• صفحه اصلی
  • نظريه دولت در ديدگاه ابن خلدون با تأكيد بر جنبه هاي جغرافيايي و شهر سازی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400122034493 بازدید : 5340 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط