• فهرست مقالات فرید  تیموری منفرد

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - ارزیابی و تحلیل کاربرد شبیه‌سازی نیروگاه مجازی در شبکه برق
    فرید  تیموری منفرد سید مجید کشاورز
    تولید پراکنده به تولید برق در نزدیکی محل مصرف‌کننده با استفاده از واحدهای تولیدی با مقیاس کوچک اشاره می‌نماید. منابع انرژی پراکنده, انرژی‌های تجدید پذیر و تولید ترکیبی (تولید هم‌زمان برق و حرارت) می‌باشند. نیروگاه برق مجازی به مجموعه‌ای از تأسیسات تولید پراکنده نظیر تور چکیده کامل
    تولید پراکنده به تولید برق در نزدیکی محل مصرف‌کننده با استفاده از واحدهای تولیدی با مقیاس کوچک اشاره می‌نماید. منابع انرژی پراکنده, انرژی‌های تجدید پذیر و تولید ترکیبی (تولید هم‌زمان برق و حرارت) می‌باشند. نیروگاه برق مجازی به مجموعه‌ای از تأسیسات تولید پراکنده نظیر توربین‌های بادی, نیروگاه‌های برق خورشیدی, نیروگاه‌های آبی کوچک و هرگونه منبع تولید برق که توانایی همکاری با یکدیگر را در یک منطقه محلی دارند و همگی توسط یک واحد کنترل مرکزی کنترل می‌شوند, اطلاق می‌گردد. نیروگاه برق مجازی تحت آزمون‌های مختلف اعتبارسنجی و اتصالات شبکه‌ای (متصل به شبکه و خارج از شبکه) قرارگرفته و از مرتبه اعتبار و شایستگی بالایی برخوردار می‌باشد. این پژوهش شامل مروری بر برخی ایده‌های نیروگاه مجازی که فهم بهتر و دید کلی‌تری در این زمینه بیان می‌کنند می‌شود برخی ساختارهای کلی کنترلی شرح داده‌شده‌اند و زمینه‌های آزمایشی معرفی می‌شوند گسترش و عملکرد نیروگاه مجازی با در نظرگیری چالش‌های فنی اقتصادی و قانونی بررسی‌شده .است چگونگی کنترل شبکه توزیع به‌وسیله نیروگاه مجازی بیان‌شده است. نتیجه حاصل از آن نشان می‌دهد که با حضور منابع ذخیره‌ساز و امکان حضور در بازار رزرو سود بیشتری نصیب نیروگاه مجازی می‌شود. پرونده مقاله