• صفحه اصلی
  • ارزیابی عدم کارایی و استفاده مدل‌سازی اطلاعات ساختمان(BIM) در شهر شیراز بر اساس معیار مالی، معیار فنی، معیار منابع انسانی و معیار زمان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401060739111 بازدید : 4010 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط