• صفحه اصلی
  • بررسی عوامل موثر بر تصویر ذهنی شهروندان از بافت فرسوده و راهکارهای بهبود آن (نمونه موردی بافت فرسوده اطراف مسجد جامع قم)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400121734409 بازدید : 7072 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط