• فهرست مقالات سید یعقوب ذوالفقاری

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - معرفی و ارزیابی فنی و اقتصادی تهیه و نصب لوله‌های GRP
    آمنه   فاتحی سید یعقوب ذوالفقاری
    روند رو به رشد پروژه‌های عمرانی ازجمله خطوط آب‌رسانی و فاضلابی و همچنین تمایل کارفرمایان و سرمایه‌گذاران به استفاده از فنّاوری‌های نوین نیازمند ارزیابی فنی و اقتصاد دقیق در پذیرش مصالح و فنّاوری‌های جدید قبل از اجرا می‌باشد زیرا از این طریق می‌توان از ریسک‌های منفی که م چکیده کامل
    روند رو به رشد پروژه‌های عمرانی ازجمله خطوط آب‌رسانی و فاضلابی و همچنین تمایل کارفرمایان و سرمایه‌گذاران به استفاده از فنّاوری‌های نوین نیازمند ارزیابی فنی و اقتصاد دقیق در پذیرش مصالح و فنّاوری‌های جدید قبل از اجرا می‌باشد زیرا از این طریق می‌توان از ریسک‌های منفی که منجر به هزینه گزاف کارفرمایان می‌گردد کاسته شود.یکی از مصالح جدید که استفاده از آن در خطوط آب‌رسانی ،فاضلاب و انتقال آب با درجه اسیدیته بالا به‌طور چشمگیری افزایش پیداکرده لوله G.R.P می‌باشد که با توجه به ویژگی‌های مهم شاخص لوله ،مقام در برابر خوردگی ، عدم نیاز به پوشش‌های داخلی و خارجی و حفاظت از کاتدگ و سبکی وزن زمینه پذیرش این لوله را برای جایگزین مناسبی لوله‌ها (فولادی ،بتنی ،آزیستی و اقطار بزرگ‌تر از 400میلی‌متر پلی‌اتیلن) فراهم نموده است .ارزیابی اقتصاد تهیه و نصب این لوله‌ها به‌صورت مواردی در انتقال نشان می‌دهد که هزینه حفر و جایگذاری لوله در روش حفاری می‌باشد ولی هزینه تهیه و خرید لوله مخصوص پایپ چک به خاطر تقویت GRP برای استفاده در روش پایپ جکینگ بیشتر از روش حفاری باز می‌باشد .درجایی که درجه اسیدیته (خوردگی)بالا باشد استفاده لوله‌های GRP راهکار بسیار خوبی می‌باشد که با توجه این‌که کشور لوله‌های GRP مخصوص تولید می‌گردد ازاین‌رو استفاده از روش حفاری بدون ترانشه می‌تواند ضمن صرفه اقتصادی در کاهش مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی که حفاری رو باز شاهد آن هستیم نقش بسزایی داشته باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - بررسی عناصر معماری در آتشکده و مسجد در ایران باستان و دوران اسلامی
    زهره  نادریان سید یعقوب ذوالفقاری
    با پایان گرفتن حکومت ساسانی، دوره اسلامی در ایران شروع شد، مسلمانان برای اعمال عبادی، نیاز به مسجد داشتند. از این رو آتشکده‌هایی را به مسجد تبدیل کردند و تعدادی را ویران کردند و جای آنها مساجد ساختند. در دوره‌های تاریخی متفاوت، عناصر مختلفی به آنها با سبک‌ها متفاوتی اضا چکیده کامل
    با پایان گرفتن حکومت ساسانی، دوره اسلامی در ایران شروع شد، مسلمانان برای اعمال عبادی، نیاز به مسجد داشتند. از این رو آتشکده‌هایی را به مسجد تبدیل کردند و تعدادی را ویران کردند و جای آنها مساجد ساختند. در دوره‌های تاریخی متفاوت، عناصر مختلفی به آنها با سبک‌ها متفاوتی اضافه شد. در این پژوهش سوالاتی چون ویژگی‌های عناصرِکالبدی و فضایی آتشکده و چگونگی تغییرات آنها و تبدیل شدن به مسجد، به صورت واضح بیان شده است و پژوهشگر علت تغییرات بنا ها را متوجه شد. این پژوهش: به روش تحلیلی توصیفی و با نگرش تاریخی به انجام رسیده است که از طریق جمع آوری اطلاعات، گرد آوری شده است و نتیجۀ بررسی‌ها در رابطه با بناهای مساجد و آتشکده‌ها در دوره‌های اسلامی، به دین شرح است: مساجد از 4ساختار تشکیل شده اند، ساختار اول شبستان+صحنِ مسجد. ساختاردوم: چهارطاقی+شبستان+صحن. ساختارسوم فقط از یک شبستان و ساختارچهارم، فقط چهارطاقی است . پرونده مقاله