• صفحه اصلی
  • بررسي ميزان تحقق‌پذیری وضعيت موجود شهر جديد هشتگرد و تطبيق آن با پیش‌بینی اهداف طرح جامع

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400121834442 بازدید : 941 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط