بررسی سلامت روان و هوش اجتماعی در بین معلمان ابتدایی شهر یاسوج [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1401]
 • ادیبی سعدی نژاد.فاطمه بررسی روند طرح‌ریزی شهری درکشورهای توسعه‌یافته با تأکید بر بازآفرینی شهری در سه¬دهة اخیر«موردمطالعه ایران» [ دوره5, شماره 1 - زمستان سال 1401]
 • اربابی سبزواری.آزاده زیست پذیری محلات شهری با رویکرد توسعه پایداردر منطقه یک شهرداری کرج [ دوره5, شماره 1 - زمستان سال 1401]
 • اسکندری مقدم. عباس بررسی سلامت روان و هوش اجتماعی در دانش آموزان دختر و پسر ابتدایی شهر کرمان [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1400]
 • اعتمادنسب. مهدی تحلیل و بررسی ناامیدی طبیعی از دیدگاه قرآن، متون دینی و علما و پیامدهای آن [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • اکرم مفرد.محمد بررسی رابطه ی بین سلامت روان با میانجیگری امید به زندگی در بین برادران بسیجی شهر یاسوج [ دوره4, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • امین زاده. امیر بررسی تجربیات CDS در ایران و جهان [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • امین زاده. امیر نظريه دولت در ديدگاه ابن خلدون با تأكيد بر جنبه هاي جغرافيايي و شهر سازی [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • امین زاده. امیر نقد و بررسي عملكرد شوراهاي اسلامي شهر در ايران [ دوره2, شماره 1 , 1 - بهار سال 1401]
 • امین زاده. امیر ارزیابی طرحهای ساختاری - راهبردی با رویکرد شهر هوشمند [ دوره2, شماره 1 , 1 - بهار سال 1401]
 • امین زاده.امیر ارائه الگوی نماهای زمینه‌گرا با تأکید بر ارتقاء کیفیت بصری شهرها، نمونه موردی شهر یاسوج سال ۱۴۰۱ [ دوره3, شماره 3 , 3 - تابستان سال 1401]
 • امین زاده.امیر بررسی تأثیر اقلیم بر بافت مسکونی شهر یاسوج [ دوره3, شماره 3 , 3 - تابستان سال 1401]
 • انصاری. یاسر بررسی اثبات مالکیت در حقوق ایران و فرانسه [ دوره3, شماره 1 - تابستان سال 1401]
 • انوری پور.ایمان پیشینه فرهنگی، تاریخی روابط ایران با کردستان عراق از دوران قاجار تا معاصر [ دوره2, شماره 2 - بهار سال 1401]
 • انوری پور.ایمان روابط ژئوپولتیک، سیاسی، تاریخی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با کردستان امروزی عراق [ دوره3, شماره 1 - تابستان سال 1401]

آ

 • آبچر. محسن بررسی تاثیر ابعاد رهبری اخلاقی بر تعهد سازمانی در اداره کل پست استان کهگیلویه و بویراحمد [ دوره4, شماره 1 - پاییز سال 1401]
 • آبخشت.صفورا سنجش و تحلیل شاخص های شهر آرام در شهرهای ایرانی اسلامی (مطالعه موردی: شهر چابهار) [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • آبخشت.صفورا سنجش و ارزیابی میزان آگاهی شهروندان چابهار از حقوق و قوانین شهری [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • آرا. حبیب بررسی رابطه حمایت اجتماعی با انگ های اجتماعی دبیران دبیرستانهای شهر یاسوج [ دوره4, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • آرام.علی مروری بر سر زندگی در پارک مهروزی شهر یاسوج [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1400]
 • آرام.علی بررسی تطبیقی طراحی المان های شهری با رویکرد هویت شهری در ایران و جهان [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1400]
 • آرام.علی بررسی معیارهای فضای شهروندی و تاثیر آن بر رضایت شهروندان از فضاهای شهر نمونه مورد مطالعه شهر یاسوج [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • آرام.علی تاثیر آب و هوای سرد کوهستانی بر شکل گیری معماری همساز با اقلیم (نمونه مورد مطالعه مناطق روستایی شهرستان بویراحمد) [ دوره2, شماره 2 - بهار سال 1401]
 • آرام.علی بررسی حوزه‌های آبریز در ساختار ابنیه فنی در حاشیه مسیر راه‌های روستایی نمونه موردی: شهرستان بویراحمد [ دوره2, شماره 2 - بهار سال 1401]
 • آرام.علی بررسی کیفیت و حس دل‌بستگی به مکان در فضاهای باز مجموعه مسکونی [ دوره2, شماره 3 - بهار سال 1401]
 • آرام.علی بررسی پارامترها و مدل‌های روسازی در تصادفات جاده‌ای [ دوره2, شماره 3 - بهار سال 1401]
 • آرام.علی ایمنی در حفاری تونل‌های سنگی تمام مقطع به روش انفجاری [ دوره3, شماره 1 - تابستان سال 1401]
 • آرام.علی مدل سازی دو و سه‌بعدی نشت با استفاده از نتایج ابزارهای دقیق در سدهای خاکی [ دوره3, شماره 1 - تابستان سال 1401]
 • آرام.علی مبانی و معیارهای مکان‌یابی شبکه پایانه‌های مسافربری حمل‌ونقل مسافران درون‌شهری [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • آرام.علی نوسازی بافت‌های فرسوده شهری با تأکید بر ارتقاء کیفیت زندگی مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر لردگان [ دوره3, شماره 3 , 3 - تابستان سال 1401]
 • آرام.علی بررسی خوردگی فلزات در لوله‌های نفت نمونه موردی شرکت نفت گچساران [ دوره4, شماره 1 - پاییز سال 1401]
 • آرام.علی روش های اجرایی تونل تمام مقطع سنگی دو قلوی پونه به روش انفجاری و انواع حفاری ها نمونه موردی: تونل خرم آباد [ دوره4, شماره 1 - پاییز سال 1401]
 • آروس.جمشید نقد و بررسي عملكرد شوراهاي اسلامي شهر در ايران [ دوره2, شماره 1 , 1 - بهار سال 1401]
 • آروس.جمشید ارزیابی طرحهای ساختاری - راهبردی با رویکرد شهر هوشمند [ دوره2, شماره 1 , 1 - بهار سال 1401]
 • آزاده. بهنام بررسی و شناسایی تعهد سازمانی بر رهبری اخلاقی در اداره کل آموزش و پرورش منطقه دنا [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1400]
 • آقازاده.محمد بررسی ظرفیت‌های گردشگری غذا (مطالعه موردی: بررسی غذاهای بومی محلی استان قم) [ دوره2, شماره 3 - بهار سال 1401]

ب

 • بابایی.داریوش تأثیر آموزش تنظیم هیجانی بر کنترل رفتار زندانیان محکوم به قصاص نفس در زندان یاسوج [ دوره2, شماره 2 - بهار سال 1401]
 • باستان.ثریا بررسي نظرات دانش‌آموزان دبيرستانهای شهر یاسوج در مورد حفظ محيط زيست [ دوره3, شماره 1 - تابستان سال 1401]
 • باستان.ثریا بررسی و راهکار شناخت زبانی بر افزایش و آمادگی و پیشرفت زبانی مناطق دو زبانه [ دوره3, شماره 3 , 3 - تابستان سال 1401]
 • براربختی. فاطمه ارزیابی و تحلیل میزان تحقق‌پذیری شاخص‌های مؤثر هویت محله‌ای در محلات تاریخی،موردمطالعه محله نوغان شهر مشهد [ دوره3, شماره 3 , 3 - تابستان سال 1401]
 • بردی آنامراد نژاد.رحیم بررسی رابطه اقلیم با روند گردشگری در نیمه شمال شرقی ایران [ دوره2, شماره 3 - بهار سال 1401]
 • بستام.مریم بررسی و تحلیل برنامه‌ ریزی درسی‌ جغرافیا در دوره‌های‌ مختلف‌ تحصیلی در ایران [ دوره2, شماره 1 , 1 - بهار سال 1401]
 • بستامی.زیبا پژوهشی بر برنامه‌ریزی درسی محیط‌زیست در آموزش‌های مدرسه‌ای و برنامه‌های درسی در ایران [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • بسطام کیش. مهدی بررسی ارتباط میزان استفاده از بازی‌های رایانه‌ای (خشن) با پرخاشگری دانش‌آموزان دوره متوسطه اول شهر سی سخت [ دوره5, شماره 1 - زمستان سال 1401]
 • بهره مند. میلاد مدیریت کلان ورزشی در ایران [ دوره2, شماره 1 , 1 - بهار سال 1401]
 • بهشت.عطب الله شناسایی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد معنا درمانی بر کیفیت زندگی در معلمان زن و مرد مطلقه شهر یاسوج [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1400]

پ

 • پارسا.سید امیرحسین مدلسازي خطی تغییرات مساحت موثر دریاچه کوه گل سی سخت(کهگیلویه و بویراحمد) [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1400]
 • پسنده. محسن بررسی روش‌های آموزش ترکیبی (حضوری- مجازی) در دوران کرونا بر دانش‌آموزان [ دوره3, شماره 1 - تابستان سال 1401]
 • پوریان.افسانه سنجش و تحلیل شاخص های شهر آرام در شهرهای ایرانی اسلامی (مطالعه موردی: شهر چابهار) [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • پوریان.افسانه سنجش و ارزیابی میزان آگاهی شهروندان چابهار از حقوق و قوانین شهری [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • پیشگو. عبدالحسین پژوهشی بر برنامه‌ریزی درسی محیط‌زیست در آموزش‌های مدرسه‌ای و برنامه‌های درسی در ایران [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • پیشگو. عبدالحسین بررسی رابطه ی بین بلوغ سازمانی و سرآمدی سازمانی در آموزش و پرورش شهر سنندج [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1401]

ت

 • تابان. ابراهیم بررسی رابطه سرسختی روان‌شناختی و خودکنترلی در بین معلمان ابتدایی شهر یاسوج [ دوره4, شماره 1 - پاییز سال 1401]
 • تخشا.جواد ارائه الگوی نماهای زمینه‌گرا با تأکید بر ارتقاء کیفیت بصری شهرها، نمونه موردی شهر یاسوج سال ۱۴۰۱ [ دوره3, شماره 3 , 3 - تابستان سال 1401]

ث

 • ثقفی اصل.صادق بررسی تأثیرات اقامتگاه های بومگردی بر روستاهای شهرستان طالقان [ دوره2, شماره 1 , 1 - بهار سال 1401]

ج

 • جانباز.یاسر تاثیر تماشاچيان بر میزان توانمندی، عملکرد و موفقیت تيم ليگ برتر والیبال ايران [ دوره2, شماره 3 - بهار سال 1401]
 • جاودان خرد. رحیم شناسایی مشکلات توسعه گردشگری در مناطق روستایی شهرستان بویراحمد [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1400]
 • جاودان خرد. فاطمه تاثیر بازی های آموزشی بر یادگیری دانش آموزان ابتدایی [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • جایش.عابد نظام آموزشی در دوره تیموریان و ترکمانان [ دوره4, شماره 1 - پاییز سال 1401]
 • جهانبانی.مسعود بررسی مساله بزهکاری در بین جمعیت جوانان [ دوره3, شماره 1 - تابستان سال 1401]
 • جهانبانی.مسعود بررسی‌ مسائل اجتماعی در آثار سنایی [ دوره3, شماره 1 - تابستان سال 1401]
 • جهانبانی.مسعود بررسی مهم‌ترین نظرات و بنیادهای نظری آلتوسر [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1401]

ح

 • حاجی پور.آمینه تاثیر رهبری اخلاقی بر تعهد سازمانی در اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1401]
 • حجازی.سیدناصر نقش گروه هاي هميار در توانمندسازی اقتصادي مددجويان بهزيستي [ دوره2, شماره 1 , 1 - بهار سال 1401]
 • حسینی تبار. اسحاق بررسی میزان سلامت جسمی دانش‌آموزان ابتدایی در شهر یاسوج [ دوره4, شماره 3 - پاییز سال 1401]

خ

 • خداپرست.حشمت آله بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی با نقش واسطه‌گری سلامت روان در معلمان شهر یاسوج [ دوره3, شماره 3 , 3 - تابستان سال 1401]
 • خداپرست.مظفر بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی با نقش واسطه‌گری سلامت روان در معلمان شهر یاسوج [ دوره3, شماره 3 , 3 - تابستان سال 1401]
 • خشت زر. بهروز استان کهگیلویه و بویراحمد در آیینه دفاع مقدس [ دوره2, شماره 2 - بهار سال 1401]
 • خشت زر. بهروز تحلیلی بر نقش بقاع متبرکه در توسعه گردشگری مذهبی (مطالعه موردی بقاع متبرکه بخش سرفاریاب استان کهگیلویه و بویراحمد) [ دوره2, شماره 2 - بهار سال 1401]

د

 • دستخوان.مهدی منابع تولید پراکنده تجدید پذیر با لحاظ عدم قطعیت [ دوره4, شماره 1 - پاییز سال 1401]
 • دهقان. سمیه مروری بر ویژگی رمان های ادبیات مهاجرت [ دوره5, شماره 1 - زمستان سال 1401]
 • دهقان. محمد ایمنی در حفاری تونل‌های سنگی تمام مقطع به روش انفجاری [ دوره3, شماره 1 - تابستان سال 1401]
 • دهقان. محمد روش های اجرایی تونل تمام مقطع سنگی دو قلوی پونه به روش انفجاری و انواع حفاری ها نمونه موردی: تونل خرم آباد [ دوره4, شماره 1 - پاییز سال 1401]
 • دیبا.محمد نقش آموزشی رسانه در حفظ محیط زیست [ دوره2, شماره 1 , 1 - بهار سال 1401]

ذ

 • ذوالفقاری.سید یعقوب معرفی و ارزیابی فنی و اقتصادی تهیه و نصب لوله‌های GRP [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1400]
 • ذوالفقاری.سید یعقوب بررسی عناصر معماری در آتشکده و مسجد در ایران باستان و دوران اسلامی [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1400]

ر

 • راست. علی رضا بررسی تأثیر اقلیم بر بافت مسکونی شهر یاسوج [ دوره3, شماره 3 , 3 - تابستان سال 1401]
 • رامیان. محمد زیست پذیری محلات شهری با رویکرد توسعه پایداردر منطقه یک شهرداری کرج [ دوره5, شماره 1 - زمستان سال 1401]
 • رامیان. محمد بررسی روند طرح‌ریزی شهری درکشورهای توسعه‌یافته با تأکید بر بازآفرینی شهری در سه¬دهة اخیر«موردمطالعه ایران» [ دوره5, شماره 1 - زمستان سال 1401]
 • رحمانی فیروز آباد. شهره بررسی انسان‌شناسی از دیدگاه قرآن و اومانیسم غربی [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • رخشا. روح الله بررسی پارامترها و مدل‌های روسازی در تصادفات جاده‌ای [ دوره2, شماره 3 - بهار سال 1401]
 • رستمی زاده.علی دوست منابع تولید پراکنده تجدید پذیر با لحاظ عدم قطعیت [ دوره4, شماره 1 - پاییز سال 1401]
 • رشیدنیا. سجاد شناسایی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد معنا درمانی بر کیفیت زندگی در معلمان زن و مرد مطلقه شهر یاسوج [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1400]
 • رضوان مقدم. حسن تأثیر آموزش تنظیم هیجانی بر کنترل رفتار زندانیان محکوم به قصاص نفس در زندان یاسوج [ دوره2, شماره 2 - بهار سال 1401]
 • رضوی.سید حمید تأثیر آموزش تنظیم هیجانی بر کنترل رفتار زندانیان محکوم به قصاص نفس در زندان یاسوج [ دوره2, شماره 2 - بهار سال 1401]
 • رنجبری.هلاله بررسي نظرات دانش‌آموزان دبيرستانهای شهر یاسوج در مورد حفظ محيط زيست [ دوره3, شماره 1 - تابستان سال 1401]
 • رئیسی. شه بخش سنجش و تحلیل شاخص های شهر آرام در شهرهای ایرانی اسلامی (مطالعه موردی: شهر چابهار) [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • رئیسی. شه بخش سنجش و ارزیابی میزان آگاهی شهروندان چابهار از حقوق و قوانین شهری [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1401]

ز

 • زنگنه.یعقوب ارزیابی و تحلیل میزان تحقق‌پذیری شاخص‌های مؤثر هویت محله‌ای در محلات تاریخی،موردمطالعه محله نوغان شهر مشهد [ دوره3, شماره 3 , 3 - تابستان سال 1401]

س

 • سادات. زهرا مروری بر سر زندگی در پارک مهروزی شهر یاسوج [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1400]
 • سامان پور.مریم بررسي رابطه وضعيت اجتماعي خانواده و متغيرهاي فردي با پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان شهر یاسوج [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1400]
 • سامان پور.مریم بررسی رابطه بين سبك رهبري مديران با ميزان رضايت شغلي دبيران مدارس راهنمایی شهر یاسوج [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1400]
 • سامانپور.زهرا بررسی و تحلیل برنامه‌ ریزی درسی‌ جغرافیا در دوره‌های‌ مختلف‌ تحصیلی در ایران [ دوره2, شماره 1 , 1 - بهار سال 1401]
 • سپیرانی.شیدا بررسی و راهکار شناخت زبانی بر افزایش و آمادگی و پیشرفت زبانی مناطق دو زبانه [ دوره3, شماره 3 , 3 - تابستان سال 1401]
 • سجادی نسب. کبری بررسی میزان سلامت جسمی دانش‌آموزان ابتدایی در شهر یاسوج [ دوره4, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • سعیدی جو. عطاالله تعیین رابطه بین پیشرفت تحصیلی و استرس دانش آموزان سوم راهنمایی شهرستان دنا [ دوره4, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • سعیدی جو.سعید بررسی رابطه حمایت اجتماعی با انگ های اجتماعی دبیران دبیرستانهای شهر یاسوج [ دوره4, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • سلمان ماهینی.عبدالرسول بررسی چشم‌انداز مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای با بهره‌گیری از مدل LEAP (مطالعه موردی: شهر گرگان) [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1401]
 • سمیعی.مریم ارزیابی و تحلیل میزان تحقق‌پذیری شاخص‌های مؤثر هویت محله‌ای در محلات تاریخی،موردمطالعه محله نوغان شهر مشهد [ دوره3, شماره 3 , 3 - تابستان سال 1401]
 • سینایی.علی تعیین رابطه بین پیشرفت تحصیلی و استرس دانش آموزان سوم راهنمایی شهرستان دنا [ دوره4, شماره 3 - پاییز سال 1401]

ش

 • شاکری.پریسا بررسی رابطه ی بین بلوغ سازمانی و سرآمدی سازمانی در آموزش و پرورش شهر سنندج [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1401]
 • شانازی صاحب.کژال بررسی و تحلیل محتوای برنامه درسی مجزا و تلفیقی در مدارس ایران [ دوره3, شماره 3 , 3 - تابستان سال 1401]
 • شاهمرادی.حسین تاثیر آب و هوای سرد کوهستانی بر شکل گیری معماری همساز با اقلیم (نمونه مورد مطالعه مناطق روستایی شهرستان بویراحمد) [ دوره2, شماره 2 - بهار سال 1401]
 • شریفی.پریوش مروری بر تاثیر آموزش معنا درمانی به شیوه گروهی بر سلامت روان، امید به زندگی و احساس تنهایی زنان مطلقه جوان [ دوره2, شماره 1 , 1 - بهار سال 1401]

ص

 • صابری فرد.افشین آموزش مجازی در دوران پاندمی کرونا [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • صادقی. حسین بررسی ظرفیت‌های گردشگری غذا (مطالعه موردی: بررسی غذاهای بومی محلی استان قم) [ دوره2, شماره 3 - بهار سال 1401]
 • صالحی خواه. گلنار بررسی و تحلیل برنامه‌ ریزی درسی‌ جغرافیا در دوره‌های‌ مختلف‌ تحصیلی در ایران [ دوره2, شماره 1 , 1 - بهار سال 1401]
 • صالحی خواه. گلنار بررسي نظرات دانش‌آموزان دبيرستانهای شهر یاسوج در مورد حفظ محيط زيست [ دوره3, شماره 1 - تابستان سال 1401]
 • صالحی خواه. گلنار بررسی و تحلیل محتوای برنامه درسی مجزا و تلفیقی در مدارس ایران [ دوره3, شماره 3 , 3 - تابستان سال 1401]
 • صناعی نژاد. زهره مطالعه بعد طبیعی آفرینش از دیدگاه قرآن [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]

ظ

 • ظفری.محبوبه آسیب شناسی تحلیل مسائل اجتماعی در ایران و راهکارهای آن [ دوره2, شماره 3 - بهار سال 1401]

ع

 • عابدپور.محمود بررسی تاثیر ابعاد رهبری اخلاقی بر تعهد سازمانی در اداره کل پست استان کهگیلویه و بویراحمد [ دوره4, شماره 1 - پاییز سال 1401]
 • عابدی فرد. لیلا بررسي ميزان تحقق‌پذیری وضعيت موجود شهر جديد هشتگرد و تطبيق آن با پیش‌بینی اهداف طرح جامع [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • عالمی پور. سید حسین بررسی تأثیر انتقال انرژی بر محیط زیست و انسان [ دوره3, شماره 3 , 3 - تابستان سال 1401]
 • عبادتی پور. احمد کاربرد سنگ‌های زینتی در زیورآلات ایرانی (نمونه موردی سنگ فیروزه) [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1400]
 • عباسی نصر آباد سفلی.عبدالرسول بررسی مساله بزهکاری در بین جمعیت جوانان [ دوره3, شماره 1 - تابستان سال 1401]
 • عباسی نصر آباد سفلی.عبدالرسول بررسی‌ مسائل اجتماعی در آثار سنایی [ دوره3, شماره 1 - تابستان سال 1401]
 • عباسی نصر آباد سفلی.عبدالرسول بررسی مهم‌ترین نظرات و بنیادهای نظری آلتوسر [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • عبداللهی.نسرین بررسی و راهکار شناخت زبانی بر افزایش و آمادگی و پیشرفت زبانی مناطق دو زبانه [ دوره3, شماره 3 , 3 - تابستان سال 1401]
 • عبدی. میلاد نحوه شکل گیری حاشيه نشيني در شهرها ( مورد مطالعه : شهر ايلام) [ دوره2, شماره 3 - بهار سال 1401]
 • عبدی. میلاد رفاه اجتماعی و رابطه آن با سرمایه اجتماعی و احساس امنیت [ دوره4, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • عزیزی. مریم دشمن شناسی وجنگ نرم از منظر نهج‌البلاغه [ دوره2, شماره 3 - بهار سال 1401]
 • عزیزی. مریم بررسی مساله بزهکاری در بین جمعیت جوانان [ دوره3, شماره 1 - تابستان سال 1401]
 • عزیزی. مریم بررسی‌ مسائل اجتماعی در آثار سنایی [ دوره3, شماره 1 - تابستان سال 1401]
 • عزیزی. مریم بررسی مهم‌ترین نظرات و بنیادهای نظری آلتوسر [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • عزیزی.شریفه پژوهشی بر برنامه‌ریزی درسی محیط‌زیست در آموزش‌های مدرسه‌ای و برنامه‌های درسی در ایران [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]

ف

 • فاتحی. آمنه معرفی و ارزیابی فنی و اقتصادی تهیه و نصب لوله‌های GRP [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1400]
 • فاتحی. آمنه مدل سازی دو و سه‌بعدی نشت با استفاده از نتایج ابزارهای دقیق در سدهای خاکی [ دوره3, شماره 1 - تابستان سال 1401]
 • فتحی. امید بررسی حوزه‌های آبریز در ساختار ابنیه فنی در حاشیه مسیر راه‌های روستایی نمونه موردی: شهرستان بویراحمد [ دوره2, شماره 2 - بهار سال 1401]
 • فرد.امید بررسی خوردگی فلزات در لوله‌های نفت نمونه موردی شرکت نفت گچساران [ دوره4, شماره 1 - پاییز سال 1401]
 • فیروزی راد.سیما سنجش و تحلیل شاخص های شهر آرام در شهرهای ایرانی اسلامی (مطالعه موردی: شهر چابهار) [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • فیروزی راد.سیما سنجش و ارزیابی میزان آگاهی شهروندان چابهار از حقوق و قوانین شهری [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1401]

ق

 • قادریان.مریم بررسی چشم‌انداز مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای با بهره‌گیری از مدل LEAP (مطالعه موردی: شهر گرگان) [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1401]
 • قشقایی.رضا تحلیل و بررسی زمینه گرایی در شکل و فرم معماری و شهر سازی معاصر جهان [ دوره4, شماره 1 - پاییز سال 1401]

ک

 • کامیاب.حمیدرضا بررسی چشم‌انداز مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای با بهره‌گیری از مدل LEAP (مطالعه موردی: شهر گرگان) [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1401]
 • کریم زاده. عبدالمطلب بررسی رابطه اقلیم با روند گردشگری در نیمه شمال شرقی ایران [ دوره2, شماره 3 - بهار سال 1401]
 • کریمدوست. علی تاثیر ممیزی املاک برعمران شهر زابل [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1400]
 • کریمی. زینب تاثیر رهبری اخلاقی بر تعهد سازمانی در اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1401]
 • کریمیان بستانی.مریم سنجش و ارزیابی میزان آگاهی شهروندان چابهار از حقوق و قوانین شهری [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • کشاورز.سید مجید بررسی تأثیر انتقال انرژی بر محیط زیست و انسان [ دوره3, شماره 3 , 3 - تابستان سال 1401]
 • کشاورز.سید مجید تشخیص و طبقه¬بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور¬های قدرت [ دوره4, شماره 1 - پاییز سال 1401]
 • کشاورز.سید مجید بررسی و تحلیل اثرات پیامدهای توربین‌های بادی بر محیط‌زیست [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1401]
 • کشاورز.سید مجید اثرات نیروگاه خورشیدی بر محیط‌زیست در ایران [ دوره4, شماره 3 - پاییز سال 1401]

گ

 • گلباغیان.مهناز تاثیر رهبری اخلاقی بر تعهد سازمانی در اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1401]
 • گودرزی.سهیلا نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهانی‌شدن صنعت رسانه [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1400]

م

 • ماندنی. اشرف بررسی عوامل موثر بر تصویر ذهنی شهروندان از بافت فرسوده و راهکارهای بهبود آن (نمونه موردی بافت فرسوده اطراف مسجد جامع قم) [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • محدث. سید علی عباس نقش گروه هاي هميار در توانمندسازی اقتصادي مددجويان بهزيستي [ دوره2, شماره 1 , 1 - بهار سال 1401]
 • محدث. سید علی عباس بررسي عوامل اجتماعي اقتصادی مؤثر بر وجدان کاری مدیران ادارات دولتی در شهر یاسوج [ دوره2, شماره 3 - بهار سال 1401]
 • محمدی.اصغر بررسي عوامل اجتماعي اقتصادی مؤثر بر وجدان کاری مدیران ادارات دولتی در شهر یاسوج [ دوره2, شماره 3 - بهار سال 1401]
 • محمودی. صدیقه شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه صنعت توریسم استان هرمزگان با توجه به قابلیت‌های اکوتوریسم دریایی [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1401]
 • محمودی. صدیقه ظرفیت‌های اکوتوریسم دریایی در جزیره قشم [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1401]
 • مراد ویسی.خاور بررسی و تحلیل محتوای برنامه درسی مجزا و تلفیقی در مدارس ایران [ دوره3, شماره 3 , 3 - تابستان سال 1401]
 • مرادی.الهه بررسی رابطه اقلیم با روند گردشگری در نیمه شمال شرقی ایران [ دوره2, شماره 3 - بهار سال 1401]
 • مرادیان. حمیده بررسی و شناخت نظرات علمی در ارتباط با مؤلفه‌های زیستی و روانی کودکان مبتلابه اختلال اوتیسم [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • مرادیان.سمیه بررسی و شناخت نظرات علمی در ارتباط با مؤلفه‌های زیستی و روانی کودکان مبتلابه اختلال اوتیسم [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • مرتضی پور.مسلم نقش گروه هاي هميار در توانمندسازی اقتصادي مددجويان بهزيستي [ دوره2, شماره 1 , 1 - بهار سال 1401]
 • مرتضی پور.مسلم تأثیر آموزش تنظیم هیجانی بر کنترل رفتار زندانیان محکوم به قصاص نفس در زندان یاسوج [ دوره2, شماره 2 - بهار سال 1401]
 • مرتضی پور.مسلم بررسي عوامل اجتماعي اقتصادی مؤثر بر وجدان کاری مدیران ادارات دولتی در شهر یاسوج [ دوره2, شماره 3 - بهار سال 1401]
 • مرتضی پور.مسلم بررسی اثبات مالکیت در حقوق ایران و فرانسه [ دوره3, شماره 1 - تابستان سال 1401]
 • مسعودی. علی تاثیر تماشاچيان بر میزان توانمندی، عملکرد و موفقیت تيم ليگ برتر والیبال ايران [ دوره2, شماره 3 - بهار سال 1401]
 • منصوریان. الهام بررسی کیفیت و حس دل‌بستگی به مکان در فضاهای باز مجموعه مسکونی [ دوره2, شماره 3 - بهار سال 1401]
 • منوچهری سربسی. فرید بررسی و تحلیل اثرات پیامدهای توربین‌های بادی بر محیط‌زیست [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1401]
 • موسوی جهان آباد. سیدسجاد رابطه رفتار شهروندی سازمانی و رفتار شهروندی مشتری و تأثیر آن بر عملکرد شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1400]
 • موسوی شکیب.عمار تشخیص و طبقه¬بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور¬های قدرت [ دوره4, شماره 1 - پاییز سال 1401]
 • میری.غلامرضا سنجش و تحلیل شاخص های شهر آرام در شهرهای ایرانی اسلامی (مطالعه موردی: شهر چابهار) [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1401]

ن

 • نادریان.زهره بررسی عناصر معماری در آتشکده و مسجد در ایران باستان و دوران اسلامی [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1400]
 • نادریان.زهره تحلیل و بررسی زمینه گرایی در شکل و فرم معماری و شهر سازی معاصر جهان [ دوره4, شماره 1 - پاییز سال 1401]
 • نظرگاهی.سهیلا بررسی رابطه ی بین بلوغ سازمانی و سرآمدی سازمانی در آموزش و پرورش شهر سنندج [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1401]
 • نکوئی پور.الهام بررسی معیارهای فضای شهروندی و تاثیر آن بر رضایت شهروندان از فضاهای شهر نمونه مورد مطالعه شهر یاسوج [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
 • نیکبخت.ابوالفضل نوسازی بافت‌های فرسوده شهری با تأکید بر ارتقاء کیفیت زندگی مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر لردگان [ دوره3, شماره 3 , 3 - تابستان سال 1401]
 • نیکدل. راضیه بررسی تطبیقی طراحی المان های شهری با رویکرد هویت شهری در ایران و جهان [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1400]
 • نیکویی. جان محمد بررسی رابطه بین سبک های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کلاس پنجم ابتدایی یاسوج [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1400]
 • نیکی.پویا بررسی ارتباط میزان استفاده از بازی‌های رایانه‌ای (خشن) با پرخاشگری دانش‌آموزان دوره متوسطه اول شهر سی سخت [ دوره5, شماره 1 - زمستان سال 1401]

و

 • وصال نژاد. جمشید بررسی و تاثیر گردشگری فرهنگی و ایجاد کارآفرینی روستایی [ دوره4, شماره 2 - پاییز سال 1401]

ه

 • همت فر.مهرداد تاثیر بازی های آموزشی بر یادگیری دانش آموزان ابتدایی [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1401]